Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 389/2004 privind organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 97 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul de stat, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Registrul Național al Armelor este un sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidența armelor, a deținătorilor legali de arme, precum și a operațiunilor cu arme și muniții, organizat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, fiind administrat de structura ce coordonează domeniul de activitate "Arme și muniții".

Art. 2. -

Registrul Național al Armelor operează cu termenii definiți în art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

CAPITOLUL II Atribuțiile Inspectoratului General al Poliției Române
privind Registrul Național al Armelor

Art. 3. -

Inspectoratul General al Poliției Române, prin structura proprie care administrează Registrul Național al Armelor, îndeplinește următoarele atribuții în domeniile deținerii și circulației armelor și munițiilor pe teritoriul României:

a) emite, preschimbă și, după caz, retrage în vederea suspendării sau anulării cărțile de identitate ale armelor;

b) administrează evidența operațiunilor cu arme și muniții, operând mențiunile corespunzătoare în cărțile de identitate ale armelor;

c) administrează evidența deținătorilor legali de arme și muniții, persoane fizice și juridice române și străine;

d) administrează evidența armelor și munițiilor deținute de persoanele fizice și juridice române și străine;

e) administrează evidența armurierilor care desfășoară operațiuni cu arme și muniții;

f) administrează evidența documentelor de deținere și, după caz, de port și folosire a armelor și munițiilor pentru persoanele fizice și juridice române și străine;

g) administrează evidența etapelor procedurale parcurse de autoritățile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor aflate în circulație;

h) cooperează cu structurile operative din cadrul Ministerului Administrației și Internelor prin schimb de date și informații referitoare la circulația armelor și munițiilor, precum și la furtul sau dispariția acestor materiale;

i) cooperează cu alte instituții ale statului care au atribuții în domeniul armelor și munițiilor, pe linia schimbului de date care să asigure monitorizarea circulației acestor materiale supuse autorizării;

j) cooperează, în baza acordurilor internaționale la care România este parte, cu instituțiile similare din străinătate;

k) cooperează cu reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale României, pentru monitorizarea operațiunilor cu arme și muniții;

l) la cerere, pune la dispoziție datele și informațiile necesare structurilor operative de poliție în vederea identificării deținătorilor ilegali și recuperării armamentului și muniției furate/pierdute;

m) administrează evidența armelor furate, pierdute sau descoperite, în cooperare cu Direcția de investigații criminale din Inspectoratul General al Poliției Române;

n) cooperează și realizează schimb de date și informații cu instituțiile similare din spațiul Uniunii Europene cu privire la circulația armelor și munițiilor, prin acordarea de sprijin Biroului SIRENE pentru consultarea și, după caz, prin efectuarea actualizării datelor gestionate privind evidența armelor și munițiilor urmărite general pe teritoriul României și internațional. Modificări (1)

CAPITOLUL III Forme de organizare și evidențe

Art. 4. -

Prin Registrul Național al Armelor Inspectoratul General al Poliției Române asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 295/2004, în părțile ce îi revin.

Art. 5. -

Registrul Național al Armelor conține și prelucrează în sistem informatic date cu privire la următoarele categorii de evidențe:

a) evidența armelor letale (anexa A);

b) evidența armelor neletale (anexa B);

c) evidența deținătorilor legali de arme, muniții și a datelor privind documentele de autorizare, deținere, folosire și transfer (anexa C);

d) evidența armurierilor și a datelor privind documentele de autorizare, deținere, folosire și transfer (anexa D);

e) evidența poligoanelor de tragere (anexa E);

f) evidența armelor și muniției furate, pierdute sau găsite (anexa F);

g) evidența armelor și muniției urmărite general pe teritoriul României și internațional (anexa G);

Art. 6. -

(1) Registrul Național al Armelor cuprinde evidențele centralizate la nivel național cu datele implementate de structura centrală din Inspectoratul General al Poliției Române și de structurile teritoriale de arme, explozivi, substanțe toxice din cadrul inspectoratelor județene de poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

(2) Operarea în baza de date se face imediat după avizul dat de șeful nemijlocit al operatorului și în baza aprobării conducerii structurilor arme, explozivi, substanțe toxice.

Art. 7. -

(1) În cadrul structurii arme, explozivi, substanțe toxice din Inspectoratul General al Poliției Române se constituie Registrul Național al Armelor, care administrează la nivel național activitatea informatică de implementare și exploatare în interes operativ a datelor prevăzute în categoriile de evidențe prevăzute la art. 5.

(2) La inspectoratele județene de poliție, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, se constituie stații locale de lucru ale Registrului Național al Armelor, care administrează la nivel teritorial activitatea informatică de implementare și exploatare în interes operativ a datelor din categoriile de evidențe prevăzute la art. 5.

(3) Registrul Național al Armelor este deservit de polițiști, cunoscători ai limbii engleze, specializați în domeniul de activitate "Arme și muniții", precum și în exploatarea sistemului informatic.

CAPITOLUL IV Accesul informatizat la Registrul Național al Armelor

SECȚIUNEA I Accesul pe plan intern

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Dispeceratul și structurile operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pot consulta Registrul Național al Armelor în interes operativ, pe niveluri de securitate.

(2) Structurile operative din Inspectoratul General al Poliției Române care au acces la datele înscrise în Registrul Național al Armelor, conform prevederilor alin. (1), sunt:

a) Direcția de investigații criminale;

b) Direcția generală de combatere a crimei organizate și antidrog;

c) Institutul de Criminalistică;

d) Direcția de supravegheri operative și investigații;

e) Direcția poliției transporturi;

f) Direcția poliției de ordine publică;

g) Centrul de comunicații și informatică.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Poliția de Frontieră Română are acces informatizat, în regim de consultare, la datele din Registrul Național al Armelor.

(2) Interogarea Registrului Național al Armelor din locațiile în care își desfășoară activitatea structuri ale poliției de frontieră este permisă pe niveluri de acces stabilite prin dispoziție comună a inspectorului general al Poliției Române și inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, cu asigurarea condițiilor de securitate a datelor, potrivit legii.

Art. 10. -

(1) Direcția generală de informații și protecție internă din cadrul Ministerului Administrației și Internelor poate să consulte, în interes operativ, Registrul Național al Armelor.

(2) Nivelul de acces se stabilește prin dispoziție comună a inspectorului general al Poliției Române și a directorului general al Direcției generale de informații și protecție internă.

SECȚIUNEA a II-a Accesul pe plan extern

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Structura care administrează Registrul Național al Armelor se conectează prin intermediul componentei naționale a Sistemului Informatic Schengen (N.SIS) și prin Biroul SIRENE cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene, pentru schimbul reciproc de date și informații privind circulația armelor și munițiilor din România în spațiul Uniunii Europene și invers.

(2) Accesul structurilor similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru consultarea Registrului Național al Armelor se face prin structurile de cooperare menționate la alin. (1), pe niveluri de acces și securitate stabilite, potrivit legii.

CAPITOLUL V Cooperarea în sistemul informatic al Registrului Național al Armelor
cu alte instituții cărora le revin competențe în domeniu

Art. 12. -

(1) Sistemul informatic de evidențe al Registrului Național al Armelor se conectează la sistemul informatic al Autorității Naționale de Omologare a Armelor și Munițiilor, în vederea schimbului operativ de date privind omologarea armelor și munițiilor, eliberarea certificatelor de omologare și a certificatelor de inspecție tehnică a armelor.

(2) Accesul la datele din Registrul Național al Armelor, respectiv la cele din banca de date aparținând Autorității Naționale de Omologare a Armelor și Munițiilor, se stabilește prin dispoziție comună a inspectorului general al Poliției Române și a șefului autorității.

Art. 13. - Modificări (1)

Prin protocoale de colaborare se stabilesc regulile și procedurile prin care se realizează schimbul de date între structura de poliție din Inspectoratul General al Poliției Române care administrează Registrul Național al Armelor și următoarele autorități:

a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru schimbul cu reprezentanțele și misiunile diplomatice și consulare ale României;

b) Autoritatea Națională a Vămilor, pentru schimbul cu birourile vamale;

c) Agenția Națională de Control al Exporturilor (ANCEX);

d) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;

e) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

f) Ministerul Economiei și Comerțului.

Art. 14. -

Programul pentru aplicarea prevederilor art. 13 se realizează de Direcția comunicații și informatică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor și Centrul de comunicații și informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 15. -

(1) Cerințele pentru implementarea și exploatarea sistemului informatic, inclusiv cele pentru acces la baza de date, se formulează de către Direcția comunicații și informatică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor și Centrul de comunicații și informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 295/2004.

(2) Identificarea resurselor de finanțare pentru realizarea sistemului informatic se face de către structurile menționate la alin. (1), cu consultarea unităților interesate din Ministerul Administrației și Internelor.

CAPITOLUL VI Alte evidențe conexe

Art. 16. -

(1) La nivelul Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se constituie Sistemul de evidență a tuburilor și proiectilelor trase experimental cu armele procurate de deținătorii legali de arme letale.

(2) Metodologia de funcționare și utilizare a sistemului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziție a inspectorului general al Poliției Române.

Art. 17. -

Modalitatea de dotare cu arme letale scurte (pistol, revolver) a persoanelor incluse în programul de protecția martorilor, conform dispozițiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, elaborat de Oficiul Național pentru Protecția Martorilor.

CAPITOLUL VII Modalități de realizare a securizării sistemului informatic
privind registrul național al armelor

Art. 18. -

Accesul la banca de date a Registrului Național al Armelor este permis pe niveluri de securitate stabilite conform legii.

Art. 19. -

(1) Polițiștii care au acces la Registrul Național al Armelor pentru implementarea datelor sau pentru consultare sunt desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Poliției Române pentru structura centrală de arme, explozivi, substanțe toxice, respectiv prin dispoziție a inspectorului-șef/directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru structurile teritoriale de profil de la nivelul județelor și al municipiului București.

(2) Datele obținute în urma interogării sistemului vor fi utilizate în sensul și în limitele stabilite prin aprobarea acordată de conducerea structurilor de arme, explozivi, substanțe toxice.

(3) Implementarea datelor în evidențele Registrului Național al Armelor se realizează numai de către persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1).

Art. 20. -

(1) Pentru prevenirea pierderilor accidentale ale datelor stocate în Registrul Național al Armelor se constituie Arhiva electronică a Registrului Național al Armelor, care este administrată de Centrul de comunicații și informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(2) Arhiva electronică se reactualizează trimestrial de către Centrul de comunicații și informatică, pe baza datelor puse la dispoziție de persoanele desemnate din cadrul structurii Arme, explozivi și substanțe toxice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...