Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1842/2015 privind specificațiile tehnice referitoare la dispoziția, aspectul și forma avertismentelor de sănătate combinate pentru produsele din tutun pentru fumat [notificată cu numărul C(2015) 6729] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015D1842

Modificări (...)

În vigoare de la 03 noiembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE, în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Directiva 2014/40/UE a stabilit norme noi privind avertismentele de sănătate, inclusiv privind avertismentele de sănătate combinate, care trebuie să apară pe produsele din tutun pentru fumat. Avertismentele de sănătate combinate ar trebui să conțină unul dintre avertismentele sub formă de text menționate în anexa I la directiva respectivă, fotografia color corespunzătoare inclusă în galeria de imagini din anexa II la directiva respectivă, precum și informații privind renunțarea la fumat. Ele ar trebui să acopere 65% din suprafețele externe ale părților din față și din spate ale pachetelor unitare și ale oricărui ambalaj exterior.

(2) Ar trebui să se stabilească specificațiile tehnice pentru dispoziția, aspectul și forma avertismentelor de sănătate combinate, ținând seama de diferitele forme ale pachetelor. Ar trebui să se stabilească în special poziția fotografiei, a avertismentului sub formă de text și a informațiilor privind renunțarea la fumat în cadrul avertismentului de sănătate combinat, dimensiunea acestor elemente, formatul, culorile și caracterele care trebuie să fie utilizate, pentru a garanta faptul că fiecare element este pe deplin vizibil.

(3) Ținând seama de diferitele forme și dimensiuni ale pachetelor introduse pe piață, este adecvat să se impună poziționarea avertismentelor de sănătate combinate în format vertical sau alăturat. În cazul în care înălțimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare decât 70% din lățimea sa, ar trebui utilizat un format vertical. În cazul în care înălțimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare decât 20%, dar mai mică decât 65% din lățimea sa, ar trebui utilizat un format alăturat. În cazul în care înălțimea avertismentul de sănătate combinat este mai mare sau egală cu 65%, dar mai mică sau egală cu 70% din lățimea sa, ar trebui să li se permită fabricanților de produse din tutun să-și aleagă formatul pe care doresc să-l utilizeze, cu condiția ca toate elementele avertismentului de sănătate combinat să rămână pe deplin vizibile și să nu fie deformate.

(4) Pentru a garanta faptul că fotografia este elementul cel mai vizibil din cadrul avertismentului de sănătate combinat, ea ar trebui să fie situată în partea superioară a avertismentelor de sănătate combinate poziționate în format vertical și în jumătatea din stânga a avertismentelor de sănătate combinate poziționate în format alăturat. Fotografia ar trebui, de asemenea, să fie elementul cu cea mai mare dimensiune din cadrul avertismentului de sănătate combinat.

(5) În cazul în care, din cauza formei pachetului unitar sau a ambalajului exterior, lățimea avertismentului de sănătate combinat este semnificativ mai mare decât înălțimea, este, totuși, adecvat să se prevadă norme speciale privind dimensiunea elementelor avertismentului de sănătate combinat, pentru a garanta faptul că fotografia nu este deformată atunci când i se modifică dimensiunea și că avertismentul sub formă de text și informațiile privind renunțarea la fumat rămân pe deplin vizibile și lizibile.

(6) Pentru a asigura vizibilitatea și claritatea avertismentului de sănătate combinat, ar trebui stabilite norme privind culorile, rezoluția minimă, caracterele și spațiul dintre rânduri. Toleranțele de imprimare inevitabile sunt considerate acceptabile.

(7) Este adecvat să se prevadă norme speciale privind avertismentele de sănătate combinate care trebuie poziționate pe partea din față a pachetelor unitare cu clapă superioară basculantă, în cazul în care clapa acoperă o suprafață care este mai mare sau mai mică de 50% din suprafața prevăzută pentru fotografie și deschiderea clapei superioare basculante ar duce la separarea în două părți fie a fotografiei, fie a avertismentului sub formă de text sau a informațiilor privind renunțarea la fumat. În aceste cazuri, este adecvat să se prevadă norme mai flexibile în ceea ce privește dimensiunea fiecăruia dintre cele trei elemente ale avertismentului de sănătate combinat. Producătorilor și importatorilor ar trebui să li se permită, de asemenea, să reducă dimensiunea caracterelor și spațiul dintre linii în cazul avertismentului sub formă de text și al informațiilor privind renunțarea la fumat, dacă avertismentul de sănătate combinat de pe partea din față a acestor pachete apare în mai multe limbi sau dacă acest lucru este inevitabil în cazul produselor din tutun pentru fumat, altele decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea, cu condiția ca toate elementele să rămână complet vizibile.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 25 din Directiva 2014/40/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare

Prezenta decizie stabilește norme privind dispoziția, aspectul și forma avertismentelor de sănătate combinate pentru produsele din tutun pentru fumat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...