Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2288/2015 privind contribuțiile financiare ale statelor membre la finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exercițiul 2017, cuantumul pentru exercițiul 2016, prima tranșă pentru exercițiul 2016 și previziuni cu caracter indicativ și neobligatoriu privind valorile anuale preconizate ale contribuțiilor pentru exercițiile 2018 și 2019
Număr celex: 32015D2288

Modificări (...)

În vigoare de la 09 decembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul intern dintre reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE și privind alocarea de asistență financiară țărilor și teritoriilor de peste mări cărora li se aplică dispozițiile părții a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare "acordul intern"), în special articolul 7,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din 2 martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (denumit în continuare "Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED"), în special articolul 21 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...