Direcția Generală a Vămilor - DGV

Tariful Vamal de import din 11.01.1997

Modificări (16), Referințe (16)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

SECȚIUNEA I ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

NOTE:

1. Toate referirile din prezenta Secțiune cu privire la un anumit gen sau specie de animale se aplică în același mod, cu excepția cazurilor în care textul dispune altfel, animalelor tinere de același gen sau aceeași specie.

2. Toate referirile din Nomenclatură la produse "uscate" cuprind de asemenea produsele uscate prin deshidratare, evaporare sau congelare, cu excepția cazurilor în care textul dispune altfel.

~CAPITOLUL 1~ ANIMALE VII

~CAPITOLUL 2~ CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE

~CAPITOLUL 3~ PEȘTE ȘI CRUSTACEE, MOLUȘTE ȘI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

~CAPITOLUL 4~ LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE NATURALĂ;
PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ,
NEDENUMITE ȘI NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE

~CAPITOLUL 5~ ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ,
NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

SECȚIUNEA II PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

NOTA:

1. În prezenta Secțiune, prin "aglomerate sub formă de pelete" înțelegem produsele care se prezintă sub forma de cilindri, sfere, cuburi, etc. aglomerate fie direct prin compresie, fie prin adăugarea unui liant care să nu depășească 3% din greutate.

~CAPITOLUL 6~ PLANTE VII ȘI PRODUSE DE FLORICULTURĂ

~CAPITOLUL 7~ LEGUME, PLANTE, RĂDĂCINI ȘI TUBERCULI ALIMENTĂRI

~CAPITOLUL 8~ FRUCTE COMESTIBILE; COJI DE CITRICE SAU DE PEPENI

~CAPITOLUL 9~ CAFEA, CEAI, MAC ȘI CONDIMENTE

~CAPITOLUL 10~ CEREALE

~CAPITOLUL 11~ PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUI;
MALȚ, AMIDON, INULINĂ, GLUTEN DE GRÂU

~CAPITOLUL 12~ SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE;
SEMINȚE ȘI FRUCTE DIVERSE;
PLANTE INDUSTRIALE ȘI MEDICINALE;
PAIE ȘI FURAJE

~CAPITOLUL 13~ LAC, GUME, RĂȘINI ȘI ALTE SEVE ȘI EXTRACTE VEGETALE

~CAPITOLUL 14~ MATERII PENTRU ÎMPLETIT ȘI ALTE PRODUSE DE ORIGINE VEGETALĂ,
NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

SECȚIUNEA III GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ;
PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;
GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;
CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

~CAPITOLUL 15~ GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ;
PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;
GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;
CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

SECȚIUNEA IV PRODUSE ALIMENTARE, BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET
TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI

NOTA:

1. În această Secțiune prin termenul "aglomerate sub formă de pelete" se înțeleg produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc., aglomerate fie direct prin presare fie prin adăugarea unui liant în proporție de până la 3% din greutate.

~CAPITOLUL 16~ PREPARATE DIN CARNE, DIN PEȘTE SAU DIN CRUSTACEE,
MOLUȘTE SAU ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

~CAPITOLUL 17~ ZAHĂR ȘI PRODUSE ZAHAROASE

~CAPITOLUL 18~ CACAO ȘI PRODUSE PREPARATE DIN CACAO

~CAPITOLUL 19~ PREPARATE PE BAZĂ DE CEREALE,
FĂINURI, AMIDONURI SAU LAPTE;
PRODUSE DE PATISERIE

~CAPITOLUL 20~ PREPARATE DIN LEGUME, FRUCTE SAU DIN ALTE PĂRȚI DE PLANTE

~CAPITOLUL 21~ PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE

~CAPITOLUL 22~ BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚETURI

~CAPITOLUL 23~ REZIDUURI ȘI DEȘEURI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;
NUTREȚURI PENTRU ANIMALE

~CAPITOLUL 24~ TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI

SECȚIUNEA V PRODUSE MINERALE

~CAPITOLUL 25~ SARE; SULF; PĂMÂNTURI ȘI PIETRE;
IPSOS; VAR ȘI CIMENT

~CAPITOLUL 26~ MINEREURI, ZGURĂ ȘI CENUȘĂ

~CAPITOLUL 27~ COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE
ȘI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA
ACESTORA ÎN MATERII BITUMINOASE: CERURI MINERALE

SECȚIUNEA VI PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ȘI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

NOTE:

1.

a) Orice produs (altul decât minereurile metalelor radioactive) care corespunde descrierii de la poziția nr. 2844 sau 2845, trebuie încadrat la această poziție și nu la altă poziție a Nomenclaturii.

b) Sub rezerva dispozițiilor paragrafului a) de mai sus, orice produs care corespunde descrierii de la poziția nr. 2843 sau 2846 trebuie încadrat la această poziție și nu la altă poziție a prezentei Secțiuni.

2. Sub rezerva dispozițiilor Notei 1 de mai sus, orice produs care, fie din cauza prezentării sub formă dozată, fie din cauza condiționării pentru vânzarea cu amănuntul, se încadrează la una din pozițiile 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3507 sau 3808, trebuie încadrat numai la poziția respectivă și nu la altă poziție a Nomenclaturii.

3. Produsele prezentate în seturi formate din mai multe elemente constitutive distincte, încadrate în totalitate sau în parte în prezenta Secțiune și recunoscute ca fiind destinate, după amestecare, să se obțină un produs încadrat la Secțiunea a VI-a sau a VII-a, trebuie încadrate la poziția aferentă acestui ultim produs, cu condiția ca elementele constitutive să fie:

a) identificabile, având în vedere felul în care au fost condiționate, ca fiind destinate a fi folosite împreună fără a fi recondiționate în prealabil:

b) prezentate împreună:

c) recunoscute, prin natura sau cantitățile în care sunt prezentate, ca produse complementare unele altora.

~CAPITOLUL 28~ PRODUSE CHIMICE ANORGANICE:
COMPUȘI ORGANICI ȘI ANORGANICI AI METALELOR PREȚIOASE,
AI METALELOR DIN PĂMÂNTURI RARE
ȘI AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE SAU AI IZOTOPILOR

~CAPITOLUL 29~ PRODUSE CHIMICE ORGANICE

~CAPITOLUL 30~ PRODUSE FARMACEUTICE

~CAPITOLUL 31~ ÎNGRĂȘĂMINTE

~CAPITOLUL 32~ EXTRACTE TANANTE SAU COLORANTE, TANINI
ȘI DERIVAȚII LOR COLORANȚI, PIGMENȚI
ȘI ALTE MATERII COLORANTE, CULORI
ȘI VOPSELE, CHIT ȘI MASTICURI, CERNELURI

~CAPITOLUL 33~ ULEIURI ESENȚIALE ȘI REZINOIDE, PRODUSE DE PARFUMERIE SAU
PREPARATE DE TOALETĂ ȘI PREPARATE COSMETICE

~CAPITOLUL 34~ SĂPUNURI, AGENȚI DE SUPRAFAȚĂ ORGANICI, PREPARATE PENTRU SPĂLAT,
PREPARATE LUBRIFIANTE, CEARĂ ARTIFICIALĂ, CEARĂ PREPARATĂ,
PREPARATE PENTRU LUSTRUIT ȘI ÎNTREȚINERE,
LUMÂNĂRI ȘI ARTICOLE SIMILARE, PASTE DE MODELAT, "CEARĂ DENTARĂ" ȘI PREPARATE DENTARE PE BAZA DE IPSOS

~CAPITOLUL 35~ SUBSTANȚE ALBUMINOIDE, PRODUSE PE BAZĂ DE AMIDON
SAU DE FECULE MODIFICATE, CLEIURI, ENZIME

~CAPITOLUL 36~ EXPLOZIVI, ARTICOLE DE PIROTEHNIE, CHIBRITURI,
ALIAJE PIROFORICE, MATERII INFLAMABILE

~CAPITOLUL 37~ PRODUSE FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE

~CAPITOLUL 38~ PRODUSE DIVERSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE

SECȚIUNEA VII MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC,
CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC

NOTE:

1. Produsele prezentate în seturi formate din mai multe elemente constitutive distincte cuprinse în totalitate sau în parte în prezenta Secțiune și recunoscute ca fiind destinate, după amestecare, să constituie un produs din Secțiunile a VI-a sau a VII-a, se încadrează în poziția aferentă acestui ultim produs, cu condiția ca elementele constitutive să fie:

a) datorită condiționării lor, recunoscute fără echivoc ca destinate să fie utilizate împreună, fără a fi în prealabil recondiționate,

b) prezentate împreună,

c) recunoscute (identificabile), fie după natura lor, fie după cantitățile relative în care se prezintă, ca fiind complementare unele altora.

2. Cu excepția articolelor de la pozițiile nr. 3918 sau 3919, Capitolul 49 cuprinde materiale plastice, cauciucul și articolele din aceste materiale, imprimate cu motive sau ilustrații diferite, și care nu au decât un caracter accesoriu în raport cu destinația lor inițială.

~CAPITOLUL 39~ MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIALE PLASTICE

~CAPITOLUL 40~ CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC

SECȚIUNEA VIII PIEI BRUTE, PIEI TĂBĂCITE, BLĂNURI ȘI PRODUSE DIN ACESTEA;
ARTICOLE DE CURELĂRIE ȘI DE ȘELĂRIE, ARTICOLE DE VOIAJ,
BAGAJE DE MÂNĂ, SACOȘE ȘI ARTICOLE SIMILARE;
ARTICOLE OBȚINUTE PRIN PRELUCRAREA INTESTINELOR DE ANIMALE

~CAPITOLUL 41~ PIEI BRUTE ȘI PIEI TĂBĂCITE

~CAPITOLUL 42~ OBIECTE DIN PIELE; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE;
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOȘE ȘI PRODUSE SIMILARE;
PRODUSE DIN INTESTINE DE ANIMALE

~CAPITOLUL 43~ BLĂNURI ȘI ARTICOLE DIN BLANĂ; BLĂNURI ARTIFICIALE

SECȚIUNEA IX LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN;
PLUTĂ ȘI LUCRĂRI DIN PLUTĂ;
LUCRĂRI DIN ÎMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE

~CAPITOLUL 44~ LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN

~CAPITOLUL 45~ PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ

~CAPITOLUL 46~ PRODUSE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DE NUIELE

SECȚIUNEA X PASTĂ DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE;
HÂRTIE SAU CARTON RECUPERABILE (MACULATURĂ);
HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA

~CAPITOLUL 47~ PASTĂ DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE,
HÂRTIE SAU CARTON RECUPERABILE (MACULATURĂ)

~CAPITOLUL 48~ HÂRTIE ȘI CARTON; ARTICOLE DIN PASTĂ DE CELULOZĂ,
DIN HÂRTIE SAU DIN CARTON

~CAPITOLUL 49~ CĂRȚI, ZIARE, ILUSTRATE IMPRIMATE
ȘI ALTE PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE IMPRIMARE;
MANUSCRISE, TEXTE DACTILOGRAFIATE
ȘI SCHIȚE SAU PLANURI

SECȚIUNEA XI MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

NOTE:

1. Prezenta Secțiune nu cuprinde:

a) părul pentru perii (poziția nr. 0502), părul de cal și deșeurile din păr de cal (poziția nr. 0503);

b) părul uman și articolele din păr uman (pozițiile nr. 0501, 6703 sau 6704); totuși, articolele și țesăturile dese din păr de tipul celor utilizate pentru presele de ulei sau pentru alte scopuri tehnice similare sunt cuprinse la poziția nr. 5911;

c) linters de bumbac și alte produse vegetale de la Capitolul 14;

d) azbestul de la poziția nr. 2524 și articolele din azbest și celelalte produse de la pozițiile nr. 6812 sau 6813;

e) articolele de la pozițiile nr. 3005 sau 3006 (de exemplu: vată, tifon, bandaje și articole similare folosite în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare, materiale sterile pentru cusături chirurgicale); fire utilizate pentru curățarea spațiilor interdentare (fire dentare), ambalate în pachete distincte pentru vânzarea cu amănuntul de la poziția nr. 3306;

f) țesăturile sensibilizate de la pozițiile nr. 3701-3704;

g) monofilamentele a căror cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale este mai mare de 1 mm și benzile similare (paie artificiale, de exemplu) cu o lățime aparentă mai mare de 5 mm, din materiale plastice (Capitolul 39), precum și împletiturile, țesăturile și altfel de obiecte de broderie din astfel de benzi sau monofilamente (Capitolul 46);

h) țesăturile, materialele tricotate, pâsla și articole nețesute, impregnate, îmbibate, acoperite sau stratificate cu material plastic și articolele din aceste produse, de la Capitolul 39;

i) țesăturile, materialele tricotate, pâslă și articolele nețesute, impregnate, îmbibate, acoperite sau stratificate cu cauciuc și articolele din aceste produse, de la Capitolul 40;

k) pieile sau blănurile cu păr sau cu lână (Capitolele 41 sau 43) sau articolele din blănuri naturale, artificiale, de la pozițiile nr. 4303 sau 4304;

l) articolele din materiale textile de la pozițiile nr. 4201 sau 4202;

m) produsele și articolele de la Capitolul 48 (vată de celuloză de exemplu);

n) încălțămintea sau părțile de încălțăminte, ghetele, jambierele și articolele similare de la Capitolul 64;

o) plasele pentru păr, fileurile pentru păr și părți ale acestora de la Capitolul 65;

p) produsele de la Capitolul 67;

q) produsele textile acoperite cu material abraziv (poziția nr. 6805), precum și fibrele de carbon sau articolele din fibre de carbon de la poziția nr. 6815;

r) fibrele de sticlă, articolele din fibre de sticlă și broderiile chimice sau fără fond vizibil al căror fir de broderie este din fibră de sticlă (Capitolul 70);

s) articolele de la Capitolul 94 (de exemplu: mobilă, lenjerie de pat, aparate de iluminat);

t) articolele de la Capitolul 95 (de exemplu: jucării, jocuri, articole pentru sport, plase pentru activități sportive);

u) Articolele de la capitolul 96 (de exemplu: perii, seturi de cusut pentru călătorie, fermoare, panglici pentru mașini de scris); sau

v) Articolele de la Capitolul 97.

2.

A) Produsele textile de la Capitolele 50-55 sau de la pozițiile nr. 5809 sau 5902 care conțin două sau mai multe materiale textile, se clasifica după materialul textil care predomină în greutate față de oricare din celelalte materiale textile. Dacă nici un material textil nu predomină în greutate, produsul se clasifică ca și cum ar fi în întregime constituit din materialul textil corespunzător ultimei poziții în ordinea de numerotare dintre cele susceptibile a fi în mod egal luate în considerare.

B) Pentru aplicarea acestei reguli:

a) firele de păr întărite (poziția nr. 5110) și firele metalice (poziția nr. 5605) sunt considerate pentru greutatea lor totală ca fiind un material textil distinct; firele de metal sunt considerate ca un material textil pentru încadrarea țesăturilor în care ele sunt încorporate;

b) alegerea poziției celei mai apropiate se face determinând în primul rând, Capitolul, apoi, în cadrul acestui Capitol, poziția aplicabilă, făcându-se abstracție de orice material textil care nu aparține acestui Capitol;

c) când Capitolele 54 și 55 sunt de luat în considerare față de un alt Capitol, aceste doua Capitole sunt tratate ca unul și același Capitol;

d) când un Capitol sau o poziție se referă la mai multe materiale textile, acestea sunt considerate drept un singur material textil.

C) Dispozițiile Notelor 2A) și 2B) se aplică de asemenea firelor specificate în Notele 3,4,5 sau 6 de mai jos.

3.

A) Sub rezerva excepțiilor prevăzute la Nota 3B) de mai jos, în prezenta Secțiune sunt considerate ca "sfori, corzi și frânghii", firele (simple, răsucite sau cablate):

a) din mătase sau din deșeuri de mătase, măsurând mai mult de 20.000 decitex;

b) din fibre textile sintetice sau artificiale (inclusiv cele făcute din doua sau mai multe monofilamente de la Capitolul 54) măsurând mai mult de 10.000 decitex;

c) din cânepă și în:

1. lustruite sau satinate, măsurând 1.429 decitex sau mai mult; sau

2. nelustruite și nesatinate, măsurând peste 20.000 decitex;

d) din fire de cocos, din trei sau mai multe fire;

e) din alte fibre vegetale, măsurând mai mult de 20.000 decitex;

f) armate cu fire metalice.

B) Dispozițiile de mai sus nu se aplica:

a) firelor de lână sau de păr de cal sau de alte animale și firelor din hârtie nearmate cu fire metalice;

b) cablurilor din filamente sintetice sau artificiale de la Capitolul 55 și multifilamentelor fără răsucire sau cu o răsucire mai mică de 5 răsuciri pe metru de la Capitolul 54;

c) părului de Messina de la poziția nr. 5006 și monofilamentelor de la Capitolul 54;

d) firelor metalice de la poziția nr. 5605; firele textile armate cu fir de metal sunt reglementate de Nota 3A) f) de mai sus;

e) firelor de janilie, firelor întărite și firelor așa-zise "cu bucleuri", de la poziția nr. 5606;

4.

A) Sub rezerva excepțiilor prevăzute la Nota 4B) de mai jos, se consideră ca fiind "condiționate pentru vânzarea cu amănuntul" la Capitolele 50, 51, 52, 54 și 55 firele (simple, răsucite sau cablate) așezate astfel:

a) pe cartoane, bobine, tuburi sau suporturi similare, având o greutate maximă (inclusiv suportul) de:

1. 85 g pentru firele de mătase, de deșeuri de mătase sau de filamente sintetice sau artificiale; sau

2. 125 g pentru celelalte fire;

b) în gheme, în sculuri sau în jurubițe cu o greutate maximă de:

1. 85 g pentru fire de filamente sintetice sau artificiale de mai puțin de 3000 decitex, de mătase sau de deșeuri de mătase;

2. 125 g pentru alte fire de mai puțin de 2000 decitex; sau

3. 500 g pentru alte fire;

c) în sculuri subdivizate în jurubițe cu ajutorul unuia sau mai multor fire de separare care le fac independente unele de altele, jurubițele având o greutate uniformă nedepășind:

1. 85 g pentru firele de mătase, fire de deșeuri de mătase sau de filamente sintetice sau artificiale sau

2. 125 g pentru alte fire

B) Dispozițiile de mai sus nu se aplica:

a) firelor simple din orice material textil, cu excepția:

1. firelor simple de lână sau din păr fin de animale, nealbite;

2. firelor simple de lână sau din păr fin de animale, albite, vopsite sau imprimate, având peste 5000 decitex;

b) firelor nealbite, răsucite sau cablate:

1. de mătase sau din deșeuri de mătase, oricare ar fi modul de prezentare;

2. din alte materiale textile (cu excepția lânii și a părului fin de animale) prezentate în sculuri;

c) firelor răsucite sau cablate, albite, vopsite sau imprimate, din mătase, din deșeuri de mătase, măsurând 133 decitex sau mai puțin;

d) firelor simple, răsucite sau cablate din orice materiale textile, prezentate:

1. în sculuri cu depanare încrucișată;

2. pe suport sau sub altă formă condiționată care implica utilizarea lor în industria textilă (de exemplu: pe tuburi, mosoare, țevi, bobine conice sau conuri pentru războaiele de țesut sau prezentate sub formă de cocon pentru războaiele de broderie).

5. În sensul prevederilor de la pozițiile nr. 5204, 5401 și 5508 prin "ață de cusut" se înțeleg firele răsucite sau cablate care satisfac următoarele condiții:

a) sunt dispuse pe suporți (de exemplu: bobine, tuburi), și de o greutate, inclusiv suportul, care să nu depășească 1000g;

b) sunt apretate pentru utilizare ca fire de cusut;

c) cu răsucire finală în formă de "Z".

6. În prezenta Secțiune, se înțeleg prin "fire de mare rezistență" firele a căror rezistență exprimată în CN/tex (centinewton per tex) depășește limitele următoare:

- Firele simple de nailon sau de alte poliamide sau poliesteri: 60 CN/tex

- Firele răsucite sau cablate din nailon sau din alte poliamide sau poliesteri: 53 CN/tex

- Firele simple, răsucite sau cablate, din mătase artificială: 27CN/tex

7. În prezenta Secțiune, se înțeleg prin "confecționate":

a) articolele decupate în altă formă decât pătrată sau dreptunghiulară;

b) articolele finite gata de întrebuințare sau care pot fi folosite după ce au fost separate prin tăierea simpla a firelor neîmpletite, fără cusătură sau altă manoperă suplimentară, cum ar fi cârpe de bucătărie, prosoape, fete de masa, basmale și cuverturi;

c) articolele ale căror margini au fost tivite sau rulate prin orice procedeu sau prin franjuri înnodați de firele articolului respectiv sau din fire adăugate; totuși nu trebuie să fie considerate drept confecționate materiile textile în bucăți ale căror margini au fost pur și simplu întrerupte;

d) articolele decupate de orice formă, la care s-au tras fire;

e) articolele asamblate prin coasere, prin lipire sau altfel (cu excepția bucăților din aceeași țesătură unite la extremități pentru a formă o bucată de o lungime mai mare, ca și piesele formate din doua sau mai multe țesături suprapuse pe toată suprafață și asamblate astfel între ele, chiar cu intercalarea unui material de umplere);

f) tricotajele obținute în forme, prezentate ca piese separate sau în piese conținând mai multe unități.

8. Pentru aplicarea Capitolelor 50-60:

a) nu sunt încadrate la Capitolele 50-55 și 60 și, în afara unor dispoziții contrare de la Capitolele 56-59, articolele confecționate conform Notei 7 de mai sus; și

b) nu aparțin Capitolelor 50-55 și 60 articolele de la Capitolele 56-59.

9. Sunt asimilate țesăturilor de la Capitolele 50-55, produsele constituite din straturi de fire textile paralelizate care se suprapun în unghi ascuțit sau drept. Aceste straturi sunt fixate între ele la punctele de încrucișare ale firelor printr-un liant sau prin termosudare.

10. Produsele elastice formate din materiale textile asociate cu fire de cauciuc sunt încadrate în prezenta Secțiune.

11. În prezenta Secțiune, prin "impregnat" se înțelege și "aderizat".

12. În prezenta Secțiune, prin "poliamide" se înțelege și "aramide".

13. În afara unor dispoziții contrare, îmbrăcămintea din materiale textile de la diferitele poziții se încadrează la pozițiile respective, chiar dacă este prezentată în seturi pentru vânzarea cu amănuntul. În sensul prezentei Note, expresia "îmbrăcăminte din materiale textile" se referă la îmbrăcămintea de la pozițiile nr. 6101-6114 și pozițiile nr. 6201-6211.

NOTE DE SUBPOZIȚII :

1. În prezenta Secțiune și după caz, în Nomenclatură, se înțelege prin:

a) FIRE DE ELASTOMERI: firele de filamente (inclusiv monofilamente) din materiale textile sintetice, altele decât firele texturate, care pot suporta, fără să se rupă, o întindere până la de trei ori lungimea lor inițială și care după ce au suportat o întindere de până la de două ori lungimea lor inițială, reiau în mai puțin de cinci minute, o lungime cel mult egală cu unu și jumătate din lungimea lor inițială.

b) FIRE NEALBITE, firele:

1. care prezintă culoarea naturală a fibrelor constituente și care n-au suportat nici albire, nici vopsire (chiar în masă), nici imprimare; sau

2. fără culoare bine determinată (așa-zise "fire în tonuri gri") fabricate din deșeuri desfibrate. Aceste fire pot să fie tratate cu un apret necolorat sau cu o culoare trecătoare (care să dispară după o simpla spălare cu săpun) și, în cazul fibrelor sintetice sau artificiale, pot fi tratate în masă cu produse de matisare (de exemplu dioxid de titan).

c) FIRE ALBITE, firele:

1. care au fost supuse unei operații de albire sau care au fost fabricate cu fire albite sau, în afara dispozițiilor contrare, vopsite în alb (chiar în masă) sau care au fost tratate cu apret alb; sau

2. constituite dintr-un amestec de fibre nealbite și de fibre albite; sau

3. răsucite sau cablate, constituite din fire nealbite și fire albite.

d) FIRE COLORATE (VOPSITE SAU IMPRIMATE), firele:

1. vopsite (chiar în masă) altfel decât în alb sau în culoare trecătoare sau bine imprimate, sau fabricate cu fibre vopsite sau imprimate; sau

2. constituite dintr-un amestec de fibre vopsite de culori diferite sau dintr-un amestec de fibre nealbite sau albite și de fibre colorate (fire împestrițate sau amestecate) sau imprimate într-o culoare sau mai multe culori din loc în loc, care să prezinte aspectul unei linii punctate (fire de mai multe culori tărcate); sau

3. fire a căror șuviță sau panglică de material textil a fost imprimată; sau

4. răsucite sau cablate, constituite din fire albite, nealbite și din fire colorate. Definițiile de mai sus se aplică, de asemenea, "mutatis mutandis" monofilamentelor, ițelor sau formelor similare de la Capitolul 54.

e) ȚESĂTURI NEALBILTE: țesăturile obținute din fire nealbite care n-au suportat nici albire, nici vopsire, nici imprimare. Este posibil ca aceste țesături să fie tratate cu un apret necolorat sau o culoare trecătoare.

f) ȚESĂTURI ALBITE, țesăturile:

1. albite sau, în afara unor dispoziții contrare, vopsite în alb sau cărora li s-a aplicat un apret alb, pe bucată; sau

2. constituite din fire albite; sau

3. constituite din fire nealbite și fire albite.

g) ȚESĂTURI VOPSITE, țesăturile:

1. vopsite altfel decât în alb (în afara unor dispoziții contrare), cu o singura culoare uniformă sau cărora li s-a aplicat un apret colorat altul decât alb (în afara unor dispoziții contrare), pe bucată; sau

2. constituite din fire colorate într-o singura culoare uniformă.

h) ȚESĂTURĂ DIN FIRE DE DIVERSE CULORI, țesături (altele decât țesăturile imprimate):

1. constituite din fire de culori diferite sau din fire de nuanțe diferite de aceeași culoare, altele decât culoarea naturală a fibrelor componente; sau

2. constituite din fire albite sau nealbite și fire colorate; sau

3. constituite din fire împestrițate sau amestecate (în toate cazurile, firele care constituie marginile și capetele bucăților nu se iau în considerare).

ij) ȚESĂTURI IMPRIMATE, țesăturile imprimate pe bucată, chiar dacă sunt constituite din fire de diverse culori. (Sunt asimilate țesăturilor imprimate țesăturile care prezintă desene realizate cu pensula, peria, pistolul, prin hârtie de transfer, prin flaușare sau prin procedeu batic, de exemplu). Mercerizarea nu are nici o influență asupra încadrării firelor sau țesăturilor în definițiile de mai sus;

k) ȚESĂTURĂ PÂNZĂ: o structură de țesătură în care fiecare fir de bătătură trece alternativ pe deasupra și pe dedesubtul firelor succesive de urzeală și fiecare fir de urzeală trece alternativ pe deasupra și pe dedesubtul firelor succesive de bătătură.

2.

A) Produsele de la Capitolele 56-63 care conțin două sau mai multe materiale textile sunt considerate ca fiind în întregime constituite din materialul textil care ar fi reținut, conform Notei 2 de la prezenta Secțiune, pentru încadrarea unui produs la Capitolele 50-55 constând din aceleași materiale textile.

B) Pentru aplicarea acestei reguli:

a) nu se ține seama, după caz, decât de partea care determina încadrarea în sensul regulii generale interpretative numărul 3;

b) nu se ține seama de suport atunci când produsele textile comporta un suport și o suprafață velurată sau buclată;

c) nu se ține seama decât de țesătură de fond în cazul broderiilor și a bunurilor obținute din acestea de la poziția nr. 5810. Totuși, pentru broderiile fără fond aparent și pentru bunuri obținute din acestea, clasificarea se face ținând seama numai de firele din care este făcută broderia.

~CAPITOLUL 50~ MĂTASE

~CAPITOLUL 51~ LÂNĂ, PĂR FIN SAU GROSIER DE ANIMALE;
FIRE ȘI ȚESĂTURI DIN PĂR DE CAL

~CAPITOLUL 52~ BUMBAC

~CAPITOLUL 53~ ALTE FIBRE TEXTILE VEGETALE;
FIRE DE HÂRTIE ȘI ȚESĂTURI DIN FIRE DE HÂRTIE

~CAPITOLUL 54~ FILAMENTE SINTETICE SAU ARTIFICIALE

~CAPITOLUL 55~ FIBRE SINTETICE SAU ARTIFICIALE DISCONTINUE

~CAPITOLUL 56~ VATĂ, PÂSLĂ (FETRU) ȘI ARTICOLE NEȚESUTE; FIRE SPECIALE;
SFORI, ODGOANE, FUNII, FRÂNGHII ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA

~CAPITOLUL 57~ COVOARE ȘI ALTE ACOPERITOARE DE PODEA DIN MATERIALE TEXTILE

~CAPITOLUL 58~ ȚESĂTURI SPECIALE; ȚESĂTURI BUCLATE;
DANTELE, TAPISERIE; PASMANTERIE, BRODERII

~CAPITOLUL 59~ ȚESĂTURI IMPREGNATE, CAUCIUCATE,
ACOPERITE LA SUPRAFAȚĂ SAU STRATIFICATE;
ARTICOLE TEHNICE DIN MATERIALE TEXTILE

~CAPITOLUL 60~ ȚESĂTURI TRICOTATE SAU CROȘETATE

~CAPITOLUL 61~ ARTICOLE ȘI ACCESORII DE ÎMBRĂCĂMINTE, TRICOTATE SAU CROȘETATE

~CAPITOLUL 62~ ARTICOLE ȘI ACCESORII DE ÎMBRĂCĂMINTE,
ALTELE DECÂT TRICOTATE SAU CROȘETATE

~CAPITOLUL 63~ ALTE ARTICOLE TEXTILE CONFECȚIONATE; SETURI;
ÎMBRĂCĂMINTE PURTATĂ SAU UZATĂ; ZDRENȚE

SECȚIUNEA XII ÎNCĂLȚĂMINTE, PĂLĂRII, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE,
BASTOANE, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA;
PENE ȘI FULGI PREPARATE ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA;
FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

~CAPITOLUL 64~ ÎNCĂLȚĂMINTE, GHETE ȘI ARTICOLE SIMILARE;
PĂRȚI ALE ACESTOR ARTICOLE

~CAPITOLUL 65~ OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA

~CAPITOLUL 66~ UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE,
UMBRELUȚE, PARASOLARII, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA

~CAPITOLUL 67~ PENE ȘI FULGI PREPARAȚI ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA;
FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

SECȚIUNEA XIII ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ
ȘI DIN MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE;
STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ

~CAPITOLUL 68~ ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ
ȘI MATERIALE SIMILARE

~CAPITOLUL 69~ PRODUSE CERAMICE

~CAPITOLUL 70~ STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ

SECȚIUNEA XIV PERLE NATURALE SAU DE CULTURA,
PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE,
METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU SUFLATE CU METALE PREȚIOASE
ȘI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE; MONEDE

~CAPITOLUL 71~ PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ,
PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE,
METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU SUFLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI
OBIECTE DIN ACESTEA;BIJUTERII DE FANTEZIE; MONEDE

SECȚIUNEA XV METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE

NOTE:

1. Prezenta Secțiune nu cuprinde:

a) culorile și cernelurile preparate pe bază de praf sau de fulgi metalici (pozițiile nr. 3207-3210, 3212, 3213 sau 3215);

b) fero-ceriu și alte aliaje piroforice (poziția nr. 3606);

c) căștile metalice și părțile lor metalice de la pozițiile nr. 6506 sau 6507;

d) cadrele de umbrele și alte articole de la poziția nr. 6603;

e) articolele prevăzute în Capitolul 71 (de exemplu: aliajele de metale prețioase, metalele comune placate sau dublate cu metale prețioase, imitații de bijuterii);

f) articolele de la Secțiunea XVI (mașini și aparate, materiale electrice);

g) șinele de cale ferată asamblate (poziția nr. 8608) sau alte articole de la Secțiunea XVII (vehicule, vapoare, bărci și avioane);

h) instrumentele sau aparatele de la Secțiunea XVIII, inclusiv arcurile de ceasornicărie;

ij) gloanțe de vânătoare (poziția nr. 9306) sau alte articole de la Secțiunea XIX (arme și muniții);

k) articolele de la Capitolul 94 (de exemplu: mobile, somiere, aparate și articole de iluminat, construcții prefabricate);

l) articolele de la Capitolul 95 (de exemplu: jucării, jocuri și articole sportive);

m) sitele de mână, nasturii, creioanele, tocurile cu penițe, penițele și alte articole de la Capitolul 96 (diverse articole);

n) articolele de la Capitolul 97 (de exemplu: obiecte de artă).

2. În prezenta Nomenclatură, prin "părți și furnituri de uz general" se înțeleg:

a) articolele de la pozițiile nr. 7307, 7312, 7315, 7317 sau 7318 și articolele similare din alte metale comune;

b) arcurile și lamele pentru arcuri din metale comune, altele decât cele de ceasornicărie (poziția nr. 9114);

c) articolele prevăzute la pozițiile nr. 8301, 8302, 8308, 8310 precum și ramele și oglinzile din metale comune de la poziția nr. 8306.

În Capitolele 73-76 și 78-82 (cu excepția poziției nr. 7315) mențiunile referitoare la părțile și piesele detașabile nu cuprind părțile și furniturile de uz general în sensul de mai sus.

Sub rezerva dispozițiilor paragrafului precedent și Notei 1 de la Capitolul 83, articolele de la Capitolele 82 sau 83 sunt excluse din Capitolele 72-76 și 78-81.

3. Peste tot în Nomenclatură prin "metale comune" se înțelege: fontă, fier și oțel, cupru, nichel, aluminiu, plumb, zinc, staniu, tungsten (wolfram), molibden, tantal, magneziu, cobalt, bismut, cadmiu, titan, zirconiu, antimoniu, mangan, beriliu, crom, germaniu, vanadiu, galiu, hafniu, indiu, niobiu (columbiu), reniu, taliu.

4. Peste tot în Nomenclatură, prin termenul "cermeturi" se înțeleg produse ce conțin o combinație eterogenă microscopică dintr-un component metalic și un component ceramic. Acest termen cuprinde de asemenea și carburile metalice sinterizate (carburi metalice prăjite cu metal).

5. Clasificarea aliajelor (altele decât feroaliajele și aliajele de bază definite la Capitolele 72 și 74):

a) aliajele din metale comune se încadrează la poziția metalului care predomină în greutate în raport cu ceilalți constituenți;

b) aliajele din metale comune din prezenta Secțiune, și din elemente necuprinse în această Secțiune se încadrează la aliajele din metale comune din prezenta Secțiune dacă greutatea totală a acestor metale este egală sau superioară greutății totale a celorlalte elemente prezente;

c) amestecurile sinterizate din pulberi metalice, amestecurile eterogene intime obținute prin fuziune (altele decât cermeturile) și compușii intermetalici, urmează regimul aliajelor.

6. În lipsa unor dispoziții contrare, toate referirile din Nomenclatură la un metal comun se extind și asupra aliajelor care, conform Notei 5 de mai sus, sunt clasificate cu metalul respectiv.

7. Clasificarea articolelor compuse:

În lipsa unor dispoziții contrare, obiectele din metale comune sau considerate ca atare, care conțin doua sau mai multe metale comune sunt clasificate la produsul corespunzător din metalul predominant în greutate.

Pentru aplicarea acestei reguli se consideră că:

a) fierul și oțelul, sau diferite feluri de fier și oțel sau fontă constituie un singur metal;

b) un aliaj este considerat ca fiind în întregime compus din acel metal, conform Notei 3, al cărui regim îl urmează.

c) un cermet de la poziția nr. 8113 este considerat ca un singur metal comun.

8. În prezenta Secțiune, prin următoarele expresii înțelegem:

a) DEȘEURI ȘI RESTURI METALICE: deșeurile și resturile metalice rezultate din prelucrarea manuală sau mecanică a metalelor și produsele din metal, neutilizabile ca atare datorită uzurii, tăierii, spargerii sau altor motive;

b) PULBERI: produsele care trec printr-o sită cu ochiuri de 1 mm într-o proporție de cel puțin 90% din greutate.

~CAPITOLUL 72~ FONTĂ, FIER ȘI OȚEL

~CAPITOLUL 73~ PRODUSE DIN FONTĂ, FIER SAU OȚEL

~CAPITOLUL 74~ CUPRU ȘI ARTICOLE DIN CUPRU

~CAPITOLUL 75~ NICHEL ȘI ARTICOLE DIN NICHEL

~CAPITOLUL 76~ ALUMINIU ȘI ARTICOLE DIN ALUMINIU

CAPITOLUL 77 (Rezervat pentru utilizări ulterioare)

~CAPITOLUL 78~ PLUMB ȘI ARTICOLE DIN PLUMB

~CAPITOLUL 79~ ZINC ȘI ARTICOLE DIN ZINC

~CAPITOLUL 80~ STANIU (COSITOR) ȘI ARTICOLE DIN STANIU

~CAPITOLUL 81~ ALTE METALE COMUNE: CERMETURI: ARTICOLE DIN ACESTEA

~CAPITOLUL 82~ UNELTE ȘI SCULE, TACÂMURI (CUȚITE, LINGURI, FURCULIȚE),
DIN METALE COMUNE:
PĂRȚI ALE ACESTOR ARTICOLE, DIN METALE COMUNE

~CAPITOLUL 83~ ARTICOLE DIVERSE DIN METALE COMUNE

SECȚIUNEA XVI MAȘINI ȘI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA:
APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL,
APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI
ȘI SUNET DE TELEVIZIUNE
ȘI PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE

NOTE:

1. Prezenta Secțiune nu cuprinde:

a) curelele transportoare sau de transmisie din material plastic de la Capitolul 39, curelele transportoare sau de transmisie din cauciuc vulcanizat (poziția nr. 4010), precum și articolele de uz tehnic din cauciuc vulcanizat neîntărit (poziția nr. 4016):

b) articolele de uz tehnic din piele naturală sau artificială (poziția nr. 4204) sau din piele cu blană (poziția nr. 4303):

c) bobinele, mosoarele, conurile, tuburile și suporturi similare din orice material (de exemplu: Capitolele 39, 40, 44 sau 48 sau Secțiunea a XV-a):

d) cartelele perforate pentru mașini Jacquard sau mașini similare (de exemplu: Capitolele 39 sau 48 sau Secțiunea a XV-a):

e) curele transportoare sau de transmisie din materiale textile (poziția nr. 5910) sau alte articole din materiale textile pentru uz tehnic (poziția nr. 5911):

f) pietrele prețioase și semiprețioase (naturale, artificiale sau reconstituite) de la pozițiile nr. 7102-7104, ca și articolele în întregime din aceste materii de la poziția nr. 7116, cu excepția totuși a safirelor și diamantelor prelucrate, nemontate pentru capetele de citire (poziția nr. 8522):

g) părțile și furniturile de uz general, în sensul Notei 2 de la Secțiunea a XV-a, din metale comune (Secțiunea XV) și articolele similare din material plastic (Capitolul 39):

h) tijele de foraj (poziția nr. 7304):

ij) benzi și curele fără sfârșit din fire sau benzi metalice (Secțiunea a XV-a):

k) articolele de la Capitolul 82 sau 83:

l) articolele de la Secțiunea a XVII-a:

m) articolele de la Capitolul 90:

n) ceasurile și articolele de ceasornicărie de la Capitolul 91.

o) uneltele intersanjabile de la poziția nr. 8207 și periile de tipul celor care constituie părți de mașini (poziția nr. 9603): uneltele intersanjabile similare se încadrează după materialul din care sunt constituite părțile lor active (de exemplu: în Capitolele 40, 42, 43, 45, 59 sau pozițiile nr. 6804 sau 6909):

p) articolele de la Capitolul 95.

2. Sub rezerva prevederilor Notei 1 din prezenta Secțiune și a Notei 1 de la Capitolul 84 și Notei 1 de la Capitolul 85, părțile de mașini (cu excepția părților pentru articolele de la pozițiile nr. 8484, 8544, 8545, 8546 sau 8547) se clasează conform următoarelor reguli:

a) părțile ce constituie articole cuprinse la una din pozițiile Capitolelor 84 sau 85 (cu excepția pozițiilor nr. 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 și 8548), se încadrează la acea poziție indiferent de mașina căreia îi sunt destinate:

b) alte părți, dacă pot fi recunoscute ca fiind destinate pentru a se folosi în exclusivitate sau în principal la un anumit tip de mașini sau, după caz, în cadrul pozițiilor numărul 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 sau 8538 de la aceeași poziție (chiar de la pozițiile nr. 8479 sau 8543), părțile, altele decât cele numite în paragraful precedent, se vor clasifica la poziția aferentă acelei sau acelor mașini. Totuși, părțile destinate în principal pentru folosirea lor atât cu articolele de la pozițiile nr. 8517 cât și de la pozițiile nr. 8525-8528, se vor clasifica la poziția nr. 8517:

c) toate celelalte părți sunt cuprinse la pozițiile nr. 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529, sau 8538 sau după caz, iar în caz contrar la pozițiile numărul 8485 sau 8548.

3. În afara dispozițiilor contrare, combinațiile de mașini de tipuri diferite destinate să funcționeze împreună și care constituie un singur corp, precum și mașinile concepute pentru a asigura două sau mai multe funcții diferite, alternative sau complementare, se clasifică după funcția principală care caracterizează ansamblul.

4. Dacă o mașină sau o combinație de mașini sunt constituite din elemente distincte (chiar separate sau interconectate prin conducte, dispozitive de transmisie, prin cabluri electrice sau prin alte dispozitive) destinate să asigure împreună o funcțiune bine determinată cuprinsă într-una din pozițiile Capitolelor 84 sau 85, întregul ansamblu se încadrează în poziția corespondentă funcției care caracterizează ansamblul.

5. Pentru aplicarea Notelor de mai sus, denumirea de "mașini" se aplică mașinilor, aparatelor, dispozitivelor, echipamentelor și materialelor diverse prevăzute la pozițiile de la Capitolele 84 și 85.

~CAPITOLUL 84~ REACTOARE NUCLEARE, ÎNCĂLZITOARE DE APĂ,
APARATE ȘI DISPOZITIVE MECANICE:
PĂRȚI ALE ACESTORA

~CAPITOLUL 85~ MAȘINI, APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE
ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA:
APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL,
APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNET
ȘI IMAGINI DE TELEVIZIUNE
ȘI PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE

SECȚIUNEA XVII VEHICULE, AERONAVE, VASE ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE DE TRANSPORT

NOTE:

1. Prezenta Secțiune nu cuprinde articolele de la pozițiile nr. 9501, 9503 sau 9508, nici boburile, săniuțele și similare (poziția nr. 9506).

2. Nu sunt considerate că se încadrează în pozițiile prezentei Secțiuni ca "părți" sau "accesorii", chiar dacă sunt recunoscute ca destinate produselor din această Secțiune:

a) garniturile, șaibele și similare din orice material (clasificate după regimul materialului constituent sau la poziția nr. 8484) ca și alte articole din cauciuc vulcanizat neîntărit (poziția nr. 4016):

b) părțile și furniturile de uz general, în sensul Notei 2 de la Secțiunea XV, din metale comune (Secțiunea XV) sau articolele similare din material plastic (Capitolul 39):

c) articolele de la Capitolul 82 (unelte):

d) articolele de la poziția nr. 8306:

e) mașinile și aparatele de la pozițiile nr. 8401-8479, sau părți ale acestora articolele de la pozițiile nr. 8481 sau 8482 și, în măsura în care acestea constituie părți intrinseci de motoare, articolele de la poziția nr. 8483:

f) mașinile și echipamentele electrice, cât și aparatele și accesoriile electrice (Capitolul 85):

g) instrumentele și aparatele de la Capitolul 90:

h) articolele de la Capitolul 91:

ij) armele (Capitolul 93):

k) aparatele de iluminat și părțile acestora, de la poziția nr. 9405:

l) periile care constituie elemente pentru vehicule (poziția nr. 9603).

3. În sensul Capitolelor 86-88, referirile la "părți" sau "accesorii" nu cuprind piesele sau accesoriile care nu sunt exclusiv sau în principal destinate vehiculelor sau articolelor de la prezenta Secțiune. Când o parte sau un accesoriu este susceptibil a se încadra în același timp în prevederile a doua sau mai multe poziții ale Secțiunii, se clasifică la poziția care corespunde întrebuințării sale principale.

4. Referitor la prezenta secțiune:

a) Vehiculele special concepute pentru a putea fi utilizate atât pe drumurile rutiere cât și pe calea ferată sunt clasificate la poziția corespunzătoare din Capitolul 87:

b) Vehiculele autoamfibii sunt clasificate la poziția corespunzătoare din Capitolul 87:

c) Vehiculele aeriene special concepute pentru a putea fi utilizate și ca vehicule terestre clasificate la poziția corespunzătoare din Capitolul 88.

5. Vehiculele cu pernă de aer sunt clasificate în prezenta Secțiune cu vehiculele cele mai asemănătoare după cum urmează:

a) la Capitolul 86 dacă sunt destinate a se deplasa deasupra unei căi de ghidaj (aerotrenuri):

b) la Capitolul 87 dacă sunt destinate a se deplasa deasupra pământului sau deasupra pământului și a apei:

c) la Capitolul 89 dacă sunt destinate a se deplasa deasupra apei, chiar dacă sunt apte sau nu de a acosta pe plaje sau debarcadere sau să se deplaseze și pe suprafețe înghețate.

Părțile și accesoriile vehiculelor cu pernă de aer se încadrează la aceleași poziții ca și părțile și accesoriile vehiculelor cu care acestea sunt asimilate conform prevederilor anterioare.

Materialul fix pentru căi de aerotrenuri se consideră că material fix de cale ferată, iar echipamentele de semnalizare, securitate, control și comandă pentru căi de aerotrenuri, ca echipamente de semnalizare, de securitate, de control sau de comandă de cale ferată.

~CAPITOLUL 86~ VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU CĂILE FERATE
SAU SIMILARE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA;
APARATE MECANICE (INCLUSIV ELECTROMECANICE)
PENTRU SEMNALIZĂRI DE TRAFIC

~CAPITOLUL 87~ VEHICULE, ALTELE DECĂT MATERIAL RULANT DE CALE FERATĂ ȘI TRAMVAI;
PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

~CAPITOLUL 88~ AERONAVE, NAVE SPAȚIALE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA

~CAPITOLUL 89~ VAPOARE, NAVE ȘI STRUCTURI PLUTITOARE

SECȚIUNEA XVIII INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE,
FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE,
DE MĂSURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE;
INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE;
CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE;
PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

~CAPITOLUL 90~ INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE,
DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE,
INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE;
PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

~CAPITOLUL 91~ CEASORNICĂRIE

~CAPITOLUL 92~ INSTRUMENTE MUZICALE: PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

SECȚIUNEA XIX ARME ȘI MUNIȚII: PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

~CAPITOLUL 93~ ARME, MUNIȚII, PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

SECȚIUNEA XX MĂRFURI ȘI PRODUSE DIVERSE

~CAPITOLUL 94~ MOBILĂ: MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL:
ARTICOLE DE PAT ȘI SIMILARE:
APARATE DE ILUMINAT NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE:
LĂMPI PENTRU RECLAME LUMINOASE, ÎNSEMNE LUMINOASE,
INDICATOARE LUMINOASE ȘI ARTICOLE SIMILARE: CONSTRUCȚII PREFABRICATE

~CAPITOLUL 95~ JUCĂRII, JOCURI, ARTICOLE PENTRU DIVERTISMENT SAU PENTRU SPORT:
PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

~CAPITOLUL 96~ ARTICOLE DIVERSE

SECȚIUNEA XXI OBIECTE DE ARTA, DE COLECȚIE SAU DE ANTICHITATE

~CAPITOLUL 97~ OBIECTE DE ARTĂ, DE COLECȚIE SAU DE ANTICHITATE

;
se încarcă...