Parlamentul României

Legea nr. 298/2006 privind informarea publicului asupra modalității de interpretare play-back de către artiștii interpreți vocali în timpul spectacolelor sau concertelor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează obligativitatea și modalitățile prin care publicul spectator, telespectator sau radioascultător trebuie informat asupra modalității de interpretare play-back de către artiștii interpreți vocali în timpul spectacolelor sau concertelor.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, prin play-back se înțelege modalitatea de mimare a interpretării reale, vocea fiind înregistrată pe orice tip de suport material și difuzată astfel publicului prin mijloace tehnice specifice.

Art. 3. -

Obligația de a informa publicul spectator asupra modalității de interpretare play-back de către artiștii interpreți vocali revine producătorilor, organizatorilor ori prezentatorilor spectacolelor muzicale sau concertelor, după caz.

Art. 4. -

Obligația prevăzută la art. 3 se referă la informarea publicului spectator, telespectator sau radioascultător, atât prin mijloacele de publicitate și promovare, cât și direct de către prezentatorii spectacolelor ori emisiunilor.

Art. 5. -

Informarea publicului spectator, telespectator sau radioascultător se realizează după cum urmează:

a) prin tipărirea, pe afișele de prezentare a spectacolelor sau concertelor, lângă numele artiștilor interpreți vocali sau lângă denumirea formațiilor muzicale în care evoluează artiștii interpreți vocali, a cuvintelor "play-back";

b) prin anunțarea de către prezentatorii spectacolelor sau concertelor, în fața publicului, a modalității de interpretare play-back;

c) în cazul emisiunilor de televiziune, specificația "play-back" va fi reprodusă lângă numele artiștilor interpreți vocali sau lângă denumirea formațiilor muzicale în care evoluează artiștii interpreți vocali, atunci când acestea sunt subtitrate pe ecran, sau, după caz, de prezentatorii de concerte, spectacole ori emisiuni realizate în studio, preluate în direct sau înregistrate și difuzate ulterior;

d) în cazul emisiunilor care sunt realizate în studiourile de radio sau sunt transmise în direct, anunțarea modalității de interpretare play-back se face de către prezentatorul transmisiunii sau emisiunii.

Art. 6. -

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi de către producători, organizatori sau, după caz, prezentatori se sancționează cu amendă contravențională de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

(2) Încălcarea, în mod repetat, a dispozițiilor prezentei legi de către producători, organizatori sau, după caz, prezentatori se sancționează cu amendă contravențională de la 8.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON).

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, precum și de către persoane împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică regimul general prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

(5) Sumele încasate se constituie ca venit în bugetul Fondului cultural național.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 7 iulie 2006.

Nr. 298.

;
se încarcă...