Consiliul Provizoriu de Uniune Națională - CPUN

Decretul-lege nr. 115/1990 privind pensionarea cu reducere de vîrstă a avocaților

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Avocații care au vechimea integrală în muncă pot cere pensionarea cu pînă la 2 ani înainte de împlinirea vîrstei prevăzute de Decretul nr. 251/1978.

Art. 2. -

Avocații care au vechimea integrală în muncă pot cere pensionarea cu pînă la 4 ani înainte de împlinirea vîrstei prevăzute în Decretul nr. 251/1978, în următoarele condiții:

- pentru motive de sănătate, constatate prin certificat medical, fără a fi încadrabili într-un grad de invaliditate;

- în cazul în care se apreciază de către consiliul baroului că cererea este întemeiată, deoarece avocații desfășoară o activitate cu eficiență scăzută.

Art. 3. -

Avocații care au o vechime în muncă mai mare decît vechimea minimă integrală, prevăzută de Decretul nr. 251/1978, pot cere pensionarea și înainte de împlinirea vîrstei de 62 ani bărbații și 57 ani femeile. În aceste cazuri, vîrsta de pensionare se reduce corespunzător cu numărul de ani care depășește vechimea minimă necesară, fără a putea fi mai mică de 57 ani pentru bărbați și 52 ani pentru femei.

Art. 4. -

Avocaților pensionați în condițiile prezentului decret-lege li se suspendă plata pensiei pe timpul cît realizează venituri din prestarea unei activități salariate, în calitate de membru al unei cooperative meșteșugărești ori dintr-o activitate pe cont propriu, cu excepția activităților productive din agricultură.

În cazurile prevăzute în alin. 1 pensionarii au obligația ca, în termen de 15 zile de la data prestării unei alte activități, să comunice Casei de asigurări a avocaților noua situație, pentru suspendarea plății pensiei.

Prevederile alin. 1 și 2 se aplică pînă la împlinirea vîrstei de 62 ani bărbații și 57 ani femeile.

Art. 5. -

Casa de asigurări a avocaților va lua măsurile legale pentru modificarea indicatorilor financiari prevăzuți pentru anul 1990.

Art. 6. -

Prezentul decret-lege intră în vigoare la data de 1 martie 1990 și se aplică pe o durată de 6 luni.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAȚIONALĂ
ION ILIESCU

București, 30 martie 1990.

Nr. 115.

;
se încarcă...