Parlamentul României

Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iulie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. - Jurisprudență (4)

(1) Pentru exercitarea de către Președintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituția României și alte legi se organizează și funcționează Administrația prezidențială, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, Palatul Cotroceni.

(2) În sensul prezentei legi, prin Administrația prezidențială se înțelege serviciile publice aflate la dispoziția Președintelui României, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Compartimentele și funcțiile din structura Administrației prezidențiale, organizarea, funcționarea și atribuțiile acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației prezidențiale, care se aprobă de Președintele României. Jurisprudență (3)

(2) Numărul maxim de posturi la Administrația prezidențială este de 180. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Funcțiile de conducere specifice din cadrul Administrației prezidențiale sunt următoarele: consilier prezidențial, cu rang de ministru, și consilier de stat, cu rang de secretar de stat. Jurisprudență (1)

(2) Consilierul prezidențial pentru apărare și siguranță națională este membru în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Art. 4. -

(1) Numirea sau eliberarea din funcție a consilierilor prezidențiali se face de către Președintele României.

(2) Numirea sau eliberarea din celelalte funcții ale Administrației prezidențiale se face potrivit regulamentului prevăzut la art. 2.

Art. 5. -

(1) Personalul Administrației prezidențiale este alcătuit din persoane detașate, la cererea Președintelui României, din ministere și alte autorități publice, precum și din persoane încadrate direct pe funcțiile sau posturile pe care urmează să le îndeplinească.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi încadrat numai pe baza încrederii acordate de Președintele României și cu condiția semnării unui angajament de loialitate stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 2. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum și încetarea detașării, eliberarea sau destituirea din funcție ori desfacerea contractului de muncă, după caz. Acțiuni respinse (1)

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și personalului de ordine și pază afectat Administrației prezidențiale.

Art. 6. -

Administrația prezidențială stabilește relații de colaborare cu autoritățile publice și primește sprijinul acestora în vederea înfăptuirii prerogativelor și exercitării competențelor ce revin Președintelui României.

Art. 7. -

Finanțarea cheltuielilor de funcționare a Administrației prezidențiale se asigură de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare, realizate, administrate și contabilizate, potrivit legii.

Art. 8. -

(1) Administrația prezidențială, pe lângă sediul său, poate administra și alte spații repartizate prin hotărâri ale Guvernului.

(2) Muzeul Național Cotroceni funcționează în spațiile repartizate în latura veche a Palatului Cotroceni, ca instituție distinctă, subordonată Ministerului Culturii și Cultelor. Modificări (1)

(3) Administrarea întregului complex al Palatului Cotroceni se asigură prin compartimentele Administrației prezidențiale.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 1/1990 privind organizarea și funcționarea serviciilor Președinției României*), precum și orice alte dispoziții contrare.

*) Legea nr. 1/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 iulie 1990.

;
se încarcă...