Comitetul pentru indicații geografice

Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2016/43]
Număr celex: 32016D0043

Modificări (...)

În vigoare de la 15 decembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
SUBCOMITETUL PENTRU INDICAȚII GEOGRAFICE UE-REPUBLICA MOLDOVA,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte ("acordul"), în special articolul 306,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 464 din acord, anumite părți ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) În temeiul articolului 306 din acord, Subcomitetul pentru indicații geografice ("Subcomitetul GI") monitorizează evoluția acordului în domeniul indicațiilor geografice și servește drept forum de cooperare și dialog în materie de indicații geografice.

(3) În temeiul articolului 306 alineatul (3) din acord, Subcomitetul GI își stabilește propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Subcomitetului GI, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Chișinău, 15 decembrie 2015.

Pentru Subcomitetul GI
Președintele
Octavian APOSTOL
Secretari
Liliana VIERU Bruno de BONI

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL SUBCOMITETULUI PENTRU INDICAȚII GEOGRAFICE UE-
REPUBLICA MOLDOVA

Articolul 1 Dispoziții generale

(1) Subcomitetul pentru indicații geografice ("Subcomitetul GI"), instituit în conformitate cu articolul 306 din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte ("acordul"), asistă Comitetul de asociere reunit în configurația comerț, astfel cum este prevăzută la articolul 438 alineatul (4) din acord ("Comitetul de asociere reunit în configurația comerț"), în exercitarea funcțiilor sale.

(2) Subcomitetul GI își exercită funcțiile prevăzute la articolul 306 din acord.

(3) Subcomitetul GI este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Republicii Moldova responsabili pentru aspectele legate de indicațiile geografice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...