Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Anexele nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile din 05.11.2015

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 2

NORME SPECIFICE DE UTILIZARE A DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

NOMENCLATORUL
documentelor financiar-contabile

Nr. crt. Denumire Cod
bază variantă
0 1 2 3
I. REGISTRELE DE CONTABILITATE
1. Registrul-jurnal 14-1-1
2. Registrul-inventar 14-1-2
3. Cartea mare 14-1-3
4. - Cartea mare (șah) 14-1-3/a
II. MIJLOACE FIXE
5. Registrul numerelor de inventar 14-2-1
6. Fișa mijlocului fix 14-2-2
7. Bon de mișcare a mijloacelor fixe 14-2-3A
8. - Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale 14-2-3/aA
9. Proces-verbal de recepție 14-2-5
10. - Proces-verbal de recepție provizorie 14-2-5/a
11. - Proces-verbal de punere în funcțiune 14-2-5/b
III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR
12. Notă de recepție și constatare de diferențe 14-3-1A
13. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A
14. Bon de consum 14-3-4A
15. - Bon de consum (colectiv) 14-3-4/aA
16. - Listă zilnică de alimente 14-3-4/dA
17. Dispoziție de livrare 14-3-5A
18. Aviz de însoțire a mărfii 14-3-6A
19. Fișă de magazie 14-3-8
20. Fișă de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință 14-3-9
21. Listă de inventariere 14-3-12
22. - Listă de inventariere 14-3-12/b
23. - Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) 14-3-12/a
IV. MIJLOACE BĂNEȘTI ȘI DECONTĂRI
24. Chitanță 14-4-1
25. - Chitanță pentru operațiuni în valută 14-4-1/a
26. Dispoziție de plată/încasare către casierie 14-4-4
27. Registru de casă 14-4-7A
28. - Registru de casă 14-4-7/bA
29. - Registru de casă (în valută) 14-4-7/aA
30. - Registru de casă (în valută) 14-4-7/cA
31. Borderou de achiziție 14-4-13
32. - Borderou de achiziție (de la producători individuali)* 14-4-13/b
33. Decont pentru operațiuni în participație 14-4-14
V. SALARII ȘI ALTE DREPTURI DE PERSONAL
34. Stat de salarii 14-5-1
35. Ordin de deplasare (delegație) 14-5-4
36. - Ordin de deplasare (delegație) în străinătate (transporturi internaționale) 14-5-4/a
37. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-5
38. Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaționale) 14-5-5/a
VI. CONTABILITATE GENERALĂ
39. Notă de debitare-creditare 14-6-1A
40. Notă de contabilitate 14-6-2A
41. Fișă de cont pentru operațiuni diverse 14-6-22
42. - Fișă de cont pentru operațiuni diverse (în valută și în lei) 14-6-22/a
43. Balanță de verificare (cu patru egalități) 14-6-30
44. - Balanță de verificare (cu patru egalități) 14-6-30/A
45. - Balanță de verificare (cu cinci egalități) 14-6-30/a
46. - Balanță de verificare (cu cinci egalități) 14-6-30/b1
47. - Balanță de verificare (cu cinci egalități) 14-6-30/b2
48. - Balanță de verificare (cu șase egalități) 14-6-30/b
49. - Balanță analitică a stocurilor 14-6-30/c
VII. ALTE SUBACTIVITĂȚI
50. Situația activelor gajate sau ipotecate 14-8-1
51. - Situația bunurilor sechestrate 14-8-1/a
52. Decizie de imputare 14-8-2
53. Angajament de plată 14-8-2/a

* Conform art. 20 lit. a) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, după data de 2 mai 2015 (180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2014) se interzice utilizarea borderoului de achiziție (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b) pentru achizițiile de la producătorii agricoli, persoane fizice, definiți potrivit prevederilor respectivei legi.

GRUPA I
REGISTRELE DE CONTABILITATE

REGISTRUL-JURNAL
(Cod 14-1-1)

Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează cronologic toate operațiunile economico-financiare efectuate de entitate.

Registrul-jurnal se întocmește lunar prin înregistrarea cronologică a documentelor financiar-contabile în care se reflectă mișcarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale entității.

În cazul în care o entitate are subunități dispersate teritorial care conduc contabilitatea până la balanță de verificare, Registrul-jurnal se întocmește de către subunități.

Numerotarea paginilor registrului se face în ordine crescătoare, iar volumele se numerotează în ordinea completării lor.

În condițiile conducerii contabilității cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, fiecare operațiune economico-financiară se înregistrează prin articole contabile, în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.

În cazul în care entitatea folosește jurnale auxiliare, în Registrul-jurnal se poate trece totalul lunar al fiecăruia.

În coloana 1 se înscrie numărul curent al operațiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activității, până la sfârșitul exercițiului financiar, sau încetarea activității.

În coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se efectuează înregistrarea în registru.

În coloana 3 se trece felul, numărul și data documentului justificativ care stă la baza operațiunilor economice (factura, chitanța etc.) sau ale jurnalului auxiliar (jurnalul privind operațiunile de casă și bancă, jurnalul decontărilor cu furnizorii etc.).

În coloana 4 se înscriu explicațiile în legătură cu operațiunea respectivă. Această coloană se completează numai atunci când este cazul.

În coloanele 5 și 6 se trece simbolul conturilor debitoare și, respectiv, creditoare.

În coloanele 7 și 8 se trec sumele totale, debitoare și creditoare din documentul justificativ.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...