Act Internațional

Convenția europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituții universitare din 11.12.1953*)

Modificări (...), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

considerând că unul dintre obiectivele Consiliului Europei este acela de a continua o politică de acțiune comună în domeniul cultural și științific,

considerând că acest obiectiv va fi mai ușor de atins dacă tineretul european va avea acces liber la resursele intelectuale ale țărilor membre,

considerând că universitatea constituie una dintre principalele surse ale activității intelectuale ale unei țări,

considerând că celor care și-au finalizat cu succes studiile secundare pe teritoriul unei țări membre ar trebui să li se ofere toate facilitățile posibile pentru a avea acces într-o universitate, la alegerea acestora, situată pe teritoriul unei alte țări membre,

considerând că asemenea facilități, care sunt în aceeași măsură de dorit în interesul liberei circulații dintr-o țară în alta, reclamă recunoașterea reciprocă (echivalarea) a diplomelor ce permit accesul în instituții universitare,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

1. Fiecare parte contractantă recunoaște, pentru admiterea în universitățile aflate pe teritoriul său, atunci când admiterea este supusă controlului statului, echivalarea diplomelor eliberate pe teritoriul fiecăreia dintre celelalte părți contractante, diplomele conferind titularilor lor calificarea necesară pentru a fi admiși în instituții similare cu ale țării în care aceste diplome au fost eliberate.

2. Admiterea în universități se face în limitele locurilor disponibile.

3. Fiecare parte contractantă își rezervă dreptul de a nu aplica dispoziția prevăzută la paragraful 1 pentru propriii cetățeni.

4. Dacă admiterea în universitățile situate pe teritoriul unei părți contractante nu este supusă controlului statului, partea contractantă interesată trebuie să transmită acestor universități textul prezentei convenții și să facă toate eforturile pentru obținerea adeziunii universităților respective la principiile exprimate în paragrafele precedente.

ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractantă trebuie să adreseze Secretariatului General al Consiliului Europei, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenții, un raport scris privind măsurile luate pentru aplicarea dispozițiilor protocolului precedent.

ARTICOLUL 3

Secretarul general al Consiliului Europei trebuie să comunice celorlalte părți contractante informațiile primite de la fiecare dintre acestea, în acord cu prevederile art. 2 de mai sus, și să țină la curent Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei cu progresele realizate în aplicarea prezentei convenții.

ARTICOLUL 4

În scopul aplicării prezentei convenții:

a) termenul diplomă desemnează orice diplomă, certificat sau altă calificare, sub orice formă ar fi fost ea acordată sau înregistrată, care conferă titularului sau celui interesat dreptul de a solicita admiterea sa într-o universitate;

b) termenul universități desemnează:

(i) universitățile;

(ii) instituții considerate, de către partea contractantă pe teritoriul căreia ele sunt situate, ca având același caracter cu o universitate.

ARTICOLUL 5

1. Prezenta convenție este deschisă semnării membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.

2. Prezenta convenție va intra în vigoare după depunerea a trei instrumente de ratificare.

3. Pentru semnatarii care o vor ratifica ulterior, Convenția va intra în vigoare la data depunerii instrumentelor lor de ratificare.

4. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica tuturor țărilor membre ale Consiliului Europei intrarea în vigoare a Convenției, denumirea părților contractante care au ratificat-o, precum și depunerea oricărui instrument de ratificare apărut ulterior.

ARTICOLUL 6

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la prezenta convenție. Orice stat care a primit această invitație va putea adera la prezenta convenție depunându-și instrumentul de adeziune Secretarului general al Consiliului Europei, care va comunica depunerea acestuia tuturor părților contractante. Pentru oricare stat care aderă, prezenta convenție va intra în vigoare începând cu depunerea instrumentului de adeziune.

În cunoștință de cauză, subsemnații, deplin autorizați în acest sens, au semnat prezenta convenție.

Elaborată la Paris, la 11 decembrie 1953, în limbile franceză și engleză, ambele texte având valoare egală, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general le va transmite în copii certificate fiecărui semnatar.

Pentru Guvernul Regatului Belgiei, Pentru Guvernul Regatului Țărilor de Jos,
P. van Zeeland J.W. Beyen
Pentru Guvernul Republicii Cipru, Pentru Guvernul Regatului Norvegiei,
Strasbourg, 30 noiembrie 1967, Halvard Lange
C. Pilavachi Pentru Guvernul Republicii Portugheze,
Pentru Guvernul Regatului Danemarcei, Strasbourg, 27 aprilie 1978,
E. Waerum V. Sa Machado
Pentru Guvernul Republicii Franceze, Pentru Guvernul Regatului Suediei,
Bidault Osten Unden
Pentru Guvernul Pentru Guvernul Confederației Elvețiene,
Republicii Federale a Germaniei,
Adenauer
Pentru Guvernul Regatului Greciei, Pentru Guvernul Republicii Turcia,
Stephanopoulos F. Koprulu
Pentru Guvernul Republicii Islanda, Pentru Guvernul
Kristinn Gudmundsson Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,
Pentru Guvernul Irlandei, Anthony Nutting
Proinsias Mac Aogain
Pentru Guvernul Republicii Italiene,
Lodovico Benvenuti *
Pentru Guvernul * *
Principatului Liechtenstein,
Pentru Guvernul Adeziuni făcute conform art. 6:
Marelui Ducat de Luxembourg, - Austria: 9 octombrie 1956;
Bech - Spania: 21 martie 1962;
Pentru Guvernul Maltei, - Israel: 7 octombrie 1971;
Strasbourg, 7 mai 1988, - Iugoslavia: 15 noiembrie 1977;
George Borg Olivier - Noua Zeelandă: 20 iulie 1978.

DECLARAȚII
Aplicare teritorială

Belgia

(Declarația Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei, la data de 21 mai 1995)

Depunând instrumentele de ratificare ale Majestății Sale Regele Belgiei asupra Convenției Europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universități, semnată la Paris la 1 decembrie 1953, declar că numitele instrumente de ratificare sunt valabile numai pentru teritoriile metropolitane, excluzând în mod expres teritoriul Congoului Belgian și teritoriile aflate sub tutela Ruandei-Urundi.

Republica Federală a Germaniei

(Extras din procesul-verbal de depunere a instrumentului de ratificare la data de 3 martie 1995)

Guvernul federal declară că Convenția europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universități se aplică și landului Berlin.

Noua Zeelandă

(Extras din instrumentul de adeziune depus la data de 20 iulie 1978)

Guvernul Noii Zeelande declară că aderarea sa la Convenție se aplică și arhipelagului Cook, Nieu și Insulelor Tokelau.

;
se încarcă...