Guvernul României

Ordonanța nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar

Modificări (7), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 1994
Formă aplicabilă de la 08 august 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Salarizarea personalului din sectorul bugetar se stabilește în raport cu rolul pe care acesta îl are în societate, cu importanța muncii pe care o desfășoară, cu nivelul pregătirii profesionale necesar îndeplinirii sarcinilor de muncă și cu răspunderea asumată potrivit funcției îndeplinite.

Art. 2. -

(1) Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile din organele autorităților: legislativă, executivă, judecătorească și din unitățile bugetare sunt prevăzuți în anexele nr. I-V la prezenta ordonanță.

(2) Pentru alte funcții din sectorul bugetar pentru care nu s-au stabilit coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază prin prezenta ordonanță, acești coeficienți se stabilesc de către Guvern, prin corelare cu cei ai funcțiilor prevăzute în anexele menționate la alin. (1) de mai sus.

(3) Indemnizațiile de conducere pentru personalul din sectorul bugetar se majorează la limita inferioară cu 5% și la limita superioară cu 20%, iar cele stabilite în sumă fixă se majorează cu 10%.

(4) Absolvenții de învățământ de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradația 1 a gradului profesional corespunzător studiilor și vechimii în specialitate sau, acolo unde este cazul, la un grad și la o gradație la care se asigură o creștere cu până la 0,100 a coeficientului de ierarhizare avut.

Art. 3. -

(1) Salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,000 este de 123.500 lei lunar brut și se va majora conform indexărilor ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994, în raport cu creșterea prețurilor de consum.

(2) Salariile de bază pentru fiecare funcție din sectorul bugetar se calculează de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza coeficienților de ierarhizare stabiliți potrivit anexelor la prezenta ordonanță și a salariului prevăzut la alin. (1) și se rotunjesc din 100 în 100 lei în favoarea salariaților. Salariile de bază astfel stabilite, precum și indemnizațiile majorate înlocuiesc salariile prevăzute în anexele la legile nr. 40/1991, nr. 52/1991 și nr. 53/1991, republicate, precum și în anexe la hotărâri ale Guvernului.

(3) Valoarea în sumă brută corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,000 se poate majora anual și prin legea bugetului de stat, ținând seama de evoluția economiei naționale și a salariilor din celelalte sectoare de activitate.

Art. 4. -

În cazul activităților de producție ce se desfășoară în cadrul unor unități bugetare, coeficienții de ierarhizare prevăzuți la art. 2 pot fi majorați cu până la 25%, la propunerea ministerelor și a altor organe ale autorității executive, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. -

Salariatul trecut, din dispoziția conducerii unei instituții publice, cu acordul său, să îndeplinească anumite lucrări sau atribuții la o altă instituție publică subordonată va fi încadrat la un grad sau la o treaptă profesională care să-i asigure un salariu de bază egal sau cât mai apropiat de cel avut.

Art. 6. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, ca organe de specialitate, pot da îndrumări metodologice cu privire la modul de aplicare a dispozițiilor legale referitoare la încadrarea, promovarea și salarizarea personalului din ministere, celelalte organe ale autorității executive și din unitățile bugetare.

Art. 7. -

Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare de la data de 1 septembrie 1994 pentru cadrele didactice și de la 1 octombrie 1994 pentru celelalte categorii de personal.

Art. 8. -

Cu data de 1 octombrie 1994, tranșele de venituri lunare impozabile stabilite potrivit Legii nr. 32/1991, republicată, sunt cele prevăzute în anexa nr. VI. Aceste tranșe de venituri se vor majora cu coeficienții de indexare ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994 în raport cu creșterea prețurilor de consum.

ANEXA Nr. I/1

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcția de Președinte al României

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Președintele României 10,000

ANEXA Nr. I/2

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru senatori, deputați, pentru funcțiile din Biroul permanent al Senatului, din Biroul permanent al Camerei Deputaților, din comisiile permanente ale celor două Camere, precum și pentru președinții grupurilor parlamentare, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Senatori, deputați 5,800
2. Vicepreședinții și secretarii comisiilor permanente ale Senatului și ale Camerei Deputaților 5,950
3. Secretarii, chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților, președinții comisiilor permanente ale Senatului și ale Camerei Deputaților, precum și președinții grupurilor parlamentare 6,150
4. Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 6,500
5. Președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților 7,500

*) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.

ANEXA Nr. I/3

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere din Curtea Supremă de Justiție

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Președintele Curții Supreme de Justiție 6,750
2. Vicepreședinte la Curtea Supremă de Justiție 6,000
3. Președinți de secție la Curtea Supremă de Justiție 5,500

ANEXA Nr. I/4

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile din Guvernul României și pentru unele funcții de nivel guvernamental

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Prim-ministru 7,500
2. Ministru de stat 6,500
3. Ministru 6,000
4. Secretar de stat 5,500
5. Subsecretar de stat 5,000

ANEXA Nr. I/5

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere din cadrul unor instituții centrale

Funcții de conducere la care coeficientul de ierarhizare este cel prevăzut pentru funcția de ministru

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Președintele Academiei Române 6,000
2. Guvernatorul Băncii Naționale a României 6,000
Modificări (1)

ANEXA Nr. I/6

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și Ministerul Justiției

Funcții din conducerea Parchetului General

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Procuror general 6,000
2. Prim-adjunct al procurorului general 5,500
3. Adjunct al procurorului general 5,000

ANEXA Nr. I/7

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile din conducerea prefecturilor și a consiliilor locale

I. Prefectura Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Prefect, primar general al Capitalei 5,500
2. Subprefect, viceprimar 5,000
3. Director general prefectură, secretar 3,900

II. Prefecturi și consilii județene

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
Categoria I Categoria a II-a
1. Prefect, președinte 5,200 4,800
2. Subprefect, vicepreședinte 4,500 4,250
3. Director general prefectură, secretar 3,900 3,500

III. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
Cu peste 320. 000 locuitori Categoria
I II III
1. Municipii
- primar 4,500 3,850 3,300 3,000
- viceprimar 4,000 3,400 3,000 2,750
- secretar 3,850 3,000 2,750 2,600
2. Orașe
- primar - 2,700 2,600 2,450
- viceprimar - 2,600 2,450 2,250
- secretar - 2,450 2,250 2,050
Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I II III
Între 7.001-15.000 locuitori Între 3.001-7. 000 locuitori Până la 3.000 locuitori
3. Comune
- primar 2,000 1,900 1,800 1,700
- viceprimar 1,950 1,850 1,750 1,650
- secretar 1,900 1,800 1,700 1,600

ANEXA Nr. II/1

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere și de execuție de specialitate specifice Președinției României

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
a) Funcții de conducere
1. Consilier prezidențial S 6,000
2. Consilier de stat S 5,500
b) Funcții de execuție de specialita te specifice
3. Directori de cabinet S 4,100-4,400
4. Consilier S 4,100-4,400
5. Expert S 3,700-4,000
6. Consultant S 2,350-2,800
7. Șef cabinet I S 1,600-2,050
8. Șef cabinet II M 1,300-1,700
9. Secretar de cabinet M 1,150-1,450

ANEXA Nr. II/2

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru unele funcții de conducere specifice din aparatul Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Secretar general 5,500
2. Secretar general adjunct 5,250
3. Șef departament, director general 5,000

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
1. Consilier parlamentar S 4,100-4,400
2. Expert parlamentar S 3,700-4,000
3. Consultant parlamentar S 2,350-2,800
4. Șef birou senatorial S 2,050-2,500
5. Șef cabinet S 1,600-2,050
6. Șef birou senatorial M 1,700-1,950
7. Șef cabinet**) M 1,500-1,900
8. Șef de cabinet M 1,300-1,700
9. Secretar de cabinet M 1,150-1,450

*) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.

**) Se aplică salariaților care au atribuții de stenografiere a lucrărilor în plen ale Senatului.

ANEXA Nr. II/3

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de execuție de specialitate din Curtea Supremă de Justiție

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
A. Funcții de execuție de specialitate juridică
1. Judecător 5,000
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
B. Funcții de execuție de specialitate juridică pe grade profesionale
2. Magistrat-asistent gradul I S 4,100 4,200 4,300 4,400
3. Magistrat-asistent gradul II S 3,700 3,800 3,900 4,000
4. Magistrat-asistent gradul III S 3,300 3,400 3,500 3,600
5. Magistrat-asistent gradul IV S 2,900 3,000 3,100 3,200
6. Magistrat-asistent gradul V S 2,650 2,700 2,800 -

ANEXA Nr. II/4

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru unele funcții de conducere și de execuție de specialitate specifice aparatului Guvernului României

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
a) Funcții de conducere
1. Secretar general al Guvernului S 6,000
2. Secretar general adjunct, consilier de stat S 5,500
b) Funcții de execuție de specialita te specifice
3. Director de cabinet*) S 4,100-4,400
4. Consilier guvernamental S 4,100-4,400
5. Director de cabinet**) S 3,800-4,400
6. Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitate S 3,700-4,000
7. Consultant S 2,350-2,800
8. Șef cabinet I S 1,600-2,050
9. Șef cabinet II M 1,300-1,700
10. Secretar de cabinet M 1,150-1,450

*) Se utilizează la primul-ministru.

**) Se utilizează la miniștrii de stat.

ANEXA Nr. II/5

INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI ȘI PARCHETE
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Judecător, procuror; gradul I S 4,100 4,200 4,300 4,400
2. Judecător, procuror; gradul II S 3,700 3,800 3,900 4,000
3. Judecător, procuror; gradul III S 3,300 3,400 3,500 3,600
4. Judecător, procuror; gradul IV S 2,900 3,000 3,100 3,200
5. Judecător, procuror; gradul V S 2,650 2,700 2,800 -
6. Judecător, procuror; stagiar S 2,250 2,300 - -
7. Executor judecătoresc I S 2,050 2,100 2,150 2,200
8. Executor judecătoresc II S 1,850 1,900 1,950 2,000
9. Executor judecătoresc III S 1,650 1,700 1,750 1,800
10. Executor judecătoresc debutant S 1,550 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Grefier instanță judecată, grefier parchet; I M 1,450 1,500 1,550 1,600
12. Grefier instanță judecată, grefier parchet; II, grefier-dactilograf I M 1,350 1,375 1,400 1,425
13. Grefier instanță judecată, grefier parchet; III, grefier-dactilograf II M 1,250 1,275 1,300 1,325
14. Grefier instanță judecată, grefier parchet; IV, grefier-dactilograf III M 1,150 1,175 1,200 1,225
15. Grefier instanță judecată, grefier parchet, grefier-dactilograf; debutant M 1,075 - - -
16. Executor judecătoresc I M 1,450 1,500 1,550 1,600
17. Executor judecătoresc II M 1,350 1,375 1,400 1,425
18. Executor judecătoresc III M 1,250 1,275 1,300 1,325
19. Executor judecătoresc IV M 1,150 1,175 1,200 1,225
20. Executor judecătoresc debutant M 1,075 - - -
21. Arhivar-registrator I M 1,150 1,175 1,200 1,225
22. Arhivar-registrator II M 1,050 1,075 1,100 1,125
23. Arhivar-registrator III M; G 0,950 0,975 1,000 1,025
24. Arhivar-registrator debutant M 0,925 - - -
25. Agent procedural G 0,900 0,925 0,950 0,975
26. Aprod G 0,875 0,900 0,925 0,950

ANEXA Nr. II/6

LABORATOARE DE CRIMINALISTICĂ
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert criminalist gradul I S 3,100 3,200 3,300 3,400
2. Expert criminalist gradul II S 2,900 2,950 3,000 3,050
3. Expert criminalist gradul III S 2,700 2,750 2,800 2,850
4. Asistent criminalist gradul I S 2,500 2,550 2,600 -
5. Asistent criminalist gradul II S 2,350 2,400 2,450 -
6. Asistent criminalist debutant S 2,000 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Tehnician criminalist I M 1,300 1,350 1,400 1,450
8. Tehnician criminalist II M 1,200 1,225 1,250 1,275
9. Tehnician criminalist III M 1,100 1,125 1,150 1,175
10. Tehnician criminalist IV M 1,000 1,025 1,050 1,075
11. Tehnician criminalist debutant M 0,925 - - -
12. Secretar-dactilograf laborator criminalistică I M 1,175 1,200 1,225 1,250
13. Secretar-dactilograf laborator criminalistică II M 1,075 1,100 1,125 1,150
14. Secretar-dactilograf laborator criminalistică III M 1,000 1,025 1,050 -
15. Secretar-dactilograf laborator criminalistică debutant M 0,850 - - -

ANEXA Nr. III/1

MINISTERE ȘI CELELALTE INSTITUȚII CENTRALE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de execuție de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul d e ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A**) S 2,300 2,350 2,400 2,450
2. Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I S 2,050 2,100 2,150 2,200
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II S 1,800 1,850 1,900 2,000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 1,550 1,600 1,650 1,700
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 1,350 1,400 1,450 1,500
6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 1,300 - - -
7. Tehnician-economist, secretar administrație, interpret relații, subinginer; gradul I S.S.D. 1,550 1,600 1,650 1,700
8. Tehnician-economist, secretar administrație, interpret relații, subinginer; gradul II S.S.D. 1,350 1,400 1,450 1,500
9. Tehnician-economist, secretar administrație, interpret relații, subinginer; gradul III S.S.D. 1,150 1,200 1,250 1,300
10. Tehnician-economist, secretar administrație, interpret relații, subinginer; debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Referent I A M 1,425 1,450 1,500 1,550
12. Referent I M 1,250 1,300 1,350 1,400
13. Referent II M 1,150 1,175 1,200 1,225
14. Referent III M 1,025 1,050 1,075 1,100
15. Referent IV M 0,925 0,950 0,975 1,000
16. Referent debutant M 0,900 - - -

*) Se utilizează și pentru salarizarea consilierilor la miniștri în limita a 1-3 posturi și, respectiv, a consilierilor la secretarii de stat în limita a 1-2 posturi, cu indemnizația de conducere prevăzută de lege pentru funcția de consilier al ministrului.

**) Se utilizează numai la ministere, organe centrale și instituții asimilate acestora, la care conducătorul instituției respective are salariul de bază stabilit la nivelul funcției de ministru de stat, ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat.

II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile pe grade și trepte profesionale din activitățile administrative, de secretariat, relații cu publicul, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire din aparatul propriu al ministerului sau al organului central de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Economist, inspector, referent, inginer; gradul IA S 1,800 1,850 1,900 2,000
2. Economist, inspector, referent, inginer; gradul I S 1,550 1,600 1,650 1,700
3. Economist, inspector, referent, inginer; gradul II S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Economist, inspector, referent, inginer; debutant S 1,300 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1,150 1,175 1,200 1,225
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 1,025 1,050 1,075 1,100
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 0,925 0,950 0,975 1,000
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 0,900 - - -
10. Șef cabinet I A*) M;G 1,250 1,300 1,350 1,400
11. Șef cabinet I M;G 1,150 1,175 1,200 1,225
12. Șef cabinet II M;G 1,025 1,050 1,075 1,100
13. Stenodactilograf I A M 1,175 1,200 1,250 1,300
14. Stenodactilograf I M 1,025 1,050 1,075 1,100
15. Stenodactilograf II M 0,925 0,950 0,975 1,000
16. Stenodactilograf debutant M 0,900 - - -
17. Secretar-dactilograf, dactilograf; I A M 1,150 1,200 1,250 1,300
18. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 1,000 1,025 1,050 1,075
19. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 0,900 0,925 0,950 0,975
20. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M;G 0,850 - - -
21. Casier, magaziner; I M 1,075 1,100 1,150 1,200
22. Casier, magaziner; II M;G 0,950 0,975 1,000 1,025
23. Casier, magaziner; debutant M;G 0,900 - - -
24. Funcționar, arhivar;I M 1,050 1,075 1,100 1,150
25. Funcționar, arhivar; II M 0,950 0,975 1,000 1,025
26. Funcționar, arhivar; III M 0,850 0,875 0,900 0,925
27. Funcționar, arhivar; debutant M 0,800 - - -
28. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 0,800 0,825 0,850 -
29. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 0,725 0,750 0,775 -
30. Muncitor I A**) 1,250 1,300 1,400 -
31. Muncitor I 1,175 1,200 1,225 -
32. Muncitor II 1,100 1,125 1,150 -
33. Muncitor III 1,025 1,050 1,075 -
34. Muncitor IV 0,950 0,975 1,000 -
35. Muncitor V 0,875 0,900 0,925 -
36. Muncitor VI 0,800 0,825 0,850 -
37. Muncitor necalificat 0,725 0,750 0,775 -

*) Se utilizează la funcțiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,000.

**) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea șoferilor de pe autoturismele puse la dispoziția persoanelor care ocupă funcții al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,500.

NOTĂ:

1. Salariile de bază ale funcțiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf și dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puțin o limbă străină, în medie, peste 50% din timpul de lucru și cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiază, în medie, cel puțin 30% din timpul de lucru.

2. Pentru personalul care îndeplinește, potrivit legii, atribuțiile funcției de șef de stat major apărare civilă și este încadrat pe funcțiile de execuție prevăzute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcției de execuție se adaugă 0,400.

3. Pentru personalul care îndeplinește, potrivit legii, pe lângă sarcinile care revin funcției de execuție pe care este încadrat, și atribuțiile funcției de șef de stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcției de execuție deținute se adaugă 0,250.

4. Salariații care au fost încadrați pe grade sau trepte profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul sau în treapta profesională imediat superioară celor desființate, la gradația 1.

5. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă de licență ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau de 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

6. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

III. Funcții specifice unor ministere

1. Ministerul Afacerilor Externe

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții diplomatice
1. Ambasador S 3,200 - - -
2. Ministru plenipotențiar S 2,900 - - -
3. Ministru consilier S 2,300 2,400 2,500 2,600
4. Consilier diplomatic, consul general S 2,050 2,100 2,150 2,200
5. Secretar I, consul, interpret relații diplomatice I S 1,800 1,850 1,900 1,950
6. Secretar II, viceconsul, interpret relații diplomatice II S 1,550 1,600 1,650 1,700
7. Secretar III, curier diplomatic I, referent relații I,interpret relații diplomatice III S 1,350 1,400 1,450 1,500
8. Atașat, agent consular, referent relații II, curier diplomatic II, arhivist S 1,300 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Referent transmitere I M 1,250 1,300 1,350 1,400
10. Referent transmitere II M 1,125 1,150 1,175 1,200
11. Referent transmitere III M 1,025 1,050 1,075 1,100
12. Referent debutant M 1,000 - - -

2. Ministerul Finanțelor


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...