Parlamentul României

Legea nr. 159/2005 privind Tariful vamal integrat român

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) În vederea preluării la momentul aderării României la Uniunea Europeană a Tarifului vamal integrat comunitar, se introduce Tariful vamal integrat român.

(2) Tariful vamal integrat român reprezintă un cumul de prevederi legale aplicabile în domeniul vamal, care reunește pe structura Tarifului vamal de import al României reglementările referitoare la importul și exportul bunurilor și la măsurile de politică comercială, codificate și integrate potrivit principiilor folosite în Tariful vamal integrat al Uniunii Europene.

(3) Tariful vamal integrat român are caracter indicativ, utilizatorii având obligația de a cunoaște actele normative aplicabile fiecărei operațiuni vamale în parte și de a respecta prevederile acestora.

Art. 2. -

Tariful vamal integrat român este pus la dispoziția persoanelor interesate de către Autoritatea Națională a Vămilor, prin Internet, pe site-ul instituției.

Art. 3. -

Componentele Tarifului vamal integrat român sunt grupe de informații, structurate astfel:

a) subdiviziuni ale Nomenclaturii combinate utilizate ca bază pentru clasificarea mărfurilor în Tariful vamal de import al României;

b) taxele vamale și alte drepturi de import;

c) reduceri, exceptări sau scutiri de taxe vamale aplicabile importului de bunuri;

d) coduri adiționale, note de subsol și alte abrevieri, necesare înțelegerii și utilizării informațiilor cuprinse în Tariful vamal integrat român;

e) alte date decât cele menționate la lit. a)-d), necesare înțelegerii și utilizării informațiilor cuprinse în Tariful vamal integrat român;

f) indicații privind temeiul legal al informațiilor cuprinse în Tariful vamal integrat român.

Art. 4. -

(1) Elaborarea și actualizarea Tarifului vamal integrat român se asigură de către Autoritatea Națională a Vămilor, care, în acest scop, îndeplinește următoarele atribuții:

a) stabilește codurile Tarifului vamal integrat român la nivel de 10 cifre, codurile adiționale, notele de subsol, abrevierile aferente acestor coduri și celelalte date legate de reglementările în vigoare aplicabile în domeniul vamal;

b) integrează datele codificate în conformitate cu principiile Tarifului vamal integrat al Uniunii Europene;

c) actualizează permanent baza de date, prin gestionarea componentelor prevăzute la art. 3.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), Autoritatea Națională a Vămilor are în vedere următoarele elemente:

a) codurile Nomenclaturii combinate detaliate la nivel de 10 cifre și, după caz, coduri adiționale utilizate pentru declararea bunurilor ce fac obiectul importului;

b) codurile Nomenclaturii combinate și, după caz, coduri adiționale utilizate pentru declararea bunurilor ce fac obiectul exportului.

Art. 5. -

Actele normative ce conțin prevederi cu aplicabilitate în domeniul vamal vor fi transmise, spre avizare, de către inițiator Autorității Naționale a Vămilor în vederea actualizării bazei de date a Tarifului vamal integrat român.

Art. 6. -

Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 mai 2005.

Nr. 159.

;
se încarcă...