Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 750/2015 privind armonizarea benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune [notificată cu numărul C(2015) 3061] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015D0750

Modificări (...)

În vigoare de la 12 mai 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Regulamentele privind radiocomunicațiile ale Organizației Internaționale a Telecomunicațiilor (1) alocă banda de frecvențe 1 452-1 492 MHz serviciilor de radiodifuziune fixe și mobile (cu excepția serviciului mobil aeronautic) și serviciilor de radiodifuziune prin satelit prin coatribuire în regiunea 1, care cuprinde Uniunea. Acestea limitează utilizarea benzii de către serviciul de radiodifuziune și de către cel de radiodifuziune prin satelit la servicii de radiodifuziune audio digitală (DAB).

(1) Pot fi consultate la adresa: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR

(2) Acordul special de la Maastricht din 2002, astfel cum a fost revizuit în 2007 (2), asigură cadrul tehnic și de reglementare pentru operarea de servicii terestre de radiodifuziune audio digitală (T-DAB) în banda 1 452-1 479,5 MHz în țările semnatare, printre care se numără toate statele membre. Acesta stabilește, de asemenea, proceduri pentru coordonarea transfrontalieră dintre T-DAB și serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă.

(2) Acordul special al Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT) referitor la utilizarea benzii 1 452-1 479,5 MHz pentru radiodifuziunea audio digitală terestră (TDAB), Maastricht, 2002, Constanța 2007 (MA02revCO07).

(3) Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului instituie un program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPP), care are ca obiectiv să identifice cel puțin 1 200 MHz de spectru de frecvențe radio adecvat pentru serviciile pe suport radio de bandă largă în Uniune până în 2015, inclusiv spectrul care deja este utilizat, pe baza inventarului spectrului de frecvențe.

(4) Banda 1 452-1 492 MHz a fost desemnată pentru serviciile de radiodifuziune în statele membre, dar utilizarea acesteia a fost destul de limitată. Raportul Comisiei privind inventarul spectrului de frecvențe din cadrul RSPP (3) concluzionează că acesta este insuficient utilizat în Uniune și că ar trebui să fie destinat din nou serviciilor de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, în conformitate cu obiectivul pentru spectrul din cadrul RSPP. Cu toate acestea, sistemele terestre de radiodifuziune existente ar trebui protejate pe termen lung, inclusiv în eventualitatea în care le sunt reînnoite autorizațiile.

(3) Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind inventarul spectrului de frecvențe radio [COM(2014) 536 final].

(5) În avizul său privind provocările strategice cu care se confruntă Europa pentru a răspunde problemei privind spectrul tot mai extins pentru serviciile pe suport radio de bandă largă (4), Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (GPSFR) a recomandat Comisiei să aibă în vedere adoptarea de măsuri complementare pentru a promova în continuare utilizarea benzii 1 452-1 492 MHz pentru legături descendente suplimentare, permițând, în același timp, statelor membre să utilizeze o parte din această bandă pentru alte utilizări, precum radiodifuziunea.

(4) Documentul 13-521 rev 1 al GPSFR.

(6) La 19 martie 2014, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din decizia privind spectrul de frecvențe radio, Comisia a acordat Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT) mandatul de a elabora condiții tehnice armonizate aferente benzii 1 452-1 492 MHz pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă în Uniune.

(7) La 28 noiembrie 2014, ca răspuns la acest mandat, CEPT a emis raportul 54 al CEPT care propune armonizarea benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru utilizarea legăturii descendente suplimentare pe suport radio de bandă largă, permițând în același timp statelor membre să se adapteze la circumstanțele naționale în porțiuni ale benzii (cum ar fi 1 452-1 479,5 MHz) pentru radiodifuziune terestră. Legătura descendentă suplimentară se utilizează exclusiv pe legătură descendentă în timp ce spectrul din interiorul benzii se utilizează pentru transmisii unidirecționale de la stații de bază care furnizează servicii de comunicații electronice, în combinație cu utilizarea spectrului într-o altă bandă de frecvențe.

(8) Utilizarea armonizată exclusiv pe legătura descendentă a benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă este importantă în ceea ce privește soluționarea asimetriei traficului de date, prin sporirea capacității de legătură descendentă a unui sistem pe suport radio de bandă largă. Luând, de asemenea, în considerare principiile neutralității tehnologice și a serviciului, aceasta facilitează, de asemenea, coexistența cu serviciile terestre de radiodifuziune deja existente în aceeași bandă, care ar putea să nu fie conforme cu condițiile tehnice stabilite prin prezenta decizie. Prin urmare, statele membre ar trebui să aloce banda în mod neexclusiv tuturor tipurilor de servicii de comunicații electronice și să asigure coexistența serviciilor în funcție de circumstanțele la nivel național și în conformitate cu acordurile internaționale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...