Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 451/2015 referitoare la aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES)
Număr celex: 32015D0451

Modificări (...)

În vigoare de la 19 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

(1) Aprobarea din 16 decembrie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (denumită în continuare "convenția"), la care sunt părți 178 de țări, inclusiv toate statele membre, constituie un instrument de mediu internațional esențial care vizează protejarea speciilor pe cale de dispariție ale faunei și florei prin controlul comerțului internațional cu exemplare din speciile respective.

(2) Amendamentul de la Gaborone la convenție, adoptat în 1983 de o Conferință specială a părților care a avut loc la Gaborone, în Botswana, a modificat articolul XXI din convenție, astfel încât accesul la aceasta, limitat anterior la state, să fie permis și organizațiilor de integrare economică regională formate din state suverane care au competență în materie de negociere, încheiere și punere în aplicare a acordurilor internaționale privind domenii care le-au fost transferate de statele lor membre și care fac obiectul acestei convenții. Amendamentul de la Gaborone la convenție a intrat în vigoare la 29 noiembrie 2013.

(3) Aspectele care fac obiectul convenției se referă în esență la protecția mediului. Dispozițiile convenției au fost puse în aplicare în mod uniform în toate statele membre începând cu data de 1 ianuarie 1984. În plus, au fost adoptate norme ale Uniunii sub forma Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei.

(4) Aderarea la convenție va permite Uniunii să participe la activitatea convenției și va obliga din punct de vedere juridic Uniunea să pună în aplicare convenția și să asigure respectarea acesteia în aspecte care țin de competența sa. Aderarea va genera responsabilități formale pentru Uniune, care, în calitate de parte, va răspunde în fața celorlalte părți în privința punerii în aplicare a convenției.

(5) Aderarea Uniunii la convenție nu va afecta modul în care Uniunea și statele sale membre convin asupra pozițiilor pentru Conferința părților la CITES, în domeniile competențelor lor respective, în conformitate cu tratatele.

(6) Pozițiile Uniunii și ale statelor membre ale acesteia pentru Conferința părților la CITES vor fi exprimate în conformitate cu practica relevantă din domeniul acordurilor multilaterale de mediu, în domeniul competențelor lor respective, în conformitate cu tratatele.

(7) În consecință Uniunea Europeană ar trebui să adere la convenție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) se aprobă în numele Uniunii.

Textul convenției se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită să depună, în numele Uniunii, instrumentul de aderare prevăzut la articolul XXI alineatul (1) din convenție pentru a exprima consimțământul Uniunii de a-și asuma obligații în temeiul convenției. Concomitent cu depunerea instrumentului de aderare, persoana desemnată depune declarația prevăzută în anexa la prezenta decizie, în conformitate cu articolul XXI alineatul (3) din convenție.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...