Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 2251/2015 de confirmare sau de modificare a mediei emisiilor specifice de CO2 și a obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme, pentru anul calendaristic 2014, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2015) 8348] (Numai textele în limbile engleză, franceză, germană, italiană, neerlandeză și suedeză sunt autentice)
Număr celex: 32015D2251

Modificări (...)

În vigoare de la 04 decembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare, în special articolul 8 alineatul (5) al doilea paragraf și articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, Comisia trebuie să confirme în fiecare an, pentru fiecare producător de autoturisme din Uniune și pentru fiecare asociație de producători constituită în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din regulamentul respectiv, media emisiilor specifice de CO2 și obiectivul privind emisiile specifice. Pe baza acestei confirmări, Comisia trebuie să stabilească dacă producătorii și asociațiile de producători au respectat cerințele prevăzute la articolul 4 din regulamentul menționat.

(2) În temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, mediile emisiilor specifice ale producătorilor pentru anul 2014 se calculează conform celui de al doilea paragraf al articolului menționat, luând în considerare un procent de 80% din autoturismele noi ale producătorului înmatriculate în anul respectiv.

(3) Datele detaliate care trebuie utilizate pentru calcularea mediei emisiilor specifice și a obiectivelor privind emisiile specifice sunt stabilite în partea A punctul 1 și în partea C din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și se bazează pe înmatriculările de autoturisme noi efectuate în statele membre în anul calendaristic precedent.

(4) Datele pentru 2014 au fost transmise Comisiei de către majoritatea statelor membre până la data-limită de 28 februarie 2015, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Atunci când, în urma verificării datelor de către Comisie, a devenit evident că anumite date lipseau sau erau greșite, Comisia a contactat statele membre în cauză și, cu acordul acestora, a ajustat sau a completat datele în consecință. Dacă nu s-a putut ajunge la un acord cu statul membru, datele provizorii ale acestuia nu au fost ajustate.

(5) La 15 aprilie 2015, Comisia a publicat datele provizorii și a notificat unui număr de 93 de producători calculele provizorii referitoare la media emisiilor lor specifice de CO2 din 2014 și la obiectivele lor privind emisiile specifice, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Producătorii au fost invitați să verifice datele și să comunice Comisiei eventualele erori în termen de trei luni de la primirea notificării, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) primul paragraf din regulamentul respectiv și cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1014/2010 al Comisiei. Doi producători au acceptat datele preliminare fără a aduce corecții, iar 40 de producători au notificat erori în termenul-limită stabilit.

(6) În cazul celorlalți 51 de producători care nu au notificat erori în seturile de date și nici nu au dat un alt răspuns, datele provizorii și calculele provizorii referitoare la media emisiilor specifice și la obiectivele privind emisiile specifice trebuie confirmate fără ajustări. În cazul unui singur producător, toate vehiculele la care s-a referit setul de date provizorii s-au situat în afara domeniului de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 443/2009.

(7) Comisia a verificat corecțiile notificate de producători și justificările aferente și a ajustat în consecință seturile de date.

(8) În cazul înregistrărilor la care parametrii de identificare, cum ar fi codul tipului, al variantei ori al versiunii sau numărul de omologare de tip, lipsesc sau sunt incorecți, trebuie să se țină seama de faptul că producătorii nu pot verifica sau corecta înregistrările respective. În consecință, este oportun să se aplice o marjă de eroare la valoarea emisiilor de CO2 și a masei din aceste înregistrări.

(9) Marja de eroare trebuie calculată ca diferența dintre ecarturile față de obiectivul privind emisiile specifice, obținute prin scăderea obiectivului privind media emisiilor din media emisiilor specifice și calculate prima oară incluzând și a doua oară excluzând înmatriculările care nu pot fi verificate de producători. Indiferent dacă această diferență este pozitivă sau negativă, marja de eroare trebuie să îmbunătățească întotdeauna poziția producătorului în raport cu obiectivul său privind emisiile specifice.

(10) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, ar trebui să se considere că un producător și-a îndeplinit obiectivul privind emisiile specifice prevăzut la articolul 4 din regulamentul respectiv, dacă media emisiilor indicată în prezenta decizie este mai scăzută decât obiectivul privind emisiile specifice, respectiv dacă ecartul față de obiectiv este negativ. Dacă media emisiilor depășește obiectivul privind emisiile specifice, trebuie percepută o primă pentru emisiile suplimentare în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu excepția cazului în care producătorul în cauză beneficiază de o derogare de la obiectivul respectiv în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) sau cu articolul 11 din regulamentul menționat sau este membru al unei asociații în conformitate cu articolul 7 din același regulament, iar asociația își îndeplinește obiectivul privind emisiile specifice. Pe baza celor de mai sus, ar trebui să se considere că un singur producător și-a depășit obiectivul privind emisiile specifice pentru 2014.

(11) În urma declarației din 3 noiembrie 2015 a Grupului Volkswagen, conform căreia au fost găsite nereguli la determinarea nivelurilor de CO2 pentru omologarea de tip a unora dintre vehiculele sale, media emisiilor specifice de CO2 și obiectivele privind emisiile specifice nu trebuie confirmate pentru asociația Volkswagen și membrii acesteia, până când Grupul Volkswagen nu transmite clarificări suplimentare. În consecință, asociația Volkswagen și membrii acesteia (Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft., Bentley Motors Ltd., Bugatti Automobiles S.A.S., Automobili Lamborghini S.p.A., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. și Volkswagen AG) nu trebuie să facă obiectul prezentei decizii.

(12) Media emisiilor specifice de CO2 generate de autoturismele noi înmatriculate în 2014, obiectivele privind emisiile specifice și diferența dintre aceste două valori trebuie confirmate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Valorile referitoare la performanța producătorilor, confirmate sau modificate pentru fiecare producător de autoturisme și pentru fiecare asociație de astfel de producători, pentru anul calendaristic 2014, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, sunt indicate în anexa la prezenta decizie.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...