Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 13/2016 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Cerințe uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M, N și O în ceea ce privește frânarea [2016/194]
Număr celex: 42016X0218(01

Modificări (...)

În vigoare de la 09 martie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situație al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 13 la seria 11 de amendamente - Data intrării în vigoare: 8 octombrie 2015

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoriile M2, M3, N și O (1) în ceea ce privește frânarea (2).

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E. 3.), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, para. 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2) În conformitate cu datele de aplicare indicate la punctul 12 din prezentul regulament, cerințele privind frânarea pentru vehiculele din categoria M1 sunt incluse exclusiv în Regulamentul nr. 13-H. Pentru vehiculele din categoria N1, părțile contractante semnatare ale Regulamentului nr. 13-H și ale prezentului regulament recunosc omologările în temeiul ambelor regulamente ca fiind valabile în egală măsură.

1.2. Prezentul regulament nu se aplică:

1.2.1. vehiculelor cu o viteză maximă prin construcție de 25 km/h;

1.2.2. remorcilor care nu pot fi cuplate la autovehicule având o viteză prin construcție de peste 25 km/h;

1.2.3. vehiculelor adaptate pentru a fi conduse de invalizi.

1.3. Sub rezerva dispozițiilor aplicabile ale prezentului regulament, echipamentele, dispozitivele, metodele și condițiile enumerate în anexa 1 nu intră sub incidența prezentului regulament.

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "Omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea unui tip de vehicul în ceea ce privește sistemul de frânare.

2.2. "Tip de vehicul" înseamnă o categorie de vehicule care nu prezintă între ele diferențe esențiale, aceste diferențe referindu-se, în special, la următoarele:

2.2.1. în cazul autovehiculelor:

2.2.1.1. categoria vehiculului (a se vedea punctul 1.1 de mai sus);

2.2.1.2. masa maximă, astfel cum este definită la punctul 2.16 de mai jos;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...