Consiliul de Asociere

Decizia nr. 1/2014 de adoptare a propriului regulament de procedură și a celui al Comitetului de asociere și al subcomitetelor [2015/2261]
Număr celex: 32015D2261

Modificări (...)

În vigoare de la 05 decembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL DE ASOCIERE UE-GEORGIA,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte ("acordul"), în special articolul 404,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 431 din acord, anumite părți ale acordului se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) În temeiul articolului 405 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere își adoptă propriul regulament de procedură.

(3) În temeiul articolului 407 alineatul (1) din acord Consiliul de asociere este asistat în îndeplinirea sarcinilor și funcțiilor sale de un Comitet de asociere, iar în temeiul articolului 408 alineatul (1) din acord Consiliul de asociere stabilește, în regulamentul său de procedură, sarcinile și modul de funcționare ale Comitetului de asociere,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Consiliului de asociere și cel al Comitetului de asociere și al subcomitetelor, astfel cum sunt prevăzute în anexele I și, respectiv, II.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Consiliul de asociere
Președintele
F. MOGHERINI

ANEXA I

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI DE ASOCIERE

Articolul 1 Dispoziții generale

(1) Consiliul de asociere instituit în conformitate cu articolul 404 alineatul (1) din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte ("acordul") își îndeplinește sarcinile în conformitate cu articolele 404 și 406 din acord.

(2) Astfel cum se prevede la articolul 405 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este compus din membri ai Consiliului Uniunii Europene și din membri ai Comisiei Europene, pe de o parte, și din membri ai Guvernului Georgiei, pe de altă parte. Componența Consiliului de asociere ține seama de chestiunile specifice care trebuie abordate în cadrul fiecărei reuniuni. Consiliul de asociere se reunește la nivel de miniștri.

(3) Astfel cum se prevede la articolul 406 alineatul (1) din acord și în vederea realizării obiectivelor acordului, Consiliul de asociere este împuternicit să ia decizii obligatorii pentru părți. Consiliul de asociere ia măsurile necesare pentru a pune în aplicare deciziile respective, inclusiv, dacă este necesar, împuternicind organismele speciale instituite în temeiul acordului să acționeze în numele său. De asemenea, Consiliul de asociere poate face recomandări. Acesta adoptă deciziile și recomandările prin acord între părți, după finalizarea procedurilor interne respective pentru adoptarea deciziilor și recomandărilor. Consiliul de asociere poate delega competențele sale Comitetului de asociere.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...