Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 121/2015 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește amplasarea și identificarea comenzilor manuale, a martorilor și a indicatoarelor [2016/18]
Număr celex: 42016X0108(01)‘ 

Modificări (...)

În vigoare de la 28 ianuarie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare a prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situație al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 15 iunie 2015

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoriile M și N (1). În regulament sunt specificate cerințele privind amplasarea, identificarea, culoarea și iluminarea comenzilor manuale, a martorilor și a indicatoarelor autovehiculului. Regulamentul vizează asigurarea accesibilității și vizibilității comenzilor, martorilor și indicatoarelor vehiculului, precum și facilitarea selecției acestora, atât ziua, cât și noaptea, în vederea reducerii riscurilor pe care le prezintă, pentru siguranță, distragerea atenției conducătorului auto de la activitatea de conducere a vehiculului și erorile în selectarea comenzilor.

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2 -www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "Comandă" înseamnă acea parte a unui dispozitiv acționată manual care permite conducătorului auto să modifice starea sau funcționarea unui vehicul sau a unui subansamblu al acestuia.

2.2. "Dispozitiv" înseamnă un element sau un ansamblu de elemente utilizate pentru a îndeplini una sau mai multe funcții.

2.3. "Indicator" înseamnă un dispozitiv care indică valoarea mărimii fizice pe care instrumentul este proiectat să o măsoare.

2.4. "Spațiu comun" înseamnă o zonă în care pot fi afișate două sau mai multe funcții de informare (de exemplu, un simbol), însă nu în același timp.

2.5. "Martor" înseamnă un semnal optic care, atunci când este aprins, indică acționarea sau dezactivarea unui dispozitiv, o funcționare sau o stare corectă sau defectă sau nefuncționarea.

2.6. "Adiacent" înseamnă că nicio comandă, martor, indicator sau altă sursă potențială de distragere a atenției nu se află între simbolul de identificare și martorul, indicatorul sau comanda pe care simbolul respectiv le identifică.

2.7. "Producător" înseamnă persoana sau organismul responsabil în fața autorităților competente în materie de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare de tip și pentru garantarea conformității producției. Această persoană sau acest organism nu trebuie în mod necesar să intervină direct în toate etapele de producție a vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate care face obiectul procedurii de omologare de tip.

2.8. "Tip de vehicul" înseamnă autovehicule care nu diferă între ele în privința amenajărilor interioare susceptibile să afecteze identificarea simbolurilor pentru comenzi, martori și indicatoare, precum și acționarea comenzilor.

2.9. "Omologarea unui vehicul" însemnă omologarea unui tip de vehicul în ceea ce privește modul de instalare, concepția grafică, lizibilitatea, culoarea și luminozitatea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor.

3. CEREREA DE OMOLOGARE

3.1. Cererea de omologare a unui tip de vehicul în ceea ce privește caracteristicile comenzilor, martorilor și indicatoarelor acestuia se prezintă de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...