Consiliul de Stabilizare și de Asociere

Decizia nr. 1/2015 de adoptare a regulamentului său de procedură [2016/88]
Număr celex: 32016D0088

Modificări (...)

În vigoare de la 26 ianuarie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE,

având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina pe de altă parte ("acordul"), în special articolele 115, 116, 118 și 120,

întrucât acordul a intrat în vigoare la 1 iunie 2015,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Președinția

Părțile dețin președinția Consiliului de stabilizare și de asociere, alternativ, pentru o perioadă de 12 luni. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de stabilizare și de asociere și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

Articolul 2 Reuniuni

Consiliul de stabilizare și de asociere se reunește la nivel ministerial o dată pe an. În cazul în care părțile sunt de acord, se pot ține sesiuni extraordinare ale Consiliului de stabilizare și de asociere, la cererea uneia dintre părți. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, fiecare sesiune a Consiliului de stabilizare și de asociere se desfășoară în locul în care se desfășoară în mod obișnuit reuniunile Consiliului Uniunii Europene, la o dată convenită de ambele părți. Reuniunile Consiliului de stabilizare și de asociere se convoacă, de comun acord, de către secretarii Consiliului de stabilizare și de asociere, în acord cu președintele.

Articolul 3 Reprezentarea

Membrii Consiliului de stabilizare și de asociere care nu pot participa la o ședință pot fi reprezentați. În cazul în care un membru dorește să fie reprezentat, acesta trebuie să notifice președintelui numele reprezentantului său înainte de reuniunea la care urmează să fie reprezentat. Reprezentantul unui membru al Consiliului de stabilizare și de asociere exercită toate drepturile membrului pe care îl reprezintă.

Articolul 4 Delegații

Membrii Consiliului de stabilizare și de asociere pot fi însoțiți de funcționari. Înaintea fiecărei reuniuni, președintele este informat despre componența prevăzută pentru delegația fiecărei părți. Un reprezentant al Băncii Europene de Investiții participă în calitate de observator la reuniunile Consiliului de stabilizare și de asociere atunci când pe ordinea de zi figurează chestiuni care privesc această bancă. Consiliul de stabilizare și de asociere poate invita persoane care nu sunt membre să asiste la reuniunile sale pentru ca acestea să furnizeze informații pe teme specifice.

Articolul 5 Secretariatul

Un funcționar din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și un funcționar din cadrul Misiunii Bosniei și Herțegovina pe lângă Uniunea Europeană acționează împreună în calitate de secretari ai Consiliului de stabilizare și de asociere.

Articolul 6 Corespondența

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...