Organizația Națiunilor Unite - ONU

Convenția internațională împotriva dopajului în sport din 19.10.2005

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 09 octombrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Conferința Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, numită în continuare UNESCO, întrunită la Paris în perioada 3-21 octombrie 2005 cu ocazia celei de-a 33-a sesiuni,

Având în vedere că scopul UNESCO este să contribuie la pace și securitate favorizând colaborarea între națiuni prin educație, știință și cultură,

Referindu-se la instrumentele internaționale existente în legătură cu drepturile omului,

Luând în considerație rezoluția 58/5 adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 3 noiembrie 2003 asupra sportului ca mijloc de promovare a educației, sănătății, dezvoltării și păcii, cu precădere paragraful 7 al acesteia,

Conștientă că sportul trebuie să joace un rol important în protejarea sănătății, în educația morală, culturală și fizică și în promovarea înțelegerii internaționale și a păcii,

Luând notă de necesitatea de a încuraja și de a coordona cooperarea internațională în vederea eliminării dopajului în sport,

Manifestându-și preocuparea față de folosirea dopajului în sport și consecințele acestuia asupra sănătății sportivilor, față de principiul sportului curat, eliminarea fraudei și viitorul sportului,

Conștientă că dopajul pune în pericol principiile eticii și valorile educative consacrate prin Carta Internațională a Educației Fizice și Sportului a UNESCO și Carta Olimpică,

Reamintind că adoptarea în cadrul Consiliului Europei a Convenției Anti-Doping și a Protocolului Adițional sunt instrumente de drept internațional public care se află la originea politicilor naționale anti-doping și a cooperării interguvernamentale în acest domeniu,

Reamintind recomandările în materie adoptate cu prilejul celei de-a doua, a treia și a patra Conferințe Internaționale a Miniștrilor și Înalților Funcționari responsabili cu Educația Fizică și Sportul organizate de UNESCO la Moscova (1988), la Punta del Este (1999) și la Atena (2004), precum și rezoluția 32 C/9 adoptată de Conferința Generală a UNESCO cu ocazia celei de-a 32-a sesiuni (2003),

Păstrând spiritul Codului Mondial Anti-Doping adoptat de către Agenția Mondială Anti-doping, cu prilejul Conferinței Mondiale împotriva Dopajului în Sport, la Copenhaga, la 5 martie 2003 și al Declarației de la Copenhaga împotriva dopajului în sport,

Conștientă, de asemenea, de influența pe care sportivii de performanță o exercită asupra tineretului,

În spiritul necesității permanente de a desfășura și promova cercetări al căror obiectiv este îmbunătățirea depistării dopajului și de a înțelege mai bine factorii care determină folosirea acestuia, pentru a asigura o eficacitate maximă strategiilor de prevenire,

Ținând seama, de asemenea, de importanța educației permanente a sportivilor, a personalului asistent al sportivilor, precum și a societății în general în scopul prevenirii dopajului,

Conștientă de necesitatea de a asigura Statelor Participante implementarea programelor anti-doping,

Conștientă că autoritățile publice și organizațiile sportive au responsabilități complementare în prevenirea și combaterea dopajului în sport, în special pentru a veghea la buna desfășurare, bazându-se pe principiul fair-play-ului, a manifestărilor sportive, precum și pentru a proteja sănătatea celor care participă la acestea,

Cunoscând că autoritățile publice și organizațiile sportive trebuie să acționeze împreună la realizarea acestor obiective pentru a asigura cel mai înalt grad de independență și transparență la toate nivelele corespunzătoare,

Hotărâtă să continue și să întărească coooperarea în vederea eliminării dopajului în sport,

Cunoscând că eliminarea dopajului în sport depinde în parte de armonizarea progresivă a normelor și practicilor împotriva dopajului în sport și de coooperarea la scară națională și mondială,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...