Act Internațional

Convenția cadru WHO pentru controlul tutunului din 21.05.2003*)

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

1. Tutunul - livrare și distribuție

2. Industria tutunului - legislație

3. Poluarea fumului de tutun - prevenire și control

4. Încetarea utilizării tutunului

5. Tratate

I. Organizația Mondială a Sănătății.

ISBN 92 4 159101 3

(clasificare LC/NLM: HD 9130.6)

(c) Organizația Mondială a Sănătății 2003, reeditare actualizată 2004

Toate drepturile rezervate. Publicațiile Organizației Mondiale a Sănătății pot fi procurate de la Departamentul marketing și difuzare (Marketing and Dissemination), Organizația Mondială a Sănătății, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Elveția (tel. +41 22 791 2476; fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.int). Cererile de permisiune pentru reproducerea sau traducerea publicațiilor WHO - pentru vânzarea ori distribuirea necomercială - trebuie adresate departamentului Publicații (Publications), la adresa de mai sus (fax: +41 22 791 4806; e-mail: permissions@who.int).

Denumirile utilizate și prezentarea materialului din această publicație nu reprezintă exprimarea nici unor opinii ale Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la statutul legal al vreunei țări, vreunui teritoriu, oraș sau al autorităților acestora ori cu privire la delimitarea granițelor sau limitelor. Liniile punctate de pe hărți reprezintă linii de graniță aproximative asupra cărora este posibil să nu existe încă un consens absolut.

Menționarea anumitor firme sau a produselor anumitor fabricanți nu înseamnă că aceștia sunt susținuți sau recomandați de Organizația Mondială a Sănătății în defavoarea altora de același tip și care nu sunt menționați. Erorile sau omisiunile, precum și numele unor produse patentate sunt distinse prin majuscule inițiale.

Organizația Mondială a Sănătății nu garantează faptul că informațiile oferite în această publicație sunt complete sau corecte și nu va fi considerată responsabilă de nici un fel de daune provocate de utilizarea acestora.

Editată la Organizația Mondială a Sănătății, Geneva.

PREFAȚĂ

Convenția-cadru WHO pentru controlul tutunului (FCTC) reprezintă primul tratat negociat sub auspiciile Organizației Mondiale a Sănătății. FCTC este un tratat bazat pe dovezi, care reafirmă dreptul tuturor persoanelor la cele mai ridicate standarde de sănătate. FCTC reprezintă o modificare de paradigmă în dezvoltarea unei strategii regulatorii pentru adresarea substanțelor care creează dependență; în contrast cu tratatele anterioare privitoare la combaterea drogurilor, FCTC afirmă importanța strategiilor de reducere a cererii, precum și a problemelor legate de furnizare.

FCTC a fost dezvoltată ca răspuns la globalizarea epidemiilor provocate de tutun. Răspândirea epidemiilor provocate de tutun este facilitată de o varietate de factori complecși cu efecte peste granițe, incluzând liberalizarea comerțului și investițiile străine directe. Alți factori, cum ar fi marketingul global, reclama transnațională la tutun, promovarea și sponsorizarea, precum și traficul internațional de țigarete de contrabandă și contrafăcute au contribuit la creșterea explozivă a consumului de tutun.

Din primul paragraf din "Cuvânt înainte", unde se afirmă că "părțile convenției [sunt] hotărâte să acorde prioritate dreptului lor de a proteja sănătatea publică", FCTC este un deschizător de drumuri global.

Prevederile esențiale de reducere a cererii sunt cuprinse în art. 6-14 din FCTC:

Măsuri referitoare la prețuri și taxe pentru reducerea cererii de tutun; și
Măsuri nereferitoare la prețuri pentru reducerea cererii de tutun, și anume:

- Protecția împotriva expunerii la fumul de tutun;

- Norme referitoare la constituenții produselor ce conțin tutun;

- Norme referitoare la divulgarea informațiilor cu privire la produsele ce conțin tutun;

- Ambalarea și etichetarea produselor ce conțin tutun;

- Educație, comunicare, pregătire și conștientizare publică;

- Reclamă, promovarea și sponsorizarea tutunului; și

- Măsuri de reducere a cererii, referitoare la dependența și renunțarea la fumat.

Prevederile esențiale din FCTC referitoare la reducerea furnizării sunt cuprinse în art. 15-17:

Comerțul ilicit cu produse ce conțin tutun;
Vânzările către sau de către minori; și
Acordarea de sprijin pentru activitățile alternative viabile din punct de vedere economic.

O altă caracteristică nouă a FCTC este includerea unei prevederi referitoare la responsabilitate. Mecanismele de cooperare științifică și tehnică și schimb de informații sunt expuse în art. 20-22.

FCTC intră în vigoare la 90 de zile de la ratificarea acesteia de către 40 de state membre. În acel moment, statele membre care au ratificat FCTC vor fi obligate prin lege să respecte prevederile acesteia. FCTC a fost deschisă spre semnare de la data de 16 iunie până la 22 iunie 2003 la Geneva și, ulterior, la sediul central al Organizației Națiunilor Unite din New York, depozitarul tratatului, de la 30 iunie 2003 până la 29 iunie 2004. Statele membre care semnează FCTC demonstrează faptul că vor face eforturi sincere să o ratifice și că vor da dovadă de angajament politic de a nu submina obiectivele definite în aceasta. Țările care doresc să devină părți ale FCTC după 29 iunie 2004 pot face acest lucru prin aderare, un proces constând într-o singură etapă și fiind echivalent cu o ratificare.

Rețeaua globală dezvoltată pe parcursul perioadei negocierilor FCTC va fi importantă pentru pregătirea în vederea implementării FCTC la nivel național. Conform spuselor directorului general al WHO, dr. Jong-Wook Lee:

"

Negocierile FCTC au declanșat deja un proces care a avut ca rezultat diferențe vizibile la nivel național. Succesul FCTC ca instrument pentru sănătatea publică va depinde de energia și angajamentul politic pe care le dedicăm implementării acesteia în țări în anii următori. Obținerea unui succes va însemna câștiguri pentru toți în ceea ce privește sănătatea publică globală."

Pentru ca acestea să fie materializate, este necesar ca dorința și devotamentul, care au fost atât de evidente în timpul negocierilor, să se răspândească la nivel național și local astfel încât FCTC să devină o realitate concretă acolo unde contează cel mai mult, în interiorul țărilor.

Cuvânt înainte

Părțile prezentei FCTC,

hotărâte să acorde prioritate dreptului lor de a proteja sănătatea publică,

admițând faptul că răspândirea epidemiilor provocate de tutun reprezintă o problemă globală cu consecințe grave asupra sănătății publice și care necesită cea mai extinsă colaborare internațională posibilă și participarea tuturor țărilor într-o reacție internațională eficientă, adecvată și multilaterală,

reflectând preocuparea comunității internaționale cu privire la consecințele devastatoare la nivel mondial asupra sănătății, a mediului înconjurător, precum și la consecințele sociale și economice ale consumului de tutun și expunerii la fumul de tutun,

serios preocupate de creșterea la nivel mondial a consumului de țigarete și de alte produse ce conțin tutun, în special în țările în curs de dezvoltare, precum și de povara pe care acest lucru o reprezintă pentru familii, pentru săraci și pentru sistemele naționale de sănătate,

recunoscând că dovezile științifice au stabilit clar că atât consumul de tutun, cât și expunerea la fumul de tutun provoacă moartea, îmbolnăvirea și invaliditatea și că există un interval de timp între expunerea la fumat și alte utilizări ale produselor din tutun și declanșarea bolilor provocate de tutun,

recunoscând, de asemenea, că țigaretele și alte câteva produse care conțin tutun sunt prelucrate în așa fel încât să creeze și să mențină dependența și că mulți dintre compușii conținuți și fumul pe care îl produc sunt activi din punct de vedere farmacologic, toxici, mutageni și carcinogeni și că dependența de tutun este în mod distinct clasificată ca fiind o dereglare în majoritatea clasificărilor internaționale ale bolilor,

confirmând existența unor dovezi științifice clare asupra faptului că expunerea prenatală la fumul de tutun are efecte adverse de sănătate și dezvoltare pentru copii, profund îngrijorate de creșterea numărului de fumători și al altor forme de consum al tutunului în rândul copiilor și adolescenților din întreaga lume, în special la vârste din ce în ce mai reduse, alarmate de creșterea numărului de fumători și al altor forme de consum al tutunului în rândul femeilor și al tinerilor din întreaga lume și ținând cont de necesitatea unei participări depline a femeilor la toate nivelurile generării și implementării unor politici și de necesitatea unor strategii de control al tutunului specifice fiecărui sex,

profund îngrijorate de numărul mare de fumători și de alte forme de consum al tutunului de către persoane indigene,

intens preocupate de impactul tuturor formelor de reclamă, promovare și sponsorizare, care încurajează consumul produselor ce conțin tutun,

admițând că este necesară o acțiune comună pentru eliminarea tuturor formelor de trafic ilicit de țigarete și de alte produse ce conțin tutun, inclusiv contrabanda, producerea ilegală și contrafacerea,

confirmând că pentru controlul tutunului la toate nivelurile și în special în țările în curs de dezvoltare și în cele cu economii în tranziție sunt necesare resurse financiare și tehnice suficiente, proporționale cu nevoia curentă și estimată de activități de control al tutunului,

recunoscând nevoia de a elabora mecanisme corespunzătoare care să abordeze implicațiile sociale și economice pe termen lung ale unor strategii eficiente de reducere a cererii de tutun,

acordând atenție dificultăților sociale și economice pe care le pot crea programele de control al tutunului pe termen mediu și lung în anumite țări în curs de dezvoltare și în țări cu economii în tranziție și admițând nevoia de asistență tehnică și financiară în contextul unor strategii de dezvoltare durabilă aplicate la nivel național,

conștiente de eforturile valoroase realizate de multe state în sensul combaterii consumului de tutun și lăudând conducerea Organizației Mondiale a Sănătății, precum și eforturile altor organizații și entități din sistemul Organizației Națiunilor Unite și a altor organizații interguvernamentale internaționale și regionale, pentru elaborarea de măsuri de control al tutunului,

subliniind contribuția deosebită a organizațiilor neguvernamentale și a altor membri ai societății civile fără legătură cu industria tutunului, incluzând aici organisme profesionale de sănătate, grupuri de femei, tineret, consumatori și grupuri ecologice și instituții academice și de îngrijire a sănătății, până la eforturi de control al tutunului la nivel național și internațional, și importanța vitală a participării acestora la eforturile naționale și internaționale de control al tutunului,

recunoscând necesitatea de a fi avertizați în legătură cu orice încercare a industriei tutunului de a submina eforturile de control al tutunului și necesitatea de a fi la curent cu acele activități din industria tutunului care au un impact negativ asupra eforturilor de control al tutunului,

reamintind art. 12 din Acordul internațional asupra drepturilor economice, sociale și culturale, adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 16 decembrie 1966, care stipulează că toți oamenii au dreptul de a se bucura de cele mai înalte standarde de sănătate fizică și mentală ce pot fi atinse,

reamintind și preambulul Constituției Organizației Mondiale a Sănătății, care prevede că dreptul de a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate ce poate fi atins reprezintă unul dintre drepturile fundamentale ale fiecărui om, indiferent de rasă, religie, convingeri politice sau condiție socială,

hotărâte să promoveze măsuri de control al tutunului bazate pe considerații științifice, tehnice și economice actuale și relevante,

reamintind Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 18 decembrie 1979, care prevede că statele participante la acea convenție vor adopta măsuri adecvate pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor din domeniul îngrijirilor de sănătate,

reamintind în continuare Convenția asupra drepturilor copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, care prevede că statele participante la acea convenție recunosc dreptul copilului la cel mai înalt standard de sănătate ce poate fi atins,

au hotărât după cum urmează:

PARTEA I Introducere

ARTICOLUL 1 Termeni utilizați

În scopurile prezentei FCTC:

a) comerț ilicit indică orice practică sau comportament interzis de lege, asociat cu producerea, expedierea, primirea, deținerea, distribuirea, vânzarea sau cumpărarea, inclusiv orice practică sau comportament menit să faciliteze o astfel de activitate;

b) organizație regională de integrare economică se referă la o organizație compusă din mai multe state suverane și căreia statele membre i-au transferat jurisdicția asupra unui grup de probleme, inclusiv autoritatea de a lua decizii cu privire la aceste probleme în numele statelor membre1);

c) reclama și promovarea tutunului indică orice formă de comunicare, recomandare ori activitate comercială, care are drept scop, rezultat sau rezultat potențial promovarea unui produs ce conține tutun ori consumul de tutun în mod direct sau indirect;

d) controlul tutunului indică o serie de strategii de reducere a furnizării, cererii și daunelor menite să îmbunătățească sănătatea unei populații prin eliminarea sau reducerea consumului de produse ce conțin tutun ori a expunerii la fumul de țigară;

e) industria tutunului se referă la producătorii de tutun, distribuitorii angrosiști și importatorii de produse ce conțin tutun;

f) produsele ce conțin tutun indică produsele fabricate parțial sau integral din frunză de tutun ca materie primă și care sunt produse pentru a fi fumate, supte, mestecate ori inhalate;

g) sponsorizarea tutunului indică orice fel de sprijin acordat oricărui eveniment, activitate sau individ, având drept scop, rezultat sau rezultat potențial promovarea unui produs ce conține tutun ori utilizarea tutunului în mod direct sau indirect.

1) Acolo unde este adecvat, termenul național se va referi în aceeași măsură la organizații regionale de integrare economică.

ARTICOLUL 2 Legătura dintre prezenta FCTC și alte acorduri și instrumente legale

1. Pentru o mai bună protejare a sănătății populației, părțile sunt încurajate să implementeze măsuri adiționale celor prevăzute de prezenta FCTC și protocoalele sale și nimic din aceste instrumente nu va împiedica o parte să impună cerințe mai stricte în concordanță cu prevederile lor și care respectă legea internațională.

2. Prevederile prezentei FCTC și ale protocoalelor acesteia nu vor afecta în nici un fel dreptul părților de a se implica în acorduri bilaterale sau multilaterale, inclusiv regionale sau subregionale, cu privire la probleme relevante pentru sau adiționale prezentei FCTC și protocoalelor sale, cu condiția ca aceste acorduri să nu contrazică obligațiile lor în cadrul FCTC și al protocoalelor acesteia. Părțile implicate vor comunica aceste acorduri Conferinței părților prin intermediul secretariatului.

PARTEA a II-a Obiectiv, principii de bază și obligații generale

ARTICOLUL 3 Obiectiv

Obiectivul prezentei FCTC și al protocoalelor acesteia este protejarea generațiilor prezente și viitoare de consecințele devastatoare ale consumului de tutun și ale expunerii la fumul de tutun asupra sănătății, a mediului înconjurător, mediului social și economic, prin oferirea unui cadru pentru măsurile de control al tutunului care să fie implementate de părți la nivel național, regional și internațional, cu scopul de a reduce constant și considerabil prevalența utilizării tutunului și a expunerii la fumul de tutun.

ARTICOLUL 4 Principii de bază

Pentru a atinge obiectivul prezentei FCTC și al protocoalelor acesteia și pentru a implementa prevederile, părțile vor fi îndrumate, printre altele, de principiile prezentate mai jos:

1. Fiecare persoană trebuie informată cu privire la consecințele asupra sănătății, la caracterul ce creează dependență și la pericolul de moarte pe care le reprezintă consumul de tutun și expunerea la fumul de tutun, precum și cu privire la măsurile eficiente legislative, executive, administrative sau de altă natură ce trebuie luate în considerare la nivelul guvernamental corespunzător pentru a proteja toate persoanele de expunerea la fumul de tutun.

2. Este necesar un angajament politic puternic pentru a dezvolta și a susține la nivel național, regional și internațional măsuri globale multisectoriale și răspunsuri coordonate, luându-se în considerare:

a) necesitatea de a adopta măsuri pentru protejarea tuturor persoanelor de expunerea la fumul de tutun;

b) necesitatea de a adopta măsuri pentru prevenirea inițierii, promovării și pentru sprijinirea renunțării la fumat, precum și pentru reducerea consumului de produse ce conțin tutun în orice formă;

c) necesitatea de a adopta măsuri pentru promovarea participării persoanelor și comunităților indigene la dezvoltarea, implementarea și evaluarea programelor de control al tutunului, care sunt adecvate din punct de vedere social și cultural nevoilor și perspectivelor lor; și

d) necesitatea de a adopta măsuri pentru tratarea riscurilor specifice fiecărui sex, atunci când sunt dezvoltate măsurile de control al tutunului.

3. Cooperarea internațională, în special transferul de tehnologie, cunoștințe și asistență financiară și oferirea expertizei necesare, pentru stabilirea și implementarea unor programe eficiente de control al tutunului, ținând cont de cultura locală, precum și de factorii sociali, economici, politici și legali reprezintă un aspect important al prezentei FCTC.

4. Măsurile și răspunsurile multisectoriale globale pentru reducerea consumului tuturor produselor ce conțin tutun la nivel național, regional și internațional sunt esențiale pentru prevenirea, în conformitate cu principiile de sănătate publică, a frecvenței bolilor, invalidității premature și mortalității datorate consumului de tutun și expunerii la fumul de tutun.

5. Problemele legate de responsabilitate, după cum este stabilită aceasta de fiecare parte sub jurisdicția sa, reprezintă o parte importantă a combaterii de ansamblu a tutunului.

6. Importanța asistenței tehnice și financiare pentru sprijinirea tranziției economice a cultivatorilor și lucrătorilor de tutun a căror existență este grav afectată de programele de control al tutunului în părțile care reprezintă țări în curs de dezvoltare, precum și în părțile cu o economie în tranziție trebuie admisă și abordată în contextul strategiilor de dezvoltare susținută, dezvoltate la nivel național.

7. Participarea societății civile este esențială pentru atingerea obiectivului prezentei FCTC și protocoalelor acesteia.

ARTICOLUL 5 Obligații generale

1. Fiecare parte va dezvolta, implementa, actualiza periodic și va revizui strategiile naționale multisectoriale de control al tutunului, proiectele și programele, în conformitate cu prezenta FCTC a cărei parte este și cu protocoalele acesteia.

2. În acest scop, fiecare parte, conform capacităților sale:

a) va stabili sau va consolida și va finanța un mecanism național de coordonare ori puncte focale pentru controlul tutunului; și


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...