Consiliul de Asociere

Decizia nr. 1/2014 de adoptare a propriului regulament de procedură și a celui al Comitetului de asociere și subcomitetelor [2015/671]
Număr celex: 32015D0671

Modificări (...)

În vigoare de la 29 aprilie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul"), în special articolul 434,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 464 din acord, anumite părți ale acordului au fost aplicate cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) Conform articolului 435 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere urmează să își stabilească propriul regulament de procedură.

(3) Conform articolului 437 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere urmează să fie asistat în îndeplinirea sarcinilor sale de un comitet de asociere, iar conform articolului 438 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere urmează să stabilească, în regulamentul său de procedură, sarcinile și modul de funcționare ale Comitetului de asociere,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Consiliului de asociere și cel al Comitetului de asociere și al subcomitetelor, astfel cum sunt prevăzute în anexa I și, respectiv, anexa II.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2014.

Pentru Consiliul de asociere
Președintele
F. MOGHERINI

ANEXA I

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI DE ASOCIERE

Articolul 1 Dispoziții generale

(1) Consiliul de asociere instituit în conformitate cu articolul 434 alineatul (1) din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul") își exercită atribuțiile în conformitate cu articolele 434 și 436 din acord.

(2) Astfel cum se prevede la articolul 435 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este compus din membri ai Consiliului Uniunii Europene și din membri ai Comisiei Europene, pe de o parte, și din membri ai Guvernului Republicii Moldova, pe de altă parte. Componența Consiliului de asociere ține seama de chestiunile specifice care trebuie abordate în cadrul fiecărei reuniuni. Consiliul de asociere se reunește la nivel de miniștri.

(3) Astfel cum se prevede la articolul 436 alineatul (1) din acord și în vederea realizării obiectivelor acordului, Consiliul de asociere este împuternicit să ia decizii obligatorii pentru părți. Consiliul de asociere ia măsurile necesare pentru a pune în aplicare deciziile respective, inclusiv, dacă este necesar, împuternicind organismele specifice instituite în temeiul acordului să acționeze în numele său. De asemenea, Consiliul de asociere poate să formuleze recomandări. Acesta adoptă deciziile și recomandările prin acord între părți, după finalizarea procedurilor interne respective. Consiliul de asociere poate delega competențele sale Comitetului de asociere.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...