Parlamentul României

Legea nr. 10/2016 privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Prin prezenta lege se constituie un fond destinat plății drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(2) Fondul este alimentat din sumele plătite cu titlu de despăgubire potrivit art. 2 și 3 și se utilizează pentru completarea sumelor plătite de la bugetul de stat, potrivit legii, persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Modul de constituire și de administrare a fondului prevăzut la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. -

(1) Persoanele condamnate definitiv pentru săvârșirea, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, a unor fapte care au avut ca urmare moartea, vătămarea corporală, producerea unor dureri ori suferințe puternice, fizice ori psihice, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 sunt obligate la plata unor prestații bănești lunare, cu titlu de despăgubire.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică indiferent de forma de participație penală reținută în sarcina persoanei condamnate.

(3) Hotărârea definitivă de condamnare se comunică de instanța de executare Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 3. -

(1) Instanța de judecată, prin hotărârea de condamnare, stabilește durata pentru care se dispune plata despăgubirii, precum și cuantumul lunar al despăgubirii.

(2) Durata pentru care se dispune plata despăgubirii nu poate fi mai mică de 5 ani.

(3) Cuantumul lunar al despăgubirii nu poate fi mai mic de 50% din venitul lunar net al persoanei condamnate și nici mai mare de 75% din acest venit. Prin venit lunar net, în sensul prezentei legi, se înțelege venitul net provenit din pensii, salarii, chirii, drepturi de autor și alte venituri lunare periodice.

(4) La stabilirea cuantumului lunar al despăgubirii și a duratei, instanța are în vedere criterii precum: fapta săvârșită, poziția deținută de persoana condamnată în aparatul de represiune al regimului totalitar comunist, amploarea activității acesteia, măsura în care, prin activitatea desfășurată de aceasta, au fost lezate drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor.

Art. 4. -

În vederea garantării executării obligației de plată a despăgubirii, luarea măsurii asigurătorii a popririi asupra veniturilor prevăzute la art. 3 alin. (3) este obligatorie și se dispune de către procuror ori, după caz, de instanța de judecată, în condițiile Codului de procedură penală.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 18 ianuarie 2016.

Nr. 10.

;
se încarcă...