Comisia Europeană

Recomandarea nr. 914/2015 privind un mecanism european de relocare
Număr celex: 32015H0914

Modificări (...)

În vigoare de la 13 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292 a patra teză,

întrucât:

(1) Consiliul European, reunit în sesiune extraordinară la 23 aprilie 2015, a reamintit gravitatea situației din Mediterana și și-a exprimat hotărârea că Uniunea ar trebui să mobilizeze întreaga capacitate de care dispune pentru a preveni alte pierderi de vieți pe mare și pentru a aborda cauzele profunde ale urgenței umanitare. De asemenea, Consiliul European s-a angajat să instituie un prim proiect pilot voluntar privind relocarea pe teritoriul Uniunii, oferind locuri pentru persoanele care îndeplinesc condițiile de acordare a protecției (1).

(1) Punctul 3 litera (q), Declarația Consiliului European, 23 aprilie 2015, EUCO 18/15.

(2) În rezoluția sa din 29 aprilie 2015, Parlamentul European a invitat statele membre să aducă o contribuție mai însemnată la programele de relocare existente și a subliniat necesitatea de a asigura accesul sigur și legal la sistemul de azil al Uniunii (2).

(2) Punctele 8 și 10, Rezoluția Parlamentului European, 29 aprilie 2015, 2015/2660(RSP).

(3) În prezent, există un dezechilibru important între statele membre în ceea ce privește angajamentul de a reloca persoane. Numai cincisprezece state membre și trei state asociate au un program de relocare (un alt stat membru a anunțat lansarea unui program de relocare), trei state membre și un stat asociat au desfășurat acțiuni de relocare pe o bază ad-hoc, în timp ce celelalte nu întreprind niciun demers în vederea relocării.

(4) În 2014 s-a înregistrat cel mai mare număr de solicitanți de azil în Uniune, și anume 626 000 de persoane, în Uniune fiind relocați 6 380 de resortisanți ai țărilor terțe care aveau nevoie de protecție internațională (3). În 2013, numărul de refugiați, solicitanți de azil și persoane strămutate intern la nivel mondial a depășit pentru prima dată, de la Al Doilea Război Mondial, 50 de milioane de persoane (4).

(3) Sursa: Eurostat.

(4) Sursa: Global Trend 2013 Report, ICNUR.

(5) Concluziile Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 10 octombrie 2014 au recunoscut că "[...] ținând seama de eforturile întreprinse de statele membre afectate de fluxurile migratorii, toate statele membre trebuie să își aducă contribuția la [relocare] într-un mod echitabil și echilibrat." (5)

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...