Act Internațional

Convenția Natiunilor Unite privind transportul de marfuri pe mare din 31.03.1978

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 noiembrie 1981

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PREAMBUL

Statele parti la prezenta conventie,

recunoscand utilitatea elaborarii de comun acord a anumitor reguli privind transportul de marfuri pe mare, au hotarat sa incheie o conventie in acest scop si au convenit asupra celor ce urmeaza:

PARTEA I Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Definitii

In prezenta conventie:

1. caraus inseamna orice persoana care (sau in numele careia) a incheiat un contract de transport de marfuri pe mare cu un incarcator;

2. caraus efectiv inseamna orice persoana careia i s-a incredintat, de catre caraus, efectuarea partiala sau in intregime a unui transport de marfuri si include orice alta persoana careia i s-a incredintat o astfel de sarcina;

3. incarcator inseamna orice persoana de catre care sau in numele careia sau din autorizarea careia s-a incheiat cu carausul un contract de transport de marfuri pe mare, sau orice persoana de catre care sau in numele careia sau din autorizarea careia marfurile sunt in mod efectiv predate carausului in legatura cu contractul de transport pe mare;

4. destinatar inseamna persoana indreptatita sa preia marfurile;

5. termenul marfuri include si animalele vii; in cazul cand marfurile sunt grupate intr-un container, pe o paleta sau o alta unitate similara de transport sau in cazul cand marfurile sunt ambalate, termenul marfuri include aceste unitati de transport sau ambalaje, daca sunt puse la dispozitie de catre incarcator;

6. contract de transport pe mare inseamna orice contract prin care carausul se obliga, contra platii unui navlu, sa transporte marfuri pe mare de la un port la altul; in orice caz, un contract care implica, pe langa transportul pe mare, si transportul cu alte mijloace, este considerat contract de transport pe mare in sensul prezentei conventii numai in masura in care are legatura cu transportul pe mare;

7. conosament inseamna un document care face dovada unui contract de transport pe mare si a preluarii sau incarcarii marfurilor de catre caraus, prin care carausul se obliga sa livreze marfurile contra prezentarii acestui document. O astfel de obligatie se realizeaza prin prevederea expresa din document ca marfurile sa fie livrate la ordinul unei persoane nominalizate, la ordin, sau la purtator;

8. in scris include, printre altele, telegrama si telex.

ARTICOLUL 2 Domeniul de aplicare Jurisprudență (1)

1. Prevederile prezentei conventii se aplica la toate contractele de transport pe mare intre doua state diferite, daca: Jurisprudență (1)

a) portul de incarcare prevazut in contractul de transport pe mare este situat intr-un stat contractant, sau Jurisprudență (1)

b) portul de descarcare prevazut in contractul de transport pe mare este situat intr-un stat contractant, sau

c) unul dintre porturile facultative de descarcare prevazut in contractul de transport pe mare este portul efectiv de descarcare si este situat intr-un stat contractant, sau

d) conosamentul sau alt document care face dovada contractului de transport pe mare este emis intr-un stat contractant, sau Jurisprudență (1)

e) conosamentul sau alt document care face dovada contractului de transport pe mare stipuleaza ca prevederile prezentei conventii sau legislatia oricarui stat care le aplica guverneaza contractul. Jurisprudență (1)

2. Prevederile prezentei conventii se aplica independent de nationalitatea navei, a carausului, a carausului efectiv, a incarcatorului, a destinatarului saua oricarei persoane interesate. Jurisprudență (1)

3. Prevederile prezentei conventii nu se aplica contractelor de navlosire. Totusi, in cazul cand se emite un conosament ca urmare a unui contract de navlosire, prevederile conventiei se aplica la un astfel de conosament in cazul in care acesta reglementeaza relatiile dintre caraus si detinatorul conosamentului, daca acesta din urma nu este si navlositor.

4. Atunci cand un contract stipuleaza ca in viitor transportul marfurilor se va face prin expeditii succesive, intr-o perioada convenita, prevederile prezentei conventii se vor aplica la fiecare expeditie. Cu toate acestea, atunci cand un transport se executa potrivit unui contract de navlosire, se aplica prevederile pct. 3 al prezentului articol.

ARTICOLUL 3 Interpretarea conventiei

In interpretarea si aplicarea prevederilor prezentei conventii se va tine seama de caracterul ei international si de necesitatea de a promova uniformitatea.

PARTEA A II-A Raspunderea carausului

ARTICOLUL 4 Durata raspunderii

1. Raspunderea carausului pentru marfuri in baza acestei conventii acopera perioada in care marfurile sunt in grija sa la portul de incarcare, pe timpul transportului si la portul de descarcare.

2. In sensul pct. 1 al prezentului articol, marfurile sunt considerate in grija carausului:

a) din momentul cand acesta le preia de la:

i) incarcator sau de la o persoana care actioneaza in numele acestuia, sau

ii) o autoritate sau o alta terta persoana careia, potrivit legii sau reglementarilor aplicabile in portul de incarcare, marfurile trebuie predate pentru incarcare;

b) pana in momentul cand carausul livreaza marfurile:

i) prin predarea marfurilor destinatarului, sau

ii) in cazurile cand destinatarul nu primeste marfurile de la caraus, prin punerea lor la dispozitia destinatarului in conformitate cu contractul sau legea, sau cu practicile ce se aplica in portul de descarcare, sau

iii) prin predarea marfurilor unei autoritati sau unei terte parti careia, potrivit legii sau reglementarilor aplicabile in portul de descarcare, trebuie predate marfurile.

3. La pct. 1 si 2 ale prezentului articol, referirea la caraus sau destinatar include, in afara de caraus sau destinatar, si pe prepusii sau mandatarii acestora.

ARTICOLUL 5 Temeiul raspunderii

1. Carausul este raspunzator pentru daune rezultate din pierderea sau avarierea marfurilor, precum si din intarzierea in livrare, daca imprejurarea care a cauzat pierderea, avarierea sau intarzierea s-a produs in timpul cat marfurile se aflau in grija sa in sensul art. 4, daca nu dovedeste ca el, prepusii sau mandatarii sai au luat toate masurile care se cereau in mod rezonabil sa fie luate pentru a evita aparitia si consecintele acestei imprejurari.

2. Se considera intarziere a livrarii atunci cand marfurile nu au fost livrate la portul de descarcare prevazut in contractul de transport maritim in termenul convenit in mod expres sau, in lipsa unui asemenea acord, intr-un termen ce poate fi in mod rezonabil pretins unui caraus diligent, avand in vedere imprejurarile de fapt.

3. Persoana indreptatita sa faca o reclamatie pentru pierderea marfurilor poate considera marfurile ca pierdute daca acestea nu au fost livrate, asa cum prevede art. 4, in termen de 60 de zile consecutive de la expirarea termenului de livrare conform pct. 2 al prezentului articol.

4.

a) Carausul este raspunzator:

i) pentru pierderea sau avariile provocate marfurilor sau pentru intarzierea in livrare cauzata de incendiu, daca reclamantul dovedeste ca incendiul a rezultat dintr-o greseala sau dintr-o neglijenta a carausului, a prepusilor sau mandatarilor sai;

ii) pentru pierderea, avariile sau intarzierile in livrarea marfurilor pentru care reclamantul dovedeste ca sunt un rezultat al culpei sau al neglijentei carausului, a prepusilor sau a mandatarilor sai in luare tuturor masurilor care pot fi pretinse in mod rezonabil pentru a stinge incendiul si a evita sau a limita consecintele acestuia.

b) In cazul cand incendiul la bordul navei afecteaza marfurile, daca reclamantul sau carausul doreste, va fi efectuat un raport de expertiza, in conformitate cu practica transporturilor maritime, pentru determinarea cauzelor si a imprejurarilor ce au provocat incendiul, si o copie a raportului intocmit de expert va fi pusa, la cerere, la dispozitia carausului si a reclamantului.

5. In cazul transportului de animale vii, carausul nu este raspunzator de pierderile, daunele sau intarzierea in livrare care rezulta din riscuri speciale inerente acestui fel de transport. Daca carausul dovedeste ca s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost date de catre incarcator si ca, in imprejurarile de fapt, pierderea, dauna sau intarzierea in livrare poate fi atribuita unor astfel de riscuri, se presupune ca pierderea, dauna sau intarzierea in livrare a fost astfel cauzata, daca nu se face dovada ca pierderea, dauna sau intarzierea rezulta, in totalitate sau in parte, dintr-o culpa sau dintr-o neglijenta a carausului, a prepusilor sau a mandatarilor sai.

6. Carausul nu este raspunzator, cu exceptia cazurilor de avarie comuna, cand pierderea, avarierea sau intarzierea in livrare a aparut ca urmare a masurilor luate pentru salvarea de vieti omenesti sau din masuri rezonabil luate in vederea salvarii bunurilor pe mare.

7. Atunci cand culpa sau neglijenta carausului, a prepusilor sau a mandatarilor sai este combinata cu alte cauze de producere a pierderii, avarierii sau intarzierii in livrare, carausul este raspunzator numai in masura in care pierderea, avarierea sau intarzierea in livrare se datoreaza unei astfel de culpe sau neglijente, cu conditia ca el sa dovedeasca cuantumul pierderii, al avarierii sau al intarzierii in livrare care nu poate fi atribuit respectivei culpe sau neglijente.

ARTICOLUL 6 Limitele raspunderii

1.

a) Raspunderea carausului pentru daune rezultate din pierderea sau avarierea produsa marfurilor in conformitate cu prevederile art. 5 este limitata la o suma echivalenta cu 835 de unitati de cont pe colet sau alta unitate de transport, sau la 2,5 unitati de cont pe kilogram de greutate bruta a marfurilor pierdute sau avariate, oricare din ele este mai mare.

b) Raspunderea carausului pentru intarziere in livrare in conformitate cu prevederile art. 5 este limitata la un cuantum echivalent cu de doua ori si jumatate valoarea navlului platibil pentru marfurile livrate cu intarziere, dar care nu va depasi navlul total platibil contractului de transport maritim al marfurilor.

c) In nici un caz totalul responsabilitatii carausului potrivit subpunctelor a) si b) ale prezentului articol nu va depasi limitarea care ar fi stabilita conform subpunctului a) al prezentului articol pentru pierderea totala a marfurilor la care o asemenea responsabilitate a aparut.

2. In scopul calcularii cuantumului mai mare, conform pct. 1 a) al acestui articol, se vor aplica urmatoarele reguli:

a) In cazul cand pentru gruparea marfurilor se utilizeaza un container, paleta sau alta unitate similara de transport, enumerate in conosament, daca este emis, sau in orice alt document facand dovada unui contract de transport maritim, acestea sunt considerate colete sau unitati de transport.

Cu exceptia celor mentionate mai sus, marfurile intr-o astfel de unitate de transport sunt considerate o singura unitate de transport.

b) Atunci cand insasi unitatea de transport este pierduta sau avariata, aceasta este considerata ca o unitate distincta daca nu apartine carausului sau nu este pusa la dispozitie de catre caraus.

3. Prin unitate de cont se intelege unitatea de cont mentionata in art. 26.

4. Carausul si incarcatorul pot fixa, de comun acord, limite de raspundere superioare celor prevazute in art. 1.

ARTICOLUL 7 Aplicarea la pretentii necontractuale

1. Apararile si limitarile raspunderii prevazute in prezenta conventie se aplica in orice actiune impotriva carausului cu privire la pierderea sau avarierea marfurilor ce fac obiectul contractului de transport maritim sau pentru intarzieri in livrare, indiferent daca actiunea este intemeiata pe raspunderea contractuala sau delictuala sau in alt mod.

2. Daca aceasta actiune este indreptata impotriva unui prepus sau mandatar al carausului, acest prepus sau mandatar, daca dovedeste ca a actionat in limitele angajamentului sau, este indreptatit sa se prevaleze de apararile si limitarile raspunderii pe care carausul este indreptatit sa le invoce potrivit prezentei conventii.

3. Cu exceptia prevederilor de la art. 8, suma totala a despagubirilor datorate de caraus si de persoanele vizate la pct. 2 al prezentului articol nu va depasi limitele raspunderii prevazute in prezenta conventie.

ARTICOLUL 8 Decaderea din dreptul la limitarea raspunderii

1. Carausul nu este indreptatit sa beneficieze de limitarea raspunderii prevazute la art. 6 daca se dovedeste ca pierderea, avarierea sau intarzierea in livrare a rezultat dintr-o actiune sau omisiune a carausului comisa fie cu intentia de a cauza aceasta pierdere, avariere sau intarziere, fie prin nechibzuinta si cunoscand ca o asemenea pierdere, avariere sau intarziere ar putea probabil sa se produca.

2. Independent de prevederile pct. 2 al art. 7, un prepus sau un mandatar al carausului nu este indreptatit sa beneficieze de limitarea raspunderii asa cum este prevazuta in art. 6, daca se dovedeste ca pierderea, avarierea sau intarzierea in livrare rezulta dintr-un act sau dintr-o omisiune a acestui prepus sau mandatar, comis fie cu intentia de a cauza o asemenea pierdere, fie prin nechibzuinta si cunoscand ca o asemenea pierdere, avariere sau intarziere ar putea probabil sa se produca.

ARTICOLUL 9 Marfuri transportate pe punte

1. Carausul este autorizat sa transporte marfurile pe punte numai daca un asemenea transport se efectueaza pe baza unui acord cu incarcatorul sau in conformitate cu uzantele comertului respectiv sau daca este cerut de reglementari sau reguli statutare in vigoare.

2. Daca carausul si incarcatorul au convenit ca marfurile vor fi sau ar putea fi transportate pe punte, carausul trebuie sa insereze in conosament sau in orice alt document care face dovada contractului de transport maritim o declaratie in acest sens. In lipsa unei asemenea declaratii, carausul are sarcina de a dovedi ca s-a incheiat o asemenea intelegere pentru transportul pe punte; carausul nu are insa dreptul de a invoca aceasta intelegere fata de un tert, inclusiv fata de un destinatar, care este detinator de buna-credinta al conosamentului.

3. Atunci cand marfurile au fost transportate pe punte contrar prevederilor pct. 1 al prezentului articol sau cand carausul nu poate invoca o intelegere privind transportul pe punte potrivit pct. 2 al prezentului articol, carausul, independent de prevederile pct. 1 al art. 5, este raspunzator de pierderea sau avarierea marfurilor, ca si de intarzierea in livrare care rezulta numai din transportul pe punte, iar intinderea raspunderii sale va fi stabilita conform prevederilor art. 6 sau art. 8 din prezenta conventie, dupa caz.

4. Transportul marfurilor efectuat pe punte, contrar unei intelegeri exprese de transport sub punte, este considerat ca un act sau o omisiune a carausului in sensul art. 8.

ARTICOLUL 10 Raspunderea carausului si a carausului efectiv

1. Cand executarea transportului sau a unei parti a acestuia a fost incredintata unui caraus efectiv, indiferent daca contractul maritim ii permite sau nu, carausul ramane in orice caz raspunzator de intregul transport conform prevederilor prezentei conventii. Carausul este raspunzator, pentru partea de transport efectuat de carausul efectiv, de actele si omisiunile carausului efectiv si de cele ale prepusilor si mandatarilor acestuia, care actioneaza in cadrul atributiilor lor.

2. Toate prevederile prezentei conventii care guverneaza raspunderea carausului se aplica de asemenea si raspunderii carausului efectiv pentru transportul efectuat de catre el. Prevederile pct. 2 si 3 ale art. 7 si cele ale pct. 2 al art. 8 se aplica atunci cand o actiune este intentata impotriva unui prepus sau mandatar al carausului efectiv. Jurisprudență (1)

3. Orice intelegere speciala prin care carausul isi asuma obligatii ce nu ii incumba in virtutea prezentei conventii sau renunta la drepturi care ii sunt conferite prin prezenta conventie are efecte fata de carausul efectiv numai daca acesta a fost de acord cu aceasta intelegere in mod expres si in scris. Chiar daca carausul efectiv a fost sau nu de acord cu aceasta intelegere, carausul ramane in orice caz legat de obligatiile sau renuntarile rezultand dintr-o asemenea intelegere speciala.

4. Daca si in masura in care atat carausul, cat si carausul efectiv, sunt responsabili, responsabilitatea lor este solidara.

5. Suma totala a despagubirilor datorate de caraus, de carausul efectiv si de prepusii si mandatarii acestora nu poate depasi limitele raspunderii prevazute in prezenta conventie.

6. Nici o prevedere din prezentul articol nu va aduce atingere drepturilor de regres care pot exista intre caraus si carausul efectiv.

ARTICOLUL 11 Transport cu carausi succesivi

1. Deosebit de prevederile pct. 1 al art. 1, cand un contract de transport pe mare prevede expres ca o parte anumita a transportului caruia i se aplica contractul respectiv va fi executata de o persoana desemnata, alta decat carausul, contractul poate, de asemenea, prevedea ca carausul nu este raspunzator de pierderea, avarierea sau intarzierea in livrare cauzate de o imprejurare care a avut loc in timp ce marfurile se aflau in grija carausului efectiv pe durata acestei parti a transportului. Totusi, orice prevedere limitand sau excluzand o asemenea raspundere este fara efect daca nici o procedura judiciara nu poate fi pornita impotriva carausului efectiv in fata unui tribunal competent in conformitate cu pct. 1 si 2 ale art. 21. Carausul are sarcina de a dovedi ca pierderea, avarierea sau intarzierea in livrare a fost cauzata de o astfel de imprejurare.

2. Carausul efectiv este raspunzator, in conformitate cu prevederile pct. 2 al art. 10, pentru pierderea, avarierea sau intarzierea in livrare cauzata printr-o imprejurare care s-a produs in timp ce marfurile erau in grija sa.

PARTEA A III-A Raspunderea incarcatorului

ARTICOLUL 12 Regula generala

Incarcatorul nu este raspunzator de prejudiciul suferit de caraus sau de carausul efectiv, nici de avarierea navei, decat daca prejudiciul sau avarierea a fost provocata din culpa sau neglijenta incarcatorului, a prepusilor sau a mandatarilor acestuia. De asemenea, nici prepusii sau mandatarii incarcatorului nu sunt raspunzatori de pierdere sau avariere decat daca ele au rezultat din culpa sau prin neglijenta lor.

ARTICOLUL 13 Reguli speciale privind marfurile periculoase

1. Incarcatorul trebuie sa aplice pe marfurile periculoase un marcaj sau o eticheta prin care se indica intr-un mod corespunzator ca marfurile sunt periculoase.

2. Cand incarcatorul preda marfuri periculoase carausului sau carausului efectiv, incarcatorul trebuie sa-l informeze pe caraus sau pe carausul efectiv, dupa caz, despre caracterul periculos al marfurilor si, daca este necesar, asupra precautiilor ce trebuie luate. Daca incarcatorul nu-si indeplineste aceasta obligatie si daca carausul sau carausul efectiv nu cunoaste pe alta cale caracterul lor periculos:

a) incarcatorul este raspunzator fata de caraus si fata de orice alt caraus efectiv pentru pierderea care rezulta din incarcarea acestor marfuri, si

b) marfurile pot fi descarcate in orice moment, distruse sau facute inofensive, dupa cum o cer imprejurarile, fara plata unei compensari.

3. prevederile pct. 2 al prezentului articol nu pot fi invocate de o persoana care, in timpul transportului, a luat in primire marfurile cunoscand ca ele sunt periculoase.

4. Daca, in cazurile cand prevederile pct. 2 subpunctul b) din prezentul articol nu sunt aplicabile sau nu pot fi invocate, marfurile periculoase devin un pericol efectiv pentru persoane sau bunuri, ele pot fi descarcate, distruse sau facute inofensive, dupa cum o cer imprejurarile, fara plata unei compensari, cu exceptia cazurilor cand exista obligatia de a contribui la avaria comuna sau cand carausul este raspunzator in conformitate cu prevederile art. 5.

PARTEA A IV-A Documente de transport

ARTICOLUL 14 Emiterea conosamentului

1. Cand marfurile sunt luate in primire de catre caraus sau de catre carausul efectiv, carausul trebuie, la cererea incarcatorului, sa emita un conosament.

2. Conosamentul poate fi semnat de catre o persoana care a primit imputernicirea carausului. Un conosament semnat de comandantul navei care transporta marfurile se considera ca fiind semnat in numele carausului.

3. Semnatura depusa pe conosament poate fi scrisa de mana, tiparita in facsimil, aplicata prin perforare sau prin stampilare, se poate prezenta sub forma de simbol sau sa fie aplicata prin orice mijloace mecanice sau electronice, daca procedeul nu contravine legilor tarii unde s-a emis conosamentul.

ARTICOLUL 15 Continutul conosamentului


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...