Parlamentul României

Legea nr. 215/2005 pentru înființarea comunei Itești prin reorganizarea comunei Berești-Bistrița, județul Bacău

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 14 iulie 2005.

În vigoare de la 17 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se înființează comuna Itești, județul Bacău, având în componență satele Itești, Ciumași, Dumbrava și Făgețel.

(2) Reședința comunei Itești se stabilește în satul Itești.

Art. 2. -

(1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Berești-Bistrița are în componență satele Berești-Bistrița, Brad, Climești și Pădureni.

(2) Reședința comunei Berești-Bistrița rămâne în satul Berești-Bistrița.

Art. 3. -

(1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Itești, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritățile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Itești.

Art. 4. -

(1) Consiliul județean Bacău și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bacău și cu Consiliul Local al Comunei Berești-Bistrița, repartizează veniturile și cheltuielile bugetului pe anul 2005 și patrimoniul actual al comunei Berești-Bistrița între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Itești se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru bugetele locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul județului Bacău.

(3) Bugetul comunei Itești pe anul 2005 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Bacău.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol, încheiat între primarul comunei Berești-Bistrița și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar, al comunei Itești.

Art. 5. -

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale în comuna nou-înființată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. -

Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Berești-Bistrița, județul Bacău, funcționează, în condițiile legii, în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. -

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN NĂSTASE TEODOR VIOREL MELEȘCANU

București, 5 iulie 2005.

Nr. 215.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...