Guvernul României

Ordonanța nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar

Modificări (7), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 1994
Formă aplicabilă de la 08 august 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Salarizarea personalului din sectorul bugetar se stabilește în raport cu rolul pe care acesta îl are în societate, cu importanța muncii pe care o desfășoară, cu nivelul pregătirii profesionale necesar îndeplinirii sarcinilor de muncă și cu răspunderea asumată potrivit funcției îndeplinite.

Art. 2. -

(1) Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile din organele autorităților: legislativă, executivă, judecătorească și din unitățile bugetare sunt prevăzuți în anexele nr. I-V la prezenta ordonanță.

(2) Pentru alte funcții din sectorul bugetar pentru care nu s-au stabilit coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază prin prezenta ordonanță, acești coeficienți se stabilesc de către Guvern, prin corelare cu cei ai funcțiilor prevăzute în anexele menționate la alin. (1) de mai sus.

(3) Indemnizațiile de conducere pentru personalul din sectorul bugetar se majorează la limita inferioară cu 5% și la limita superioară cu 20%, iar cele stabilite în sumă fixă se majorează cu 10%.

(4) Absolvenții de învățământ de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradația 1 a gradului profesional corespunzător studiilor și vechimii în specialitate sau, acolo unde este cazul, la un grad și la o gradație la care se asigură o creștere cu până la 0,100 a coeficientului de ierarhizare avut.

Art. 3. -

(1) Salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,000 este de 123.500 lei lunar brut și se va majora conform indexărilor ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994, în raport cu creșterea prețurilor de consum.

(2) Salariile de bază pentru fiecare funcție din sectorul bugetar se calculează de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza coeficienților de ierarhizare stabiliți potrivit anexelor la prezenta ordonanță și a salariului prevăzut la alin. (1) și se rotunjesc din 100 în 100 lei în favoarea salariaților. Salariile de bază astfel stabilite, precum și indemnizațiile majorate înlocuiesc salariile prevăzute în anexele la legile nr. 40/1991, nr. 52/1991 și nr. 53/1991, republicate, precum și în anexe la hotărâri ale Guvernului.

(3) Valoarea în sumă brută corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,000 se poate majora anual și prin legea bugetului de stat, ținând seama de evoluția economiei naționale și a salariilor din celelalte sectoare de activitate.

Art. 4. -

În cazul activităților de producție ce se desfășoară în cadrul unor unități bugetare, coeficienții de ierarhizare prevăzuți la art. 2 pot fi majorați cu până la 25%, la propunerea ministerelor și a altor organe ale autorității executive, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. -

Salariatul trecut, din dispoziția conducerii unei instituții publice, cu acordul său, să îndeplinească anumite lucrări sau atribuții la o altă instituție publică subordonată va fi încadrat la un grad sau la o treaptă profesională care să-i asigure un salariu de bază egal sau cât mai apropiat de cel avut.

Art. 6. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, ca organe de specialitate, pot da îndrumări metodologice cu privire la modul de aplicare a dispozițiilor legale referitoare la încadrarea, promovarea și salarizarea personalului din ministere, celelalte organe ale autorității executive și din unitățile bugetare.

Art. 7. -

Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare de la data de 1 septembrie 1994 pentru cadrele didactice și de la 1 octombrie 1994 pentru celelalte categorii de personal.

Art. 8. -

Cu data de 1 octombrie 1994, tranșele de venituri lunare impozabile stabilite potrivit Legii nr. 32/1991, republicată, sunt cele prevăzute în anexa nr. VI. Aceste tranșe de venituri se vor majora cu coeficienții de indexare ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994 în raport cu creșterea prețurilor de consum.

ANEXA Nr. I/1

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcția de Președinte al României

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Președintele României 10,000

ANEXA Nr. I/2

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru senatori, deputați, pentru funcțiile din Biroul permanent al Senatului, din Biroul permanent al Camerei Deputaților, din comisiile permanente ale celor două Camere, precum și pentru președinții grupurilor parlamentare, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Senatori, deputați 5,800
2. Vicepreședinții și secretarii comisiilor permanente ale Senatului și ale Camerei Deputaților 5,950
3. Secretarii, chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților, președinții comisiilor permanente ale Senatului și ale Camerei Deputaților, precum și președinții grupurilor parlamentare 6,150
4. Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 6,500
5. Președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților 7,500

*) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.

ANEXA Nr. I/3

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere din Curtea Supremă de Justiție

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Președintele Curții Supreme de Justiție 6,750
2. Vicepreședinte la Curtea Supremă de Justiție 6,000
3. Președinți de secție la Curtea Supremă de Justiție 5,500

ANEXA Nr. I/4

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile din Guvernul României și pentru unele funcții de nivel guvernamental

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Prim-ministru 7,500
2. Ministru de stat 6,500
3. Ministru 6,000
4. Secretar de stat 5,500
5. Subsecretar de stat 5,000

ANEXA Nr. I/5

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere din cadrul unor instituții centrale

Funcții de conducere la care coeficientul de ierarhizare este cel prevăzut pentru funcția de ministru

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Președintele Academiei Române 6,000
2. Guvernatorul Băncii Naționale a României 6,000
Modificări (1)

ANEXA Nr. I/6

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și Ministerul Justiției

Funcții din conducerea Parchetului General

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Procuror general 6,000
2. Prim-adjunct al procurorului general 5,500
3. Adjunct al procurorului general 5,000

ANEXA Nr. I/7

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile din conducerea prefecturilor și a consiliilor locale

I. Prefectura Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Prefect, primar general al Capitalei 5,500
2. Subprefect, viceprimar 5,000
3. Director general prefectură, secretar 3,900

II. Prefecturi și consilii județene

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
Categoria I Categoria a II-a
1. Prefect, președinte 5,200 4,800
2. Subprefect, vicepreședinte 4,500 4,250
3. Director general prefectură, secretar 3,900 3,500

III. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
Cu peste 320. 000 locuitori Categoria
I II III
1. Municipii
- primar 4,500 3,850 3,300 3,000
- viceprimar 4,000 3,400 3,000 2,750
- secretar 3,850 3,000 2,750 2,600
2. Orașe
- primar - 2,700 2,600 2,450
- viceprimar - 2,600 2,450 2,250
- secretar - 2,450 2,250 2,050
Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I II III
Între 7.001-15.000 locuitori Între 3.001-7. 000 locuitori Până la 3.000 locuitori
3. Comune
- primar 2,000 1,900 1,800 1,700
- viceprimar 1,950 1,850 1,750 1,650
- secretar 1,900 1,800 1,700 1,600

ANEXA Nr. II/1

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere și de execuție de specialitate specifice Președinției României

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
a) Funcții de conducere
1. Consilier prezidențial S 6,000
2. Consilier de stat S 5,500
b) Funcții de execuție de specialita te specifice
3. Directori de cabinet S 4,100-4,400
4. Consilier S 4,100-4,400
5. Expert S 3,700-4,000
6. Consultant S 2,350-2,800
7. Șef cabinet I S 1,600-2,050
8. Șef cabinet II M 1,300-1,700
9. Secretar de cabinet M 1,150-1,450

ANEXA Nr. II/2

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru unele funcții de conducere specifice din aparatul Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Secretar general 5,500
2. Secretar general adjunct 5,250
3. Șef departament, director general 5,000

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
1. Consilier parlamentar S 4,100-4,400
2. Expert parlamentar S 3,700-4,000
3. Consultant parlamentar S 2,350-2,800
4. Șef birou senatorial S 2,050-2,500
5. Șef cabinet S 1,600-2,050
6. Șef birou senatorial M 1,700-1,950
7. Șef cabinet**) M 1,500-1,900
8. Șef de cabinet M 1,300-1,700
9. Secretar de cabinet M 1,150-1,450

*) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.

**) Se aplică salariaților care au atribuții de stenografiere a lucrărilor în plen ale Senatului.

ANEXA Nr. II/3

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de execuție de specialitate din Curtea Supremă de Justiție

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
A. Funcții de execuție de specialitate juridică
1. Judecător 5,000
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
B. Funcții de execuție de specialitate juridică pe grade profesionale
2. Magistrat-asistent gradul I S 4,100 4,200 4,300 4,400
3. Magistrat-asistent gradul II S 3,700 3,800 3,900 4,000
4. Magistrat-asistent gradul III S 3,300 3,400 3,500 3,600
5. Magistrat-asistent gradul IV S 2,900 3,000 3,100 3,200
6. Magistrat-asistent gradul V S 2,650 2,700 2,800 -

ANEXA Nr. II/4

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru unele funcții de conducere și de execuție de specialitate specifice aparatului Guvernului României

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
a) Funcții de conducere
1. Secretar general al Guvernului S 6,000
2. Secretar general adjunct, consilier de stat S 5,500
b) Funcții de execuție de specialita te specifice
3. Director de cabinet*) S 4,100-4,400
4. Consilier guvernamental S 4,100-4,400
5. Director de cabinet**) S 3,800-4,400
6. Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitate S 3,700-4,000
7. Consultant S 2,350-2,800
8. Șef cabinet I S 1,600-2,050
9. Șef cabinet II M 1,300-1,700
10. Secretar de cabinet M 1,150-1,450

*) Se utilizează la primul-ministru.

**) Se utilizează la miniștrii de stat.

ANEXA Nr. II/5

INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI ȘI PARCHETE
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Judecător, procuror; gradul I S 4,100 4,200 4,300 4,400
2. Judecător, procuror; gradul II S 3,700 3,800 3,900 4,000
3. Judecător, procuror; gradul III S 3,300 3,400 3,500 3,600
4. Judecător, procuror; gradul IV S 2,900 3,000 3,100 3,200
5. Judecător, procuror; gradul V S 2,650 2,700 2,800 -
6. Judecător, procuror; stagiar S 2,250 2,300 - -
7. Executor judecătoresc I S 2,050 2,100 2,150 2,200
8. Executor judecătoresc II S 1,850 1,900 1,950 2,000
9. Executor judecătoresc III S 1,650 1,700 1,750 1,800
10. Executor judecătoresc debutant S 1,550 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Grefier instanță judecată, grefier parchet; I M 1,450 1,500 1,550 1,600
12. Grefier instanță judecată, grefier parchet; II, grefier-dactilograf I M 1,350 1,375 1,400 1,425
13. Grefier instanță judecată, grefier parchet; III, grefier-dactilograf II M 1,250 1,275 1,300 1,325
14. Grefier instanță judecată, grefier parchet; IV, grefier-dactilograf III M 1,150 1,175 1,200 1,225
15. Grefier instanță judecată, grefier parchet, grefier-dactilograf; debutant M 1,075 - - -
16. Executor judecătoresc I M 1,450 1,500 1,550 1,600
17. Executor judecătoresc II M 1,350 1,375 1,400 1,425
18. Executor judecătoresc III M 1,250 1,275 1,300 1,325
19. Executor judecătoresc IV M 1,150 1,175 1,200 1,225
20. Executor judecătoresc debutant M 1,075 - - -
21. Arhivar-registrator I M 1,150 1,175 1,200 1,225
22. Arhivar-registrator II M 1,050 1,075 1,100 1,125
23. Arhivar-registrator III M; G 0,950 0,975 1,000 1,025
24. Arhivar-registrator debutant M 0,925 - - -
25. Agent procedural G 0,900 0,925 0,950 0,975
26. Aprod G 0,875 0,900 0,925 0,950

ANEXA Nr. II/6

LABORATOARE DE CRIMINALISTICĂ
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert criminalist gradul I S 3,100 3,200 3,300 3,400
2. Expert criminalist gradul II S 2,900 2,950 3,000 3,050
3. Expert criminalist gradul III S 2,700 2,750 2,800 2,850
4. Asistent criminalist gradul I S 2,500 2,550 2,600 -
5. Asistent criminalist gradul II S 2,350 2,400 2,450 -
6. Asistent criminalist debutant S 2,000 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Tehnician criminalist I M 1,300 1,350 1,400 1,450
8. Tehnician criminalist II M 1,200 1,225 1,250 1,275
9. Tehnician criminalist III M 1,100 1,125 1,150 1,175
10. Tehnician criminalist IV M 1,000 1,025 1,050 1,075
11. Tehnician criminalist debutant M 0,925 - - -
12. Secretar-dactilograf laborator criminalistică I M 1,175 1,200 1,225 1,250
13. Secretar-dactilograf laborator criminalistică II M 1,075 1,100 1,125 1,150
14. Secretar-dactilograf laborator criminalistică III M 1,000 1,025 1,050 -
15. Secretar-dactilograf laborator criminalistică debutant M 0,850 - - -

ANEXA Nr. III/1

MINISTERE ȘI CELELALTE INSTITUȚII CENTRALE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de execuție de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul d e ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A**) S 2,300 2,350 2,400 2,450
2. Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I S 2,050 2,100 2,150 2,200
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II S 1,800 1,850 1,900 2,000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 1,550 1,600 1,650 1,700
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 1,350 1,400 1,450 1,500
6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 1,300 - - -
7. Tehnician-economist, secretar administrație, interpret relații, subinginer; gradul I S.S.D. 1,550 1,600 1,650 1,700
8. Tehnician-economist, secretar administrație, interpret relații, subinginer; gradul II S.S.D. 1,350 1,400 1,450 1,500
9. Tehnician-economist, secretar administrație, interpret relații, subinginer; gradul III S.S.D. 1,150 1,200 1,250 1,300
10. Tehnician-economist, secretar administrație, interpret relații, subinginer; debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Referent I A M 1,425 1,450 1,500 1,550
12. Referent I M 1,250 1,300 1,350 1,400
13. Referent II M 1,150 1,175 1,200 1,225
14. Referent III M 1,025 1,050 1,075 1,100
15. Referent IV M 0,925 0,950 0,975 1,000
16. Referent debutant M 0,900 - - -

*) Se utilizează și pentru salarizarea consilierilor la miniștri în limita a 1-3 posturi și, respectiv, a consilierilor la secretarii de stat în limita a 1-2 posturi, cu indemnizația de conducere prevăzută de lege pentru funcția de consilier al ministrului.

**) Se utilizează numai la ministere, organe centrale și instituții asimilate acestora, la care conducătorul instituției respective are salariul de bază stabilit la nivelul funcției de ministru de stat, ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat.

II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile pe grade și trepte profesionale din activitățile administrative, de secretariat, relații cu publicul, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire din aparatul propriu al ministerului sau al organului central de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Economist, inspector, referent, inginer; gradul IA S 1,800 1,850 1,900 2,000
2. Economist, inspector, referent, inginer; gradul I S 1,550 1,600 1,650 1,700
3. Economist, inspector, referent, inginer; gradul II S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Economist, inspector, referent, inginer; debutant S 1,300 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1,150 1,175 1,200 1,225
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 1,025 1,050 1,075 1,100
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 0,925 0,950 0,975 1,000
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 0,900 - - -
10. Șef cabinet I A*) M;G 1,250 1,300 1,350 1,400
11. Șef cabinet I M;G 1,150 1,175 1,200 1,225
12. Șef cabinet II M;G 1,025 1,050 1,075 1,100
13. Stenodactilograf I A M 1,175 1,200 1,250 1,300
14. Stenodactilograf I M 1,025 1,050 1,075 1,100
15. Stenodactilograf II M 0,925 0,950 0,975 1,000
16. Stenodactilograf debutant M 0,900 - - -
17. Secretar-dactilograf, dactilograf; I A M 1,150 1,200 1,250 1,300
18. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 1,000 1,025 1,050 1,075
19. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 0,900 0,925 0,950 0,975
20. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M;G 0,850 - - -
21. Casier, magaziner; I M 1,075 1,100 1,150 1,200
22. Casier, magaziner; II M;G 0,950 0,975 1,000 1,025
23. Casier, magaziner; debutant M;G 0,900 - - -
24. Funcționar, arhivar;I M 1,050 1,075 1,100 1,150
25. Funcționar, arhivar; II M 0,950 0,975 1,000 1,025
26. Funcționar, arhivar; III M 0,850 0,875 0,900 0,925
27. Funcționar, arhivar; debutant M 0,800 - - -
28. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 0,800 0,825 0,850 -
29. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 0,725 0,750 0,775 -
30. Muncitor I A**) 1,250 1,300 1,400 -
31. Muncitor I 1,175 1,200 1,225 -
32. Muncitor II 1,100 1,125 1,150 -
33. Muncitor III 1,025 1,050 1,075 -
34. Muncitor IV 0,950 0,975 1,000 -
35. Muncitor V 0,875 0,900 0,925 -
36. Muncitor VI 0,800 0,825 0,850 -
37. Muncitor necalificat 0,725 0,750 0,775 -

*) Se utilizează la funcțiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,000.

**) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea șoferilor de pe autoturismele puse la dispoziția persoanelor care ocupă funcții al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,500.

NOTĂ:

1. Salariile de bază ale funcțiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf și dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puțin o limbă străină, în medie, peste 50% din timpul de lucru și cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiază, în medie, cel puțin 30% din timpul de lucru.

2. Pentru personalul care îndeplinește, potrivit legii, atribuțiile funcției de șef de stat major apărare civilă și este încadrat pe funcțiile de execuție prevăzute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcției de execuție se adaugă 0,400.

3. Pentru personalul care îndeplinește, potrivit legii, pe lângă sarcinile care revin funcției de execuție pe care este încadrat, și atribuțiile funcției de șef de stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcției de execuție deținute se adaugă 0,250.

4. Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau în treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

5. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

6. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

III. Funcții specifice unor ministere

1. Ministerul Afacerilor Externe

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții diplomatice
1. Ambasador S 3,200 - - -
2. Ministru plenipotențiar S 2,900 - - -
3. Ministru consilier S 2,300 2,400 2,500 2,600
4. Consilier diplomatic, consul general S 2,050 2,100 2,150 2,200
5. Secretar I, consul, interpret relații diplomatice I S 1,800 1,850 1,900 1,950
6. Secretar II, viceconsul, interpret relații diplomatice II S 1,550 1,600 1,650 1,700
7. Secretar III, curier diplomatic I, referent relații I,interpret relații diplomatice III S 1,350 1,400 1,450 1,500
8. Atașat, agent consular, referent relații II, curier diplomatic II, arhivist S 1,300 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Referent transmitere I M 1,250 1,300 1,350 1,400
10. Referent transmitere II M 1,125 1,150 1,175 1,200
11. Referent transmitere III M 1,025 1,050 1,075 1,100
12. Referent debutant M 1,000 - - -

2. Ministerul Finanțelor

2.1. Garda financiară - aparatul central - personalul militarizat

Funcția Coeficientul de ierarhizare
Comisar general 4,600

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade pro fesionale
1. Comisar principal I A S 2,800 2,850 2,900 3,000
2. Comisar principal I S 2,500 2,550 2,600 2,700
3. Comisar principal II S 2,200 2,250 2,300 2,350
4. Comisar principal III S 1,900 1,950 2,000 2,050
5. Comisar principal IV S 1,650 1,700 1,750 1,800
6. Comisar debutant S 1,600 - - -
7. Comisar principal I S.S.D. 1,800 1,900 2,000 2,100
8. Comisar principal II S.S.D. 1,550 1,600 1,650 1,700
9. Comisar principal III S.S.D. 1,350 1,400 1,450 1,500
10. Comisar debutant S.S.D. 1,300 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte pr ofesionale
11. Comisar I A M 1,600 1,650 1,700 1,750
12. Comisar I M 1,350 1,400 1,450 1,500
13. Comisar II M 1,225 1,250 1,275 1,300
14. Comisar III M 1,100 1,150 1,175 1,200
15. Comisar debutant M 1,050 - - -

NOTĂ:

Pentru celelalte funcții utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de bază vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfășoară activitatea în condiții specifice personalului militarizat.

2.2. Direcția generală a vămilor - Direcția de supraveghere
și control vamal
Modificări (1)

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert, inspector de specialitate; gradul I A S 2,800 2,850 2,900 3,000
2. Expert, inspector de specialitate; gradul I S 2,500 2,550 2,600 2,700
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II S 2,200 2,250 2,300 2,350
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III S 1,900 1,950 2,000 2,050
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV S 1,650 1,700 1,750 1,800
6. Referent, inspector; debutant S 1,600 - - -
7. Tehnician-economist gradul I S.S.D. 1,800 1,900 2,000 2,100
8. Tehnician-economist gradul II S.S.D. 1,550 1,600 1,650 1,700
9. Tehnician-economist gradul III S.S.D. 1,350 1,400 1,450 1,500
10. Tehnician-economist debutant S.S.D. 1,300 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Referent I A M 1,600 1,650 1,700 1,750
12. Referent I M 1,350 1,400 1,450 1,500
13. Referent II M 1,225 1,250 1,275 1,300
14. Referent III M 1,100 1,150 1,175 1,200
15. Referent IV M 0,925 0,950 0,975 1,000
16. Referent debutant M 0,900 - - -

3. Ministerul Comerțului

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
Funcții specifice pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 2,300 2,400 2,500 2,600
2. Consilier economic S 2,050 2,100 2,150 2,200
3. Secretar economic I S 1,800 1,850 1,900 1,950
4. Secretar economic II S 1,550 1,600 1,650 1,700
5. Secretar economic III S 1,350 1,400 1,450 1,500

4. Ministerul Tineretului și Sportului

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I I.P.3 1,550 1,600 1,650 1,700
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II I.P.3 1,350 1,400 1,450 1,500
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III I.P.3 1,150 1,200 1,250 1,300
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant I.P.3 1,050 - - -

ANEXA Nr. III/2

APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, AL CONSILIILOR JUDEȚENE ȘI AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, AL CONSILIILOR LOCALE ȘI AL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

I. Coeficienți de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A*) S 2,050 2,100 2,150 2,200
2. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I S 1,800 1,850 1,900 2,000
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 1,550 1,600 1,650 1,700
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 1,350 1,400 1,450 1,500
5. Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 1,200 - - -
6. Conductor arhitect IA**), instructor sportiv IA S.S.D. 1,450 1,500 1,550 1,600
7. Conductor arhitect I**), instructor sportiv I S.S.D. 1,200 1,250 1,300 1,350
8. Conductor arhitect II**), instructor sportiv II S.S.D. 1,075 1,100 1,125 1,150
9. Conductor arhitect**), instructor sportiv; debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Referent, inspector; I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
11. Referent, inspector; I M 1,150 1,175 1,200 1,225
12. Referent, inspector; II M 1,025 1,050 1,075 1,100
13. Referent, inspector; III M 0,925 0,950 0,975 1,000
14. Referent, inspector; debutant M 0,900 - - -

*) Se poate utiliza numai în aparatul prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, al consiliilor locale municipale și ale sectoarelor municipiului București și al unităților teritoriale de specialitate ale administrației publice.

**) Se utilizează numai la direcții sau compartimente de urbanism și amenajare a teritoriului.

II. Funcții specifice unor ministere

1. Ministerul Finanțelor

1.1. Garda financiară - personal militarizat

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Comisar principal I A S 2,300 2,350 2,400 2,500
2. Comisar principal I S 2,050 2,100 2,150 2,200
3. Comisar principal II S 1,750 1,800 1,850 1,900
4. Comisar principal III S 1,500 1,550 1,600 1,650
5. Comisar debutant S 1,450 - - -
6. Comisar principal I S.S.D. 1,850 1,900 1,950 2,000
7. Comisar principal II S.S.D. 1,650 1,700 1,750 1,800
8. Comisar principal III S.S.D. 1,400 1,450 1,500 1,550
9. Comisar debutant S.S.D. 1,300 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Comisar I A M 1,525 1,550 1,575 1,600
11. Comisar I M 1,350 1,400 1,450 1,500
12. Comisar II M 1,225 1,250 1,275 1,300
13. Comisar III M 1,100 1,150 1,175 1,200
14. Comisar debutant M 1,050 - - -

NOTĂ:

Pentru celelalte funcții utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de bază vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfășoară activitatea în condiții specifice personalului militarizat.

1.2. Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților subordonate Ministerului Finanțelor

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
1. Casier trezorier I M 1,150 1,175 1,200 1,225
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M;G 1,025 1,050 1,075 1,100
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M;G 0,900 - - -

III. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile pe grade și trepte profesionale din activitățile administrative, de secretariat, relații cu publicul, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, al consiliilor locale și al unităților teritoriale de specialitate ale administrației publice

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Economist, inginer, inspector, referent; gradul IA S 1,800 1,850 1,900 2,000
2. Economist, inginer, inspector, referent; gradul I S 1,550 1,600 1,650 1,700
3. Economist, inginer, inspector, referent; gradul II S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Economist, inginer, inspector, referent; debutant S 1,200 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1,150 1,175 1,200 1,225
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 1,025 1,050 1,075 1,100
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 0,925 0,950 0,975 1,000
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 0,900 - - -
10. Șef cabinet I A*) M 1,150 1,175 1,200 1,225
11. Șef cabinet I M 1,025 1,050 1,075 1,100
12. Șef cabinet II M 0,925 0,950 0,975 1,000
13. Stenodactilograf I M 1,025 1,050 1,075 1,100
14. Stenodactilograf II M 0,925 0,950 0,975 1,000
15. Stenodactilograf debutant M 0,900 - - -
16. Casier, magaziner; I M 1,075 1,100 1,150 1,200
17. Casier, magaziner; II M;G 0,950 0,975 1,000 1,025
18. Casier, magaziner; debutant M;G 0,900 - - -
19. Agent agricol I M 1,075 1,100 1,150 1,200
20. Agent agricol II M;G 0,950 0,975 1,000 1,025
21. Agent agricol III M;G 0,850 0,875 0,900 0,925
22. Agent agricol debutant M;G 0,800 - -
23. Funcționar, arhivar; I M 1,050 1,075 1,100 1,150
24. Funcționar, arhivar; II M 0,950 0,975 1,000 1,025
25. Funcționar, arhivar; III M 0,850 0,875 0,900 0,925
26. Funcționar, arhivar; debutant M 0,800 - - -
27. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M 1,000 1,025 1,050 1,075
28. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M 0,900 0,925 0,950 0,975
29. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M 0,850 - - -
30. Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 0,800 0,825 0,850 -
31. Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 0,725 0,750 0,775 -
32. Muncitor I A**) 1,250 1,300 1,400 -
33. Muncitor I 1,175 1,200 1,225 -
34. Muncitor II 1,100 1,125 1,150 -
35. Muncitor III 1,025 1,050 1,075 -
36. Muncitor IV 0,950 0,975 1,000 -
37. Muncitor V 0,875 0,900 0,925 -
38. Muncitor VI 0,800 0,825 0,850 -
39. Muncitor necalificat 0,725 0,750 0,775 -

*) Se utilizează la funcțiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 4,250.

**) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea șoferilor de pe autoturismele puse la dispoziția persoanelor care ocupă funcții al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 4,800.

NOTĂ:

1. Salariile de bază sunt mai mari cu 15% pentru personalul încadrat în direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București și în unitățile subordonate acestora, precum și pentru personalul încadrat în direcțiile regionale vamale. Salariile de bază ale personalului încadrat în direcțiile pentru probleme de muncă și protecție socială și în inspectoratele de protecția muncii, județene și al municipiului București, precum și ale personalului încadrat în inspecțiile teritoriale în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului sunt mai mari cu 15%.

Cu 15% sunt mai mari salariile de bază ale personalului încadrat în inspectoratele și secțiile teritoriale cu atribuții de control în domeniul resurselor minerale, precum și salariile de bază ale personalului cu atribuții de control din cadrul oficiilor județene și al municipiului București pentru protecția consumatorilor și din filialele din subordinea acestora.

2. Salariile de bază ale funcțiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf și dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puțin o limbă străină, în medie, peste 50% din timpul de lucru și cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiază, în medie, cel puțin 30% din timpul de lucru.

3. Pentru personalul care îndeplinește, potrivit legii, atribuțiile funcției de șef de stat major apărare civilă și este încadrat pe funcțiile de execuție prevăzute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcției de execuție se adaugă 0,400.

4. Pentru personalul care îndeplinește, potrivit legii, pe lângă sarcinile care revin funcției de execuție pe care este încadrat, și atribuțiile funcției de șef de stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcției de execuție deținute se adaugă 0,250.

5. Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

6. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

7. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

8. Funcțiile prevăzute la cap. I lit. a) pot fi denumite și "conservator pentru protecția monumentelor" în cadrul oficiilor pentru patrimoniul cultural național județene și al municipiului București. Pe această funcție vor fi încadrați ingineri și arhitecți.

9. În funcțiile de consilier și inspector de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute la cap. I din prezenta anexă, vor fi încadrați ingineri, economiști, juriști, chimiști, fizicieni și alți specialiști, absolvenți ai învățământului superior de nivel universitar, care sunt încadrați în compartimentele de bază ale prefecturilor, ale consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București, ale celorlalte consilii locale și ale unităților teritoriale de specialitate ale administrației publice.

10. În funcțiile de referent și inspector, pe trepte profesionale, prevăzute la cap. I din prezenta anexă, vor fi încadrați tehnicieni, contabili, statisticieni și alți specialiști cu studii liceale și postliceale, încadrați în compartimentele de bază ale prefecturilor, ale consiliilor județene și ale Consiliului General al Municipiului București, ale consiliilor locale și ale unităților teritoriale de specialitate ale administrației publice.

ANEXA Nr. III/3

SERVICII DE CONTENCIOS
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
1. Consilier juridic gradul I A S 2,300 2,350 2,400 2,450
2. Consilier juridic gradul I S 2,050 2,100 2,150 2,200
3. Consilier juridic gradul II S 1,800 1,850 1,900 1,950
4. Consilier juridic gradul III S 1,550 1,600 1,650 1,700
5. Consilier juridic gradul IV S 1,350 1,400 1,450 1,500
6. Consilier juridic debutant S 1,300 - - -

ANEXA Nr. IV/1

COEFICIENȚII DE IERARHIZARE
pentru unele funcții specifice apărării naționale, siguranței naționale și ordinii publice (structuri militare)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare*)
1. Șeful Statului Major General S
(general de armată) Academia Militară 5,600**)
2. Comandant de armată S
(general de armată) Academia Militară 5,100**)
Șef direcție
3. Comandant corp armată S
Șef direcție Academia Militară 4,700**)
(general-colonel)
4. Comandant brigadă S
(general-maior) Academia Militară 3,410
5. Comandant batalion S
(colonel) Academia Militară 3,030
6. Comandant companie M
(căpitan) Școala militară 2,080
7. Comandant pluton M
(locotenent) Școala militară 1,750
8. Șef depozit M
(sergent-major) Școala militară 1,500
9. Comandant subunitate (militar angajat pe bază de contract) M 0,950

*) Coeficienții de ierarhizare cuprind: solda de funcție și solda de grad la nivel maxim.

**) Inclusiv indemnizația de comandă.

ANEXA Nr. IV/2

COEFICIENȚII DE IERARHIZARE
pentru unele funcții specifice ordinii publice - Poliția

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare*)
1. Șef al Inspectoratului General al Poliției (general de armată) S 5,320**)
2. Șef direcție generală, director general al Poliției municipiului București (general-colonel) S 4,700**)
3. Șef direcție (brigadă) din Inspectoratul General al Poliției (general-locotenent) S 3,690
4. Șef inspectorat de poliție, șef direcție din Poliția municipiului București (general-locotenent) S 3,670
5. Comandant brigadă din Poliția municipiului București (general-maior) S 3,460
6. Șef poliție municipiu (colonel) S 3,380
7. Comandant brigadă din Inspectoratul de poliție județean (general-maior) S 3,390
8. Șef poliție oraș (colonel) S 3,130
9. Șef post poliție comunală, subofițer sectorist, subofițer operativ, agent de circulație (sergent-major) M 1,660
10. Ajutor șef de post, agent de ordine, subofițer pază (sergent-major) M 1,610

*) Coeficienții de ierarhizare cuprind: solda de funcție și solda de grad la nivel maxim.

**) Inclusiv indemnizația de comandă.

ANEXA Nr. V/1

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile didactice din învățământ

A. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile didactice din învățământul superior

a) Funcții didactice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
până la 3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani peste 30 ani
1. Profesor universitar S - - - 2,450 2,550 2,650 2,750 2,900
2. Conferențiar universitar S - - 1,950 2,000 2,100 2,200 2,300 2,450
3. Șef de lucrări (lector universitar) S - 1,650 1,750 1,800 1,850 1,950 2,050 -
4. Asistent universitar S 1,300 1,350 1,400 1,450 1,550 1,600 1,650 -
5. Preparator S 1,200 1,300*) 1,350*) - - - - -

*) Pentru preparatorii din domeniul medical.

B. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și de maiștri

a) Funcții didactice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
până la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani peste 25 ani
1. Profesor S
- cu grad didactic I - - 1,650 1,750 1,800 1,850 1,950 2,050
- cu grad didactic II - 1,300 1,325 1,350 1,400 1,450 1,500 1,600
- definitiv - 1,125 1,150 1,175 1,200 1,225 1,250 1,300
- debutant 1,100 - - - - - - -
2. Profesor I.P. 3
- cu grad didactic I - - 1,300 1,350 1,400 1,450 1,550 1,650
- cu grad didactic II - 1,125 1,150 1,175 1,200 1,250 1,300 1,400
- definitiv - 1,050 1,075 1,100 1,125 1,150 1,200 1,250
- debutant 1,025 - - - - - - -
3. Institutor I S
- cu grad didactic I - - 1,300 1,350 1,400 1,450 1,550 1,650
- cu grad didactic II - 1,125 1,150 1,175 1,200 1,250 1,300 1,400
- definitiv - 1,050 1,075 1,100 1,125 1,150 1,200 1,250
- debutant 1,025 - - - - - - -
4. Institutor II I.P. 3
- cu grad didactic I - - 1,250 1,300 1,350 1,400 1,500 1,600
- cu grad didactic II - 1,100 1,125 1,150 1,175 1,200 1,250 1,350
- definitiv - 1,025 1,050 1,075 1,100 1,125 1,175 1,225
- debutant 1,000 - - - - - - -
5. Învățător, educatoare, educator, maistru-instructor M
- cu grad didactic I - - 1,200 1,250 1,300 1,350 1,450 1,550
- cu grad didactic II - 1,075 1,100 1,125 1,150 1,175 1,200 1,300
- definitiv - 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,150 1,200
- debutant 0,975 - - - - - - -
6. Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate M 0,875 0,900 0,925 0,950 0,975 1,000 1,025 1,050

II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile ajutătoare din instituțiile de învățământ

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
A. Funcții didactice ajutătoare*)
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Bibliotecar I A**) S 2,000 2,050 2,100 2,200
2. Bibliotecar I S 1,800 1,850 1,900 1,950
3. Bibliotecar II S 1,500 1,550 1,650 1,750
4. Bibliotecar III S 1,300 1,350 1,400 1,450
5. Bibliotecar debutant S 1,200 - - -
6. Bibliotecar I S.S.D. 1,450 1,500 1,600 1,700
7. Bibliotecar II S.S.D. 1,250 1,300 1,350 1,400
8. Bibliotecar III S.S.D. 1,075 1,100 1,150 1,200
9. Bibliotecar debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician I A***) M 1,250 1,300 1,350 1,400
11. Tehnician I***) M 1,150 1,175 1,200 1,225
12. Tehnician II***) M 1,025 1,050 1,075 1,100
13. Tehnician III***) M 0,925 0,950 0,975 1,000
14. Tehnician debutant***) M 0,900 - - -
15. Bibliotecar I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
16. Bibliotecar I M 1,100 1,125 1,150 1,200
17. Bibliotecar II M 1,000 1,025 1,050 1,075
18. Bibliotecar debutant M 0,900 - - -
19. Șef atelier școală I M 1,125 1,150 1,200 1,250
20. Șef atelier școală II M 1,025 1,050 1,075 1,100
21. Șef atelier școală III M 0,925 0,950 0,975 1,000
22. Laborant, pedagog școlar****), instructor; I M 1,000 1,025 1,050 1,075
23. Laborant, pedagog școlar****), instructor; II M 0,900 0,925 0,950 0,975
24. Pedagog școlar G 0,900 0,925 0,950 0,975
B. Alte funcții ajutătoare
25. Model I 0,925 0,950 0,975 1,000
26. Model II 0,825 0,850 0,875 0,900
27. Supraveghetor noapte G 0,825 0,850 0,875 0,900

*) În statele de funcții, aprobate instituțiilor de învățământ potrivit legii, pot fi incluse ca funcții didactice ajutătoare și alte funcții preluate din anexele care se aplică unităților bugetare.

**) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare și la Biblioteca Academiei Române.

***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor și al atelierelor-școală.

****) Pedagogul școlar, absolvent al școlii normale (liceul pedagogic), se salarizează corespunzător funcției de învățător, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, după caz.

III. Coeficienți de ierarhizare pentru alte funcții specifice din instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar I*) S 1,800 1,850 1,900 2,000
2. Secretar II S 1,550 1,600 1,650 1,700
3. Secretar III S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Secretar IV S 1,225 1,250 1,275 1,300
5. Secretar debutant S 1,200 - - -
6. Secretar I*) S.S.D. 1,450 1,500 1,550 1,600
7. Secretar II S.S.D. 1,300 1,325 1,375 1,425
8. Secretar III S.S.D. 1,200 1,225 1,250 1,275
9. Secretar IV S.S.D. 1,075 1,100 1,125 1,150
10. Secretar debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Secretar I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
12. Secretar I M 1,150 1,175 1,200 1,225
13. Secretar II M 1,025 1,050 1,075 1,100
14. Secretar III M 0,925 0,950 0,975 1,000
15. Secretar debutant M 0,900 - - -

*) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituții de învățământ stabilite de Ministerul Învățământului.

NOTĂ:

1. Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile didactice din unitățile de învățământ se majorează, începând cu luna aprilie 1995, cu coeficientul de 0,6 pentru funcțiile didactice prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. A nr. crt. 1 și 2 și cu coeficientul de 0,4 pentru funcțiile didactice prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. A nr. crt. 3-5 și în anexa nr. V/1 lit. B nr. crt. 1-5.

2. Coeficientul de ierarhizare a salariilor pentru funcțiile prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. B nr. crt. 6 se majorează cu 0,2.

3. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

4. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

ANEXA Nr. V/1A

I. UNITĂȚI DE PERFECȚIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ

Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant I A S 1,950 2,050 2,150 2,250
2. Expert-consultant I S 1,700 1,750 1,800 1,900
3. Expert-consultant II S 1,500 1,550 1,600 1,650

II. UNITĂȚI DE PERFECȚIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE ȘI CENTRE DE CALIFICARE ȘI RECALIFICARE

Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt . Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 1,700 1,800 1,900 2,000
2. Expert gradul II S 1,450 1,500 1,550 1,600
3. Expert gradul III S 1,250 1,300 1,350 1,400
4. Expert debutant S 1,200 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Instructor I M 1,250 1,300 1,350 1,400
6. Instructor II M 1,050 1,100 1,150 1,200
7. Instructor III M 0,950 0,975 1,000 1,025
8. Instructor debutant M 0,900 - - -

NOTĂ:

1. La Centrul de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă, în funcțiile de expert gradul I, II, III și debutant pot fi încadrați și absolvenții Școlii Militare de Aviație "Aurel Vlaicu".

2. Funcțiile de expert se utilizează și la Casa Agronomului.

ANEXA Nr. V/2

I. UNITĂȚI SANITARE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALTELE DECÂT CELE CLINICE

A. Coeficienți de ierarhizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4 5 6
1. Medic primar S 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600
2. Medic specialist S 1,600 1,650 1,700 1,800 1,900 2,000
3. Medic rezident anul II-VII') S 1,275 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Medic rezident anul I S 1,250 - - - - -
5. Medic S 1,450 1,550 1,650 1,750 1,850 2,000
6. Medic debutant S 1,350 - - - - -
7. Farmacist primar*) S 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300
8. Farmacist specialist S 1,350 1,375 1,400 1,500 1,600 1,700
9. Farmacist rezident anul II-III') S 1,275 1,300 - - - -
10. Farmacist rezident anul I S 1,250 - - - - -
11. Farmacist S 1,275 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700
12. Farmacist debutant S 1,250 - - - -
13. Dentist principal S.S.D. 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600
14. Dentist S.S.D. 1,075 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300
15. Dentist debutant S.S.D. 1,050 - - - - -
16. Asistent medical principal**) Postliceale 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600
17. Asistent medical**) Postliceale 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300
18. Asistent medical debutant**) Postliceale 1,000 - - - - -
19. Asistent medical principal**) M 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450
20. Asistent medical**) M 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,150
21. Asistent medical debutant**) M 0,975 - - - - -
22. Tehnician dentar principal***) M 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500
23. Tehnician dentar***) M 1,000 1,025 1,050 1,100 1,150 1,200
24. Tehnician dentar debutant***) M 0,975 - - - - -
25. Soră medicală principală****) M 1,100 1,125 1,150 1,200 1,250 1,350
26. Soră medicală****) M 0,925 0,950 0,975 1,000 1,025 1,050
27. Soră medicală debutantă****) M 0,900 - - - - -

') Coeficientul de ierarhizare de la fiecare gradație reprezintă coeficientul corespunzător unui an de studii.

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor.

***) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

****) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

B. Coeficienți de ierarhizare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4 5 6
28. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300
29. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 1,350 1,400 1,450 1,500 1,600 1,700
30. Biolog, biochimist, chimist, fizician') S 1,275 1,300 1,325 - - -
31. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 1,250 - - - - -
32. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; principal S 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000
33. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social S 1,275 1,300 1,325 1,350 1,400 1,450
34. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; debutant S 1,250 - - - - -
35. Profesor C.F.M. principal*) S.S.D. 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600
36. Profesor C.F.M.*) S.S.D. 1,075 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300
37. Profesor C.F.M. debutant*) S.S.D. 1,050 - - - - -
C. Coeficienți de ierarhizare pentru personalul auxiliar sanitar
38. Infirmieră, agent D.D.D. G 0,850 0,900 0,925 0,950 0,975 1,000
39. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 0,750 - - - - -
40. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 0,800 0,825 0,850 0,900 1,000 1,050
41. Șofer autosanitară I**) 1,150 1,200 1,250 1,300 - -
42. Șofer autosanitară II**) 1,025 1,050 1,075 1,100 - -
43. Șofer autosanitară III**) 0,925 0,950 0,975 1,000 - -

') Până la promovarea pe funcția de fizician specialist, fizicienii încadrați la gradații superioare gradației 3 vor fi salarizați la această gradație.

*) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

**) Se aplică nivelul I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelul de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

II. UNITĂȚI CLINICE, INSTITUTE ȘI CENTRE MEDICALE

A. Coeficienți de ierarhizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4 5 6
1. Medic primar S 2,350 2,450 2,550 2,650 2,750 2,900
2. Medic specialist S 1,750 1,800 1,850 2,000 2,100 2,200
3. Farmacist primar*) S 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500
4. Farmacist specialist S 1,500 1,550 1,600 1,700 1,800 1,900
5. Asistent medical principal Postliceale 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,700
6. Asistent medical Postliceale 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350
7. Asistent medical principal M 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,600
8. Asistent medical M 1,050 1,100 1,150 1,175 1,200 1,250
9. Soră medicală principală M 1,200 1,225 1,250 1,300 1,350 1,450
10. Soră medicală M 1,025 1,050 1,075 1,100 1,125 1,150

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

B. Coeficienți de ierarhizare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4 5 6
11. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500
12. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900
13. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; principal S 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200
14. Profesor C.F.M. principal S.S.D. 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,700

NOTĂ:

1. Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

2. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

3. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

4. Personalul de specialitate cu pregătire superioară și medie din unitățile sanitare, care asigură nemijlocit funcționarea, repararea și întreținerea aparatelor medicale, beneficiază de salarii de bază mai mari cu până la 15%. Mărimea concretă a salariilor de bază și categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sănătății, în raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite.

5. Salariile de bază ale personalului tehnic de inspecție și avizare sanitară încadrat în inspectoratele de poliție sanitară și medicină preventivă pot fi mai mari cu până la 15%, cu avizul Ministerului Sănătății.

6. În unitățile clinice, pe lângă funcțiile prevăzute la cap. II se pot utiliza și celelalte funcții prevăzute la cap. I, potrivit criteriilor și condițiilor de ocupare a funcțiilor stabilite de Ministerul Sănătății, în baza prevederilor legale.

ANEXA Nr. V/3

UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Cercetător științific principal gradul I S 2,450 2,600 2,750 2,900
2. Cercetător științific principal gradul II S 1,950 2,050 2,150 2,250
3. Cercetător științific principal gradul III S 1,650 1,700 1,750 1,800
4. Cercetător științific S 1,450 1,500 1,550 1,600
b) Funcții de execuție de specialitate neatestate*)
5. Asistent de cercetare științifică S 1,325 1,350 1,375 1,400
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 1,300 - - -
c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare științifică, pe trepte profesionale
7. Asistent I M 1,250 1,300 1,350 1,400
8. Asistent II M 1,050 1,100 1,150 1,200
9. Asistent III M 0,950 0,975 1,000 1,025
10. Asistent stagiar M 0,900 - - -

*) Pe aceste funcții se încadrează personalul din cercetare până la atestare.

II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate din proiectare

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 1,900 1,950 2,000 2,050
2. Proiectant gradul II S 1,650 1,700 1,750 1,800
3. Proiectant gradul III S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Proiectant gradul IV S 1,225 1,250 1,275 1,300
5. Proiectant debutant S 1,200 - - -
6. Subinginer cartograf I S.S.D. 1,450 1,500 1,550 1,600
7. Subinginer cartograf II S.S.D. 1,250 1,300 1,350 1,400
8. Subinginer cartograf III S.S.D. 1,075 1,100 1,150 1,200
9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician proiectant I M 1,250 1,300 1,350 1,400
11. Tehnician proiectant II*) M 1,050 1,100 1,150 1,200
12. Tehnician proiectant III*) M 0,950 0,975 1,000 1,025
13. Tehnician proiectant debutant*) M 0,900 - - -

*) Coeficienții de ierarhizare prevăzuți pentru această funcție se utilizează și la funcțiile: desenator tehnic; cartograf.

NOTĂ:

1. Salariații care au fost încadrați pe grade și trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

2. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

3. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

ANEXA Nr. V/4

UNITĂȚI DE INFORMATICĂ
Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; I A S 2,050 2,150 2,250 2,350
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 1,850 1,900 1,950 2,000
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 1,650 1,700 1,750 1,800
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 1,350 1,400 1,450 1,500
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 1,225 1,250 1,275 1,300
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 1,200 - - -
7. Informatician, conductor tehnic; I S.S.D. 1,450 1,500 1,550 1,600
8. Informatician, conductor tehnic; II S.S.D. 1,250 1,300 1,350 1,400
9. Informatician, conductor tehnic; III S.S.D. 1,075 1,100 1,150 1,200
10. Informatician, conductor tehnic; debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Analist (programator) ajutor I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
12. Analist (programator) ajutor I M 1,150 1,175 1,200 1,225
13. Analist (programator) ajutor II M 1,025 1,050 1,075 1,000
14. Analist (programator) ajutor III M 0,925 0,950 0,975 1,000
15. Analist (programator) ajutor; debutant M 0,900 - - -
16. Operator, controlor date; I M 1,150 1,175 1,200 1,225
17. Operator, controlor date; II M 1,025 1,050 1,075 1,100
18. Operator, controlor date; III M 0,925 0,950 0,975 1,000
19. Operator, controlor date; IV M 0,825 0,850 0,875 0,900
20. Operator, controlor date; debutant M 0,800 - - -

NOTĂ:

1. Salariile de bază pentru personalul încadrat în funcțiile din prezenta anexă, din cadrul Centrului de Tehnologia Informației Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, Centrului Român de Comerț Exterior din subordinea Ministerului Comerțului și Oficiului Central de Plată a Pensiilor, sunt mai mari cu 15%.

2. Salariații care au fost încadrați pe grade și trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

3. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

4. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

ANEXA Nr. V/5

UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, artist instrumentist I; S
gradul I*) 2,150 2,250 2,350 2,450
gradul II*) 1,850 1,900 1,950 2,050
gradul III*) 1,650 1,700 1,750 1,800
gradul IV 1,450 1,500 1,550 1,600
gradul V 1,250 1,300 1,350 1,400
debutant 1,200 - - -
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat; S
gradul I 2,050 2,150 2,250 2,350
gradul II 1,700 1,750 1,850 1,950
gradul III 1,450 1,500 1,550 1,600
3. Șef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă; S
gradul I 1,850 1,900 1,950 2,050
gradul II 1,650 1,700 1,750 1,800
gradul III 1,450 1,500 1,550 1,600
gradul IV 1,250 1,300 1,350 1,400
debutant 1,200 - - -
4. Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 1,550 1,600 1,700 1,800
gradul II 1,350 1,400 1,450 1,500
gradul III 1,250 1,275 1,300 1,325
debutant 1,200 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Dirijor, șef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;
I 1,250 1,300 1,350 1,400
II 1,050 1,100 1,150 1,200
III 0,925 0,950 0,975 1,000
6. Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 1,250 1,300 1,350 1,400
II 1,050 1,100 1,150 1,200
III 0,925 0,950 0,975 1,000
debutant 0,900 - - -
7. Maestru artist circ, artist circ;
I 1,650 1,750 1,850 2,000
II 1,450 1,500 1,550 1,600
III 1,250 1,300 1,350 1,400
IV 1,050 1,100 1,150 1,200
V 0,950 0,975 1,000 1,025
debutant 0,900 - - -
8. Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine;
I 1,100 1,125 1,150 1,200
II 1,000 1,025 1,050 1,075
III 0,900 0,925 0,950 0,975
debutant 0,875 - - -
9. Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 1,100 1,125 1,150 1,200
II 1,000 1,025 1,050 1,075
III 0,900 0,925 0,950 0,975
debutant 0,875 - - -
10. Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M;G 0,825 0,850 0,875 0,900
c) Muncitori din activitatea specifică instituțiilor teatrale și muzicale
11. Muncitor I 1,300 1,325 1,350 -
II 1,200 1,225 1,250 -
III 1,100 1,125 1,150 -
IV 1,000 1,025 1,050 -
V 0,900 0,925 0,950 -
VI 0,800 0,825 0,850 -

*) Se utilizează și pentru salarizarea funcției de concertmaistru cu studii superioare.

NOTĂ:

1. Muncitorii vor fi încadrați pe trepte profesionale în raport cu complexitatea lucrărilor și cu răspunderea în muncă, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Culturii cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

2. Personalul care a ocupat funcția de artist instrumentist sau funcția de instrumentist cu studii superioare, până la aplicarea prezentei legi, va fi încadrat în funcția de artist instrumentist I și, respectiv, artist instrumentist II, cu menținerea gradului profesional și a gradației avute.

II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate
din presă, edituri, informare documentară, muzee, biblioteci, case de
cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul I 1,650 1,750 1,850 2,000
gradul II 1,450 1,500 1,550 1,600
gradul III 1,250 1,300 1,350 1,400
debutant 1,200 - - -
2. Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 1,600 1,650 1,700 1,800
gradul II 1,350 1,400 1,450 1,500
gradul III 1,225 1,250 1,275 1,300
debutant 1,200 - - -
3. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar; S
gradul I A 1,800 1,850 1,900 2,000
gradul I 1,500 1,550 1,650 1,750
gradul II 1,300 1,350 1,400 1,450
debutant 1,200 - - -
4. Referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 1,550 1,600 1,700 1,800
gradul II 1,350 1,400 1,450 1,500
gradul III 1,250 1,275 1,300 1,325
debutant 1,200 - - -
5. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, referent, redactor, secretar de redacție; S.S.D.
gradul I 1,450 1,500 1,600 1,700
gradul II 1,250 1,300 1,350 1,400
gradul III 1,075 1,100 1,150 1,200
debutant 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Restaurator**), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 1,250 1,300 1,350 1,400
treapta II 1,100 1,125 1,150 1,200
treapta III 1,000 1,025 1,050 1,075
debutant 0,900 - - -
7. Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta I A 1,250 1,300 1,350 1,400
treapta I 1,100 1,125 1,150 1,200
treapta II 1,000 1,025 1,050 1,075
debutant 0,900 - - -
8. Laborant foto, retușor foto, fotograf; M;G
treapta I 1,050 1,100 1,150 1,200
treapta II 0,925 0,950 0,975 1,000
treapta III 0,825 0,850 0,875 0,900
debutant 0,800 - - -
9. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M;G 0,825 0,850 0,875 0,900

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

**) Pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional, în instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare.

NOTĂ:

1. Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa, în mod cu totul excepțional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

2. Salariații care au fost încadrați pe grade și trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

3. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

4. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

ANEXA Nr. V/6

UNITĂȚI SPORTIVE

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate
din federații sportive

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I A 1,950 2,000 2,100 2,200
2. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I 1,750 1,800 1,850 1,900
3. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul II 1,550 1,600 1,650 1,700
4. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**); gradul III, instructor sportiv gradul I 1,350 1,400 1,450 1,500
5. Secretar federație, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 1,225 1,250 1,275 1,300
6. Instructor sportiv debutant 1,200 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Instructor sportiv I, referent I 1,250 1,300 1,350 1,400
8. Instructor sportiv II, referent II 1,100 1,125 1,150 1,200
9. Instructor sportiv III, referent III 1,000 1,025 1,050 1,075
10. Instructor sportiv debutant 0,900 - - -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului și sportului.

II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate
din alte unități sportive

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)
1. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 1,600 1,650 1,700 1,750
2. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 1,350 1,400 1,450 1,500
3. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 1,225 1,250 1,275 1,300
4. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 1,125 1,150 1,175 1,200
5. Antrenor categoria V 1,025 1,050 1,075 1,100
6. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 1,000 - - -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

NOTĂ:

Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

ANEXA Nr. V/7 Modificări (1)

UNITĂȚI VAMALE
Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Controlor general specialist S 2,050 2,100 2,150 2,200
2. Controlor general S 1,850 1,900 1,950 2,000
3. Controlor vamal gradul I S 1,650 1,700 1,750 1,800
4. Controlor vamal gradul II S 1,450 1,500 1,550 1,600
5. Controlor vamal debutant S 1,350 - - -
6. Controlor vamal gradul I S.S.D. 1,550 1,600 1,650 1,700
7. Controlor vamal gradul II S.S.D. 1,350 1,400 1,450 1,500
8. Controlor vamal gradul III S.S.D. 1,150 1,200 1,250 1,300
9. Controlor vamal debutant S.S.D. 1,100 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Controlor vamal I M 1,350 1,400 1,450 1,500
11. Controlor vamal II M 1,225 1,250 1,275 1,300
12. Controlor vamal III M 1,100 1,150 1,175 1,200
13. Controlor vamal debutant M 1,050 - - -

NOTĂ:

1. Salariile de bază ale personalului încadrat în unitățile vamale sunt mai mari cu 15%.

2. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

3. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

4. Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

ANEXA Nr. V/8

UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI
Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
1. Comandant instructor S 1,725 1,750 1,800 1,850
2. Șef mecanic instructor S 1,625 1,650 1,700 1,750
a) Funcții de execuție pe nave maritime
3. Comandant S 1,750 1,800 1,850 1,900
4. Șef mecanic S 1,650 1,700 1,750 1,800
5. Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electrician S 1,400 1,450 1,500 1,550
6. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician S 1,225 1,250 1,300 1,350
7. Ofițer aspirant S 1,200 - - -
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
8. Căpitan dragor M 1,350 1,400 1,450 1,500
9. Căpitan M 1,250 1,300 1,350 1,400
10. Șef mecanic M 1,150 1,200 1,250 1,300
11. Dragor șef M 1,100 1,150 1,200 1,250
12. Ofițer punte M 1,050 1,075 1,100 1,150
13. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 1,025 1,050 1,075 1,100
14. Dragor M 0,925 0,950 0,975 1,000
15. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician, dragor; aspirant M 0,900 - - -
c) Funcții de execuție comune pe nave
16. Șef stație RTG M 1,125 1,150 1,175 1,200
17. Ofițer RTG I M 1,000 1,050 1,100 -
18. Ofițer RTG II M 0,900 0,925 0,950 0,975
19. Șef echipaj 1,075 1,100 1,125 -
20. Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic 1,000 1,025 1,050 -
21. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 0,925 0,950 0,975 -
22. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 0,900 - - -
23. Scafandru autonom 1,225 1,250 1,275 -
24. Scafandru greu 1,125 1,150 1,200 -
25. Scafandru debutant 1,050 - - -
d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcții de execuție pe grade profesionale -
26. Căpitan de port specialist S 1,650 1,700 1,750 1,800
27. Căpitan de port gradul I S 1,400 1,450 1,500 1,550
- Funcții de execuție pe trepte profesionale -
28. Căpitan de port gradul II M 1,250 1,300 1,350 1,400
29. Ofițer de port gradul I M 1,100 1,125 1,150 1,200
30. Ofițer de port gradul II M 1,000 1,025 1,050 1,075
31. Ofițer de port debutant M 0,900 - - -

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a), b) și c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:

1. Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.

2. Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

ANEXA Nr. V/9

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU
CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE
ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI
MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINĂ FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI
UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE
PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR-VETERINARE
JUDEȚENE, CENTRULUI NAȚIONAL DE REPRODUCȚIE ȘI SELECȚIE A ANIMALELOR

Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 1,800 1,900 2,050 2,200
2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 1,550 1,600 1,650 1,700
3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 1,225 1,250 1,275 1,300
5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 1,200 - - -
6. Medic primar veterinar**) S 2,100 2,200 2,325 2,450
7. Medic veterinar gradul I S 1,800 1,850 1,900 1,975
8. Medic veterinar gradul II S 1,550 1,600 1,650 1,725
9. Medic veterinar gradul III S 1,300 1,350 1,400 1,475
10. Medic veterinar debutant S 1,250 - - -
11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 1,450 1,500 1,550 1,600
12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 1,250 1,300 1,350 1,400
13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 1,075 1,100 1,150 1,200
14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
16. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I M 1,050 1,100 1,150 1,200
17. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II M 0,950 0,975 1,000 1,025
18. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 0,900 - - -
19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar I A M 1,300 1,375 1,400 1,450
20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 1,100 1,150 1,200 1,250
21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 1,000 1,025 1,050 1,075
22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 0,900 - - -
23. Agent veterinar I Șc. prof. 0,925 0,950 0,975 1,000
24. Agent veterinar II Șc. prof. 0,825 0,850 0,875 0,900
25. Agent veterinar debutant Șc. prof. 0,800 - - -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

NOTĂ:

1. Nivelul salariilor de la nr. crt. 1-5 se poate utiliza și pentru funcția de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridică.

2. Nivelul salariilor din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător și personalului încadrat în alte laboratoare, de subordonare centrală sau locală, potrivit specificului activității.

3. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

4. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

5. Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

ANEXA Nr. V/9A

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer cadastru gradul I A S 2,050 2,100 2,150 2,200
2. Inginer cadastru gradul I S 1,550 1,600 1,650 1,700
3. Inginer cadastru gradul II S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Inginer cadastru gradul III S 1,225 1,250 1,275 1,300
5. Inginer cadastru debutant S 1,200 - - -
6. Subinginer cadastru I S.S.D. 1,450 1,500 1,550 1,600
7. Subinginer cadastru II S.S.D. 1,250 1,300 1,350 1,400
8. Subinginer cadastru III S.S.D. 1,075 1,100 1,150 1,200
9. Subinginer cadastru debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician cadastru I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
11. Tehnician cadastru I M 1,050 1,100 1,150 1,200
12. Tehnician cadastru II M 0,950 0,975 1,000 1,025
13. Tehnician cadastru debutant M 0,900 - - -
14. Operator cadastru I M;G 0,925 0,950 0,975 1,000
15. Operator cadastru II M;G 0,825 0,850 0,875 0,900
16. Operator cadastru debutant M;G 0,800 - - -

NOTĂ:

1. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

2. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

3. Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

ANEXA Nr. V/9B

AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 1,800 1,900 2,050 2,200
2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 1,550 1,600 1,650 1,700
3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 1,225 1,250 1,275 1,300
5. Inspector, inginer*); debutant S 1,200 - - -
6. Subinginer I S.S.D. 1,450 1,500 1,550 1,600
7. Subinginer II S.S.D. 1,250 1,300 1,350 1,400
8. Subinginer III S.S.D. 1,075 1,100 1,150 1,200
9. Subinginer debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician, observator condiții mediu; I A**) M 1,250 1,300 1,350 1,400
11. Tehnician, observator condiții mediu; I**) M 1,050 1,100 1,150 1,200
12. Tehnician, observator condiții mediu; II**) M 0,950 0,975 1,000 1,025
13. Tehnician, observator condiții mediu; debutant**) M 0,900 - - -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

NOTĂ:

1. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

2. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

3. Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

4. Salariile din prezenta anexă sunt mai mari cu 15%.

ANEXA Nr. V/10

ALTE INSTITUȚII (UNITĂȚI) DE SUBORDONARE CENTRALĂ
DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. V/1-V/9

Coeficienți de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I S 1,800 1,900 2,050 2,200
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II S 1,550 1,600 1,650 1,700
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV S 1,225 1,250 1,275 1,300
5. Referent, inspector; debutant S 1,200 - - -
6. Referent I S.S.D. 1,450 1,500 1,550 1,600
7. Referent II S.S.D. 1,250 1,300 1,350 1,400
8. Referent III S.S.D. 1,075 1,100 1,150 1,200
9. Referent debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Referent I M 1,250 1,300 1,350 1,400
11. Referent II M 1,150 1,175 1,200 1,225
12. Referent III M 1,025 1,050 1,075 1,100
13. Referent IV M 0,925 0,950 0,975 1,000
14. Referent debutant M 0,900 - - -

NOTĂ:

1. Pentru personalul încadrat în unitățile speciale teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor Materiale, care execută controlul stocurilor - rezerve de stat -, salariile de bază sunt mai mari cu 15%.

2. În funcțiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute la lit. a) din prezenta anexă, vor fi încadrați ingineri, economiști, juriști, chimiști, fizicieni și alți specialiști, absolvenți ai învățământului superior de nivel universitar, care sunt încadrați în compartimentele de bază din specialitatea unității respective.

3. În funcțiile de referent, pe trepte profesionale, prevăzute la lit. b) din prezenta anexă, vor fi încadrați tehnicieni, contabili, statisticieni și alți specialiști cu studii liceale și postliceale, încadrați în compartimentele de bază din specialitatea unității respective.

4. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

5. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

6. Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

ANEXA Nr. V/10A

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
clasa I 1,850 1,900 1,950 2,000
clasa a II-a 1,600 1,650 1,700 1,750
clasa a III-a 1,400 1,450 1,500 1,550
clasa a IV-a 1,225 1,250 1,300 1,350
clasa a V-a 1,200 - - -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

2. Personal tehnic aeronautic

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe clase profesionale
1. Inginer de aviație S
clasa I 1,850 1,900 1,950 2,000
clasa a II-a 1,600 1,650 1,700 1,750
clasa a III-a 1,400 1,450 1,500 1,550
clasa a IV-a 1,225 1,250 1,300 1,350
debutant 1,200 - - -
b) Funcții de execuție pe clase profesionale
2. Tehnician de aviație M
clasa I 1,250 1,300 1,350 1,400
clasa a II-a 1,150 1,175 1,200 1,225
clasa a III-a 1,025 1,050 1,075 1,100
clasa a IV-a 0,925 0,950 0,975 1,000
debutant 0,900 - - -
3. Mecanic de aviație Școală tehnică
clasa I de aviație 1,350 1,400 1,450 -
clasa a II-a sau echivalentă 1,150 1,200 1,250 -
clasa a III-a 1,000 1,050 1,100 -
clasa a IV-a 0,925 0,950 0,975 -
debutant 0,900 - - -
4. Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism etc.) M
Școală
clasa I profesională 1,150 1,175 1,200 -
clasa a II-a 1,075 1,100 1,125 -
clasa a III-a 1,000 1,025 1,050 -
clasa a IV-a 0,925 0,950 0,975 -
debutant 0,900 - - -
5. Maistru de aviație Școală de
clasa I maiștri de 1,450 1,500 1,550 1,600
clasa a II-a aviație 1,250 1,300 1,350 1,400
clasa a III-a 1,050 1,100 1,150 1,200

3. Personal operativ aeronautic

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 1,850 1,900 1,950 2,000
gradul II 1,600 1,650 1,700 1,750
gradul III 1,400 1,450 1,500 1,550
gradul IV 1,225 1,250 1,300 1,350
debutant 1,200 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
2. Meteorolog aeronautic M + curs de calificare
I 1,100 1,150 1,200 1,250
II 1,000 1,025 1,050 1,075
debutant 0,900 - - -
3. Controlor trafic dirijare M + curs de calificare
I 1,250 1,300 1,350 -
II 1,100 1,150 1,200 -
III 1,000 1,025 1,050 -
4. Controlor trafic operațiuni auxiliare M + curs de calificare
I 1,150 1,200 1,250 1,300
II 1,025 1,050 1,075 1,100
III 0,925 0,950 0,975 1,000
debutant 0,900 - - -

NOTĂ:

1. Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

2. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

ANEXA Nr. V/11

I. ALTE UNITĂȚI BUGETARE DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. V/1-V/10, PRECUM ȘI ACTIVITATEA DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, CULTURĂ, SPORT ȘI DIN CELELALTE UNITĂȚI CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. V/1-V/10

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer, economist; specialist I A S 1,800 1,900 2,050 2,200
2. Inginer, economist, referent; gradul I S 1,550 1,600 1,650 1,700
3. Inginer, economist, referent; gradul II S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Inginer, economist, referent; gradul III S 1,225 1,250 1,275 1,300
5. Inginer, economist, referent; debutant S 1,200 - - -
6. Subinginer I, conductor arhitect I, arhivist I, tehnician-economist I S.S.D. 1,450 1,500 1,550 1,600
7. Subinginer II, conductor arhitect II, arhivist II, tehnician-economist II S.S.D. 1,250 1,300 1,350 1,400
8. Subinginer III, conductor arhitect III, arhivist III, tehnician-economist III S.S.D. 1,075 1,100 1,150 1,200
9. Subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
11. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1,150 1,175 1,200 1,225
12. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 1,025 1,050 1,075 1,100
13. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 0,925 0,950 0,975 1,000
14. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 0,900 - - -

II. SERVICII DE CONTENCIOS

Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier juridic gradul I A S 1,800 1,900 2,050 2,200
gradul I 1,550 1,600 1,650 1,700
gradul II 1,350 1,400 1,450 1,500
gradul III 1,225 1,250 1,275 1,300
debutant 1,200 - - -

III. COEFICIENȚI DE IERARHIZARE PENTRU PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT-ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII ȘI DE DESERVIRE DIN UNITĂȚILE PENTRU CARE COEFICIENȚII DE IERARHIZARE AI FUNCȚIILOR DE SPECIALITATE SUNT PREVĂZUȚI ÎN ANEXELE Nr. V/1-V/10

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Administrator
I M 1,250 1,300 1,350 1,400
II M 1,125 1,150 1,175 1,200
III M 1,000 1,025 1,050 1,075
2. Șef depozit
I M 1,100 1,125 1,150 1,200
II M 1,000 1,025 1,050 1,075
3. Casier, magaziner;
I M 1,075 1,100 1,150 1,200
II M;G 0,950 0,975 1,000 1,025
debutant M;G 0,900 - - -
4. Stenodactilograf
I M 1,025 1,050 1,075 1,100
II M 0,925 0,950 0,975 1,000
debutant M 0,900 - - -
5. Secretar, secretar-dactilograf;
I M;G 0,950 0,975 1,000 1,025
II M;G 0,850 0,875 0,900 0,925
debutant M;G 0,800 - - -
6. Funcționar, arhivar;
I M 1,050 1,075 1,100 1,150
II M 0,950 0,975 1,000 1,025
III M 0,850 0,875 0,900 0,925
debutant M 0,800 - - -
7. Șef formație pază, pompieri 0,950 0,975 1,000 -
8. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier;
I 0,800 0,825 0,850 -
II 0,725 0,750 0,775 -
9. Maistru I 1,200 1,225 1,250 1,300
10. Maistru II 1,100 1,125 1,150 1,175
11. Muncitor I 1,175 1,200 1,225 -
II 1,100 1,125 1,150 -
III 1,025 1,050 1,075 -
IV 0,950 0,975 1,000 -
V 0,875 0,900 0,925 -
VI 0,800 0,825 0,850 -
12. Muncitor necalificat 0,725 0,750 0,775 -

IV. CORPUL GARDIENILOR PUBLICI

Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile specifice

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
1. Inspector-instructor gradul I A S 1,800 1,900 2,050 2,200
2. Inspector-instructor gradul I S 1,550 1,600 1,650 1,700
3. Inspector-instructor gradul II S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Inspector-instructor gradul III S 1,225 1,250 1,275 1,300
5. Inspector-instructor debutant S 1,200 - - -
6. Instructor I S.S.D. 1,450 1,500 1,550 1,600
7. Instructor II S.S.D. 1,250 1,300 1,350 1,400
8. Instructor III S.S.D. 1,075 1,100 1,150 1,200
9. Instructor debutant S.S.D. 1,050 - - -
10. Instructor I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
11. Instructor I M 1,150 1,175 1,200 1,225
12. Instructor II M 1,025 1,050 1,075 1,100
13. Instructor III M 0,925 0,950 0,975 1,000
14. Gospodar armurier I M;G 1,200 1,225 1,250 1,300
15. Gospodar armurier II M;G 1,100 1,125 1,150 1,175
16. Gardian principal*) M;G 1,200 1,225 1,250 1,300
17. Gardian public I M;G 1,150 1,175 1,200 1,250
18. Gardian public II M;G 1,050 1,075 1,100 1,125

*) Se utilizează pentru cel mult 10% din numărul total al gardienilor publici.

NOTĂ:

1. Funcțiile de conducere din Corpul gardienilor publici, precum și indemnizațiile de conducere corespunzătoare acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

2. Salariații care au fost încadrați pe trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

3. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

4. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

5. Pentru personalul care, potrivit legii, îndeplinește pe lângă sarcinile ce revin funcției de execuție pe care este încadrat și atribuțiile funcției de șef stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcției de execuție deținute se adaugă 0,250.

ANEXA Nr. V/12 Referințe (1)

PERSONAL CLERICAL

Coeficienți de ierarhizare pentru personalul clerical*)

Nr. crt. Nivelul studiilor Vechimea în activitatea bisericească
până la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani peste 25 ani
1. Preot S
gradul I - - 2,050 2,150 2,200 2,250 2,350 2,450
gradul II - 1,700 1,725 1,750 1,800 1,850 1,900 2,000
definitiv - 1,525 1,550 1,575 1,600 1,625 1,650 1,700
debutant 1,500 - - - - - - -
2. Preot M
gradul I - 1,475 1,500 1,525 1,550 1,575 1,600 1,700
definitiv - 1,400 1,425 1,450 1,475 1,500 1,550 1,600
debutant 1,375 - - - - - - -

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare.

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

NOTĂ:

Contribuția de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului încadrat în unitățile de cult se stabilește potrivit Ordonanței Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuții de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităților de cult din țară și a personalului deservent al cultului ortodox, care își desfășoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, și, respectiv, Ordonanței Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri și acordarea de indemnizații unor ierarhi și cadre din conducerea cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994.

Numărul de personal din unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri pentru care se acordă o contribuție la nivelul a două salarii de bază minime brute pe țară se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

ANEXA Nr. VI

TRANȘELE DE VENIT IMPOZABIL ȘI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna octombrie 1994*)

Venitul lunar impozabil
- lei -
Impozitul lunar
- lei -
până la 7.400 5%
7.401 - 8.100 370 + 8% pentru ceea ce depășește suma de 7.400 lei
8.101 - 10.900 426 + 14% pentru ceea ce depășește suma de 8.100 lei
10.901 - 18.500 818 + 17% pentru ceea ce depășește suma de 10.900 lei
18.501 - 30.200 2.110 + 18% pentru ceea ce depășește suma de 18.500 lei
30.201 - 45.200 4.216 + 19% pentru ceea ce depășește suma de 30.200 lei
45.201 - 76.300 7.066 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 45.200 lei
76.301 - 106.400 13.286 + 21% pentru ceea ce depășește suma de 76.300 lei
106.401 - 151.200 19.607 + 22% pentru ceea ce depășește suma de 106.400 lei
151.201 - 226.800 29.463 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 151.200 lei
226.801 - 303.100 48.363 + 28% pentru ceea ce depășește suma de 226.800 lei
303.101 - 378.300 69.727 + 32% pentru ceea ce depășește suma de 303.100 lei
378.301 - 433.200 93.791 + 36% pentru ceea ce depășește suma de 378.300 lei
peste 433.200 113.555 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 433.200 lei

Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se stabilește la 21.100 lei, iar suma de la alin. 2 al art. 7 din această lege este de 826.600 lei.**)

*) Tranșele de venit impozabil și cotele de impozit ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iulie 1996 sunt cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 542 din 5 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1996.

**) A se vedea textul de sub tabel din Hotărârea Guvernului nr. 542/1996.

;
se încarcă...