Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 354/2015 de adoptare a Regulamentului de procedură al Comitetului facilității pentru investiții, instituit sub auspiciile Băncii Europene de Investiții
Număr celex: 32015D0354

Modificări (...)

În vigoare de la 05 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ("acordul intern"), în special articolul 9 alineatul (2),

având în vedere propunerea Băncii Europene de Investiții,

întrucât:

(1) Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat la Luxemburg la 25 iunie 2005 și astfel cum a fost modificat pentru a doua oară la Ouagadougou la 22 iunie 2010 ("Acordul de parteneriat ACP-UE"), cuprinde definiția protocoalelor financiare pentru fiecare perioadă de cinci ani.

(2) La 26 iunie 2013, reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, au adoptat un acord intern, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, care prevede instituirea unui comitet ("Comitetul facilității pentru investiții") format din reprezentanți ai guvernelor statelor membre și dintr-un reprezentant al Comisiei sub auspiciile Băncii Europene de Investiții (BEI).

(3) La 17 noiembrie 2014, după consultarea Comisiei, BEI a prezentat o propunere de decizie Consiliului de adoptare a Regulamentului de procedură al Comitetului facilității pentru investiții.

(4) Regulamentul de procedură al Comitetului facilității pentru investiții ar trebui să țină cont de dispozițiile relevante ale Deciziei 2013/755/UE a Consiliului și ale Regulamentului (UE) 2015/322 al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă Regulamentul de procedură al Comitetului facilității pentru investiții, instituit sub auspiciile Băncii Europene de Investiții, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 martie 2015.

Pentru Consiliu
Președintele
D. REIZNIECE-OZOLA

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI FACILITĂȚII PENTRU INVESTIȚII, INSTITUIT SUB
AUSPICIILE BĂNCII EUROPENE DE INVESTIȚII

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...