Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 389/2004 privind organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 97 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul de stat, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Registrul Național al Armelor este un sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidența armelor, a deținătorilor legali de arme, precum și a operațiunilor cu arme și muniții, organizat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, fiind administrat de structura ce coordonează domeniul de activitate "Arme și muniții".

Art. 2. -

Registrul Național al Armelor operează cu termenii definiți în art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

CAPITOLUL II Atribuțiile Inspectoratului General al Poliției Române
privind Registrul Național al Armelor

Art. 3. -

Inspectoratul General al Poliției Române, prin structura proprie care administrează Registrul Național al Armelor, îndeplinește următoarele atribuții în domeniile deținerii și circulației armelor și munițiilor pe teritoriul României:

a) emite, preschimbă și, după caz, retrage în vederea suspendării sau anulării cărțile de identitate ale armelor;

b) administrează evidența operațiunilor cu arme și muniții, operând mențiunile corespunzătoare în cărțile de identitate ale armelor;

c) administrează evidența deținătorilor legali de arme și muniții, persoane fizice și juridice române și străine;

d) administrează evidența armelor și munițiilor deținute de persoanele fizice și juridice române și străine;

e) administrează evidența armurierilor care desfășoară operațiuni cu arme și muniții;

f) administrează evidența documentelor de deținere și, după caz, de port și folosire a armelor și munițiilor pentru persoanele fizice și juridice române și străine;

g) administrează evidența etapelor procedurale parcurse de autoritățile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor aflate în circulație;

h) cooperează cu structurile operative din cadrul Ministerului Administrației și Internelor prin schimb de date și informații referitoare la circulația armelor și munițiilor, precum și la furtul sau dispariția acestor materiale;

i) cooperează cu alte instituții ale statului care au atribuții în domeniul armelor și munițiilor, pe linia schimbului de date care să asigure monitorizarea circulației acestor materiale supuse autorizării;

j) cooperează, în baza acordurilor internaționale la care România este parte, cu instituțiile similare din străinătate;

k) cooperează cu reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale României, pentru monitorizarea operațiunilor cu arme și muniții;

l) la cerere, pune la dispoziție datele și informațiile necesare structurilor operative de poliție în vederea identificării deținătorilor ilegali și recuperării armamentului și muniției furate/pierdute;

m) administrează evidența armelor furate, pierdute sau descoperite, în cooperare cu Direcția de investigații criminale din Inspectoratul General al Poliției Române;

n) cooperează și realizează schimb de date și informații cu instituțiile similare din spațiul Uniunii Europene cu privire la circulația armelor și munițiilor, prin acordarea de sprijin Biroului SIRENE pentru consultarea și, după caz, prin efectuarea actualizării datelor gestionate privind evidența armelor și munițiilor urmărite general pe teritoriul României și internațional. Modificări (1)

CAPITOLUL III Forme de organizare și evidențe

Art. 4. -

Prin Registrul Național al Armelor Inspectoratul General al Poliției Române asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 295/2004, în părțile ce îi revin.

Art. 5. -

Registrul Național al Armelor conține și prelucrează în sistem informatic date cu privire la următoarele categorii de evidențe:

a) evidența armelor letale (anexa A);

b) evidența armelor neletale (anexa B);

c) evidența deținătorilor legali de arme, muniții și a datelor privind documentele de autorizare, deținere, folosire și transfer (anexa C);

d) evidența armurierilor și a datelor privind documentele de autorizare, deținere, folosire și transfer (anexa D);

e) evidența poligoanelor de tragere (anexa E);

f) evidența armelor și muniției furate, pierdute sau găsite (anexa F);

g) evidența armelor și muniției urmărite general pe teritoriul României și internațional (anexa G);

Art. 6. -

(1) Registrul Național al Armelor cuprinde evidențele centralizate la nivel național cu datele implementate de structura centrală din Inspectoratul General al Poliției Române și de structurile teritoriale de arme, explozivi, substanțe toxice din cadrul inspectoratelor județene de poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

(2) Operarea în baza de date se face imediat după avizul dat de șeful nemijlocit al operatorului și în baza aprobării conducerii structurilor arme, explozivi, substanțe toxice.

Art. 7. -

(1) În cadrul structurii arme, explozivi, substanțe toxice din Inspectoratul General al Poliției Române se constituie Registrul Național al Armelor, care administrează la nivel național activitatea informatică de implementare și exploatare în interes operativ a datelor prevăzute în categoriile de evidențe prevăzute la art. 5.

(2) La inspectoratele județene de poliție, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, se constituie stații locale de lucru ale Registrului Național al Armelor, care administrează la nivel teritorial activitatea informatică de implementare și exploatare în interes operativ a datelor din categoriile de evidențe prevăzute la art. 5.

(3) Registrul Național al Armelor este deservit de polițiști, cunoscători ai limbii engleze, specializați în domeniul de activitate "Arme și muniții", precum și în exploatarea sistemului informatic.

CAPITOLUL IV Accesul informatizat la Registrul Național al Armelor

SECȚIUNEA I Accesul pe plan intern

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Dispeceratul și structurile operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pot consulta Registrul Național al Armelor în interes operativ, pe niveluri de securitate.

(2) Structurile operative din Inspectoratul General al Poliției Române care au acces la datele înscrise în Registrul Național al Armelor, conform prevederilor alin. (1), sunt:

a) Direcția de investigații criminale;

b) Direcția generală de combatere a crimei organizate și antidrog;

c) Institutul de Criminalistică;

d) Direcția de supravegheri operative și investigații;

e) Direcția poliției transporturi;

f) Direcția poliției de ordine publică;

g) Centrul de comunicații și informatică.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Poliția de Frontieră Română are acces informatizat, în regim de consultare, la datele din Registrul Național al Armelor.

(2) Interogarea Registrului Național al Armelor din locațiile în care își desfășoară activitatea structuri ale poliției de frontieră este permisă pe niveluri de acces stabilite prin dispoziție comună a inspectorului general al Poliției Române și inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, cu asigurarea condițiilor de securitate a datelor, potrivit legii.

Art. 10. -

(1) Direcția generală de informații și protecție internă din cadrul Ministerului Administrației și Internelor poate să consulte, în interes operativ, Registrul Național al Armelor.

(2) Nivelul de acces se stabilește prin dispoziție comună a inspectorului general al Poliției Române și a directorului general al Direcției generale de informații și protecție internă.

SECȚIUNEA a II-a Accesul pe plan extern

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Structura care administrează Registrul Național al Armelor se conectează prin intermediul componentei naționale a Sistemului Informatic Schengen (N.SIS) și prin Biroul SIRENE cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene, pentru schimbul reciproc de date și informații privind circulația armelor și munițiilor din România în spațiul Uniunii Europene și invers.

(2) Accesul structurilor similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru consultarea Registrului Național al Armelor se face prin structurile de cooperare menționate la alin. (1), pe niveluri de acces și securitate stabilite, potrivit legii.

CAPITOLUL V Cooperarea în sistemul informatic al Registrului Național al Armelor
cu alte instituții cărora le revin competențe în domeniu

Art. 12. -

(1) Sistemul informatic de evidențe al Registrului Național al Armelor se conectează la sistemul informatic al Autorității Naționale de Omologare a Armelor și Munițiilor, în vederea schimbului operativ de date privind omologarea armelor și munițiilor, eliberarea certificatelor de omologare și a certificatelor de inspecție tehnică a armelor.

(2) Accesul la datele din Registrul Național al Armelor, respectiv la cele din banca de date aparținând Autorității Naționale de Omologare a Armelor și Munițiilor, se stabilește prin dispoziție comună a inspectorului general al Poliției Române și a șefului autorității.

Art. 13. - Modificări (1)

Prin protocoale de colaborare se stabilesc regulile și procedurile prin care se realizează schimbul de date între structura de poliție din Inspectoratul General al Poliției Române care administrează Registrul Național al Armelor și următoarele autorități:

a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru schimbul cu reprezentanțele și misiunile diplomatice și consulare ale României;

b) Autoritatea Națională a Vămilor, pentru schimbul cu birourile vamale;

c) Agenția Națională de Control al Exporturilor (ANCEX);

d) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;

e) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

f) Ministerul Economiei și Comerțului.

Art. 14. -

Programul pentru aplicarea prevederilor art. 13 se realizează de Direcția comunicații și informatică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor și Centrul de comunicații și informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 15. -

(1) Cerințele pentru implementarea și exploatarea sistemului informatic, inclusiv cele pentru acces la baza de date, se formulează de către Direcția comunicații și informatică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor și Centrul de comunicații și informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 295/2004.

(2) Identificarea resurselor de finanțare pentru realizarea sistemului informatic se face de către structurile menționate la alin. (1), cu consultarea unităților interesate din Ministerul Administrației și Internelor.

CAPITOLUL VI Alte evidențe conexe

Art. 16. -

(1) La nivelul Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se constituie Sistemul de evidență a tuburilor și proiectilelor trase experimental cu armele procurate de deținătorii legali de arme letale.

(2) Metodologia de funcționare și utilizare a sistemului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziție a inspectorului general al Poliției Române.

Art. 17. -

Modalitatea de dotare cu arme letale scurte (pistol, revolver) a persoanelor incluse în programul de protecția martorilor, conform dispozițiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, elaborat de Oficiul Național pentru Protecția Martorilor.

CAPITOLUL VII Modalități de realizare a securizării sistemului informatic
privind registrul național al armelor

Art. 18. -

Accesul la banca de date a Registrului Național al Armelor este permis pe niveluri de securitate stabilite conform legii.

Art. 19. -

(1) Polițiștii care au acces la Registrul Național al Armelor pentru implementarea datelor sau pentru consultare sunt desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Poliției Române pentru structura centrală de arme, explozivi, substanțe toxice, respectiv prin dispoziție a inspectorului-șef/directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru structurile teritoriale de profil de la nivelul județelor și al municipiului București.

(2) Datele obținute în urma interogării sistemului vor fi utilizate în sensul și în limitele stabilite prin aprobarea acordată de conducerea structurilor de arme, explozivi, substanțe toxice.

(3) Implementarea datelor în evidențele Registrului Național al Armelor se realizează numai de către persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1).

Art. 20. -

(1) Pentru prevenirea pierderilor accidentale ale datelor stocate în Registrul Național al Armelor se constituie Arhiva electronică a Registrului Național al Armelor, care este administrată de Centrul de comunicații și informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(2) Arhiva electronică se reactualizează trimestrial de către Centrul de comunicații și informatică, pe baza datelor puse la dispoziție de persoanele desemnate din cadrul structurii Arme, explozivi și substanțe toxice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 21. -

Direcția management logistic și Direcția logistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pot obține date și informații de interes logistic din banca de date a Registrului Național al Armelor pe bază de cerere scrisă adresată structurii care o administrează.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 22. - Modificări (1)

Evidențele privind armele și munițiile letale și neletale prevăzute în prezentul ordin constituie informații secrete de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004.

Art. 23. -

Actualizarea și păstrarea datelor din evidențele Registrului Național al Armelor au caracter permanent.

Art. 24. -

(1) Logistica necesară organizării și funcționării Registrului Național al Armelor se asigură prin grija Direcției management logistic și Direcției comunicații și informatică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Sumele aferente acestei operațiuni se alocă din fondurile Ministerului Administrației și Internelor, precum și din fonduri externe.

Art. 25. -

(1) Anexele A-G*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*) Anexele A-G sunt reproduse în facsimil.

Ministru de stat,
ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță

București, 19 octombrie 2004.

Nr. 389.

ANEXA A

Evidența armelor letale
cuprinde:

I. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A ARMEI

a) Categoria din care face parte arma (conform anexei la Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor)
- B
- C
- D
b) Felul armei - lungi (puşti)
- scurte - pistoale
- revolvere
c) Sistem de funcţionare - semi-automat
- foc cu foc (repetiţie)
d) Elemente de identificare - marcă
- serie
- calibru
- ţara producătoare
- ţara de provenienţă
- marcajul - indicativul de ţară
- indicativul producătorului
- anul de fabricaţie
- numărul de ordine
- indicativul corespunzător categoriei (B, C, D)
e) Clasificarea după felul muniţiei folosite - glonţ
- alică
- mixtă
f) Clasificarea după numărul de ţevi - una ţeavă
- două ţevi
- trei ţevi (drilling)
- mai mult de trei ţevi
g) Clasificarea după poziţia ţevilor - clasice
- suprapuse (BOK, juxtapuse)
h) Ţevi de rezervă - marcă
- serie
- calibru
- marcaj
i) Destinaţia armei - apărare şi pază
- vânătoare
- tir sportiv
- colecţie
- utilitară

II. DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ARMA

a) CARTEA DE IDENTITATE A ARMEI (document eliberat de structura competentă din Inspectoratul Genera l al Poliţiei Române)
- seria şi numărul cărţii de identitate a armei
- data eliberării cărţii de identitate a armei
- data radierii armei din evidenţa armelor letale
- motivul radierii armei din evidenţa armelor letale
- autoritatea emitentă
- deţinător (pentru fiecare schimbare de persoană)
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul/reşedinţa
- act de identitate (tip, serie şi număr)
- data înstrăinării armei
- date privind omologarea armei
- seria şi numărului certificatului de omologare
- data eliberării certificatului de omologare
- autoritatea emitentă a certificatului de omologare
b) Certificatul de omologare al armei
- seria şi numărului certificatului de omologare
- data eliberării certificatului de omologare
- autoritatea emitentă a certificatului de omologare
- arma omologată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
c) Certificatul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
- seria şi numărului certificatului de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
- data efectuării ultimei inspecţii tehnice periodice
- autoritatea care a efectuat inspecţia tehnică periodică
- arma inspectată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)

III. DATE PRIVIND DOCUMENTE DE DEȚINERE ȘI DUPĂ CAZ DE PORT ȘI FOLOSIRE A ARMEI LA:

1. PERSOANE FIZICE
a) permis de deţinere a armei
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- datele de identificare ale deţinătorului
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul/reşedinţa
- data eliberării documentului
- serie şi nr. documentului
- nr. şi seria autorizaţiei
- vizat (anul)
- armele înscrise (conform clasificării armelor)
- muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
b) permis de port şi folosire a armei
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- datele de identificare ale deţinătorului
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul/reşedinţa
- data eliberării documentului
- serie şi nr. documentului
- vizat (anul)
- armele înscrise (conform clasificării armelor)
- muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
c) autorizaţie de transfer
- numele
- prenumele
- adresa
- CNP
- nr. şi seria permisului de deţinere
- data emiterii autorizaţiei
- numărul şi seria autorizaţiei
- autoritatea emitentă
- termen de valabilitate a autorizaţiei
- locul de unde se face transferul armelor
- locul unde se face transferul armelor
- motivul transferului
- armele transferate (caracteristici de identificare)
- muniţia transferată (calibrul)
d) paşaportul european pentru arme de foc
- autoritatea emitentă
- seria - nr.
- numele prenumele deţinătorului
- codul numeric personal
- date despre identificare armei (armelor) înscrise
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- menţiuni ale autorităţilor române
- menţiuni ale statelor membre
2. PERSOANE JURIDICE
a) autorizaţie de deţinere de arme şi muniţii pentru persoanele juridice
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- scopul emiterii
- denumirea persoanei juridice autorizate
- armele deţinute (date de identificare a armei)
- locul de depozitare ale armelor
- anul vizei
b) autorizaţie de transfer
- denumirea persoanei juridice
- adresă
- nr. şi seria autorizaţiei de deţinere de arme şi muniţii
- data emiterii autorizaţiei
- numărul şi seria autorizaţiei
- autoritatea emitentă
- termen de valabilitate a autorizaţiei
- locul de unde se face transferul armelor
- locul unde se face transferul armelor
- motivul transferului
- armele transferate (caracteristici de identificare)
- muniţia transferată (calibrul)
- numele şi prenumele persoanei care răspunde de arme pe timpul transferului
- adresă
- CNP
c) permis de transfer al armelor (la persoanele juridice)
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. permisului de transfer
- data eliberării
- datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
- numele şi adresa
- ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
- datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
- numele şi adresa
- ţara de unde urmează a fi transferate armele
- numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- mijloacele de transfer
- data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
- termen de valabilitate al permisului
d) autorizaţie de transfer fără acord prealabil (la persoanele juridice)
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. autorizaţiei
- data eliberării
- datele de identificare ale persoanei juridice (armurierului)
- denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului
- perioada de valabilitate a autorizaţiei
e) aviz de import arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic de a înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de unde provine produsul
- numele furnizorului
- adresa furnizorului
- telefon/fax
- locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
- denumire
- adresă
f) aviz de export arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic de înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de destinaţie a produsului
- numele beneficiarului
- adresa beneficiarului
- telefon/fax

IV. DATE DE IDENTIFICARE A DEȚINĂTORULUI ARMEI LETALE

1. PERSOANE FIZICE
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- naţionalitate
- cetăţenie
- domiciliul (reşedinţă)
- act de identitate (tip, serie şi număr)
- telefon (fix/mobil)
- ocupaţia
- locul de muncă
- calitatea care i-a conferit dreptul de a deţine arma respectivă (vânător, colecţionar, sportiv cat. I, antrenor, funcţiile ce implică exerciţiul autorităţii publice etc.)
- seria şi numărul autorizaţiei
- seria şi numărul permisului de deţinere şi, după caz, de port şi folosire a armei
- arme deţinute (date de identificare a armei)
- muniţia deţinută (cantitatea şi calibrul)
- seria şi numărul paşaportului european pentru arme de foc
2. PERSOANE JURIDICE
- denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- arme deţinute (date de identificare a armei)
- muniţia deţinută (cantitatea şi calibrul)
- autorizaţie de deţinere de arme şi muniţii letale pentru persoanele juridice
- autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme de foc şi muniţii letale de către persoanele juridice
- permis de transfer al armelor
- autorizaţie de transfer fără acord prealabil
- licenţă de import arme şi muniţii
- licenţă de export arme şi muniţii

ANEXA B

Evidența armelor neletale
cuprinde

I. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A ARMEI

a) CATEGORIA ARMEI (conform anexei la legea privind regimul armelor şi muniţiilor)
- arme cu scop industrial, precum şi muniţia corespunzătoare
- arme scurte (pistol sau revolver) - confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare şi proiectile din cauciuc, precum şi muniţia corespunzătoare
- arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului admisă în Uniunea Europeană, precum şi muniţia corespunzătoare
- dispozitive de asomare, precum şi muniţia corespunzătoare arme cu tranchilizante, precum şi muniţia corespunzătoare
- harpoane destinate pescuitului, precum şi muniţia corespunzătoare
- arbalete, şi arcurile destinate tirului sportiv, precum şi muniţia corespunzătoare
- pistoale de alarmă şi semnalizare, precum şi muniţia corespunzătoare
- pistoale de start folosite în competiţiile sportive, precum şi muniţia corespunzătoare
- arme de panoplie, precum şi muniţia corespunzătoare
- arme de recuzită, precum şi muniţia corespunzătoare
- arme vechi, precum şi muniţia corespunzătoare
b) FELUL ARMEI - lungi (puşti)
- scurte - pistoale
- revolvere
- altele
c) ELEMENTE DE IDENTIFICARE - marcă
- serie
- calibru
- ţara producătoare
- ţara de provenienţă
- marcajul - indicativul de ţară
- indicativul producătorului
- anul de fabricaţie
- numărul de ordine
d) DESTINAŢIA ARMEI - autoapărare
- tir sportiv
- colecţie
- utilitară
- agrement

II. DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ARMA

a) CARTEA DE IDENTITATE A ARMEI
- seria şi numărul cărţii de identitate a armei
- data eliberării cărţii de identitate a armei
- data radierii armei din evidenţa armelor letale
- motivul radierii armei din evidenţa armelor letale
- autoritatea emitentă
- deţinător (pentru fiecare schimbare de persoană)
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul/reşedinţa
- act de identitate (tip, serie şi număr)
- data înstrăinării armei
- date privind omologarea armei
- seria şi numărului certificatului de omologare
- data eliberării certificatului de omologare
- autoritatea emitentă a certificatului de omologare
b) Certificatul de omologare al armei
- seria şi numărului certificatului de omologare
- data eliberării certificatului de omologare
- autoritatea emitentă a certificatului de omologare
- arma omologată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
c) Certificatul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
- seria şi numărului certificatului de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
- data efectuării ultimei inspecţii tehnice periodice
- autoritatea care a efectuat inspecţia tehnică periodică
- arma inspectată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)

III. DOCUMENTE DE DEȚINERE, PORT ȘI FOLOSIRE A ARMEI NELETALE DE CĂTRE:

1. PERSOANE FIZICE
- certificat de deţinător a armei neletale
- serie şi număr
- autoritate emitentă
- data emiterii
- datele de identificare a deţinătorului armei (armelor) neletale
- datele de identificare a armelor neletale deţinute
2. PERSOANE JURIDICE
- certificat de deţinător de arme şi muniţii neletale pentru persoanele juridice
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- scopul emiterii
- denumirea persoanei juridice autorizate
- armele deţinute (date de identificare a armei)
- locul de depozitare ale armelor
- anul vizei

IV. DATE DE IDENTIFICARE A DEȚINĂTORULUI ARMEI NELETALE

1. PERSOANE FIZICE
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- naţionalitate
- cetăţenie
- domiciliul (reşedinţă)
- act de identitate (tip, serie şi număr)
- telefon (fix/mobil)
- ocupaţia
- locul de muncă
- calitatea care i-a conferit dreptul de a deţine arma respectivă
- seria şi numărul certificatului de deţinător a armei neletale
- arme deţinute (date de identificare a armei)
- muniţie deţinută (cantitatea prevăzută, calibrul, tipul)
2. PERSOANE JURIDICE
- denumirea
- sediul social
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiunile cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil)
- date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
- nume şi prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- arme deţinute (date de identificare a armei)
- certificat de deţinător de arme şi muniţii neletale pentru persoanele juridice
- autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoanele juridice
- aviz de import arme şi muniţii
- aviz de export arme şi muniţii

ANEXA C

Evidența deținătorilor legali de arme, muniții și a datelor privind
documentele de autorizare, deținere, folosire și transfer
cuprinde:

I. PERSOANE FIZICE AUTORIZATE PENTRU ARME LETALE

a. Date de identificare
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- naţionalitate
- cetăţenie
- domiciliul (reşedinţă)
- act de identitate (tip, serie şi număr)
- telefon (fix/mobil)
- ocupaţia
- locul de muncă
- calitatea care i-a conferit dreptul de a deţine arma respectivă (vânător, colecţionar, sportiv cat. I, antrenor, funcţiile ce implică exerciţiul autorităţii publice etc.)
b. Date despre documentele de deţinere port şi folosirea armei letale
- permis de deţinere
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- datele de identificare ale deţinătorului
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul/reşedinţa
- data eliberării documentului
- serie şi nr. documentului
- numărul şi seria autorizaţiei
- vizat (anul)
- armele înscrise (conform clasificării armelor)
- muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
- data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
- seria şi nr. documentului nou eliberat
- permis de port şi folosire
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- datele de identificare ale deţinătorului
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul/reşedinţa
- data eliberării documentului
- serie şi nr. documentului
- vizat (anul)
- armele înscrise (conform clasificării armelor)
- muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
- data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
- seria şi nr. documentului nou eliberat
- autorizaţie de transfer
- numele
- prenumele
- adresa
- CNP
- nr. şi seria permisului de deţinere
- data emiterii autorizaţiei
- numărul şi seria autorizaţiei
- autoritatea emitentă
- termen de valabilitate a autorizaţiei
- locul de unde se face transferul armelor
- locul unde se face transferul armelor
- motivul transferului
- armele transferate (caracteristici de identificare)
- muniţia transferată (calibrul)
- data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
- seria şi nr. documentului nou eliberat
- paşaportul european pentru arme de foc
- autoritatea emitentă
- seria - nr.
- numele prenumele deţinătorului
- codul numeric personal
- date despre identificare armei (armelor) înscrise
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- menţiuni ale autorităţilor române
- menţiuni ale statelor membre
- data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
- seria şi nr. documentului nou eliberat
- cartea de identitate a armei
- seria şi numărul cărţii de identitate a armei
- caracteristici generale şi elemente de identificare a armei (pct. I din anexa A)
- data eliberării cărţii de identitate a armei
- data radierii armei din evidenţa armelor letale
- motivul radierii armei din evidenţa armelor letale
- autoritatea emitentă
- deţinător (pentru fiecare schimbare de persoană)
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul/reşedinţa
- act de identitate (tip, serie şi număr)
- data înstrăinării armei
- date privind omologarea armei
- seria şi numărului certificatului de omologare
- data eliberării certificatului de omologare
- autoritatea emitentă a certificatului de omologare
- data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
- seria şi nr. documentului nou eliberat
- certificatul de omologare a armei
- seria şi numărului certificatului de omologare
- data eliberării certificatului de omologare
- autoritatea emitentă a certificatului de omologare
- arma omologată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
- data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
- seria şi nr. documentului nou eliberat
- certificatul de inspecţie tehnică periodică
- seria şi numărului certificatului de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
- data efectuării ultimei inspecţii tehnice periodice
- autoritatea care a efectuat inspecţia tehnică periodică
- arma inspectată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
- data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
- seria şi nr. documentului nou eliberat
c. Măsuri de anulare şi suspendare a autorizării la peroanele fizice
- suspendarea autorizării
- data suspendării
- motivul suspendării
- temeiul legal
- autoritatea care a dispus măsura
- perioada suspendării
- data revenirii asupra măsurii
- altă măsură dispusă
- data
- cine a dispus
- motivul şi temeiul legal al dispoziţiei
- unde sunt depozitate armele pe timpul măsurii de suspendare
- anularea autorizării
- data anulării
- motivul anulării
- temeiul legal
- autoritatea care a dispus măsura
- altă măsură dispusă
- data
- autoritatea care a dispus
- motivul şi temeiul legal al dispoziţiei
- unde au fost depuse armele ca urmare a măsurii de anulare

II. PERSOANE FIZICE DEȚINĂTOARE DE ARME NELETALE

a) Date de identificare
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- naţionalitate
- cetăţenie
- domiciliul (reşedinţă)
- act de identitate (tip, serie şi număr)
- telefon (fix/mobil)
- ocupaţia
- locul de muncă
- calitatea care i-a conferit dreptul de a deţine arma respectivă (vânător, colecţionar, sportiv ●●. I, antrenor, funcţiile ce implică exerciţiul autorităţii publice etc.)
b) Date privind documentele de deţinere, port şi folosirea armei neletale
- certificat de deţinător a armei neletale
- serie şi număr
- autoritate emitentă
- data emiterii
- datele de identificare a deţinătorului armei (armelor) neletale
- datele de identificare a armelor neletale deţinute
- cartea de identitate a armei
- seria şi numărul cărţii de identitate a armei
- data eliberării cărţii de identitate a armei
- data radierii armei din evidenţa armelor letale
- motivul radierii armei din evidenţa armelor letale
- autoritatea emitentă
- deţinător (pentru fiecare schimbare de persoană)
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul/reşedinţa
- act de identitate (tip, serie şi număr)
- data înstrăinării armei
- date privind omologarea armei
- seria şi numărului certificatului de omologare
- data eliberării certificatului de omologare
- autoritatea emitentă a certificatului de omologare
- certificatul de omologare a armei
- seria şi numărului certificatului de omologare
- data eliberării certificatului de omologare
- autoritatea emitentă a certificatului de omologare
- arma omologată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
- certificatul de inspecţie tehnică periodică
- seria şi numărului certificatului de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
- data efectuării ultimei inspecţii tehnice periodice
- autoritatea care a efectuat inspecţia tehnică periodică
- arma inspectată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)

III. PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE PENTRU A DEȚINE ȘI FOLOSI ARME LETALE

a) Date de identificare
- denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- arme deţinute (date de identificare a armei)
- muniţia deţinută (cantitatea şi calibrul)
b) Date despre documentele de deţinere şi folosire a armelor letale la persoanele juridice
- autorizaţie pentru deţinere
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- scopul emiterii
- denumirea persoanei juridice autorizate
- armele deţinute (date de identificare a armei)
- locul de depozitare ale armelor
- anul vizei
- autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme de foc şi muniţii letale de către persoanele juridice
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- temeiul legal
- pe cine priveşte
- denumirea persoanei juridice
- adresa
- denumirea operaţiunii
- scopul operaţiunii
- numărul de arme ce fac obiectul operaţiunii
- cantitatea de muniţie (calibrul ce face obiectul operaţiunii)
c) date despre documentele de transfer a armelor letale
- denumirea persoanei juridice
- adresă
- nr. şi seria autorizaţiei de deţinere de arme şi muniţii
- data emiterii autorizaţiei
- numărul şi seria autorizaţiei
- autoritatea emitentă
- termen de valabilitate a autorizaţiei
- locul de unde se face transferul armelor
- locul unde se face transferul armelor
- motivul transferului
- armele transferate (caracteristici de identificare)
- muniţia transferată (calibrul)
- numele şi prenumele persoanei care răspunde de arme pe timpul transferului
- adresă
- CNP
- permis de transfer al armelor
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. permisului de transfer
- data eliberării
- datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
- numele şi adresa
- ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
- datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
- numele şi adresa
- ţara de unde urmează a fi transferate armele
- numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- mijloacele de transfer
- data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
- termen de valabilitate al permisului
- autorizaţie de transfer fără acord prealabil
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. autorizaţiei
- data eliberării
- datele de identificare ale persoanei juridice (armurierului)
- denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului
- perioada de valabilitate a autorizaţiei
- aviz de import arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic de înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de unde provine produsul
- numele furnizorului
- adresa furnizorului
- telefon/fax
- locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
- denumire
- adresă
- aviz de export arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic a înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de destinaţie a produsului
- numele beneficiarului
- adresa beneficiarului
- telefon/fax
d) Măsuri de anulare şi suspendare a autorizării la persoanele juridice
- suspendarea autorizării
- data suspendării
- motivul suspendării
- temeiul legal
- autoritatea care a dispus măsura
- perioada suspendării
- data revenirii asupra măsurii
- altă măsură dispusă
- data
- cine a dispus
- motivul şi temeiul legal al dispoziţiei
- unde sunt depozitate armele pe timpul măsurii de suspendare
- anularea autorizării
- data anulării
- motivul anulării
- temeiul legal
- autoritatea care a dispus măsura
- altă măsură dispusă
- data
- autoritatea care a dispus
- motivul şi temeiul legal al dispoziţiei
- unde au fost depuse armele ca urmare a măsurii de anulare

IV. PERSOANE JURIDICE DEȚINĂTOARE DE ARME NELETALE

a) Date de identificare
- denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- arme deţinute (date de identificare a armei)
- muniţia deţinută (cantitatea şi calibrul)
b) Date despre documentele de deţinere şi folosire a armelor neletale la persoanele juridice
- certificat de deţinător de arme şi muniţii neletale pentru persoanele juridice
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- scopul emiterii
- denumirea persoanei juridice autorizate
- armele deţinute (date de identificare a armei)
- locul de depozitare ale armelor
- anul vizei
- autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoanele juridice
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- temeiul legal
- pe cine priveşte
- denumirea persoanei juridice
- adresa
- denumirea operaţiunii
c) date despre documentele de transfer a armelor letale
- permis de transfer al armelor
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. permisului de transfer
- data eliberării
- datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
- numele şi adresa
- ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
- datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
- numele şi adresa
- ţara de unde urmează a fi transferate armele
- numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- mijloacele de transfer
- data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
- termen de valabilitate al permisului
- aviz de import arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic de înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de unde provine produsul
- numele furnizorului
- adresa furnizorului
- telefon/fax
- locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
- denumire
- adresă
- aviz de export arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic de înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de destinaţie a produsului
- numele beneficiarului
- adresa beneficiarului
- telefon/fax

V. SITUAȚIA PRIVIND FURTUL SAU PIERDEREA DOCUMENTELOR DE DEȚINERE, DUPĂ CAZ DE PORT ȘI FOLOSIRE A ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR

a) Date despre eveniment
- data
- furtului
- pierderii
- locul
- ţara
- localitatea
- judeţul
- datele de identificare ale titularului documentului
a. persoană juridică
- denumirea (persoanei juridice)
- adresa
- cod fiscal
- telefon
- ţara
b. persoană fizică
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- ţara
- autoritatea sesizată de furt sau dispariţia documentului
- poliţia
- reprezentanţa diplomatică sau consulară
- altă instituţie
- ţara unde se găseşte autoritatea sesizată
- numărul de înregistrare şi data sesizării evenimentului
- documentele ce fac obiectul furtului - dispariţiei:
- permis de deţinere
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- datele de identificare ale deţinătorului
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul/reşedinţa
- data eliberării documentului
- serie şi nr. documentului
- seria şi nr. autorizaţiei
- vizat (anul)
- armele înscrise (conform clasificării armelor)
- muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
- permis de port şi folosire
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- datele de identificare ale deţinătorului
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul/reşedinţa
- data eliberării documentului
- serie şi nr. documentului
- vizat (anul)
- armele înscrise (conform clasificării armelor)
- muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
- paşaportul european pentru arme de foc
- autoritatea emitentă
- seria - nr.
- numele prenumele deţinătorului
- codul numeric personal
- date despre identificare armei (armelor) înscrise
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- menţiuni ale autorităţilor române
- menţiuni ale statelor membre
- cartea de identitate a armei
- seria şi numărul cărţii de identitate a armei
- caracteristici generale şi elemente de identificare a armei (pct. I din anexa A)
- data eliberării cărţii de identitate a armei
- data radierii armei din evidenţa armelor letale
- motivul radierii armei din evidenţa armelor letale
- autoritatea emitentă
- deţinător (pentru fiecare schimbare de persoană)
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul/reşedinţa
- act de identitate (tip, serie şi număr)
- data înstrăinării armei
- date privind omologarea armei
- seria şi numărului certificatului de omologare
- data eliberării certificatului de omologare
- autoritatea emitentă a certificatului de omologare
- certificat de deţinător a armei neletale
- serie şi număr
- autoritate emitentă
- data emiterii
- datele de identificare a deţinătorului armei (armelor) neletale
- datele de identificare a armelor neletale deţinute
- autorizaţie de deţinere de arme şi muniţii letale pentru persoanele juridice
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- scopul emiterii
- denumirea persoanei juridice autorizate
- armele deţinute (date de identificare a armei)
- locul de depozitare ale armelor
- anul vizei
- autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoanele juridice
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- temeiul legal
- pe cine priveşte
- denumirea persoanei juridice
- adresa
- denumirea operaţiunii
- permis de transfer al armelor
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. permisului de transfer
- data eliberării
- datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
- numele şi adresa
- ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
- datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
- numele şi adresa
- ţara de unde urmează a fi transferate armele
- numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- mijloacele de transfer
- data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
- termen de valabilitate al permisului
- autorizaţie de transfer fără acord prealabil
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. autorizaţiei
- data eliberării
- datele de identificare ale persoanei juridice (armurierului)
- denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte
operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului
- perioada de valabilitate a autorizaţiei
b) Datele necesare în cazul găsirii documentelor
- data găsirii
- locul
- localitatea
- judeţul
- ţara
- cine le-a găsit
- numele prenumele
- adresa
- act de identitate
- documentul găsit
- denumirea
- pe cine priveşte
- radierea din evidenţă ca document furat sau pierdut
- data radierii

ANEXA D

Evidența armurierilor existenți pe teritoriul României și a datelor
privind documentele de autorizare, deținere, folosire și transfer
cuprinde:

A. Operațiuni de comerț cu arme și muniții

1. Operațiuni de comerț cu arme și muniții letale

a. Datele de identificare ale armurierului
- denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- evidenţa armelor şi muniţiilor letale deţinute pentru operaţiuni de comerţ (date de identificare a fiecărei arme)
b. Date privind documentele de autorizare şi efectuare de operaţiuni
- autorizaţie de deţinere de arme şi muniţii letale
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- scopul emiterii
- denumirea persoanei juridice autorizate
- armele deţinute (date de identificare a armei)
- locul de depozitare ale armelor
- anul vizei
- autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoana
juridică (armurier)
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- temeiul legal
- pe cine priveşte
- denumirea persoanei juridice
- adresa
- denumirea operaţiunii - (comerţ cu arme şi muniţii letale)
c. Date despre documentele de transfer al armelor letale
- autorizaţie de transfer
- denumirea persoanei juridice
- adresă
- nr. şi seria autorizaţiei de deţinere de arme şi muniţii
- data emiterii autorizaţiei
- numărul şi seria autorizaţiei
- autoritatea emitentă
- termen de valabilitate a autorizaţiei
- locul de unde se face transferul armelor
- locul unde se face transferul armelor
- motivul transferului
- armele transferate (caracteristici de identificare)
- muniţia transferată (calibrul)
- numele şi prenumele persoanei care răspunde de arme pe timpul transferului
- adresă
- CNP
- permis de transfer al armelor
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. permisului de transfer
- data eliberării
- datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
- numele şi adresa
- ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
- datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
- numele şi adresa
- ţara de unde urmează a fi transferate armele
- numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- mijloacele de transfer
- data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
- termen de valabilitate al permisului
- autorizaţie de transfer fără acord prealabil
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. autorizaţiei
- data eliberării
- datele de identificare ale persoanei juridice (armurierului) - denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului
- perioada de valabilitate a autorizaţiei
- aviz de import arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic de înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de unde provine produsul
- numele furnizorului
- adresa furnizorului
- telefon/fax
- locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
- denumire
- adresă
- aviz de export arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic a înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de destinaţie a produsului
- numele beneficiarului
- adresa beneficiarului
- telefon/fax
d. Evidenţa comunicărilor lunare transmise la organul de poliţie competent privind lista
persoanelor fizice şi juridice care au procurat sau după caz de la care au procurat arme şi
muniţii neletale
- numele armurierului (persoana juridică)
- adresa
- locul unde s-a făcut operaţiunea de comerţ (denumirea punctului şi adresa)
- data operaţiunii de comerţ
- numele vânzătorului
- numele beneficiarului
- nominalizarea armelor care au făcut obiectul operaţiunii de comerţ (categoria, marca, seria, calibrul, destinaţia)
- cantitatea de muniţie şi calibrul acesteia, care a făcut obiectul operaţiunii de comerţ
- seria şi numărul documentului prin care s-a efectuat operaţiunea de comerţ

2. Operațiuni de comerț cu arme și muniții neletale

a. Datele de identificare ale armurierului
- denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- evidenţa armelor şi muniţiilor neletale deţinute pentru operaţiuni de comerţ (date de identificare a fiecărei arme)
b. Date privind documentele de deţinere şi efectuarea de operaţiuni
- certificat de deţinător de arme şi muniţii neletale pentru persoane juridice
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- scopul emiterii
- denumirea persoanei juridice autorizate
- armele deţinute (date de identificare a armei)
- locul de depozitare ale armelor
- anul vizei
- autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoana juridică (armurier)
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- temeiul legal
- pe cine priveşte
- denumirea persoanei juridice
- adresa
- denumirea operaţiunii - (comerţ cu arme şi muniţii neletale)
c. Date despre documentele de transfer al armelor letale
- permis de transfer al armelor
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. permisului de transfer
- data eliberării
- datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
- numele şi adresa
- ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
- datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
- numele şi adresa
- ţara de unde urmează a fi transferate armele
- numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- mijloacele de transfer
- data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
- termen de valabilitate al permisului
- aviz de import arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic de înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de unde provine produsul
- numele furnizorului
- adresa furnizorului
- telefon/fax
- locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
- denumire
- adresă
- aviz de export arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic de înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de destinaţie a produsului
- numele beneficiarului
- adresa beneficiarului
- telefon/fax
d . Evidenţa comunicărilor lunare transmise la organul de poliţie competent privind lista
persoanelor fizice şi juridice care au procurat sau după caz de la care au procurat arme şi
muniţii neletale
- numele armurierului (persoana juridică care efectuează operaţiunea de comerţ) - adresa
- locul unde s-a făcut operaţiunea de comerţ (denumirea punctului şi adresa)
- data operaţiunii de comerţ
- numele vânzătorului
- numele beneficiarului
- nominalizarea armelor care au făcut obiectul operaţiunii de comerţ (categoria, marca, seria, calibrul, destinaţia)
- cantitatea de muniţie şi calibrul acesteia, care a făcut obiectul operaţiunii de comerţ
- seria şi numărul documentului prin care s-a efectuat operaţiunea de comerţ

B. Operațiuni de reparare, verificare și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice (în baza autorizării acordate de Autoritatea Națională de Omologare a Armelor și Munițiilor) precum și confecționarea muniției pentru arme letale cu alice

1. Operațiuni cu arme letale

a. Datele de identificare ale armurierului
- denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- evidenţa armelor şi muniţiilor letale deţinute pentru operaţiuni de comerţ (date de identificare a fiecărei arme)
b. Date privind documentele de autorizare şi efectuarea de operaţiuni
- autorizaţie de deţinere de arme şi muniţii letale
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- scopul emiterii
- denumirea persoanei juridice autorizate
- armele deţinute (date de identificare a armei)
- locul de depozitare ale armelor
- anul vizei
- autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoana juridică (armurier)
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- temeiul legal
- pe cine priveşte
- denumirea persoanei juridice
- adresa
- denumirea operaţiunii - (comerţ cu arme şi muniţii letale)
- autorizaţie de transfer
- denumirea persoanei juridice
- adresă
- nr. şi seria autorizaţiei de deţinere de arme şi muniţii
- data emiterii autorizaţiei
- numărul şi seria autorizaţiei
- autoritatea emitentă
- termen de valabilitate a autorizaţiei
- locul de unde se face transferul armelor
- locul unde se face transferul armelor
- motivul transferului
- armele transferate (caracteristici de identificare)
- muniţia transferată (calibrul)
- numele şi prenumele persoanei care răspunde de arme pe timpul transferului
- adresă
- CNP
c. Evidenţa comunicărilor lunare, transmise la organul de poliţie competent privind lista persoanelor fizice şi juridice care au solicitat operaţiuni de:
- reparare;
- verificare;
- efectuarea inspecţiilor tehnice periodice;
- confecţionarea muniţiei pentru arme letale cu alice pentru fiecare din operaţiunile menţionate vor fi prevăzute următoarele date:
- numele armurierului (persoana juridică care efectuează operaţiunea de comerţ)
- adresa
- în ce constă operaţiunea (reparare, verificare, efectuarea inspecţiei tehnice periodice, confecţionarea de muniţie cu alică)
- locul unde s-a făcut operaţiunea (denumirea punctului şi adresa)
- data operaţiunii
- numele prenumele, codul numeric personal şi calitatea în cadrul societăţii (care îi conferă dreptul de a efectua operaţiunea respectivă)
- denumirea sau numele şi prenumele, adresa codul fiscal sau codul numeric personal al beneficiarului
- nominalizarea armelor care au făcut obiectul operaţiunii (categoria, marca, seria, calibrul, destinaţia)
- cantitatea de muniţie şi calibrul acesteia, care a făcut obiectul operaţiunii
- seria şi numărul documentului prin care s-a efectuat operaţiunea

2. Operațiuni cu arme neletale

a. Datele de identificare ale armurierului
- denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- evidenţa armelor şi muniţiilor neletale primite pentru efectuarea de operaţiuni (date de identificare a fiecărei arme)
b. Date privind documentele de deţinere şi efectuare de operaţiuni
- Certificat de deţinător de arme şi muniţii neletale pentru persoanele juridice
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- scopul emiterii
- denumirea persoanei juridice autorizate
- armele deţinute (date de identificare a armei)
- locul de depozitare ale armelor
- anul vizei
- autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoana juridică (armurier)
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- temeiul legal
- pe cine priveşte
- denumirea persoanei juridice
- adresa
- denumirea operaţiunii _____________
c. Evidenţa comunicărilor lunare transmise la organul de poliţie competent privind lista
persoane lor fizice şi juridice care au solicitat operaţiuni de:
- reparare;
- verificare;
- efectuarea inspecţiilor tehnice periodice;
pentru fiecare din operaţiunile menţionate vor fi prevăzute următoarele date:
- numele armurierului (persoana juridică care efectuează operaţiunea de comerţ)
- adresa
- în ce constă operaţiunea (reparare, verificare, efectuarea inspecţiei tehnice periodice, confecţionarea de muniţie cu alică)
- locul unde s-a făcut operaţiunea (denumirea punctului şi adresa)
- data operaţiunii
- numele prenumele, codul numeric personal şi calitatea în cadrul societăţii (care îi conferă dreptul de a efectua operaţiunea respectivă)
- denumirea sau numele şi prenumele, adresa codul fiscal sau codul numeric personal al beneficiarului
- nominalizarea armelor care au făcut obiectul operaţiunii (categoria, marca, seria, calibrul, destinaţia)
- cantitatea de muniţie şi calibrul acesteia, care a făcut obiectul operaţiunii
- seria şi numărul documentului prin care s-a efectuat operaţiunea

C. Operațiuni de transport de arme și muniții în țară și în străinătate cu mijloace de transport proprii sau închiriate.

a. Datele de identificare ale armurierului transportator
- denumirea
- sediul social (adresa)
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal, precum şi ale persoanelor desemnate să efectueze transportul armelor şi muniţiilor
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- documentul de evidenţă şi transport a armelor şi muniţiilor ce urmează a fi transportate/transferate (datele de identificare ale armelor şi muniţiei)
- date de identificare ale beneficiarului
- denumirea sau numele prenumele
- adresa (ţara, localitatea, strada, nr.)
- locul unde urmează a fi transportate/transferate armele şi muniţia
- mijlocul de transport (marca şi număr de înmatriculare)
- de cine este asigurată paza transportului
- denumirea celui care asigură securitatea transportului
- numărul contractului de prestări servicii
- termenul de valabilitate
b. Date privind documentele de deţinere, autorizare şi efectuarea de operaţiuni
- autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoana juridică (armurier)
- autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
- seria, nr.
- data emiterii
- temeiul legal
- pe cine priveşte
- denumirea persoanei juridice
- adresa
- denumirea operaţiunii - (comerţ cu arme şi muniţii letale)
c. Date despre documentele de transfer al armelor şi muniţiilor
- autorizaţie de transfer
- denumirea persoanei juridice
- adresă
- nr. şi seria autorizaţiei de deţinere de arme şi muniţii
- data emiterii autorizaţiei
- numărul şi seria autorizaţiei
- autoritatea emitentă
- termen de valabilitate a autorizaţiei
- locul de unde se face transferul armelor
- locul unde se face transferul armelor
- motivul transferului
- armele transferate (caracteristici de identificare)
- muniţia transferată (calibrul)
- numele şi prenumele persoanei care răspunde de arme pe timpul transferului
- adresă
- CNP
- permis de transfer al armelor
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. permisului de transfer
- data eliberării
- datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
- numele şi adresa
- ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
- datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
- numele şi adresa
- ţara de unde urmează a fi transferate armele
- numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- mijloacele de transfer
- data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
- termen de valabilitate al permisului
- autorizaţie de transfer fără acord prealabil
- autoritatea emitentă a documentului
- seria şi nr. autorizaţiei
- data eliberării
- datele de identificare ale persoanei juridice (armurierului)
- denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer
- statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului
- perioada de valabilitate a autorizaţiei
- aviz de import arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic a înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de unde provine produsul
- numele furnizorului
- adresa furnizorului
- telefon/fax
- locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
- denumire
- adresă
- aviz de export arme şi muniţii
- seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
- autoritatea emitentă
- denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
- adresa
- telefon/fax
- codul unic de a înregistrare a armurierului
- numărul licenţei
- data înregistrării
- emitent
- număr de înregistrare al avizului
- autoritatea care a dat avizul
- denumirea comercială a mărfii
- cantitatea de arme şi calibrul
- date de identificare ale armelor (unde este cazul)
- cantitatea de muniţie şi calibrul
- ţara de destinaţie a produsului
- numele beneficiarului
- adresa beneficiarului
- telefon/fax
d. Evidenţa comunicărilor lunare transmise la organul de poliţie competent privind
transportul de arme şi muniţii
- numele armurierului (persoana juridică care efectuează operaţiunea de transport)
- adresa
- data când urmează să se efectueze transportul
- mijlocul de transport (marca şi numărul de înmatriculare)
- numărul şi seria documentului în baza căruia urmează se efectueze transportul
- destinaţia transportului ____________ inclusiv denumirea ţării
- datele beneficiarului
- denumirea sau numele prenumele
- adresa (ţara, localitatea, strada, nr.)
- de cine este asigurată paza transportului
- denumirea celui care asigură securitatea transportului
- numărul contractului de prestări servicii
- termenul de valabilitate
- cantitatea de arme şi muniţie care urmează a fi transportate
- traseul pe care se va deplasa transportul de arme şi muniţii

ANEXA E

Evidența poligoanelor de tragere
cuprinde

A. Pentru arme letale

1. Poligon de tragere pentru pregătirea personalului propriu (societățile de pază)

2. Poligoane de tragere pentru verificarea armelor și munițiilor (armurieri autorizați să producă și să repare arme)

3. poligoane de tragere pentru antrenament și agrement (persoane juridice autorizate să organizeze activități de tragere și divertisment)

B. Pentru arme neletale

1. Poligon de tragere pentru pregătirea personalului propriu (societățile de pază)

2. Poligoane de tragere pentru verificarea armelor și munițiilor (armurieri autorizați să producă și să repare arme)

3. poligoane de tragere pentru antrenament și agrement (persoane juridice autorizate să organizeze activități de tragere și divertisment)

C. Datele de identificare a poligoanelor

- denumirea
- adresa
- localitatea
- strada
- nr. - denumirea
- sediul social (adresa)
- adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- judeţul
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
- codul fiscal
- telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
- date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
- nume
- prenume
- cod numeric personal
- domiciliul (reşedinţă)
- telefon (fix/mobil)
- arme deţinute (date de identificare a armei)
- muniţia deţinută (cantitatea şi calibrul)
- documente de deţinere a armelor şi muniţiilor
____//_____

ANEXA F

Evidența armelor și muniției furate - pierdute - găsite
cuprinde:

I. CARACTERISTICILE ŞI DATELE DE IDENTIFICARE ALE ARMEI ŞI MUNIŢIEI ÎN CAUZĂ
Armele
a). Categoria din care face parte arma (conform anexei din legea privind regimul armelor şi al muniţiei)
"A" - Militare
a. tipul
- pistol
- revolver
- pistol automat
- puşcă mitralieră
- altele
b. marca
c. seria
d. calibrul
"B" _______
"C" _______
Arme neletale __________
b). Felul armei - lungi (puşti)
- scurte - pistoale
- revolvere
c). Sistem de funcţionare - semi-automat
- foc cu foc (repetiţie)
- automat
d). Elemente de identificare - marcă
- serie
- calibru
- ţara producătoare
- ţara de provenienţă
- marcajul
- indicativul de ţară
- indicativul producătorului
- anul de fabricaţie
- numărul de ordine
- indicativul corespunzător categoriei
e). Clasificarea după felul muniţiei folosite - glonţ
- alică
- mixtă
f). Clasificarea după numărul de ţevi - una ţeavă
- două ţevi
- trei ţevi (drilling)
- mai mult de trei ţevi
g). Clasificarea după poziţia ţevilor - clasice
- suprapuse (BOK, juxtapuse)
h). Ţevi de rezervă - marcă
- serie
- calibru
- marcaj
i). Destinaţia armei - apărare şi pază
- vânătoare
- tir sportiv
- colecţie
- utilitară
II. ALTE COMPONENTE DE ARMAMENT
Ţevi de arme
a. Ţevi de rezervă
- marcă
- serie
- calibru
b. Mecanisme esenţiale de armă
III. MUNIŢIA
- cantitatea (numărul de cartuşe)
- calibrul
- lotul
- anul fabricaţiei
- codul producătorului
- ţara de fabricaţie
IV. LOCUL UNDE AU FOST FURATE - PIERDUTE SAU GĂSITE ARMELE ŞI MUNIŢIA
a. Adresa
- Judeţul
- Municipiul
- Oraşul
- Comuna
- Satul
- Strada şi numărul
b. Locul
- locuinţă
- auto
- mijloace de transport în comun
- instituţie publică
- instituţie militară
- societate comercială
- depozit
- alte locuri
c. Data şi ora (evenimentului)
d. Organul de poliţie sesizat _____________________________
e. Data sesizării
f. Numărul lucrării
g. Cine a sesizat
- numele prenumele
- codul numeric personal
- adresa
- telefon
- în ce calitate a sesizat
h. Situaţia armamentului
a. furat
b. pierdut
c. găsit
i. Situaţia muniţiei
a. furată
b. pierdută
c. găsită
V. POSESORUL LEGAL AL ARMEI ŞI/SAU MUNIŢIEI FURATE - PIERDUTE - GĂSITE
a. Persoana juridică
- denumirea persoanei juridice
- adresa şi codul fiscal
- telefon
- numărul şi seria autorizaţie de deţinere a armelor şi muniţiilor
b. Persoana fizică
- numele prenumele persoanei fizice
- codul numeric personal
- adresa
- telefon
- nr şi seria permisului de deţinere şi după caz de port şi folosire a armelor şi muniţiilor
VI. DESCOPERIREA ARMAMENTULUI ŞI MUNIŢIEI FURATE - PIERDUTE
a.
- Data descoperirii armamentului
- Locul descoperirii
- Cine l-a descoperit
- Ce arme au fost descoperite din cele sesizate ca furate - pierdute
- Cine este autorul în cazul furtului
- numele şi prenumele
- adresă
- cod numeric personal
- De cine este cercetat
- denumirea organului de poliţie
- numărul dosarului de cercetare
b.
- Data descoperirii muniţiei
- Locul descoperirii
- Cine a descoperit-o
- Cantitatea şi calibrul muniţiei descoperite din cea sesizată ca furată - pierdută
- Cine este autorul în cazul furtului
- numele şi prenumele
- adresă
- cod numeric personal
- De cine este cercetat
- denumirea organului de poliţie
- numărul dosarului de cercetare
_______//_______

ANEXA G

Evidența armelor și muniției urmărite general pe teritoriul
României și Internațional
cuprinde:

A. Urmărire generală pe teritoriul României
I. DAREA ÎN URMĂRIRE GENERALĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI
1. Data solicitării urmăririi generale
2. Cine a solicitat darea în urmărire generală
3. Numărul ordinului de dare în urmărire generală
4. Cine a efectuat darea în urmărire generală
5. Data revocării urmăriri generale
6. Numărul ordinului de revocare
7. Motivul revocării
8. Temeiul legal al revocării urmăririi generale
9. Caracteristicile şi datele de identificare ale armei şi muniţiei dată în urmărire generală, după cum urmează:
1. Armele
a). Categoria din care face parte arma (conform anexei din legea privind regimul armelor şi al muniţiei)
"A" - militare
a. tipul
- pistol
- revolver
- pistol automat
- puşcă mitralieră
- altele
b. marca
c. seria
d. calibrul
"B" ________
"C" ________
Arme neletale _________
b). Felul armei - lungi (puşti)
- scurte - pistoale
- revolvere
c). Sistem de funcţionare - semi-automat
- foc cu foc (repetiţie)
- automate
d). Elemente de identificare - marcă
- serie
- calibru
- ţara producătoare
- ţara de provenienţă
- marcajul
- indicativul de ţară
- indicativul producătorului
- anul de fabricaţie
- numărul de ordine
- indicativul corespunzător categoriei
e). Clasificarea după felul muniţiei folosite - glonţ
- alică
- mixtă
f). Clasificarea după numărul de ţevi - una ţeavă
- două ţevi
- trei ţevi (drilling)
- mai mult de trei ţevi
g). Clasificarea după poziţia ţevilor - clasice
- suprapuse (BOK, juxtapuse)
h). Ţevi de rezervă - marcă
- serie
- calibru
- marcaj
i). Destinaţia armei - apărare şi pază
- vânătoare
- tir sportiv
- colecţie
- utilitară
2. Ţevi de arme
Ţevi de rezervă
- marcă
- serie
- calibru
3. Mecanisme esenţiale de armă
4. Muniţia
- cantitatea (numărul de cartuşe)
- calibrul
- lotul
- anul fabricaţiei
- codul producătorului
- ţara de fabricaţie
II. LOCUL UNDE AU FOST FURATE - PIERDUTE ARMELE ŞI MUNIŢIA
a. adresa
- Judeţul
- Municipiul
- Oraşul
- Comuna
- Satul
- Strada şi numărul
b. locul
- locuinţă
- auto
- mijloace de transport în comun
- instituţie publică
- instituţie militară
- societate comercială
- depozit
- alte locuri
c. data şi ora (evenimentului)
d. Organul de poliţie sesizat ________________________
e. Data sesizării
f. Numărul lucrării
g. Cine a sesizat
- numele prenumele
- codul numeric personal
- adresa
- telefon
- în ce calitate a sesizat
III. POSESORUL LEGAL AL ARMEI ŞI/SAU MUNIŢIEI FURATE - PIERDUTE ŞI DATE ÎN URMĂRIRE GENERALĂ
a. Persoană juridică
- denumirea persoanei juridice
- adresa şi codul fiscal
- telefon
- numărul şi seria autorizaţie de deţinere a armelor şi muniţiilor
b. Persoană fizică
- numele prenumele persoanei fizice
- codul numeric personal
- adresa
- telefon
- nr şi seria permisului de deţinere şi după caz de port şi folosire a armelor şi muniţiilor
IV. SITUAŢIA ARMAMENTULUI
- furat
- pierdut
V. SITUAŢIA MUNIŢIEI
- furată
- pierdută
B. Urmărire internaţională
I. DAREA ÎN URMĂRIRE INTERNAŢIONALĂ
1. Data solicitării urmăririi internaţionale
2. Cine a solicitat darea în urmărire internaţională
3. Numărul lucrării de dare în urmărire internaţională
4. Cine a efectuat darea în urmărire internaţională
5. Data revocării urmăriri internaţionale
6. Caracteristicile şi datele de identificare ale armei şi muniţiei dată în urmărire generală, după cum urmează:
1. Armele
a). Categoria din care face parte arma (conform anexei din legea privind regimul armelor şi al muniţiei)
"A" - militare
a. tipul
- pistol
- revolver
- pistol automat
- puşcă mitralieră
- altele
b. marca
c. seria
d. calibrul
"B" _______
"C" _______
"D" _______
Arme neletale ______________
b). Felul armei - lungi (puşti)
- scurte - pistoale
- revolvere
c). Sistem de funcţionare - semi-automat
- foc cu foc (repetiţie)
- automate
d). Elemente de identificare - marcă
- serie
- calibru
- ţara producătoare
- ţara de provenienţă
- marcajul
- indicativul de ţară
- indicativul producătorului
- anul de fabricaţie
- numărul de ordine
- indicativul corespunzător categoriei
e). Clasificarea după felul muniţiei folosite - glonţ
- alică
- mixtă
f). Clasificarea după numărul de ţevi - una ţeavă
- două ţevi
- trei ţevi (drilling)
- mai mult de trei ţevi
g). Clasificarea după poziţia ţevilor - clasice
- suprapuse (BOK, juxtapuse)
h). Ţevi de rezervă - marcă
- serie
- calibru
- marcaj
i). Destinaţia armei - apărare şi pază
- vânătoare
- tir sportiv
- colecţie
- utilitară
2. Ţevi de arme
a. Ţevi de rezervă
- marcă
- serie
- calibru
b. Mecanisme esenţiale de armă
3. Muniţia
- cantitatea (numărul de cartuşe)
- calibrul
- lotul
- anul fabricaţiei
- codul producătorului
- ţara de fabricaţie
II. LOCUL UNDE AU FOST FURATE - PIERDUTE ARMELE ŞI MUNIŢIA
a. adresa
- Judeţul
- Municipiul
- Oraşul
- Comuna
- Satul
- Strada şi numărul
- Ţara care a solicitat urmărirea internaţională
b. locul
- locuinţă
- auto
- mijloace de transport în comun
- instituţie publică
- instituţie militară
- societate comercială
- depozit
- alte locuri
c. data şi ora (evenimentului)
În România
Organul de poliţie sesizat ____________________
Data sesizării
Numărul lucrării
Cine a sesizat
- numele prenumele
- codul numeric personal
- adresa
- telefon
- în ce calitate a sesizat
În străinătate
Autoritatea care ne-a sesizat _______________________
Ţara unde s-a întâmplat evenimentul
Data sesizării
Numărul lucrării
III . POSESORUL LEGAL AL ARMEI ŞI/SAU MUNIŢIEI FURATE - PIERDUTE DATĂ ÎN URMĂRIRE INTERNAŢIONALĂ
a. Persoană juridică
- denumirea persoanei juridice
- adresa şi codul fiscal
- telefon
- numărul şi seria autorizaţie de deţinere a armelor şi muniţiilor
b. Persoană fizică
- numele prenumele persoanei fizice
- codul numeric personal
- adresa
- telefon
- nr. şi seria permisului de deţinere şi după caz de port şi folosire a armelor şi muniţiilor
IV. SITUAŢIA ARMAMENTULUI
a. furat
b. pierdut
V. SITUAŢIA MUNIŢIEI
a. furată
b. pierdută
;
se încarcă...