Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 68/2016 privind procedurile și specificațiile comune necesare pentru interconectarea registrelor electronice ale cardurilor de conducător auto
Număr celex: 32016R0068

Modificări (1)

În vigoare de la 11 februarie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, în special articolul 31 alineatul (5),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 165/2014 prevede obligația statelor membre de a face schimb electronic de date pentru a asigura unicitatea cardurilor de conducător auto eliberate.

(2) Pentru a facilita schimbul electronic de informații între statele membre cu privire la cardurile de conducător auto, Comisia a instituit sistemul de mesagerie TACHOnet, care permite statelor membre să solicite informații celorlalte state membre cu privire la eliberarea cardurilor de conducător auto, precum și cu privire la starea acestor carduri.

(3) Regulamentul (UE) nr. 165/2014 face obligatorie interconectarea registrelor electronice naționale privind cardurile de conducător auto în întreaga Uniune, folosind fie sistemul de mesagerie TACHOnet, fie un sistem compatibil. Totuși, în cazul utilizării unui sistem compatibil, schimbul de date electronice cu toate celelalte state membre trebuie să fie posibil prin intermediul sistemului de mesagerie TACHOnet.

(4) Prin urmare, este necesar să se stabilească procedurile și specificațiile comune obligatorii pentru TACHOnet, inclusiv formatul datelor schimbate, procedurile tehnice pentru consultarea electronică a registrelor electronice naționale, procedurile de acces și mecanismele de securitate.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințele privind conectarea obligatorie a registrelor electronice naționale cu privire la cardurile de conducător auto la sistemul de mesagerie TACHOnet menționat la articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

Articolul 2 Definiții

Pe lângă definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, se aplică următoarele definiții:

(a) "interfață asincronă" înseamnă un proces prin care un mesaj de răspuns la o solicitare este transmis printr-o nouă conexiune HTTP;

(b) "căutare pluridirecțională" înseamnă un mesaj de solicitare din partea unui stat membru, adresat tuturor celorlalte state membre;

(c) "autoritate emitentă a cardului" ("AEC") înseamnă entitatea împuternicită de un stat membru pentru emiterea și gestionarea cardurilor de tahograf;

(d) "hub central" înseamnă sistemul de informații care permite direcționarea mesajelor TACHOnet între statele membre;

(e) "sistem național" înseamnă sistemul informatic instituit în fiecare stat membru în scopul de a emite, prelucra și răspunde la mesaje TACHOnet;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...