Comitetul European

Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2015/717]
Număr celex: x2015D0717

Modificări (...)

În vigoare de la 05 mai 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
SUBCOMITETUL PENTRU MĂSURI SANITARE ȘI FITOSANITARE UE-REPUBLICA MOLDOVA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte ("acordul"), în special articolul 191,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 464 din acord, anumite părți ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) În temeiul articolului 191 alineatul (2) din acord, Subcomitetul pentru măsuri sanitare și fitosanitare ("Subcomitetul SPS") ia în considerare orice problemă legată de punerea în aplicare a capitolului 4 (Măsuri sanitare și fitosanitare) din titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din acord.

(3) În temeiul articolului 191 alineatul (5) din acord, Subcomitetul SPS își adoptă propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Subcomitetului SPS, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Chișinău, 12 martie 2015.

Pentru Subcomitetul SPS
Președintele Secretarii
V. LOGHIN S. TIRIGAN R. FREIGOFAS

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL SUBCOMITETULUI PENTRU MĂSURI SANITARE ȘI FITOSANITARE
UE-REPUBLICA MOLDOVA

Articolul 1 Dispoziții generale

(1) Subcomitetul pentru măsuri sanitare și fitosanitare ("Subcomitetul SPS"), instituit în conformitate cu articolul 191 alineatul (1) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte ("acordul"), asistă Comitetul de asociere reunit în configurația comerț, astfel cum este prevăzută la articolul 438 alineatul (4) din acord ("Comitetul de asociere reunit în configurația comerț"), în exercitarea atribuțiilor sale.

(2) Subcomitetul SPS își exercită funcțiile prevăzute la articolul 191 alineatul (2) din acord în lumina obiectivelor titlului V capitolul 4 prevăzute în articolul 176 din acord.

(3) Subcomitetul SPS este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Republicii Moldova responsabili pentru aspectele sanitare și fitosanitare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...