Guvernul României

Acordul privind schimbul de informații militare secrete de stat și secrete de serviciu din 04.11.1997

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 noiembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Elene, denumite în continuare părți,

au încheiat prezentul acord, în scopul promovării colaborării în domeniul asigurării protecției informațiilor militare secrete de stat și secrete de serviciu, schimbate între ministerele celor două țări în cadrul procesului de extindere a relațiilor militare.

ARTICOLUL 1 Scopul

Prezentul acord se încheie în conformitate cu prevederile art. 5 din memorandumul de înțelegere și constituie anexă a acestuia. Acordul se referă la toate informațiile militare secrete de stat și secrete de serviciu, schimbate în mod direct sau indirect între serviciile și organizațiile specializate ale părților și care pot fi furnizate agenților particulari sau contractanților.

ARTICOLUL 2 Definiție

A fost adoptată următoarea definiție:

Informațiile militare secrete de stat sau secrete de serviciu includ: informații militare, orice documente și materiale cărora, în scopul securității naționale a părților și în conformitate cu legile și cu reglementările naționale, li s-a atribuit o categorie sau o clasă de secret de stat, ca mijloc de protecție împotriva dezvăluirii neautorizate.

ARTICOLUL 3 Autorități competente

Autoritățile competente responsabile cu implementarea prezentului acord în cele două țări sunt:

A. Direcția de contraspionaj, în numele Ministerului Apărării Naționale al României, și

B. Departamentul de securitate din Directoratul general pentru armamente, în numele Ministerului Apărării Naționale al Republicii Elene.

ARTICOLUL 4 Accesul la informații militare secrete de stat și secrete de serviciu

4.1. Părțile vor ține evidența organelor abilitate să primească informații și a tuturor informațiilor militare secrete de stat sau secrete de serviciu, incluse în această cooperare.

4.2. Părțile se vor informa reciproc asupra oricărei modificări sau schimbări a categoriei sau a clasei de secret de stat.

4.3. Partea furnizoare este singura în măsură să modifice categorisirea sau clasificarea.

4.4. Partea care primește informații militare secrete de stat sau secrete de serviciu le va atribui aceeași categorie sau clasă ca și partea furnizoare.

4.5. Noilor informații, rezultate în urma acestei cooperări dintre cele două părți, li se va atribui categoria sau clasa corespunzătoare, după consultarea reciprocă a autorităților competente.

4.6. Părțile au convenit asupra următoarelor categorii și clase echivalente:

ROMÂNIA REPUBLICA ELENĂ
STRICT SECRET AKROS APORRITO
SECRET APORRITO
SECRET EMPISTEFTIKO
SECRET DE SERVICIU PERIORISMENIS CHRISIS

4.7. Informațiile militare secrete de stat sau secrete de serviciu, traduse și/sau multiplicate de către partea care primește, vor fi înregistrate, specificându-se partea furnizoare și categoria sau clasa acestora, în conformitate cu prevederile menționate în paragraful 4.6.

ARTICOLUL 5 Schimbul și protecția informațiilor militare secrete
de stat și secrete de serviciu

5.1. Informațiile militare secrete de stat sau secrete de serviciu vor fi schimbate prin canale diplomatice și vor fi protejate de către reprezentanții ambasadelor sau de către alte autorități competente, stabilite de către părți.

5.2. Partea care primește va confirma, în scris, primirea informațiilor militare secrete de stat sau secrete de serviciu de la cealaltă parte.

5.3. În caz de urgență, utilizarea altor canale în afara celor menționate în paragraful 5.1 poate fi stabilită de comun acord de către autoritățile competente ale ambelor părți.

5.4. Părțile nu vor furniza informații militare secrete de stat sau secrete de serviciu unor terțe părți/țări/persoane, fără consimțământul anterior al părții furnizoare.

5.5. Accesul la informații militare secrete de stat sau secrete de serviciu va fi limitat și va fi acordat numai persoanelor îndreptățite pentru a le cunoaște, autorizate în prealabil în conformitate cu normele aplicate pentru acordarea accesului la informațiile secrete de stat sau secrete de serviciu, având aceeași categorie sau clasă.

5.6. Partea furnizoare va informa partea care primește asupra oricărei modificări a categoriei sau clasei informațiilor militare secrete de stat sau secrete de serviciu.

5.7. Părțile vor folosi informații militare secrete de stat sau secrete de serviciu numai în scopul stabilit.

ARTICOLUL 6 Vizite

6.1. Reprezentanții autorizați ai fiecărei părți vor avea acces la informațiile militare secrete de stat sau secrete de serviciu și în instituțiile în care se desfășoară activități de acest gen, după obținerea permisiunii autorităților competente ale țării care urmează să fie vizitată și în conformitate cu categoria sau clasa acestora.

6.2. Experții în probleme de securitate ai autorităților competente vor efectua vizite reciproce, periodic, cel puțin o dată pe an, pentru a discuta procedurile de protecție a informațiilor militare secrete de stat sau secrete de serviciu.

6.3. Cererile pentru vizite vor fi înaintate prin Biroul Atașatului Militar de la ambasada fiecărei părți care intenționează să trimită vizitator(i), cu cel puțin 20 de zile înainte; cererile vor conține următoarele date despre vizitator(i): numele, prenumele, numele tatălui, data și locul nașterii, cetățenia și numărul pașaportului, instituția pe care o reprezintă, data și durata vizitei, instituțiile și persoanele pe care le vor vizita.

ARTICOLUL 7 Încălcarea măsurilor de securitate

7.1. Autoritățile de securitate ale părții furnizoare vor fi informate imediat, în scris, prin canale diplomatice, asupra oricăror cazuri de pierdere sau de ivire a suspiciunilor cu privire la dezvăluirea unor informații militare secrete de stat sau secrete de serviciu.

7.2. Investigația privind încălcarea măsurilor de securitate și stabilirea penalizării vor fi efectuate de către autoritățile competente, în conformitate cu legile și cu reglementările țării unde s-a produs încălcarea.

7.3. Autoritățile de securitate ale părții furnizoare vor fi informate în legătură cu rezultatul unei astfel de investigații și cu măsurile care vor fi luate pentru evitarea acestor evenimente în viitor.

7.4. Guvernul țării în care s-a produs încălcarea măsurilor de securitate de care se face răspunzător personalul său nu va fi făcut în nici un caz răspunzător pentru această încălcare sau pentru neglijența personalului său.

ARTICOLUL 8 Costuri

Costurile generate de implementarea prezentului acord vor fi suportate de către fiecare parte.

ARTICOLUL 9 Valabilitate

Denunțarea, modificarea și durata prezentului acord vor fi în conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din memorandumul de înțelegere.

;
se încarcă...