Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 459/2015 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2016 privind tinerii pe piața muncii, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R0459

Modificări (...)

În vigoare de la 20 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în special articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1) În scopul monitorizării progresului în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor comune stabilite în Strategia Europa 2020 și în inițiativa emblematică "Tineret în mișcare" (1), este necesar să existe un set de date referitoare la tineri și la tranziția lor spre piața muncii care să fie cuprinzător și care să permită realizarea de comparații între statele membre.

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Tineretul în mișcare: O inițiativă de eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană", adoptată la 15 septembrie 2010, COM(2010) 477 final.

(2) În comunicarea sa "Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socioeconomice mai bune" (2), Comisia încurajează statele membre să-și reformeze sistemele de învățământ pentru ca tinerii să fie dotați cu competențele potrivite pentru angajare.

(2) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socioeconomice mai bune", adoptată la 20 noiembrie 2012, COM(2012) 669 final.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...