Guvernul României

Ordonanța nr. 66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 1997
Formă aplicabilă de la 18 octombrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) titluri de stat - înscrisuri care constituie datoria publică a României, sub formă de bonuri, certificate de trezorerie și alte instrumente cu scadențe de un an sau până la un an, obligațiuni și alte instrumente cu scadențe mai mari de un an, constituind împrumuturile statului, în moneda națională și/sau în valută, pe termen scurt, mediu și lung;

b) investiție de portofoliu - dobândirea de titluri de stat de pe piețele organizate ale titlurilor de stat de către o persoană fizică sau juridică nerezidentă, prin intermediari autorizați în operațiuni cu titluri de stat; Modificări (1)

c) investitori nerezidenți - persoane fizice sau juridice nerezidente care investesc în România în titluri de stat;

d) intermediari autorizați în operațiunile cu titluri de stat pe piața primară - bănci, societăți de valori mobiliare sau alte instituții autorizate de Banca Națională a României să participe pe piața primară a titlurilor de stat. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Investitorii nerezidenți pot achiziționa titluri de stat de pe piața primară prin intermediari autorizați în operațiuni cu titluri de stat pe piața primară, în condițiile stabilite de Ministerul Finanțelor Publice, cu avizul prealabil al Băncii Naționale a României și în conformitate cu reglementările în vigoare privind tranzacțiile cu titluri de stat.

(2) Tranzacționarea titlurilor de stat pe piața secundară poate fi efectuată de persoanele nerezidente prin intermediari autorizați de Banca Națională a României în operațiuni cu titluri de stat.

(3) Participarea investitorilor nerezidenți pe piața titlurilor de stat este autorizată prin prospectul de emisiune.

Art. 3. - Reviste (1)

Ministerul Finanțelor Publice va indica, prin ordin al ministrului, acele serii de titluri de stat deschise participării investitorilor nerezidenți.

Art. 4. -

Dreptul de proprietate și tranzacțiile cu titluri de stat sunt evidențiate prin înregistrările efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare privind tranzacțiile cu titluri de stat.

Art. 5. -

(1) Operațiunile de repatriere a capitalului investit și a veniturilor realizate în urma investiției de portofoliu obținute prin cumpărarea de titluri de stat se pot efectua începând cu data decontării tranzacției.

(2) Tranzacțiile valutare cu privire la investițiile străine în titluri de stat se vor supune reglementărilor privind efectuarea operațiunilor valutare elaborate de Banca Națională a României.

Art. 6. -

Repatrierea investiției de portofoliu efectuate, a veniturilor realizate din tranzacțiile cu titluri de stat se efectuează în valută convertibilă, este liberă și nu face obiectul impozitării în România.

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II-IV din Legea nr. 792/2001, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonanței Guvernului nr. 66/1997.

"

Art. II. -

Referirile la titlurile de stat din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, se elimină.

Art. III. -

Operațiunile cu titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice până la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 131 din 31 august 1998, al căror termen de scadență se împlinește după această dată, sunt supuse prevederilor legale în vigoare la data emiterii lor.

Art. IV. -

Ordonanța Guvernului nr. 131 din 31 august 1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, se abrogă."

;
se încarcă...