Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1889/2015 privind dizolvarea fondului de pensii al Europol
Număr celex: 32015D1889

Modificări (...)

În vigoare de la 09 octombrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Actul Consiliului din 3 decembrie 1998 de stabilire a Statutului personalului aplicabil Europol (denumit în continuare "Statutul personalului Europol"), în special apendicele 6 articolul 37 alineatul (3),

având în vedere Actul Consiliului din 12 martie 1999 de adoptare a normelor privind fondul de pensii al Europol, în special articolul 13,

având în vedere propunerea prezentată de către Consiliul de administrație al Europol după audierea consiliului de administrație al fondului de pensii al Europol (denumit în continuare "fondul"),

întrucât:

(1) Decizia 2009/371/JAI a Consiliului (denumită în continuare "Decizia Europol") înlocuiește de la data aplicării sale, și anume de la 1 ianuarie 2010, Actul Consiliului din 26 iulie 1995 privind elaborarea Convenției în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la înființarea Oficiului European de Poliție (denumită în continuare "Convenția Europol").

(2) Decizia Europol prevede abrogarea de la 1 ianuarie 2010 a tuturor măsurilor de punere în aplicare a Convenției Europol, cu excepția cazurilor în care Decizia Europol prevede altfel.

(3) Articolul 57 alineatul (5) din Decizia Europol prevede că Statutul personalului Europol și alte instrumente relevante continuă să se aplice membrilor personalului care nu sunt angajați în conformitate cu Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (denumit în continuare "Statutul funcționarilor").

(4) De asemenea, Decizia Europol prevede că Statutul funcționarilor se aplică directorului, directorilor adjuncți și personalului Europol angajat după 1 ianuarie 2010.

(5) De asemenea, Decizia Europol prevede că toate contractele de muncă încheiate de Europol, astfel cum a fost înființat prin Convenția Europol, aflate în vigoare la 1 ianuarie 2010, rămân valabile până la data la care expiră și, ulterior datei de punere în aplicare a Deciziei Europol, nu pot fi reînnoite în baza Statutului personalului Europol.

(6) De asemenea, Decizia Europol prevede că membrilor personalului angajați printr-un contract în vigoare la 1 ianuarie 2010 li se oferă posibilitatea de a încheia contracte de agent temporar sau de agent contractual în temeiul Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Această opțiune a fost deja utilizată în cazul marii majorități a membrilor personalului.

(7) Prin urmare, numărul membrilor personalului care sunt angajați în continuare în temeiul Statutului personalului Europol și, așadar, contribuțiile acestora la fondul de pensii al Europol în temeiul articolului 37 alineatul (1) din apendicele 6 la Statutul personalului Europol s-au diminuat în mod constant începând din ianuarie 2010. Contribuțiile au fost în cele din urmă întrerupte la 31 decembrie 2014, când a expirat ultimul contract de muncă căruia i se aplică Statutul personalului Europol.

(8) Până în prezent, fondul a plătit deja marea majoritate a pensiilor și a indemnizațiilor de plecare acordate participanților în temeiul Statutului personalului Europol. Angajamentele cu titlu de pensii rămase sunt exclusiv limitate la plata lunară a prestațiilor pentru o populație de pensionari și foști membri ai personalului extrem de limitată și în continuă scădere sau la plata către aceștia a unei indemnizații de plecare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...