Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperatie - ANIMMC

Ordinul nr. 65/2006 privind Centrul Român al Calității

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25 alin. (3) lit. l) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Măsurii B2 "Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii în introducerea standardelor de calitate și a sistemelor de management al calității" din Strategia guvernamentală pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în perioada 2004-2008, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2004,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) și ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii în introducerea standardelor de calitate și a sistemelor de management al calității se înființează și va funcționa în cadrul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Centrul Român al Calității.

(2) Centrul Român al Calității are ca scop implementarea, în cursul anului 2006, a Programului privind creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii prin implementarea și certificarea sistemelor calității, a cărui procedură de implementare este prevăzută în anexa la prezentul ordin.

(3) Centrul Român al Calității își va înceta activitatea la data de 31 decembrie 2006.

Art. 2. -

Activitatea din cadrul Centrului Român al Calității va fi asigurată de către personalul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, numit prin ordin al președintelui.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici
și Mijlocii și Cooperație,
Eugen Ovidiu Chirovici

București, 22 februarie 2006.

Nr. 65.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de implementare a Programului privind creșterea competitivității
întreprinderilor mici și mijlocii prin implementarea și certificarea
sistemelor calității

;
se încarcă...