Comisia Europeană

Regulamentul nr. 516/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior ".eu" și a principiilor de înregistrare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R0516

Modificări (...)

În vigoare de la 27 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 ".eu", în special articolul 5 alineatul (1),

după consultarea registrului în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002,

întrucât:

(1) Introducerea numelor de domeniu internaționalizate (IDN) a generat riscuri de confundare a numelor de domenii care au fost înregistrate în sisteme de scriere diferite, dar care pot crea confuzie vizuală. Acest lucru s-ar putea datora în special asemănării vizuale dintre caracterele lor constitutive (de exemplu, dintre litera scrisă cu caractere chirilice și cu minusculă "п" și litera scrisă cu caractere latine și cu minusculă "n"). Pentru a reduce la minimum aceste riscuri, registrul ar trebui să efectueze controale tehnice, care ar putea duce la declararea unor astfel de IDN-uri ca fiind neeligibile pentru înregistrare. Astfel de controale tehnice ar trebui să respecte standardele internaționale și ar putea fi actualizate din când în când.

(2) Pentru a extinde controalele de securitate și de identificare a abuzurilor referitoare la numele de domeniu ".eu", este necesar să se asigure faptul că verificarea de către registru a valabilității cererilor de înregistrare are loc și înainte, nu numai după înregistrare. Verificarea ar trebui efectuată la inițiativa registrului sau ca urmare a unui litigiu privind înregistrarea unui anumit nume de domeniu.

(3) Operatorul actual al registrului pentru domeniul de nivel superior (TLD) ".eu" a comunicat Comisiei faptul că numele de domeniu "eurethix.eu", "eurethics.eu" și "euthics.eu", rezervate anterior de către registru în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei, nu vor fi utilizate niciodată și, prin urmare, acestea ar trebui eliminate de la articolul menționat anterior și ar trebui să se acorde posibilitatea utilizării lor de îndată ce regulamentul modificat va fi publicat.

(4) Când au fost lansate numele de domeniu internaționalizate sub domeniul ".eu", nu a fost oferită posibilitatea utilizării caracterelor speciale, inclusiv a caracterelor β (caracterul german "s dur") și ç (litera finală grecească sigma). Întrucât Protocolul IDNA2008 a permis gestionarea lor, se consideră oportună acordarea posibilității utilizării lor, pentru a sprijini limbile oficiale ale Uniunii. Anexa a fost actualizată în urma consultărilor cu statele membre ale UE, cu țările candidate și cu statele membre ale SEE, în vederea încorporării numelor de domeniu care conțin aceste noi caractere.

(5) La 1 iulie 2013, Croația a aderat la Uniunea Europeană. Prin urmare, Croația ar trebui să aibă posibilitatea de a înregistra numele de domeniu care au fost rezervate pentru Croația în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 și cu modificările ulterioare ale acestuia.

(6) Introducerea regulamentelor privind domeniul ".eu" în Acordul privind Spațiul Economic European permite întreprinderilor care au sediul social, administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității în Islanda, Norvegia și Liechtenstein, organismelor stabilite în Islanda, Norvegia și Liechtenstein, precum și rezidenților din Islanda, Norvegia și Liechtenstein să înregistreze nume sub domeniul de nivel superior ".eu".

(7) Lista numelor care pot fi rezervate de Islanda, Liechtenstein și, respectiv, Norvegia, prevăzută până acum la punctul 2 din anexă, ar trebui transferată la punctul 1 din anexă.

(8) Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia, în calitate de țări candidate, trebuie să rezerve nume recunoscute pe scară largă referitoare la concepte geografice și/sau geopolitice care le afectează organizarea politică sau teritorială, astfel încât acestea să poată fi înregistrate la o dată ulterioară.

(9) În consecință și pentru a asigura claritatea juridică a drepturilor statelor membre și ale viitoarelor state membre, este necesară actualizarea listelor din anexa la Regulamentul (CE) nr. 874/2004 (astfel cum a fost modificat), luând în considerare în mod adecvat numele care conțin caractere ce nu erau disponibile anterior, numele care pot fi rezervate, precum și numele care pot fi înregistrate.

(10) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 874/2004 ar trebui modificat în consecință.

(11) EURid, operatorul registrului pentru domeniul ".eu", a fost consultat cu privire la măsurile prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 733/2002.

(12) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comunicații,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...