Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 806/2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la forma mărcii de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R0806

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 12 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în special articolul 23 alineatul (3),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 910/2014 prevede că prestatorii de servicii de încredere calificați pot utiliza o marcă de încredere pentru serviciile de încredere calificate pentru a spori încrederea utilizatorilor în serviciile respective și pentru a facilita utilizarea acestora. O astfel de marcă de încredere permite diferențierea clară a serviciilor de încredere calificate de alte servicii de încredere, ceea ce contribuie la transparența pieței, promovând astfel încrederea în serviciile online și facilitarea lor. Aceste servicii sunt esențiale pentru ca utilizatorii să beneficieze pe deplin de serviciile electronice și să conteze pe ele în mod conștient.

(2) Comisia a organizat un concurs la care au participat studenți la artă și design din statele membre în vederea primirii de propuneri pentru un nou logo. Un juriu format din experți a selectat cele mai bune trei propuneri pe baza criteriilor detaliate în specificațiile tehnice și de design ale concursului e-Mark U Trust ("O marcă electronică de încredere"). În perioada 14 octombrie-14 noiembrie 2014 s-a desfășurat o consultare online. Logoul propus, ales de majoritatea vizitatorilor site-ului în cursul perioadei respective și aprobat prin decizia finală a juriului, trebuie acum adoptat ca noua marcă de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate.

(3) Pentru ca logoul să poată fi utilizat de îndată ce devine aplicabil în conformitate cu legislația Uniunii și pentru a asigura funcționarea eficientă a pieței interne, pentru a garanta concurența loială și pentru a proteja interesele consumatorilor, noul logo al mărcii de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate a fost înregistrat ca marcă colectivă la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală din Regatul Unit și, prin urmare, este în vigoare, poate fi utilizat și este protejat. Logoul va fi, de asemenea, înscris în registrul Uniunii și în registrele internaționale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...