Comitetul de Cooperare Vamală

Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2015/718]
Număr celex: 22015D0718

Modificări (...)

În vigoare de la 05 mai 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
SUBCOMITETUL VAMAL UE-GEORGIA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul"), în special articolul 74,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 431 din acord, anumite părți ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) În temeiul articolului 74 din acord, Subcomitetul vamal monitorizează punerea în aplicare și administrarea capitolului 5 (Regimul vamal și facilitarea comerțului) din titlul IV (Comerț și aspecte legate de comerț) din acord.

(3) În temeiul articolului 74 alineatul (3) litera (e) din acord, Subcomitetul vamal ar trebui să își adopte propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Subcomitetului vamal, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Tbilisi, 18 martie 2015.

Pentru Subcomitetul vamal
Președintele
S. URIDIA
Secretarii
M. KHVEDELIDZE K. MYNAR

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL SUBCOMITETULUI VAMAL UE-GEORGIA

Articolul 1 Dispoziții generale

(1) Subcomitetul vamal, instituit în conformitate cu articolul 74 alineatul (1) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul") își exercită atribuțiile în conformitate cu articolul 74 alineatele (2) și (3) din acord.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...