Comisia Europeană

Directiva nr. 996/2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015L0996

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1) Conform articolului 1 din Directiva 2002/49/CE, scopul directivei respective este de a stabili o abordare comună pentru evitarea, prevenirea sau reducerea, în funcție de priorități, a efectelor nocive, inclusiv a disconfortului, provocate de expunerea la zgomotul ambiental. În acest scop, statele membre trebuie să determine prin cartografiere acustică nivelul expunerii la zgomotul ambiental, utilizând metode de evaluare comune tuturor statelor membre, să se asigure că publicul are acces la informații privind zgomotul ambiental și efectele acestuia și să adopte planuri de acțiune bazate pe rezultatele cartografierii acustice, pentru a preveni și a reduce zgomotul ambiental atunci când este necesar și, în special, atunci când nivelurile de expunere pot avea efecte nocive asupra sănătății umane, precum și pentru a păstra calitatea zgomotului ambiental, dacă aceasta este bună.

(2) În conformitate cu articolul 5 din Directiva 2002/49/CE, statele membre trebuie să utilizeze indicatorii de zgomot (Lden și Lnight), menționați în anexa I la directiva respectivă, la elaborarea și revizuirea cartografierii acustice strategice conform articolului 7.

(3) În conformitate cu articolul 6 din Directiva 2002/49/CE, valorile indicatorilor de zgomot (Lden și Lnight) se determină cu ajutorul metodelor de evaluare definite în anexa II la directiva respectivă.

(4) În conformitate cu articolul 6 din Directiva 2002/49/CE, Comisia stabilește, prin revizuirea anexei II, metode de evaluare comune pentru determinarea indicatorilor de zgomot Lden și Lnight.

(5) În conformitate cu articolul 7 din Directiva 2002/49/CE, statele membre se asigură că hărțile acustice strategice se elaborează până cel târziu la 30 iunie 2007 și 30 iunie 2012 și ulterior se reexaminează și, dacă este necesar, se revizuiesc cel puțin din cinci în cinci ani.

(6) Directiva 2002/49/CE prevede adoptarea de planuri de acțiune pe baza hărților acustice strategice. Hărțile acustice strategice se elaborează cu ajutorul metodelor de evaluare comune, după ce statele membre adoptă aceste metode. Statele membre pot utiliza însă alte metode pentru a concepe măsuri care să răspundă priorităților identificate cu ajutorul metodelor comune, precum și pentru a evalua alte măsuri naționale de prevenire și reducere a zgomotului ambiental.

(7) În 2008, Comisia a început elaborarea cadrului metodologic comun de evaluare a zgomotului, prin intermediul proiectului "Metode comune de evaluare a zgomotului în UE" ("CNOSSOS-EU"), condus de Centrul Comun de Cercetare. Proiectul a fost desfășurat în strânsă consultare cu comitetul instituit în temeiul articolului 18 din Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului, precum și cu alți experți din statele membre. Rezultatele sale au fost publicate în raportul de referință al JRC privind CNOSSOS-EU.

(8) Anexa la prezenta directivă a Comisiei stabilește metodele de evaluare comune. Statele membre au obligația de a utiliza aceste metode începând de la 31 decembrie 2018.

(9) Metodele de evaluare prevăzute în anexa la prezenta directivă trebuie adoptate, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), până cel târziu la 31 decembrie 2018; până la data respectivă, statele membre pot continua să utilizeze, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2002/49/CE, metodele de evaluare existente, care au fost anterior adoptate la nivel național.

(10) În conformitate cu articolul 12 din Directiva 2002/49/CE, Comisia adaptează anexa II la progresul tehnic și științific.

(11) În afară de adaptarea la progresul științific și tehnic în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2002/49/CE, Comisia depune eforturi pentru a modifica anexa pe baza experienței acumulate de statele membre.

(12) Metodele de evaluare comune trebuie utilizate și la elaborarea altor acte legislative ale UE, dacă aceste acte fac trimitere la anexa II la Directiva 2002/49/CE.

(13) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 13 din Directiva 2002/49/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...