Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1853/2015 de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor
Număr celex: 32015R1853

Modificări (...)

În vigoare de la 17 octombrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

întrucât:

(1) Creșterea cererii de lapte și produse lactate la nivel mondial a încetinit, în general, în cursul anului 2014 și în prima jumătate a anului 2015, în special ca urmare a reducerii exporturilor către China, principalul importator mondial de produse lactate.

(2) Piața Uniunii pentru carnea de porc s-a deteriorat de-a lungul anilor 2014 și 2015. Producția internă a Uniunii a crescut, iar exporturile cu performanțe foarte bune au scăzut puternic în urma pierderii Rusiei ca piață de export. Având în vedere particularitățile pieței cărnii de porc, cu un sistem de adaptare inerent întârziată a sectorului creșterii animalelor la reducerea cererii de porcine pentru sacrificare, situația pieței s-a transformat într-o situație critică de ofertă excedentară și cu o presiune constantă asupra prețurilor care o depășește pe cea a perioadelor ciclice normale.

(3) La 25 iunie 2015, guvernul rus a anunțat prelungirea interdicției privind importul de produse agricole și alimentare originare din Uniune pentru încă un an, până la 6 august 2016.

(4) Așadar, sectorul laptelui și produselor lactate și sectorul cărnii de porc se confruntă cu perturbări ale pieței cauzate de un puternic dezechilibru între cerere și ofertă.

(5) În consecință, prețul laptelui crud și cel al cărnii de porc au scăzut în continuare în Uniune, și se preconizează că presiunea exercitată asupra lor va continua, atingând niveluri nesustenabile pentru mulți fermieri, care se confruntă cu dificultăți legate de fluxul de numerar și de trezorerie. În luna iulie 2015, prețul mediu al laptelui crud în Uniune era cu 12% mai mic decât prețul mediu din luna iulie în perioada 2010-2014 și cu 20% mai mic decât cel din luna iulie 2014. În luna iulie 2015, prețul carcaselor de porc a scăzut cu 13%, iar prețurile purceilor au scăzut cu 23% față de prețul mediu din iulie 2014. În plus, prețurile au atins niveluri excepțional de scăzute, situându-se sub media ultimilor cinci ani.

(6) În plus, productivitatea culturilor de primăvară și vară a fost afectată în mod negativ în mai multe state membre, din cauza temperaturile ridicate din lunile iulie și august și de cantitățile foarte reduse de precipitații. Sectorul cărnii de vită și mânzat, cel al laptelui și produselor lactate, cel al cărnii de porc, cel al cărnii de oaie și cel al cărnii de capră au fost puternic influențate de creșterea costurilor de producție ca urmare a disponibilității reduse a culturilor furajere și a pășunilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...