Consiliul Frontului Salvării Naționale

Decretul-lege nr. 6/1990 pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din Codul penal și alte acte normative

Modificări (...), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 ianuarie 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru a sublinia caracterul profund umanist al regimului instaurat în România de revoluția populară și pentru realizarea propunerilor făcute de cetățeni,

Consiliul Frontului Salvării Naționale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Pedeapsa cu moartea prevăzută pentru unele infracțiuni din Codul penal și legile speciale este abolită și se înlocuiește cu pedeapsa detențiunii pe viață.

Art. 2. -

De la data adoptării prezentului decret-lege toate dispozițiile privind pedeapsa cu moartea din Codul penal, ~Codul~ de procedură penală și alte acte normative, în afara celor prevăzute în art. 4, sînt considerate că se referă la pedeapsa detențiunii pe viață.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Pedepsele cu moartea, aplicate prin hotărîri rămase definitive dar neexecutate, se înlocuiesc cu pedeapsa detențiunii pe viață, potrivit procedurii privind înlocuirea acestei pedepse.

Art. 4. -

Se abrogă art. 54, 55, 120 alin. 4 și 130 din Codul penal, precum și prevederile referitoare la executarea pedepsei cu moartea din Legea nr. 23/1969 și din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2282/1969.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
ION ILIESCU

București, 7 ianuarie 1990.

Nr. 6.

;
se încarcă...