Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1852/2015 de deschidere a unei scheme de ajutoare cu caracter temporar și excepțional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi și de stabilire în avans a cuantumului ajutoarelor
Număr celex: 32015R1852

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 19 octombrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

întrucât:

(1) Cererea de lapte și de produse lactate la nivel mondial a scăzut în general în cursul anului 2014 și în prima jumătate a anului 2015, în special ca urmare a reducerii importurilor de către China, principalul importator mondial de produse lactate.

(2) S-a înregistrat o presiune în sensul scăderii prețurilor produselor lactate, această presiune fiind generată de creșterea ofertei atât în Uniune, cât și în principalele regiuni producătoare de lapte din lume.

(3) În plus, la 25 iunie 2015, guvernul rus a anunțat prelungirea interdicției privind importul de produse agricole și alimentare originare din Uniune pentru încă un an, până la 6 august 2016.

(4) Sectorul produselor lactate se confruntă prin urmare cu o situație de perturbare a pieței cauzată de un puternic dezechilibru între cerere și ofertă.

(5) În consecință, prețurile la lapte crud și produse lactate în Uniune au continuat să scadă, și se preconizează că presiunea exercitată asupra lor va continua, atingând niveluri nesustenabile pentru mulți fermieri care se confruntă cu dificultăți legate de fluxul de numerar și de trezorerie. Prețurile medii în Uniune pentru principalele brânzeturi au scăzut cu 17% în 2015.

(6) Măsurile de intervenție pe piață disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 nu par a fi suficiente pentru situația creată recent, întrucât sunt îndreptate spre alte produse, cum ar fi untul și laptele praf degresat, sau se limitează la brânzeturile cu indicație geografică.

(7) Riscul de dezechilibru grav pe piața brânzeturilor ar putea fi diminuat sau eliminat prin depozitare. Prin urmare, este necesar să se acorde ajutoare pentru depozitarea privată a brânzeturilor și să se stabilească în avans cuantumul ajutoarelor.

(8) Este necesar să se stabilească un plafon pentru volumul maxim care urmează să fie acoperit de schema de ajutoare și o defalcare a volumului total pentru fiecare stat membru, bazată pe producția de brânzeturi a fiecăruia.

(9) Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede acordarea de ajutoare numai pentru depozitarea privată a brânzeturilor care beneficiază de o denumire de origine protejată sau de o indicație geografică protejată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului. Cu toate acestea, brânzeturile cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată reprezintă doar o mică parte din producția totală de brânzeturi din Uniune. Din motive de eficiență operațională și administrativă, este oportun să se instituie o schemă unică de ajutoare pentru depozitarea privată care să vizeze toate tipurile de brânzeturi.

(10) Este oportun să se excludă din această schemă brânzeturile care nu sunt adecvate pentru depozitare.

(11) Ca regulă generală, pentru a se facilita gestionarea și controlul, ajutorul pentru depozitarea privată ar trebui acordat numai operatorilor stabiliți și înregistrați ca plătitori de TVA în Uniune.

(12) În scopul asigurării unei monitorizări corecte a acestor măsuri, informațiile necesare pentru încheierea contractului de depozitare, precum și obligațiile părților contractante, ar trebui specificate în prezentul regulament.

(13) Pentru a spori eficacitatea schemei, contractele ar trebui să vizeze o anumită cantitate minimă și să specifice obligațiile care trebuie să fie îndeplinite de către contractant, în special cele care permit autorității competente responsabile de controlarea operațiunilor de depozitare să efectueze o inspecție eficace a condițiilor de depozitare.

(14) Depozitarea cantității contractuale pe perioada contractuală de depozitare constituie una dintre cerințele în vederea acordării ajutorului pentru depozitare privată. Pentru a se ține seama de practica comercială și din motive de ordin practic, ar trebui permisă o anumită marjă de toleranță cu privire la cantitatea care poate face obiectul ajutorului.

(15) Pentru a se garanta seriozitatea cererii și pentru a se asigura faptul că măsura va avea efectul dorit asupra pieței, este necesară o garanție. Prin urmare, ar trebui să se adopte dispoziții privind depunerea, eliberarea și reținerea garanției.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...