Act Internațional

Convenția Poștală Universală din 14.09.1994*)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Subsemnații, plenipotențiari ai guvernelor țărilor membre ale Uniunii, în baza prevederilor art. 22 paragraful 3 al Constituției Uniunii Poștale Universale, adoptată la Viena la 10 iulie 1964, au hotărât, de comun acord și sub rezerva prevederilor art. 25 paragraful 4 al sus-menționatei constituții, în prezenta convenție, regulile comune aplicabile serviciului poștal internațional și dispozițiile privind serviciile poștei de scrisori.

PARTEA ÎNTÂI Regulile comune aplicabile serviciului poștal internațional

CAPITOLUL UNIC Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Libertatea de tranzit

1. Principiul libertății de tranzit este enunțat în primul articol al Constituției Uniunii Poștale Universale. El antrenează obligația, pentru fiecare administrație poștală, de a îndruma mereu pe căile cele mai rapide și prin mijloacele cele mai sigure, pe care ea le utilizează pentru propriile trimiteri, depeșele închise și trimiterile poștei de scrisori în tranzit deschis, care îi sunt predate de către o altă administrație.

1. bis. Țările membre care nu participă la schimbul de scrisori conținând materii biologice perisabile sau materii radioactive au posibilitatea să nu admită aceste trimiteri în tranzit deschis pe teritoriul lor. Același lucru este valabil și pentru trimiterile poștei de scrisori, altele decât scrisorile, cărțile poștale și cecogramele, față de care nu au fost respectate dispozițiile legale care reglează condițiile publicării lor sau ale circulației lor în țara traversată.

2. Libertatea de tranzit a coletelor poștale de îndrumat pe căi terestre și maritime este limitată la teritoriul țărilor care participă la acest serviciu.

3. Libertatea de tranzit a coletelor-avion este garantată pe întreg teritoriul Uniunii; totuși țările membre care nu sunt părți la aranjamentul privind coletele poștale nu pot fi obligate să participe la îndrumarea, pe cale de suprafață, a coletelor-avion.

4. Dacă o țară membră nu respectă dispozițiile referitoare la libertatea de tranzit, celelalte țări membre au dreptul să suprime serviciul poștal cu această țară.

ARTICOLUL 2 Apartenența trimiterilor poștale

Orice trimitere poștală aparține expeditorului atât timp cât nu a fost distribuită celui în drept, cu excepția cazului în care trimiterea a fost reținută prin aplicarea legislației țării de destinație.

ARTICOLUL 3 Crearea unui nou serviciu

Administrațiile pot, de comun acord, să creeze un serviciu nou, neprevăzut în mod expres prin actele Uniunii. Taxele referitoare la noul serviciu sunt fixate de către fiecare administrație interesată, ținându-se seama de cheltuielile de exploatare a serviciului.

ARTICOLUL 4 Unitatea monetară

Unitatea monetară prevăzută în art. 7 al Constituției Uniunii Poștale Universale și utilizată în convenție și în aranjamente, precum și în regulamentele lor de aplicare este dreptul special de tragere (DST).

ARTICOLUL 5 Timbre poștale

1. Numai administrațiile poștale emit timbre poștale care atestă plata francării conform actelor Uniunii. Mărcile de francare poștală, amprentele mașinilor de francat și amprentele imprimate sau alte procedee de imprimare sau timbrare conforme dispozițiilor regulamentului nu pot fi utilizate decât cu autorizația administrației poștale.

2. Subiectele și motivele timbrelor poștale trebuie să fie conforme spiritului din preambulul Constituției Uniunii Poștale Universale și deciziilor luate de către organele Uniunii.

ARTICOLUL 6 Taxe

1. Taxele referitoare la diferitele servicii poștale internaționale sunt fixate în convenție și aranjamente. Această fixare a taxelor trebuie să se facă, în principiu, în relație cu costurile aferente furnizării acestor prestații.

2. Taxele aplicate, inclusiv cele fixate cu titlu indicativ în acte, trebuie să fie cel puțin egale cu cele aplicate trimiterilor din regim interior, care prezintă aceleași caracteristici (categorie, cantitate, termen de prelucrare etc.).

3. Administrațiile poștale sunt autorizate să depășească toate taxele care figurează în convenție și în aranjamente, inclusiv cele care nu sunt fixate cu titlu indicativ:

3.1. dacă taxele pe care ele le aplică pentru același serviciu în regimul lor interior sunt mai ridicate decât cele fixate;

3.2. dacă acest lucru este necesar pentru acoperirea costurilor de exploatare a serviciilor lor sau pentru oricare alt motiv rezonabil.

4. Este interzis să se perceapă de la clienți taxe poștale, indiferent de natura lor, altele decât cele care sunt prevăzute în convenție și în aranjamente.

5. În afara cazurilor prevăzute prin convenție și aranjamente, fiecare administrație poștală păstrează taxele pe care le-a perceput.

ARTICOLUL 7 Francare poștală

1. Principiu.

1.1. Cazurile de francare poștală sunt în mod expres prevăzute prin convenție și prin aranjamente.

2. Serviciul poștal.

2.1. Trimiterile poștei de scrisori referitoare la serviciul poștal, expediate de către administrațiile poștale sau birourile lor, sunt scutite de orice taxă poștală.

2.2. Sunt scutite de toate taxele poștale, cu excepția suprataxelor aeriene, trimiterile poștei de scrisori referitoare la serviciul poștal:

2.2.1. schimbate între organele Uniunii Poștale Universale și organele uniunilor restrânse;

2.2.2. schimbate între organele acestor uniuni;

2.2.3. expediate de către sus-menționatele organe administrațiilor poștale sau birourilor lor.

3. Prizonieri de război și internați civili.

3.1. Sunt scutite de toate taxele poștale, cu excepția suprataxelor aeriene, trimiterile poștei de scrisori, coletele poștale și trimiterile serviciilor financiare poștale adresate prizonierilor de război sau expediate de către ei fie direct, fie prin intermediul birourilor menționate în regulament. Beligeranții primiți sau internați într-o țară neutră sunt asimilați prizonierilor de război propriu-ziși în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor precedente.

3.2. Dispozițiile prevăzute la pct. 3.1. se aplică și trimiterilor poștei de scrisori, coletelor poștale și trimiterilor din serviciile financiare provenind din alte țări, adresate persoanelor civile internate conform Convenției de la Geneva din 12 august 1949, referitoare la protecția persoanelor civile în timp de război, sau expediate de către ele fie direct, fie prin intermediul birourilor menționate în regulament.

3.3. Birourile menționate în regulament beneficiază și ele de scutire poștală pentru poșta de scrisori, coletele poștale și trimiterile din serviciile financiare poștale privind persoanele vizate la pct. 3.1. și 3.2., pe care ele le expediază sau le primesc fie direct, fie cu titlu de intermediari.

3.4. Coletele sunt admise în cutie poștală până la greutatea de 5 kilograme. Limita de greutate este extinsă la 10 kilograme pentru trimiterile al căror conținut este indivizibil și pentru cele care sunt adresate unui câmp sau oamenilor săi de încredere pentru a fi distribuite prizonierilor.

4. Cecograme

4.1. Cecogramele sunt scutite de toate taxele poștale, cu excepția suprataxelor aeriene.

PARTEA A DOUA Dispoziții referitoare la poșta de scrisori: oferta de prestații

CAPITOLUL 1 Servicii de bază

ARTICOLUL 8 Trimiterile poștei de scrisori

1. Trimiterile poștei de scrisori sunt clasificate conform următoarelor două sisteme. Fiecare administrație poștală este liberă să aleagă sistemul pe care ea îl aplică traficului său de plecare.

2. Primul sistem este bazat pe viteza de prelucrare a trimiterilor. Acestea din urmă sunt repartizate în:

2.1. trimiteri prioritare: trimiteri transportate pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață) cu prioritate; limita de greutate: 2 kg în general, 5 kg pentru trimiteri cărți și broșuri (serviciu facultativ); 7 kg pentru cecograme;

2.2. trimiteri neprioritare: trimiteri pentru care expeditorul a ales un tarif mai puțin ridicat, care implică un termen de distribuire mai lung; limite de greutate: identice cu cele de la pct. 2.1.

3. Al doilea sistem este bazat pe conținutul trimiterilor. Acestea din urmă sunt repartizate în:

3.1. scrisori și cărți poștale, denumite colectiv LC; limita de greutate 2 kilograme;

3.2. imprimate, cecograme și pachete mici, denumite colectiv AO; limite de greutate: 2 kilograme pentru pachetele mici, 5 kilograme pentru imprimate, 7 kilograme pentru cecograme.

4. În sistemul de clasificare bazat pe conținut:

4.1. trimiterile poștei de scrisori, transportate pe cale aeriană cu prioritate, sunt denumite trimiteri-avion;

4.2. trimiterile de suprafață, transportate pe cale aeriană cu prioritate redusă, sunt denumite trimiteri S.A.L.

5. Fiecare administrație are posibilitatea de a admite ca trimiterile prioritare și scrisorile-avion să fie constituite dintr-o foaie de hârtie, îndoită în mod convenabil și lipită pe toate laturile. Asemenea trimiteri sunt denumite aerograme.

6. Curierul constituit din trimiteri ale poștei din scrisori depuse în număr de către un același expeditor, primit în aceeași depeșă sau în depeșe separate, conform condițiilor precizate în regulament, este denumit curier în număr.

7. Sacii speciali conținând ziare, scrieri periodice, cărți și alte obiecte imprimate, pe adresa aceluiași destinatar și pentru aceeași adresă, sunt, în ambele sisteme, denumiți saci M; limita de greutate: 30 kilograme.

8. Limitele de dimensiuni și condițiile de acceptare, precum și particularitățile referitoare la limitele de greutate sunt prezentate în regulament.

ARTICOLUL 9 Taxa de francare

1. Administrația de origine fixează taxele de francare pentru transportul trimiterilor poștei de scrisori pe toată întinderea Uniunii. Taxele de francare cuprind distribuirea trimiterilor la domiciliul destinatarilor, atunci când serviciul de distribuire este organizat în țările de destinație pentru trimiterile despre care este vorba. Condițiile de aplicare sunt prezentate în regulament.

2. Taxele de francare indicative sunt menționate în tabloul de mai jos:

Felul trimiterii Treptele de greutate Taxele de francare indicative (DST)
1 2 3
2.1. Taxele în sistemul bazat pe viteză:
Trimiteri prioritare până la 20 g 0,37
peste 20 g până la 100 g 0,88
peste 100 g până la 250 g 1,76
peste 250 g până la 500 g 3,38
peste 500 g până la 1000 g 5,88
peste 1000 g până la 2000 g 9,56
pe treapta suplimentară de 1000 g 4,78
(facultativ)
Trimiteri neprioritare până la 20 g 0,18
peste 20 g până la 100 g 0,40
peste 100 g până la 250 g 0,74
peste 250 g până la 500 g 1,32
peste 500 g până la 1000 g 2,21
peste 1000 g până la 2000 g 3,09
pe treapta suplimentară de 1000 g 1,54
(facultativ)
2.2. Taxe în sistemul pe conținut:
Scrisori până la 20 g 0,37
peste 20 g până la 100 g 0,88
peste 100 g până la 250 g 1,76
peste 250 g până la 500 g 3,38
peste 500 g până la 1000 g 5,88
peste 1000 g până la 2000 g 9,56
Cărți poștale 0,26
Imprimate până la 20 g 0,18
peste 20 g până la 100 g 0,40
peste 100 g până la 250 g 0,74
peste 250 g până la 500 g 1,32
peste 500 g până la 1000 g 2,21
peste 1000 g până la 2000 g 3,09
pe treapta suplimentară de 1000 g 1,54
Pachete mici peste 20 g până la 100 g 0,40
peste 100 g până la 250 g 0,74
peste 250 g până la 500 g 1,32
peste 500 g până la 1000 g 2,21
peste 1000 g până la 2000 g 3,09

3. Consiliul de exploatare poștală este autorizat să revizuiască și să modifice în intervalul dintre două congrese, sub rezerva aprobării consiliului de administrație, taxele indicative menționate la paragraful 2. Taxele revizuite vor avea ca bază media taxelor fixate de către membrii uniunii pentru trimiterile internaționale prezentate în țara lor.

4. Administrația de origine are posibilitatea de a acorda, pentru trimiterile poștei de scrisori care conțin:

4.1. ziare și scrieri periodice publicate în țara sa, o reducere care nu poate depăși 50% din tariful aplicabil categoriei de trimiteri utilizate;

4.2. cărți și broșuri, partituri muzicale și hărți geografice care nu conțin nici o publicitate sau reclamă, alta decât aceea care figurează pe coperta sau pe paginile de gardă ale acestor obiecte, aceeași reducere cu cea prevăzută la pct. 4.1.

5. Taxa aplicabilă sacilor M este calculată pe trepte de 1 kilogram până la concurența greutății totale a fiecărui sac. Administrația de origine are posibilitatea să acorde pentru acești saci o reducere de taxă care poate ajunge până la 20% din taxa aplicabilă pentru categoria de trimiteri utilizată. Această reducere poate fi independentă de reducerile prevăzute la paragraful 4.

6. Administrația de origine are posibilitatea de a aplica trimiterilor nenominalizate taxe diferite de cele aplicate trimiterilor normalizate. Trimiterile normalizate sunt definite în regulament.

7. În sistemul bazat pe conținut, reunirea, într-o singură trimitere, de obiecte pasibile de taxe diferite este autorizată cu condiția ca greutatea totală să nu fie superioară greutății maxime prevăzute pentru categoria a cărei limită de greutate este cea mai ridicată. Taxa aplicabilă unei astfel de trimiteri este, după cum dorește administrația de origine, aceea a categoriei al cărei tarif este cel mai ridicat sau suma diferitelor taxe aplicabile fiecărui element al trimiterii. Aceste trimiteri poartă mențiunea trimiteri mixte.

ARTICOLUL 10 Tarifarea conform modului de îndrumare sau vitezei

1. Taxele aplicabile trimiterilor prioritare, care sunt întotdeauna transportate pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață), cuprind eventualele costuri suplimentare ale transmiterii rapide.

2. Administrațiile care aplică sistemul bazat pe conținut sunt autorizate:

2.1. să perceapă suprataxe pentru trimiterile-avion.

Suprataxele trebuie să fie în relație cu cheltuielile de transport aerian și să fie uniforme pentru cel puțin ansamblul teritoriului fiecărei țări de destinație, indiferent care ar fi îndrumarea utilizată. Pentru calculul suprataxei aplicabile unei trimiteri-avion, administrațiile sunt autorizate să țină seama de greutatea formularelor utilizate de public, eventual anexate;

2.2. să perceapă, pentru trimiterile S.A.L., suprataxe inferioare acelora pe care ele le percep pentru trimiterile-avion;

2.3. să fixeze taxe combinate pentru formarea trimiterilor-avion și a trimiterilor S.A.L., ținând seama de costul prestațiilor lor poștale și de sumele de plătit pentru transport aerian.

3. Reducerile de taxe conform art. 9 paragrafele 4 și 5 se aplică și trimiterilor transportate prin avion, dar nici o reducere nu este acordată părții din taxa destinată să acopere cheltuielile acestui transport.

ARTICOLUL 11 Tarife preferențiale

Dincolo de limita minimă a taxelor fixate la art. 6 paragraful 2, administrațiile poștale au posibilitatea de a acorda taxe reduse, bazate pe legislația lor internă, pentru trimiterile poștei de scrisori prezentate în țara lor. Ele au, în special, posibilitatea de a acorda tarife preferențiale clienților lor care au trafic poștal important.

ARTICOLUL 12 Taxe speciale

1. Nici o taxă de distribuire nu poate fi percepută de la destinatar pentru pachetele mici cu o greutate mai mică de 500 g.

2. Când pachetele mici cu o greutate de peste 500 g sunt supuse unei taxe de distribuire în regimul intern, aceeași taxă putând fi percepută pentru pachetele mici care provin din străinătate.

3. Administrațiile sunt autorizate să perceapă, în cazurile menționate mai jos, aceleași taxe ca în regimul intern:

3.1. taxa de prezentare în ultima limită de oră, percepută de la expeditor;

3.2. taxa de prezentare în afara orelor normale de deschidere a ghișeelor, percepută de la expeditor;

3.3. taxa de colectare de la domiciliul expeditorului, percepută de la acesta din urmă;

3.4. taxa de retragere în afara orelor normale de deschidere a ghișeelor, percepută de la destinatar;

3.5. taxa de post-restant, percepută de la destinatar;

3.6. taxa de magazinaj pentru orice trimitere din poșta de scrisori care depășește 500 g și pe care destinatarul acesteia nu a preluat-o în termenul în care trimiterea a fost ținută la dispoziția lui fără cheltuieli. Această taxă nu se aplică cecogramelor.

ARTICOLUL 13 Francarea

1. În general trimiterile poștei de scrisori trebuie să fie complet francate de către expeditor. Modalitățile de francare sunt definite în regulament.

2. Administrația de origine are posibilitatea să predea expeditorilor trimiterile poștei de scrisori nefrancate sau insuficient francate, pentru ca aceștia să le completeze ei însuși francarea.

3. Administrația de origine poate, de asemenea, să francheze trimiterile poștei de scrisori nefrancate sau să completeze francarea trimiterilor insuficient francate și să încaseze valoarea lipsă de la expeditor. În acest caz ea este autorizată să perceapă și o taxă de prelucrare de 0,33 DST maximum. Lipsa francării este reprezentată printr-una dintre modalitățile definite în regulament.

4. În cazurile în care posibilitățile descrise la paragrafele 2 și 3 nu sunt aplicate, trimiterile nefrancate sau insuficient francate sunt pasibile, în sarcina destinatarului, sau a expeditorului când este vorba de trimiteri returate, de o taxă specială, al cărei calcul este definit în regulament.

ARTICOLUL 14 Francarea trimiterilor poștei de scrisori la bordul vapoarelor

1. Trimiterile prezentate la bordul unui vapor în timpul staționării în două puncte extreme ale parcursului sau într-una dintre escalele intermediare trebuie să fie francate cu timbre poștale și conform tarifului din țara în apele căreia se găsește nava.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...