Consiliul de Stat

Hotărârea nr. 1/1978 privind aprobarea componenței Comisiei pentru analiza activității de soluționare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate Consiliului de Stat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 1978

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. -

Se aprobă componența Comisiei pentru analiza activității de soluționare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate Consiliului de Stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

București, 10 iulie 1978.

Nr. 1.

ANEXĂ

COMPONENȚA
Comisiei pentru analiza activității de soluționare a propunerilor,
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate
Consiliului de Stat

PREȘEDINTE
1. Ioan Ceterchi - membru al Consiliului de Stat, președintele Consiliului Legislativ.
MEMBRI
2. Anghel Mircea Dan - membru al Consiliului de Stat, președintele C.A.P.-Grindu, județul Ialomița.
3. Luigi Martiș - deputat în Marea Adunare Națională, Circumscripția electorală nr. 18 - Militari, București, general-maior - Comandamentul trupelor de securitate.
4. Șerban Teodorescu - deputat în Marea Adunare Națională, Circumscripția electorală nr. 6 - Vitan, București, director general în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.
5. Decebal Urdea - deputat în Marea Adunare Națională, Circumscripția electorală nr. 4 - "30 Decembrie", București, director în Ministerul Finanțelor.
6. Ioana Bratu - secretar al C.C. al U.T.C.
7. Tudor Bălan - modelier metale, șef de brigadă, secretar al organizației de partid pe secție, membru al Comitetului de partid la Întreprinderea "Semănătoarea" București.
8. Dumitru Buzac - director adjunct al Direcției coordonare, control, personal și învățămînt din Ministerul Sănătății.
9. Toader Ciudin - instructor la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.
10. Costică Dinu - șef de secție la Curtea Superioară de Control Financiar.
11. Alexandru Kopandi - secretar al Consiliului național al oamenilor muncii de naționalitate maghiară.
12. Adalbert Millitz - secretar al Consiliului național al oamenilor muncii de naționalitate germană.
13. Romica Onica - director la Procuratura Generală a Republicii Socialiste România.
14. Romul Opre - director în Ministerul Justiției.
15. Teodor Prunea - prim-adjunct al președintelui Comisiei organizatorice a Consiliului Central al U.G.S.R.
16. Virginia Pripitu - membră în Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, președinta comitetului sindicatului la Întreprinderea de piese radio și semiconductori Băneasa.
17. Ion Păcuraru - directorul Direcției organizare, control, personal și relații externe din Ministerul Muncii.
18. Zoea Pîrvu - țesătoare, membră a Biroului Comitetului de partid și a Consiliului oamenilor muncii la Întreprinderea "Industria bumbacului" București.
19. Ion Rizescu - directorul Direcției de organizare și control din Ministerul Educației și Învățămîntului.
20. Emilia Sonea - membră a Biroului Consiliului Național al Femeilor, președinta Comitetului municipal București al femeilor.
21. Constantin Voinescu - directorul Direcției organizare și administrația de stat din Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...