Comisia Europeană

Decizia nr. 547/2015 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru șemineuri cu alcool fără coș de fum în conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015D0547

Modificări (...)

În vigoare de la 22 aprilie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor, în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Produsele care sunt conforme standardelor naționale care transpun standardele europene elaborate în temeiul Directivei 2001/95/CE și menționate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene beneficiază de o prezumție de siguranță.

(2) Standardele europene trebuie elaborate pe baza cerințelor care au rolul de a garanta că produsele care sunt conforme cu aceste standarde satisfac cerința generală de siguranță prevăzută la articolul 3 din Directiva 2001/95/CE.

(3) În prezent nu există niciun standard european pentru șemineurile cu alcool fără coș de fum deși, conform studiilor existente, există mai multe pericole asociate cu acestea (1), (2). Multe modele sunt proiectate cu rezervoare de combustibil detașabile care sunt introduse într-o incintă în interiorul șemineului și, prin urmare, combustibilul ar putea să curgă în interiorul incintei. Acestea ar putea să se evapore, să se încălzească și să explodeze, cauzând o combustie subită. Răspândirea rapidă a flăcărilor expune utilizatorul la riscul de arsuri și poate aprinde materialele din jur. Realimentarea unui șemineu cu etanol atunci când este încă fierbinte este foarte periculoasă, deoarece etanolul se poate evapora rapid, se poate aprinde și poate provoca o explozie. Modelele mobile plasate pe podea ar putea fi poziționate prea aproape de materiale combustibile și, în consecință, ar putea provoca incendii. Instalarea incorectă a șemineurilor de perete poate provoca supraîncălzirea care, la rândul ei, ar putea conduce la desprinderea șemineului de pe perete în timpul funcționării (3). De asemenea, pentru modelele mobile plasate pe podea există riscul de răsturnare. Dacă acestea se răstoarnă, combustibilul aprins iese din șemineu, iar focul se răspândește în încăpere.

(1) Storesund A. K, Mai T. T. & Sesseng C, 2010, Șemineuri cu etanol fără coș. O evaluare (Ethanol-fuelled, flue-less fireplaces. An evaluation), SINTEF. http://nbl.sintef.no/publication/lists/docs/NBL_A09127.pdf

(2) http://www.sik.dk/content/download/5561/77087/version/1/file/Report+-+Bio+fireplaces+-+v5-3+(2).pdf

(3) http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/prhtml11/11164.html

(4) Arderea combustibililor în șemineuri cu alcool fără coș ar putea pune în pericol sănătatea umană. În cazul unei arderi incomplete se produce monoxid de carbon, o substanță toxică. În cazul unei arderi complete, se produce dioxid de carbon, care este periculos pentru sănătate și poate duce la hiperventilare.

(5) În plus, instalarea șemineurilor fără coș nu necesită o inspecție a autorităților competente.

(6) Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințele necesare care să garanteze că astfel de șemineuri cu alcool fără coș satisfac cerința generală de siguranță prevăzută la articolul 3 din Directiva 2001/95/CE.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind siguranța generală a produselor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiție

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarea definiție:

"

Șemineu cu alcool fără coș" înseamnă un aparat care:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...