Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 3/2016 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor desemnați din rândul personalului autorităților naționale competente desfășurată în cadrul echipelor comune de supraveghere din Mecanismul unic de supraveghere (BCE/2015/36)
Număr celex: 32015D0036

În vigoare de la 20 noiembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în special articolul 6 alineatele (1) și (7),

întrucât:

(1) Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (denumit în continuare "Regulamentul privind MUS") prevede că Banca Centrală Europeană (BCE) este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a Mecanismului unic de supraveghere (MUS). Considerentul 79 din Regulamentul privind MUS arată că un personal foarte motivat, bine instruit și imparțial este indispensabil pentru realizarea unei supravegheri eficace.

(2) În conformitate cu articolele 3-6 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Regulamentul-cadru privind MUS"), BCE este responsabilă de înființarea și constituirea echipelor comune de supraveghere (ECS), care sunt alcătuite din membri ai personalului BCE și al autorităților naționale competente (ANC). Coordonatorul ECS, asistat de subcoordonatorii desemnați din rândul personalului ANC, asigură coordonarea activității în cadrul ECS.

(3) Având în vedere rolul important deținut de subcoordonatorii desemnați din rândul personalului ANC în coordonarea membrilor ECS din cadrul ANC corespunzătoare, este necesară și proporțională introducerea unui proces uniform pentru furnizarea de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor desemnați din rândul personalului ANC în cadrul ECS. Prin contribuția la îmbunătățirea continuă a activității subcoordonatorilor desemnați din rândul personalului ANC, furnizarea de feedback privind activitatea din cadrul MUS ajută la asigurarea funcționării corespunzătoare a ECS. Pentru început, furnizarea de feedback privind activitatea din cadrul MUS ia forma unui test pe teren care este limitat în timp. Pe baza experienței dobândite în urma testului pe teren, se va analiza o implementare mai cuprinzătoare a mecanismului pentru furnizarea de feedback privind activitatea din cadrul MUS. ANC și BCE au responsabilitatea de a evalua doar activitatea propriului lor personal. Feedbackul furnizat în conformitate cu prezenta decizie poate fi folosit de ANC în administrarea de zi cu zi a membrilor personalului acestora și poate fi inclus în sistemele interne de evaluare ale ANC, dacă legislația națională relevantă permite acest lucru.

(4) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a recunoscut că feedbackul privind activitatea este necesar pentru administrarea ECS și a aprobat mecanismul pentru furnizarea de feedback privind activitatea din cadrul MUS cu condiția ca funcționarea detaliată a acestui mecanism de feedback să fie prevăzută într-un instrument juridic adoptat la nivelul adecvat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei decizii se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul privind MUS și la articolul 2 din Regulamentul-cadru privind MUS.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...