Comisia Europeană

Regulamentul nr. 359/2015/359 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R0359

Modificări (...)

În vigoare de la 06 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă, în special articolul 9 alineatul (1) și anexa II litera (d),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici europene referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și siguranța la locul de muncă.

(2) Măsurile de punere în aplicare stabilesc datele și metadatele care urmează a fi furnizate privind cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății precum și perioadele de referință, intervalele și termenele pentru furnizarea datelor.

(3) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, a fost efectuată o analiză costuri-beneficii care a ținut cont de beneficiile disponibilității datelor referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății în raport cu costul colectării datelor, efectuată de statele membre în mod voluntar începând din 2005 în conformitate cu principiile prevăzute de sistemul de conturi de sănătate, precum și de sarcina impusă statelor membre. În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, Comisia a inițiat în 2013 și 2014 studii-pilot care au fost desfășurate pe bază de voluntariat de către statele membre. Comisia a discutat necesitățile utilizatorilor cu statele membre în cadrul mai multor reuniuni. Disponibilitatea datelor la nivelul UE va fi probabil foarte utilă pentru deciziile referitoare la politicile de sănătate și politicile sociale.

(4) Pentru a asigura relevanța și comparabilitatea datelor, manualul privind Sistemul de conturi de sănătate din 2011, care a fost elaborat în comun de către Comisie (Eurostat), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și care definește conceptele, definițiile și metodele de prelucrare a datelor privind cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății, ar trebui să stea la baza unui chestionar detaliat și a orientărilor însoțitoare utilizate în exercițiul anual comun de colectare a datelor efectuat de cele trei organisme.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește norme pentru elaborarea și producerea de statistici europene referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății, unul dintre subiectele privind statisticile în domeniul asistenței medicale enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1338/2008.

Articolul 2

Definițiile care urmează să fie utilizate pentru aplicarea prezentului regulament sunt prevăzute în anexa I.

Articolul 3

Statele membre furnizează date referitoare la domeniile specificate în anexa II.

Articolul 4

(1) Statele membre furnizează anual datele necesare și metadatele de referință standard asociate. Perioada de referință este anul calendaristic.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...