Consiliul de Stat

Decretul nr. 546/1972 privind recunoașterea vechimii în muncă a absolvenților cu diplomă a facultăților de drept, care ocupă unele funcții în sistemul organelor puterii și administrației de stat, precum și în organizațiile obștești

Modificări (...), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 1972

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 15/1973.

EXPUNERE DE MOTIVE

În aparatul organelor puterii și administrației de stat funcționează unii salariați încadrați în alte compartimente decît cele juridice, care însă, prin natura muncii lor, desfășoară o activitate pentru care se cere o temeinică pregătire juridică.

Prin alăturatul decret se prevede că perioada de activitate a absolvenților facultăților de drept, în funcții pentru care indicatoarele de studii și vechime prevăd condiția studiilor superioare juridice, se consideră vechime în munca juridică.

De asemenea, se prevede să se recunoască ca vechime în munca juridică și perioadele de activitate desfășurată de absolvenții facultăților de drept în unele funcții eligibile, dacă în cadrul atribuțiilor ce le revin, exercită o activitate de natură juridică.

În acest sens se prevede ca dispozițiile Legii pentru organizarea și funcționarea Procuraturii Republicii Socialiste România, ale Regulamentului privind aplicarea dispozițiilor Decretului pentru organizarea și funcționarea Notariatului de Stat și ale Decretului pentru organizarea și exercitarea avocaturii în Republica Socialistă România privitoare la stagiu, să fie completate în mod corespunzător.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. - Jurisprudență (4)

Se consideră vechime în munca juridică, dacă prin lege nu se dispune altfel, perioada de activitate desfășurată de absolvenții cu diplomă ai facultăților de drept, în aparatul organelor puterii de stat și în sistemul organelor administrației de stat, în funcții pentru care indicatoarele de studii și vechime prevăd condiția studiilor superioare juridice. Jurisprudență (1)

Se consideră vechime în muncă juridică și perioadele de activitate desfășurată de absolvenții cu diplomă ai facultăților de drept în funcțiile eligibile din organele supreme ale puterii de stat și din organele centrale ale administrației de stat, în funcțiile de președinte, prim-vicepreședinte sau vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular, precum și în funcțiile eligibile din cadrul organizațiilor obștești, dacă în cadrul atribuțiilor ce le revin acești absolvenți exercită o activitate de natură juridică.

De asemenea, se consideră vechime în munca juridică perioadele de activitate desfășurate de absolvenții cu diplomă ai facultăților de drept, în funcțiile prevăzute în alineatele precedente, la fostele sfaturi populare.

Art. 2. -

Prevederile referitoare la stagiu din art. 47 alin. 3 din Legea nr. 60/1968 pentru organizarea și funcționarea Procuraturii Republicii Socialiste România, art. 26 din Decretul nr. 281/1954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii în Republica Socialistă România, art. 12 alin. 3 din Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea și funcționarea oficiilor juridice și art. 3 alin. 3 din Regulamentul privind aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea și funcționarea Notariatului de Stat, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1518/1960, se completează corespunzător dispozițiilor prezentului decret.

Art. 3. -

Decretul nr. 474/1971 privind vechimea în munca juridică a absolvenților cu diplomă ai facultăților de drept, care ocupă funcții în sistemul organelor locale ale administrației de stat, se abrogă.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 30 decembrie 1972.

Nr. 546.

;
se încarcă...