Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 2250/2015 de confirmare sau de modificare a mediei emisiilor specifice de CO2 și a obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de vehicule utilitare ușoare noi, pentru anul calendaristic 2014, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2015) 8346] (Numai textele în limbile engleză, estonă, franceză, germană, italiană, neerlandeză, polonă, portugheză și suedeză sunt autentice)
Număr celex: 32015D2250

Modificări (...)

În vigoare de la 04 decembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare, în special articolul 8 alineatul (6) și articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011, Comisia trebuie să confirme sau să modifice în fiecare an, pentru fiecare producător de vehicule utilitare ușoare din Uniune, media emisiilor specifice de CO2 și obiectivul privind emisiile specifice. Pe această bază, Comisia trebuie să stabilească dacă producătorii și grupările de producători constituite în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din regulamentul respectiv și-au îndeplinit obiectivele privind emisiile specifice conform articolului 4 din același regulament.

(2) În temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 510/2011, mediile emisiilor specifice ale producătorilor pentru anul 2014 se calculează conform celui de al treilea paragraf al articolului menționat, luând în considerare un procent de 70% din vehiculele utilitare ușoare noi ale producătorului înmatriculate în anul respectiv.

(3) Datele detaliate care trebuie utilizate pentru calcularea mediei emisiilor specifice și a obiectivelor privind emisiile specifice sunt stabilite în partea A punctul 1 și în partea C din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 și se bazează pe înmatriculările de vehicule utilitare ușoare noi efectuate în statele membre în anul calendaristic precedent.

(4) Dacă vehiculele utilitare ușoare sunt omologate printr-un proces de omologare de tip cu mai multe etape, responsabilitatea pentru emisiile de CO2 ale vehiculului completat revine producătorului vehiculului de bază, în conformitate cu partea B punctul 7 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011.

(5) Datele pentru 2014 au fost transmise Comisiei de către majoritatea statelor membre până la data-limită de 28 februarie 2015, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011. Atunci când, în urma verificării datelor de către Comisie, a devenit evident că anumite date lipseau sau erau greșite, Comisia a contactat statele membre în cauză și, cu acordul acestora, a ajustat sau a completat datele în consecință. Dacă nu s-a putut ajunge la un acord cu statul membru, datele provizorii ale acestuia nu au fost ajustate.

(6) La 13 mai 2015, Comisia a publicat datele provizorii și a notificat unui număr de 64 de producători calculele provizorii referitoare la media emisiilor lor specifice de CO2 din 2014 și la obiectivele lor privind emisiile specifice, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011. Producătorii au fost invitați să verifice datele și să comunice Comisiei eventualele erori în termen de trei luni de la primirea notificării, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din regulamentul respectiv. Au fost notificate erori de către 23 de producători.

(7) În cazul celorlalți 41 de producători care nu au notificat erori în seturile de date și nici nu au dat un alt răspuns, datele provizorii și calculele provizorii referitoare la media emisiilor specifice și la obiectivele privind emisiile specifice trebuie confirmate fără ajustări.

(8) Comisia a verificat corecțiile notificate de producători și justificările aferente și a ajustat în consecință seturile de date.

(9) În cazul înregistrărilor pentru care nu există numere de identificare a vehiculelor, iar parametrii de identificare, cum ar fi codul tipului, al variantei ori al versiunii sau numărul de omologare de tip, lipsesc sau sunt incorecți, trebuie să se țină seama de faptul că producătorii nu pot verifica sau corecta înregistrările respective. În consecință, este oportun să se aplice o marjă de eroare la valoarea emisiilor de CO2 și a masei din aceste înregistrări.

(10) Marja de eroare trebuie calculată ca diferența dintre ecarturile față de obiectivul privind emisiile specifice, obținute prin scăderea obiectivului privind emisiile specifice din media emisiilor și calculate prima oară incluzând și a doua oară excluzând înmatriculările care nu pot fi verificate de producători. Indiferent dacă această diferență este pozitivă sau negativă, marja de eroare trebuie să îmbunătățească întotdeauna poziția producătorului în raport cu obiectivul său privind emisiile specifice.

(11) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011, ar trebui să se considere că un producător și-a îndeplinit obiectivul privind emisiile specifice prevăzut la articolul 4 din regulamentul respectiv dacă media emisiilor indicată în prezenta decizie este mai scăzută decât obiectivul privind emisiile specifice, respectiv dacă ecartul față de obiectiv este negativ. Dacă media emisiilor depășește obiectivul privind emisiile specifice, trebuie percepută o primă pentru emisiile suplimentare în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 510/2011, cu excepția cazului în care producătorul în cauză beneficiază de o derogare de la obiectivul respectiv în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) sau cu articolul 11 din regulamentul menționat sau este membru al unei grupări în conformitate cu articolul 7 din același regulament, iar gruparea își îndeplinește obiectivul privind emisiile specifice.

(12) În urma declarației din 3 noiembrie 2015 a Grupului Volkswagen, conform căreia au fost găsite nereguli la determinarea nivelurilor de CO2 pentru omologarea de tip a unora dintre vehiculele sale, media emisiilor specifice de CO2 și obiectivele privind emisiile specifice nu trebuie confirmate pentru gruparea Volkswagen și membrii acesteia, până când Grupul Volkswagen nu transmite clarificări suplimentare. În consecință, gruparea Volkswagen și membrii acesteia (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. și Volkswagen AG) nu trebuie să facă obiectul prezentei decizii.

(13) Media emisiilor specifice de CO2 provenite de la vehiculele utilitare ușoare noi înmatriculate în 2014, obiectivele privind emisiile specifice și diferența dintre aceste două valori trebuie confirmate sau modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...