Act Internațional

Convenția privind eliberarea brevetelor europene din 05.10.1973*)

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Preambul

Partea I - DISPOZIȚII GENERALE ȘI INSTITUȚIONALE

Cap. I - Dispoziții generale

Art. 1 - Dreptul european de eliberare a brevetelor

Art. 2 - Brevetul european

Art. 3 - Întinderea teritorială

Art. 4 - Organizația Europeană de Brevete

Cap. II - Organizația Europeană de Brevete

Art. 5 - Statut juridic

Art. 6 - Sediu

Art. 7 - Agenții ale Oficiului European de Brevete

Art. 8 - Privilegii și imunități

Art. 9 - Răspundere

Cap. III - Oficiul European de Brevete

Art. 10 - Conducerea

Art. 11 - Numirea personalului superior

Art. 12 - Obligațiile angajaților

Art. 13 - Litigii între Organizație și angajații Oficiului European de Brevete

Art. 14 - Limbile de lucru ale Oficiului European de Brevete

Art. 15 - Departamentele împuternicite cu aplicarea procedurilor

Art. 16 - Secția de depozit

Art. 17 - Divizia de cercetare documentară

Art. 18 - Diviziile de examinare

Art. 19 - Divizia de opunere

Art. 20 - Divizia juridică

Art. 21 - Camerele de apel

Art. 22 - Marea Cameră de Apel

Art. 23 - Independența membrilor Camerelor

Art. 24 - Excluderea și recuzarea

Art. 25 - Aviz tehnic

Cap. IV - Consiliul de administrație

Art. 26 - Componența

Art. 27 - Președinția

Art. 28 - Biroul

Art. 29 - Sesiuni

Art. 30 - Participarea observatorilor

Art. 31 - Limbile de lucru ale Consiliului de administrație

Art. 32 - Personal, sedii și dotare

Art. 33 - Competența Consiliului de administrație în anumite cazuri

Art. 34 - Drept de vot

Art. 35 - Reguli de votare

Art. 36 - Ponderea voturilor

Cap. V - Dispoziții financiare

Art. 37 - Acoperirea cheltuielilor

Art. 38 - Resursele proprii ale Organizației

Art. 39 - Plăți ale statelor contractante provenite din taxele de menținere în vigoare a brevetelor europene

Art. 40 - Nivelul de taxe și plăți. Contribuții financiare speciale

Art. 41 - Plăți anticipate

Art. 42 - Bugetul

Art. 43 - Autorizarea cheltuielilor

Art. 44 - Credite pentru cheltuieli neprevăzute

Art. 45 - Exercițiul bugetar

Art. 46 - Pregătirea și adoptarea bugetului

Art. 47 - Bugetul provizoriu

Art. 48 - Execuția bugetară

Art. 49 - Verificarea conturilor

Art. 50 - Regulament financiar

Art. 51 - Regulament privind taxele

Partea a II-a - DREPTUL MATERIAL AL BREVETELOR

Cap. I - Brevetabilitatea

Art. 52 - Invenții brevetabile

Art. 53 - Excepții de la brevetabilitate

Art. 54 - Noutate

Art. 55 - Divulgări neopozabile

Art. 56 - Activitate inventivă

Art. 57 - Aplicare industrială

Cap. II - Persoane îndreptățite să solicite și să obțină un brevet european. Menționarea inventatorului

Art. 58 - Dreptul de a depune o cerere de brevet european

Art. 59 - Mai mulți solicitanți

Art. 60 - Dreptul la brevet european

Art. 61 - Cerere de brevet european depusă de o persoană neîndreptățită

Art. 62 - Dreptul inventatorului de a fi menționat

Cap. III - Efectele brevetului european și ale cererii de brevet european

Art. 63 - Durata brevetului european

Art. 64 - Drepturile conferite de brevetul european

Art. 65 - Traducerea fasciculului brevetului european

Art. 66 - Valoarea de depozit național a depozitului european

Art. 67 - Drepturi conferite de cererea de brevet european după publicarea acesteia

Art. 68 - Efectele revocării brevetului european

Art. 69 - Întinderea protecției

Art. 70 - Textul autentic al cererii de brevet european sau al brevetului european

Cap. IV - Cererea de brevet european ca obiect de proprietate

Art. 71 - Transmiterea și constituirea drepturilor

Art. 72 - Cesiunea

Art. 73 - Licența contractuală

Art. 74 - Drept aplicabil

Partea a III-a - CEREREA DE BREVET EUROPEAN

Cap. I - Depunerea cererii de brevet european și condițiile pe care ea trebuie să le îndeplinească

Art. 75 - Depunerea cererii de brevet european

Art. 76 - Cererile de brevet european divizionare

Art. 77 - Transmiterea cererilor de brevet european

Art. 78 - Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cererea de brevet european

Art. 79 - Desemnarea statelor contractante

Art. 80 - Data de depozit

Art. 81 - Menționarea inventatorului

Art. 82 - Unitatea invenției

Art. 83 - Dezvăluirea invenției


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...