Direcția Generală a Vămilor - DGV

Tariful Vamal de import din 11.01.1997

Modificări (16), Referințe (16)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

SECȚIUNEA I ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

NOTE:

1. Toate referirile din prezenta Secțiune cu privire la un anumit gen sau specie de animale se aplică în același mod, cu excepția cazurilor în care textul dispune altfel, animalelor tinere de același gen sau aceeași specie.

2. Toate referirile din Nomenclatură la produse "uscate" cuprind de asemenea produsele uscate prin deshidratare, evaporare sau congelare, cu excepția cazurilor în care textul dispune altfel.

~CAPITOLUL 1~ ANIMALE VII

~CAPITOLUL 2~ CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE

~CAPITOLUL 3~ PEȘTE ȘI CRUSTACEE, MOLUȘTE ȘI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

~CAPITOLUL 4~ LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE NATURALĂ;
PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ,
NEDENUMITE ȘI NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE

~CAPITOLUL 5~ ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ,
NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

SECȚIUNEA II PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

NOTA:

1. În prezenta Secțiune, prin "aglomerate sub formă de pelete" înțelegem produsele care se prezintă sub forma de cilindri, sfere, cuburi, etc. aglomerate fie direct prin compresie, fie prin adăugarea unui liant care să nu depășească 3% din greutate.

~CAPITOLUL 6~ PLANTE VII ȘI PRODUSE DE FLORICULTURĂ

~CAPITOLUL 7~ LEGUME, PLANTE, RĂDĂCINI ȘI TUBERCULI ALIMENTĂRI

~CAPITOLUL 8~ FRUCTE COMESTIBILE; COJI DE CITRICE SAU DE PEPENI

~CAPITOLUL 9~ CAFEA, CEAI, MAC ȘI CONDIMENTE

~CAPITOLUL 10~ CEREALE

~CAPITOLUL 11~ PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUI;
MALȚ, AMIDON, INULINĂ, GLUTEN DE GRÂU

~CAPITOLUL 12~ SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE;
SEMINȚE ȘI FRUCTE DIVERSE;
PLANTE INDUSTRIALE ȘI MEDICINALE;
PAIE ȘI FURAJE

~CAPITOLUL 13~ LAC, GUME, RĂȘINI ȘI ALTE SEVE ȘI EXTRACTE VEGETALE

~CAPITOLUL 14~ MATERII PENTRU ÎMPLETIT ȘI ALTE PRODUSE DE ORIGINE VEGETALĂ,
NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

SECȚIUNEA III GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ;
PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;
GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;
CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

~CAPITOLUL 15~ GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ;
PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;
GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;
CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

SECȚIUNEA IV PRODUSE ALIMENTARE, BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET
TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI

NOTA:

1. În această Secțiune prin termenul "aglomerate sub formă de pelete" se înțeleg produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc., aglomerate fie direct prin presare fie prin adăugarea unui liant în proporție de până la 3% din greutate.

~CAPITOLUL 16~ PREPARATE DIN CARNE, DIN PEȘTE SAU DIN CRUSTACEE,
MOLUȘTE SAU ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

~CAPITOLUL 17~ ZAHĂR ȘI PRODUSE ZAHAROASE

~CAPITOLUL 18~ CACAO ȘI PRODUSE PREPARATE DIN CACAO

~CAPITOLUL 19~ PREPARATE PE BAZĂ DE CEREALE,
FĂINURI, AMIDONURI SAU LAPTE;
PRODUSE DE PATISERIE

~CAPITOLUL 20~ PREPARATE DIN LEGUME, FRUCTE SAU DIN ALTE PĂRȚI DE PLANTE

~CAPITOLUL 21~ PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE

~CAPITOLUL 22~ BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚETURI

~CAPITOLUL 23~ REZIDUURI ȘI DEȘEURI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;
NUTREȚURI PENTRU ANIMALE

~CAPITOLUL 24~ TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI

SECȚIUNEA V PRODUSE MINERALE

~CAPITOLUL 25~ SARE; SULF; PĂMÂNTURI ȘI PIETRE;
IPSOS; VAR ȘI CIMENT

~CAPITOLUL 26~ MINEREURI, ZGURĂ ȘI CENUȘĂ

~CAPITOLUL 27~ COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE
ȘI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA
ACESTORA ÎN MATERII BITUMINOASE: CERURI MINERALE

SECȚIUNEA VI PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ȘI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

NOTE:

1.

a) Orice produs (altul decât minereurile metalelor radioactive) care corespunde descrierii de la poziția nr. 2844 sau 2845, trebuie încadrat la această poziție și nu la altă poziție a Nomenclaturii.

b) Sub rezerva dispozițiilor paragrafului a) de mai sus, orice produs care corespunde descrierii de la poziția nr. 2843 sau 2846 trebuie încadrat la această poziție și nu la altă poziție a prezentei Secțiuni.

2. Sub rezerva dispozițiilor Notei 1 de mai sus, orice produs care, fie din cauza prezentării sub formă dozată, fie din cauza condiționării pentru vânzarea cu amănuntul, se încadrează la una din pozițiile 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3507 sau 3808, trebuie încadrat numai la poziția respectivă și nu la altă poziție a Nomenclaturii.

3. Produsele prezentate în seturi formate din mai multe elemente constitutive distincte, încadrate în totalitate sau în parte în prezenta Secțiune și recunoscute ca fiind destinate, după amestecare, să se obțină un produs încadrat la Secțiunea a VI-a sau a VII-a, trebuie încadrate la poziția aferentă acestui ultim produs, cu condiția ca elementele constitutive să fie:

a) identificabile, având în vedere felul în care au fost condiționate, ca fiind destinate a fi folosite împreună fără a fi recondiționate în prealabil:

b) prezentate împreună:

c) recunoscute, prin natura sau cantitățile în care sunt prezentate, ca produse complementare unele altora.

~CAPITOLUL 28~ PRODUSE CHIMICE ANORGANICE:
COMPUȘI ORGANICI ȘI ANORGANICI AI METALELOR PREȚIOASE,
AI METALELOR DIN PĂMÂNTURI RARE
ȘI AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE SAU AI IZOTOPILOR

~CAPITOLUL 29~ PRODUSE CHIMICE ORGANICE

~CAPITOLUL 30~ PRODUSE FARMACEUTICE

~CAPITOLUL 31~ ÎNGRĂȘĂMINTE

~CAPITOLUL 32~ EXTRACTE TANANTE SAU COLORANTE, TANINI
ȘI DERIVAȚII LOR COLORANȚI, PIGMENȚI
ȘI ALTE MATERII COLORANTE, CULORI
ȘI VOPSELE, CHIT ȘI MASTICURI, CERNELURI

~CAPITOLUL 33~ ULEIURI ESENȚIALE ȘI REZINOIDE, PRODUSE DE PARFUMERIE SAU
PREPARATE DE TOALETĂ ȘI PREPARATE COSMETICE

~CAPITOLUL 34~ SĂPUNURI, AGENȚI DE SUPRAFAȚĂ ORGANICI, PREPARATE PENTRU SPĂLAT,
PREPARATE LUBRIFIANTE, CEARĂ ARTIFICIALĂ, CEARĂ PREPARATĂ,
PREPARATE PENTRU LUSTRUIT ȘI ÎNTREȚINERE,
LUMÂNĂRI ȘI ARTICOLE SIMILARE, PASTE DE MODELAT, "CEARĂ DENTARĂ" ȘI PREPARATE DENTARE PE BAZA DE IPSOS

~CAPITOLUL 35~ SUBSTANȚE ALBUMINOIDE, PRODUSE PE BAZĂ DE AMIDON
SAU DE FECULE MODIFICATE, CLEIURI, ENZIME

~CAPITOLUL 36~ EXPLOZIVI, ARTICOLE DE PIROTEHNIE, CHIBRITURI,
ALIAJE PIROFORICE, MATERII INFLAMABILE

~CAPITOLUL 37~ PRODUSE FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE

~CAPITOLUL 38~ PRODUSE DIVERSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE

SECȚIUNEA VII MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC,
CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC

NOTE:

1. Produsele prezentate în seturi formate din mai multe elemente constitutive distincte cuprinse în totalitate sau în parte în prezenta Secțiune și recunoscute ca fiind destinate, după amestecare, să constituie un produs din Secțiunile a VI-a sau a VII-a, se încadrează în poziția aferentă acestui ultim produs, cu condiția ca elementele constitutive să fie:

a) datorită condiționării lor, recunoscute fără echivoc ca destinate să fie utilizate împreună, fără a fi în prealabil recondiționate,

b) prezentate împreună,

c) recunoscute (identificabile), fie după natura lor, fie după cantitățile relative în care se prezintă, ca fiind complementare unele altora.

2. Cu excepția articolelor de la pozițiile nr. 3918 sau 3919, Capitolul 49 cuprinde materiale plastice, cauciucul și articolele din aceste materiale, imprimate cu motive sau ilustrații diferite, și care nu au decât un caracter accesoriu în raport cu destinația lor inițială.

~CAPITOLUL 39~ MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIALE PLASTICE

~CAPITOLUL 40~ CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC

SECȚIUNEA VIII PIEI BRUTE, PIEI TĂBĂCITE, BLĂNURI ȘI PRODUSE DIN ACESTEA;
ARTICOLE DE CURELĂRIE ȘI DE ȘELĂRIE, ARTICOLE DE VOIAJ,
BAGAJE DE MÂNĂ, SACOȘE ȘI ARTICOLE SIMILARE;
ARTICOLE OBȚINUTE PRIN PRELUCRAREA INTESTINELOR DE ANIMALE

~CAPITOLUL 41~ PIEI BRUTE ȘI PIEI TĂBĂCITE

~CAPITOLUL 42~ OBIECTE DIN PIELE; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE;
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOȘE ȘI PRODUSE SIMILARE;
PRODUSE DIN INTESTINE DE ANIMALE

~CAPITOLUL 43~ BLĂNURI ȘI ARTICOLE DIN BLANĂ; BLĂNURI ARTIFICIALE

SECȚIUNEA IX LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN;
PLUTĂ ȘI LUCRĂRI DIN PLUTĂ;
LUCRĂRI DIN ÎMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE

~CAPITOLUL 44~ LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN

~CAPITOLUL 45~ PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ

~CAPITOLUL 46~ PRODUSE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DE NUIELE

SECȚIUNEA X PASTĂ DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE;
HÂRTIE SAU CARTON RECUPERABILE (MACULATURĂ);
HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA

~CAPITOLUL 47~ PASTĂ DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE,
HÂRTIE SAU CARTON RECUPERABILE (MACULATURĂ)

~CAPITOLUL 48~ HÂRTIE ȘI CARTON; ARTICOLE DIN PASTĂ DE CELULOZĂ,
DIN HÂRTIE SAU DIN CARTON

~CAPITOLUL 49~ CĂRȚI, ZIARE, ILUSTRATE IMPRIMATE
ȘI ALTE PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE IMPRIMARE;
MANUSCRISE, TEXTE DACTILOGRAFIATE
ȘI SCHIȚE SAU PLANURI

SECȚIUNEA XI MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

NOTE:

1. Prezenta Secțiune nu cuprinde:

a) părul pentru perii (poziția nr. 0502), părul de cal și deșeurile din păr de cal (poziția nr. 0503);

b) părul uman și articolele din păr uman (pozițiile nr. 0501, 6703 sau 6704); totuși, articolele și țesăturile dese din păr de tipul celor utilizate pentru presele de ulei sau pentru alte scopuri tehnice similare sunt cuprinse la poziția nr. 5911;

c) linters de bumbac și alte produse vegetale de la Capitolul 14;

d) azbestul de la poziția nr. 2524 și articolele din azbest și celelalte produse de la pozițiile nr. 6812 sau 6813;

e) articolele de la pozițiile nr. 3005 sau 3006 (de exemplu: vată, tifon, bandaje și articole similare folosite în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare, materiale sterile pentru cusături chirurgicale); fire utilizate pentru curățarea spațiilor interdentare (fire dentare), ambalate în pachete distincte pentru vânzarea cu amănuntul de la poziția nr. 3306;

f) țesăturile sensibilizate de la pozițiile nr. 3701-3704;

g) monofilamentele a căror cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale este mai mare de 1 mm și benzile similare (paie artificiale, de exemplu) cu o lățime aparentă mai mare de 5 mm, din materiale plastice (Capitolul 39), precum și împletiturile, țesăturile și altfel de obiecte de broderie din astfel de benzi sau monofilamente (Capitolul 46);

h) țesăturile, materialele tricotate, pâsla și articole nețesute, impregnate, îmbibate, acoperite sau stratificate cu material plastic și articolele din aceste produse, de la Capitolul 39;

i) țesăturile, materialele tricotate, pâslă și articolele nețesute, impregnate, îmbibate, acoperite sau stratificate cu cauciuc și articolele din aceste produse, de la Capitolul 40;

k) pieile sau blănurile cu păr sau cu lână (Capitolele 41 sau 43) sau articolele din blănuri naturale, artificiale, de la pozițiile nr. 4303 sau 4304;

l) articolele din materiale textile de la pozițiile nr. 4201 sau 4202;

m) produsele și articolele de la Capitolul 48 (vată de celuloză de exemplu);

n) încălțămintea sau părțile de încălțăminte, ghetele, jambierele și articolele similare de la Capitolul 64;

o) plasele pentru păr, fileurile pentru păr și părți ale acestora de la Capitolul 65;

p) produsele de la Capitolul 67;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...