Act Internațional

Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 19871,2*)

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 21 noiembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1) Convenția între Comunitatea Economică Europeană și Republica Austria, Republica Finlanda, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei și Confederația Elvețiană privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.

JO nr. L 134 din 22.05.1987, p. 0002-0077

2) Text consolidat, actualizat la 25.06.2003.

*) Traducere.

COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ,

(denumită în continuare Comunitatea),

ȘI REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA FINLANDA, REPUBLICA ISLANDA, REGATUL NORVEGIEI, REGATUL SUEDIEI ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ

(denumite în continuare țările AELS)

AVÂND ÎN VEDERE acordurile de liber schimb dintre Comunitate și fiecare din țările AELS;

AVÂND ÎN VEDERE declarația comună privind crearea unui Spațiu Economic European, adoptată de miniștrii țărilor AELS și de statele membre ale Comunității și de Comisia Comunităților Europene la Luxemburg din 9 aprilie 1984, mai ales în ceea ce privește simplificarea formalităților de trecere a frontierei și regulile de origine;

AVÂND ÎN VEDERE că, în cadrul acțiunilor menite să întărească piața internă, Comunitatea a decis să introducă în acest scop un document administrativ unic începând de la 1 ianuarie 1988;

AVÂND ÎN VEDERE că este oportun să se simplifice formalitățile în comerțul cu mărfuri dintre Comunitate și țările AELS, precum și între țările AELS, în special prin introducerea unui document administrativ unic;

AVÂND ÎN VEDERE că nici o prevedere a prezentei convenții nu poate fi interpretată ca scutind părțile contractante de obligațiile care le revin în cadrul altor acorduri internaționale,

DECID ÎNCHEIEREA URMĂTOAREI CONVENȚII:

Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

1. Prezenta convenție stabilește măsurile în vederea simplificării formalităților în comerțul cu mărfuri între părțile contractante, în special prin introducerea unui document administrativ unic (denumit în continuare documentul unic) care să fie folosit pentru orice regim de export și import și pentru regimul de tranzit comun (denumit în continuare tranzit), și care să se aplice comerțului dintre părțile contractante, indiferent de tipul și originea mărfurilor.

2. În sensul prezentei convenții, prin "țară terță" se înțelege orice țară care nu este parte contractantă la prezenta convenție.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...